Potaknuti novom odlukom ljudi unutar pravne fikcije koju nazivaju ustavni sud (nadalje ustavni sud), i novim strahom i panikom koja je time izazvana – odlučili smo ponuditi dodatna objašnjenja vezana za postupanje, u slučaju da netko odluči djecu ne cijepiti. Radeći na tome, spoznali smo i novu strategiju koja je jako jednostavna, a učinkovitost iste će morati testirati sami roditelji koji svoju djecu ne žele cijepiti i ukoliko odluče koristiti bilo što od predloženog iz obje strategije.

nova_strategija_cijepljenje

Molimo da prije nego što nastavite, još jednom pročitate stari članak STRATEGIJA – ŠTO UČINITI AKO NE ŽELIMO CIJEPITI DJECU – I KAKO? čak i ako ste ga ranije pročitali, jer se ova nova strategija direktno nadovezuje na ono što je objašnjeno i predloženo u tom članku.

Da krenemo – presuda ustavnog suda NEMA NIKAKAV UČINAK na opisanu strategiju u našem prvom članku. Međutim – moguće je da će organski roboti unutar sustava govoriti ”ustavni sud je rekao bla bla bla i morate cijepiti dijete” pa je stoga dobro unaprijed se pripremiti za takve izjave. Najbolji način kako to učiniti, je da na najjednostavniji mogući način zakomplicirate život organskim robotima vezano za ”ustavni sud je rekao bla bla bla i morate cijepiti dijete”, na način da ih zakopate u labirint njihovih vlastitih propisa tako duboko, da nikada neće naći izlaz, a tek ako nađu izlaz – moći će postaviti neko pitanje – što je po našem mišljenju jednako statističkoj mogućnosti da dobiju sedmicu na lotu 100 puta zaredom.

To bi trebalo dati najbolji učinak ako pedijatar Vašeg djeteta nije organski robot, već čovjek stvoren kao muško ili žensko i misli svojom glavom, pa je voljan barem malko surađivati s roditeljima. Ali – čak niti to nije uvjet.

Valja OPET napomenuti i dobro shvatiti BIT problema oko cijepljenja – a to je:

TKO PREUZIMA ODGOVORNOST?

Ako cijepimo djecu, ili ako ne cijepimo djecu, a dogode se problemi iz bilo kojeg razloga – mi, roditelji smo odgovorni.

Gdje je odgovornost onoga tko prisilama i prijetnjama pokušava natjerati nekoga da cijepi dijete? Nema je nigdje. Ma osigurali su se svi, od farmaceutskih kompanija, države, čak su u OBRAZAC ZA PRIJAVU NUSPOJAVE CJEPIVA na stranici broj dva jasno, crno na bijelom napisali da su podaci iz prijave TAJNI!!!

Citiramo:
Individualna prijava nuspojave, štetnog događaja, medikacijske pogreške, predoziranja, ovisnosti ili zlouporaba lijekova smatra se tajnim i stručnim dokumentom i ne može se upotrijebiti u postupku ocjene odgovornosti zdravstvenog radnika koji je propisao lijek ili onog koji ga je izdao (Članak 14. Pravilnika o farmakovigilanciji, Narodne novine, br. 83/13).

Ili npr. ovaj
PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA IMUNIZACIJE, SEROPROFILAKSE, KEMOPROFILAKSE PROTIV ZARAZNIH BOLESTI TE O OSOBAMA KOJE SE PODVRGAVAJU TOJ OBVEZI (»Narodne novine«, br. 60/92, 26/93)

Članak 8.
Epidemija zaraznih bolesti protiv kojih se obavlja imunizacija nije kontraindikacija za imunizaciju osoba protiv tih bolesti. (???)

Matematika ne štima – to se vidi iz aviona. Onaj tko vas prisiljava na nešto, neka preuzme punu i neograničenu odgovornost za moguće posljedice – i tek kada preuzme odgovornost, ponovno ćete razmisliti o tome hoćete li ili nećete cijepiti djecu. To se zove jednostavno, zdravorazumsko razmišljanje. Odgovorno razmišljanje roditelja.

Pitanje je – ako su ta cjepiva tako super korisna i super sigurna – zašto ne žele preuzeti odgovornost?

Možda zato što nisu? Možda ih je strah od posljedica? Ili možda još nešto drugo?

Kako se osigurati da nikada ne uspiju kreirati pravno uporište s kojeg mogu postaviti pitanje jeste li cijepili dijete ili niste?
Kako se osigurati da nikada ne platite apsurdne kazne od 2000.– kn, koje ništa ne mijenjaju jer dijete i dalje nije cijepljeno, ali je zato 2000.– kn u državnoj kasici prasici?
Kako se osigurati da nikada, ili možda samo jednom, razgovarate sa socijalnim radnicima ili epidemiolozima jer vaše dijete NAVODNO nije cijepljeno?

Dakle – kako zakomplicirati život organskim robotima u sustavu na najjednostavniji mogući način?

KAKO SE TO RADI?

Što je moguće jednostavnije.
Nova strategija ima dva dijela od kojih niti jedan ne smijemo zanemariti.

Prvi dio vezan je isključivo za kompliciranje života organskim robotima koji vas žele natjerati da cijepite dijete, suprotno vašem izboru.

Drugi dio vezan je za prevenciju curenja podataka iz zdravstvenog kartona vaše djece prema organskim robotima, koji vas žele – suprotno vašem izboru – natjerati da cijepite dijete. Jer bolje je spriječiti nego liječiti, zar ne?

Spomenimo na trenutak i pedijatre. Ova strategija pisana je i za njih, te će i oni naći u ovom članku dokumentaciju koju mogu koristiti, da se zaštite od pritisaka ljudi iz sustava, ali i od roditelja koji ne spadaju u kategoriju odgovornih ljudi.

Mnogi od pedijatara također su u strahu – šute i rade što im se kaže, jer se i na njih vrši pritisak. Rijetki su oni koji su digli glas. Ali prema našim saznanjima ima ih – ima hrabrih pedijatara i ako ste se prepoznali kao jedan od njih – hvala Vam na tome što se držite osnovnih načela koja čovjeka čine i liječnikom. A to je Hipokratova zakletva. 

“U času kada stupam među članove liječničke profesije, svečano obećajem da ću svoj život staviti u službu humanosti. Prema svojim učiteljima sačuvat ću dužnu zahvalnost i poštovanje. Svoje ću zvanje obavljati savjesno i dostojanstveno. Najvažnija će mi briga biti zdravlje mojeg pacijenta. Poštovati ću tajne onog tko mi se povjeri. Održavati ću svim svojim silama čast i plemenite tradicije liječničkog zvanja. Moje kolege bit će mi braća. U vršenju dužnosti prema bolesniku, neće na mene utjecati nikakvi obziri vjere, nacionalnosti, rase, političke ili klasne pripadnosti. Apsolutno ću poštovati ljudski život od samog začetka. Niti pod prijetnjom neću dopustiti da se iskoriste moja medicinska znanja suprotno zakonima humanosti. Ovo obećajem svečano, slobodno, pozivajući se na svoju čast.”

Poštovati ću tajne onog tko mi se povjeri. 

Vidite – liječnik više ne može biti liječnik ako prekrši Hipokratovu zakletvu. Pravno gledano je zakletva IZNAD svih zakona. Ne treba sad ulaziti u skrivena, često i okultna značenja zakletvi, o tome su tomovi knjižurina napisani. A zakletvi ima mnogo, posvuda oko nas – odvjetnička, liječnička, policijska, sudačka, predsjednička i tako dalje … (od kojih se mnoge dnevno krše?)

Nitko onoga tko je položio zakletvu, ne može i ne smije nikakvim “zakonom” tjerati da svoju zakletvu prekrši.

NE MOŽE I NE SMIJE. NE POSTOJI ZAKON KOJI MOŽE ZAOBIĆI ZAKLETVU.

Prekršiš zakletvu – letiš naglavačke iz organizacije, ceha, komore ove ili one, posebno ako si se zamjerio kolegama u istoj branši. Nema tog zakona koji će onoga tko je prekršio zakletvu, spasiti od oduzimanja licence.

Smatramo da je najbolje graditi kuću ciglu po ciglu. Ali, temelj je najvažniji. Možda je za vaš specifični slučaj najbolje kombinirati strategiju iz prošlog članka sa ovom novom strategijom, ili korištenje samo jedne od njih. Smatramo da ćete kada dovršite s čitanjem ovog članka, imati više nego dovoljno znanja da se oduprete BILO kakvom pritisku na vas, od bilo koga, unutar bilo kojeg dijela sustava.

Prvo ćemo objasniti pravno uporište za novu strategiju, a zatim opisati u detalje PRVI i DRUGI dio ove nove strategije. Pravno uporište je važnije za DRUGI dio strategije. Dobro ga proučite.

PRAVNO UPORIŠTE ZA RODITELJE I PEDIJATRE

Zakon o zaštiti osobnih podataka je jako zgodno pravno uporište broj 1 i za roditelje i za pedijatre, posebno članak 7.

Članak 7.

Osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati isključivo:

– uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, ili

– u slučajevima određenim zakonom, ili

– u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka, ili

– u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka, ili

– u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u slučaju kada ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati svoj pristanak, ili

– ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti koje ima voditelj zbirke osobnih podataka ili treća strana kojoj se podaci dostavljaju, ili

– ako je obrada podataka nužna u svrhu zakonitog interesa voditelja zbirke osobnih podataka ili treće strane kojoj se podaci otkrivaju, osim kada prevladavaju interesi zaštite temeljnih prava i sloboda ispitanika iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona, ili

– ako je ispitanik sam objavio te podatke.

U slučaju iz stavka 1. podstavka 1. i 8. ovoga članka ispitanik ima pravo u svako doba odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose.

Osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe smiju se prikupljati i dalje obrađivati u skladu s ovim Zakonom i uz posebne mjere zaštite propisane posebnim zakonima.

DODATNO POJAŠNJENJE: E sad – netko će pomisliti – ali tu piše da se mogu prikupljati podaci ako tako kažu drugi zakoni, bla bla bla. E, ne mogu. Zato – jer ako se netko pozove na Zakon o zaštiti osobnih podataka, koji jasno kaže u prvom stavku da:

Osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati isključivo:
– uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, ili

… to je nešto što zakonu na koji ste se pozvali daje superiornu pravnu snagu nad nekim DRUGIM zakonom na koji se druga strana možda poziva i opisuje se taj superiorni zakon pravnim terminom lex specialis a ti drugi, inferiorni zakoni u odnosu na taj se u pravu zovu lex generali.

Također, kako to piše u prvom stavku istog članka, ako se netko izričito pozove na taj članak – ono što piše ispod, kao da i ne postoji. Može se primijeniti ako iz nekog razloga Vaša privola nije dostupna, pa se onda implicira kao da ste je dali. Zgodno je to pravo, zar ne? Jako kreativno, posebno ako uzmemo u obzir da se pravo bavi isključivo fikcijama, konstruktima uma dizajniranima, da čovjeka uvjeri da je nešto drugo a ne čovjek, na primjer: osoba, pacijent, građanin, vozač, navijač, državljanin itd, itd … O tome možete više naučiti ako si date truda i istražite našu stranicu uzduž i poprijeko – djeluje kao nadahnuće.

Idemo dalje. Pravno uporište broj 2 za roditelje koji ne žele cijepiti djecu je – liječnička prisega. To je također pravno uporište broj 2 za pedijatre na koje se vrši pritisak da cinkaju svoje pacijente.

Korak dalje. Zakon o zaštiti prava pacijenata je jako zgodno pravno uporište broj 3 i za roditelje i za pedijatre, posebno članak 25.

Pravo na povjerljivost

Članak 25.

Pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka.

Pacijent ima pravo dati usmenu ili pisanu izjavu o osobama koje mogu biti obaviještene o njegovu prijemu u stacionarnu zdravstvenu ustanovu kao i o njegovom zdravstvenom stanju. Pacijent može imenovati i osobe kojima zabranjuje davanje tih podataka.

VAŽNO – osobe su i recimo CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB, ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO itd … pravne osobe. Mrtvi entiteti, isto kao i fizičke osobe. Zakoni se ne bave živim ljudima, već samo pravnim fikcijama.

Nastavimo dalje. Zakon o liječništvu je jako zgodno pravno uporište broj 4 i za roditelje i za pedijatre, posebno članak 21.

LIJEČNIČKA TAJNA

Članak 21.

Sve što liječnik sazna o pacijentu koji mu se obrati za liječničku pomoć, a u vezi s njegovim zdravstvenim stanjem, mora čuvati kao liječničku tajnu i može je otkriti – ako posebnim zakonom nije drukčije propisano – samo uz odobrenje pacijenta, roditelja ili skrbnika za malodobne osobe, a u slučaju njegove psihičke nesposobnosti ili smrti, uz odobrenje uže obitelji, skrbnika ili zakonskog zastupnika.

Nismo uspjeli pronaći niti jedan zakon koji kaže, kada liječnik smije odati liječničku tajnu. Možda postoji – ali mi ga pronašli nismo.

STRATEGIJA – PRVI DIO – zakomplicirajte život organskim robotima

Pretpostavimo da očekujete dijete (ili imate dijete) koje treba cijepiti prema mišljenju organskih robota. Dolazite u rodilište (ili u ambulantu kod pedijatra za kojeg se nadamo da  nije organski robot) sa slijedećim dokumentom, 2 primjerka – jedan za njih i jedan za vas:

[gview file=”http://zvono-istine.org/wp-content/uploads/2014/03/Obavijest-bolnici-ili-pedijatru-novo.pdf”]

Prilog 1:

[gview file=”http://zvono-istine.org/wp-content/uploads/2014/03/Obrazac.pdf”]

Prilog 2:

[gview file=”http://zvono-istine.org/wp-content/uploads/2014/03/Izjava-o-odbijanju.pdf”]

Prilog 1 i Prilog dva ZAKLAMAJTE na dokument kojim privremeno suspendirate suglasnost za cijepljenje. To su službeni obrasci “Hrvatske liječničke komore”, koje možete skinuti s njihove web stranice.

UPDATE 14.09.2017. – NOVI LINK NA KOJEM SE NALAZE GORE SPOMENUTI OBRASCI NALAZI SE OVDJE.

Taj dokumenat moraju vam potpisati da su zaprimili. Inzistirajte na tome. Ako neće, prošećite do administrativnog odjela bolnice i urudžbirajte ga. Ako je riječ o ambulanti pedijatra, koji neće potpisati primitak – pošaljite ga preporučenom poštom s povratnicom, ili još bolje – promijenite pedijatra. Imat će jednu glavarinu manje i prije ili poslije zažalit će zbog toga.

Pretpostavljamo da će većina ipak potpisati da su zaprimili taj dokumenat. Uzmite svoj ovjereni primjerak i spremite ga na sigurno mjesto.

Pojašnjenje – njihova je obveza da Vas PISMENO informiraju o zahvatu za koji je potrebno potpisati ili suglasnost – ili izjavu o odbijanju nekog terapijskog postupka. Probijanje kože i unošenje kemijsko-biološkog koktela u krvotok, nedvojbeno je medicinski zahvat o kojem se ljudi moraju informirati i moraju biti informirani od onih koji se bave ubrizgavanjem istih u nečiji krvotok. Oni imaju šprance za te dokumente, koje propisuje i čiji sadržaj određuje “Hrvatska liječnička komora”. Kako biste Vi mogli donijeti kvalitetnu, na informacijama i zdravom razumu utemeljenu odluku o cijepljenju djeteta, još jednom naglašavamo, morate o zahvatu koji žele izvesti na vašem djetetu biti PISMENO obaviješteni – jer tako piše na tim SLUŽBENIM OBRASCIMA koje je propisala “Hrvatska liječnička komora”, pa je sasvim prirodno, potrebno i logično, da se liječnici pridržavaju onoga što je propisala njihova “Hrvatska liječnička komora”, kako ne bi bili izbačeni iz iste. Pa stoga – da izgradite kvalitetan temelj za vaš slučaj – tražite da se pismeno očituju. INZISTIRAJTE na tome. Osigurajte dokaze da ste to tražili i da su to oni primili –i te potpisane dokumente čuvajte na sigurnom mjestu (i napravite nekoliko kopija).

Nama nije poznat niti jedan jedini slučaj da je ijedan roditelj na taj način – PISMENO – bio kvalitetno informiran o cijepljenju. Ali mnogi su bili kvalitetno DEZINFORMIRANI. Ovo je nešto, što organski roboti možda smatraju da je informacija – jedna ružna, bezobrazna, prepuna laži i insinuacija IZJAVA – koju traže da roditelji potpišu, ako ne žele cijepiti dijete. Propaganda i zastrašivanje u najgoroj tradiciji službi poput Gestapa, a koji se danas u 21. stoljeću koriste –da bi se ljude uvuklo u ugovorni odnos i da im se sutra može reći – ”pa potpisali ste da znate da vam dijete neće moći ići u predškolsku ustanovu …” Sramota. Taj dokumenat, usput budi rečeno, nismo našli na službenim web stranicama Hrvatske liječničke komore, pod dijelom PROPISI I OBRASCI gdje se treba nalaziti. Što nije niti čudno, jer ga nije kreirala “Hrvatska liječnička komora”, prepuna divnih profesionalaca koji svoj posao zaista rade u skladu s Hipokratovom zakletvom, kako najbolje znaju i umiju.

Tko je kreirao taj dokumenat, pitanje je sad?

Taj dokumenat kreiran je djelovanjem interesne skupine ljudi okupljenih u opskurnoj organizaciji koja broji 260 članova, prema njihovoj vlastitoj web stranici. Riječ je o HRVATSKOM DRUŠTVU ZA PREVENTIVNU I SOCIJALNU PEDIJATRIJU, i nekolicina ljudi okupljenih u toj organizaciji – koja prema našim saznanjima nije nikakva službena državna organizacija – dosjetilo se da bi mogli pokrenuti inicijativu prema ministarstvu zdravlja zbog eskalacije odbijanja cijepljenja djece. Izvjesna Marina Lichter-Štajduhar, zatim izvjesni Bernard Kaić, te izvjesna Vladimira Lesnikar, istaknuti su zaslužnici za ovakav nacistički dokumenat, što možete provjeriti i sami iz ovog maila (vidi link)kojeg su pronašli naši istraživači:

Cijenene kolegice i kolege,
iako je zakonskim propisima ureden nacin i obveze provodenja cijepljenja u RH nisu jasno navedeni postupci u slucaju odbijanja provodenja obvezene imunizacije. Ugrozavanje provedbe obaveznog cijepljenja desava se u pedijatrijskim ordinacijama PZZ i sve cesce u rodilistima . Porast broja necijapljene djece zbog odbijanja roditelja da se provrde obvezna imunizacija bio je neposreni povod da struka jos jednom upozori na novonastalu situaciju. Dana 6. studenog 2013.godine odrzan je na incijativu dr. Marine Lichter-Stajduhar prosireni sastanak Povjerenstva za cijpljenje Hrvatskog drustva za preventivnu i socijalnu pedijatriju Sastanku su nazocili relevantni strucnjaci ( voditelji Neonatoloskih odjela,epidemiolozi, infektolog,,imunlog, primarni pedijatri ) te donijeli zakljucak da se
na Ministra zdravlja proslijedi dopis kojim se trazi :
– izrada obrasca prijave o neizvrsenoj imunizaciji prema vazecem Programu imunizacije ,
– da se odredi adresa na koju se obrazac upucuje i
– da pristupi izmjeni Pravilnika o nacinu provodenja imunizacije, seroprofilakse , kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti
Rezultat je ovaj Obrazac ( prilog 7 ) novog kalendara cijepljenja.
Vesli da se odganiziranim strucnim radom ipak mogu postici pozitivni pomaci.
Zahvala svima kolegicama i kolegama koji su se odazvali i ukljucili u rad naseg Povjerenstva za cijepljenje , osobito Prim. Bernardu Kaicu i Dr. Vladimiri Lesnikar
te Dr. Marini Lichter-Stajduhar.

Durda Spanovic

—– Original Message —– From: “Denis Vulic” <denis.vulic@xxxxxxxxxxx>
To: <pedijatrija@xxxxxxxxxxxxx> Sent: Wednesday, January 23, 2013 8:53 PM
Subject: [pedijatrija] obrazac za odbijanje cjepiva

U novom kalendaru imunizacije 2013. imate Obrazac za odbijanje cjepiva
uz uputu za njegovu primjenu!

DV
—–
Evo što piše u Obrascu 7:

Izjava o odbijanju cijepljenja

Pogledajte sada iz nove perspektive samo nekoliko važnijih detalja iz te izjave:

Izjava o odbijanju cijepljenja (1)

Iz naše perspektive – bilo bi zgodno da se provjeri, kakve odnose članovi te opskurne organizacije imaju s farmaceutskim kompanijama koje proizvode cjepiva? Ne bi bilo neobično da i iz tog ormara počnu ispadati – kako se to često kaže – kosturi.

TAJ OBRAZAC NIKAKO NE SMIJETE POTPISATI. Postoji službeni obrazac “Hrvatske liječničke komore” koji tome služi. Ako im ipak uspije natjerati vas da potpišete, potpišite i dodajte uz potpis riječi ”potpisano pod prisilom”.

Pretpostavimo da su Vam kao informaciju ponudili tu IZJAVU, ili čak nekakvo pismeno očitovanje. IZJAVU odbijte, i recite još jednom da ste voljni razmotriti ispunjenje svoje zakonske obveze, nakon što oni ispune svoju, tj. da vam pismeno napišu objašnjenje o zahvatu koji preporučaju – onako kako je navedeno u SLUŽBENIM obrascima – te da ćete nakon toga vjerojatno moći donijeti odluku o cijepljenju i dati pristanak, ili potpisati Izjavu o odbijanju – onu službenu sa stranica HLK, a ne tu koju vam nude.

Pretpostavimo također, da sasvim slučajno, ničim izazvani, imate kod sebe još i nekoliko primjeraka dokumenta kojim ONI pruzimaju odgovornost (vidi staru strategiju) pa ih možete upitati bi li Vam njih potpisali – makar na liniju gdje trebaju potvrditi da prihvaćaju odgovornost? Zgodno je taj papir imati i također čuvati na sigurnom mjestu.

U svakom slučaju, onoga trenutka kada imate dokaz da su zaprimili Vašu dokumentaciju, loptica je zakucana u njihov teren, a vi ne trebate činiti ništa, osim čekati da se loptica pojavi u vašem polju – u obliku pismenog očitovanja o terapijskom postupku.

Vjerojatno je da će ljudi u bolnici oprati ruke od toga, i da od njih nećete dobiti nikakvo očitovanje. Vjerojatno će prepustiti pedijatru kojeg tek trebate odabrati, da se bakće s time.

Nakon što ste već zaboravili na sve to, recimo da je očitovanje ipak stiglo, od nekoga. Ali, to očitovanje Vi zapravo ne razumijete najbolje. Možda ga ne razumijete zbog toga što nisu naveli, što se sve u predloženom cjepivu nalazi. I zato – dovraga i bestraga – nikako ne možete natjerati sebe da date pristanak za cijepljenje, a također ne možete nikako sebe natjerati da potpišete Izjavu o odbijanju – jer još uvijek niste dovoljno dobro informirani?! Pa ćete im poslati nazad ljubazno pismo, kojim tražite da dopune informacije koje su vam poslali, sa potpunim sastavom cjepiva, kako biste mogli donijeti odluku želite li cijepite dijete. Ili možda ne i kada odlučite, poslat ćete im potpisanu Izjavu o odbijanju – ali tek nakon što su oni vas informirali PISMENO – što je njihova obaveza.

I eto loptice opet kod njih.

Recimo da se ipak dogodi da vam opet odgovore, i pošalju vam sastav cjepiva. Ali – hm? – nisu Vam naveli tko je proizvođač tog cjepiva? Opet ne možete niti potpisati Izjavu o odbijanju, niti dati pristanak za cijepljenje. Ponovo im pišete da vam daju podatak o proizvođaču.

Ping-pong-ping-pong…

Opet dobivate pismo, a ovoga puta, dok vaše dijete već veselo lovi leptire po dvorištu, vi se pitate – kako da donesem odluku o cijepljenju djeteta, kada u sastav cjepiva ne mogu biti siguran? Pa proizvođači ne navode sve sastojke zbog industrijske špijunaže, patenata ili patentnih zahtjeva na obradi. Kakva nezgodna dilema … Ništa vam nije preostalo, nego da ponovo pišete nazad i zamolite da Vam pošalju od proizvođača cjepiva ovjerenu izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da se u tom njihovom cjepivu nalazi SAMO TO što su vama naveli u prethodnom pismu organski roboti koji žele cijepiti vaše dijete.

Ping-pong-ping-pong…

Pretpostavimo da je stigao odgovor, baš kada vaše dijete kreće u treći razred osnovne škole. Prethodno ste, pri upisu u vrtić, a kasnije u školu, imali razgovore s ravnateljima gdje ste im lijepo objasnili da vi kao odgovoran roditelj i dalje čekate da vas informiraju o tim cjepivima na način kako su sami odredili, ali oni nikako da to učine – a vi izgarate od želje da cijepite dijete ili da im makar date onu Izjavu o odbijanju – ali nikako da dobijete odgovor od njih, pa ne možete učiniti ništa od toga, pa ste tako zakinuti, morali dogovoriti s ravnateljima, da će oni dijete upisati u vrtić a kasnije i u školu, te da ćete im moguće dati podatke koji im trebaju, čim one druge službe ispune svoju zakonsku obvezu da vas informiraju o cjepivima. Dali biste im potrebne podatke odmah, ali kako, kada ih nemate? A ravnatelj sigurno ne želi da bilo koje dijete bude diskriminirano? Nije li to nešto što je kažnjivo zakonom, ta diskriminacija?

Možda bi bilo dobro i da ravnateljima odmah kod prvog razgovora ostavite primjerak Zakona o suzbijanju diskriminacije. A možda bi bilo dobro i natuknuti da Vam se srce para kada pomislite da ćete morati na sudu tražiti zadovoljštinu za svoje dijete ukoliko dođe do diskriminacije, posebno ako oni, kao ravnatelji, tu diskriminaciju nisu spriječili u začetku, pa čak i ispunili svoju zakonsku obvezu da pokušaj diskriminacije sami prijave nadležnim službama… što je njihova obveza prema članku 10. istog zakona… jer se taj članak referira upravo na članak 8. istog zakona… gdje su njihove organizacije navedene kao one na koje se to sve primjenjuje… a oni kao ravnatelji su odgovorne osobe tih organizacija… a tek članak 11… jaoooooooo, pa bolje bi bilo da taj novac, kojeg ionako nema dovoljno, vrtić ili škola ne izgubi, na primjerice za plaćanje vrhunske tete čuvalice ili vrhunskih privatnih učitelja ako dijete ne bude upisano u vrtić ili školu…

Dakle, vaše dijete je u trećem razredu, a vi sada konačno imate sastav cjepiva i ovjerenu izjavu proizvođača da se osim navedenoga ništa u cjepivu ne nalazi. Ali  što je sad ovo??? U cjepivu se, između ostalih, nalazi nekakav kemijski spoj xy koji vam nije poznat? I opet ne možete donijeti kvalitetnu odluku o cijepljenju – pa te službe nikako da vas informiraju o svemu što vam je potrebno, kako biste donijeli kvalitetnu odluku, što vi kao odgovoran roditelj uzimate kao svoju svetu zadaću. Stoga – ponovno im pišete da vam pojasne kako kemijski spoj xy utječe na zdravlje djeteta i zamolite ih da to potkrijepe sa nekakvim medicinskim studijama o kemijskom spoju xy.

Ping-pong-ping-pong …

Vaše dijete je u pubertetu. Stiže pismo. Ali – opet su zaboravili bitan detalj. U cjepivu se još uvijek nalazi pregršt kemijskih spojeva koji vama nisu poznati. Odaberite samo jedan od njih i ponovite postupak iz prethodnog koraka.

Ping-pong-ping-pong …

Eto – nastavite tako do 18-e godine Vašeg djeteta, pretpostavimo da je sada riječ o mladiću, koji puca od zdravlja i kojem se živo fućka za cjepiva, ali zato rado fućka za djevojkama i onda mu recite da je sada on taj koji donosi odluku, želi li si uštrcati kemijsko-biološki koktel u krvotok, ne bi li bio zdraviji nego što jest. Vjerojatno vas neće čuti jer mu je baš u trenutku kada ste mu tu važnu informaciju prenosili, pažnju odvukla plavojka iz kvarta na koju je bacio oko prije koji tjedan. Ali to je sada njegov problem, a ne vaš – momak je punoljetan.

SUŠTINA ovog prvog dijela strategije je da vi nikada niste potpisali ništa, nego ste KONSTANTNO u uvjetnom pristanku na cijepljenje. Ne mogu vas tužiti, ne mogu vas gnjaviti, ne mogu vas izvesti na sud, ne mogu ništa – jer vaš odgovor je uvijek isti, ako se suočite s prijetnjama ili izazovima organskih robota:

”U čemu je problem? Čim dobijem podatke od vas koji su mi nužni da bih bio informiran o zahvatu, ja ću zahvat ili prihvatiti ili odbiti. Ja još uvijek čekam podatke i nisam ja kriv zbog šlampavosti vaših službi. Dok mi ne dostavite tražene podatke, kako da ja kao odgovoran roditelj, donesem bilo kakvu odluku? Hvala lijepa i doviđenja.”

Ako vas ipak tuže, javite nam se pa ćemo se s njima poigrati zajedno, uključivši u igru i odštetni zahtjev zbog višegodišnjeg ugrožavanja zdravlja vašeg djeteta neadekvatnim odgovorima na vaše upite, pa je vaše dijete zbog njih bilo izloženo mogućoj zarazi od razno-raznih boleština od kojih ste ga, da ste bili dobro informirani – mogli zaštititi cijepljenjem, a da ne spominjemo strah od tih bolesti koji je od vas napravio sjenu od čovjeka svih tih godina … ma, već godinama ne spavate od silnog straha i napadaja panike, zar ne? Milijunčić-dva u kućnom budžetu sigurno neće smetati.

U slučaju promjene službenog obrasca koji bi u budućnosti mogao biti bez onog čarobnog dijela u kojem se spominje PISANI OBLIK – ipak tražite pismeno očitovanje, jer vas pamćenje baš ne služi dobro – malo spavate jer se dijete stalno budi noću i slično … a i puno je to podataka koje treba zapamtiti, što baš nije lako bez nekakvih pisanih natuknica.

DRUGI DIO – prevencija curenja podataka iz zdravstvenog kartona

Svrha ovog dijela strategije je kreiranje neoborivog pravnog uporišta kojim ćete spriječiti pokušaje organskih robota koji nemaju pametnijeg posla, od zabadanja nosa u tuđe stvari, da uopće dođu u posjed informacije je li vaše dijete cijepljeno ili nije. Također, ta će izjava onima koji pomišljaju na kršenje vaših prava, jasno pokazati da s vama nema šale. Ono što roditelji po tom pitanju mogu napraviti je slijedeće – urudžbirajte kod pedijatra svog djeteta dokumenat – izjavu kojom jasno kažete da podatke vašeg djeteta bez vašeg pismenog odobrenja, ne smije vidjeti nitko osim tog pedijatra.
Taj dokumenat bi trebao izgledati otprilike ovako:

[gview file=”http://zvono-istine.org/wp-content/uploads/2014/03/izjava-o-zabrani-cjepivo.pdf”]

Što se može dogoditi?

Scenarij 1: Pedijatar je (nepromišljeno) dao podatke zainteresiranim službama bez vašeg odobrenja

Pokucali vam na vrata ili poslali pismo neki službenici i spominju nešto o cijepljenju djeteta, odlukama ustavnog suda, ili sličnim zastrašivačkim metodama pokušavaju doći do 2000.– kn ili kemijsko-biološkog koktela u krvotoku vašeg savršeno zdravog djeteta. Nebitno je hoće li se konverzacija odvijati usmenim ili pismenim putem.

Vi kažete: ”Ne znam odakle Vam ti podaci da moje dijete nije cijepljeno.”
Pa nije cijepljeno, imamo podatke.

Neobično. Mogu li vidjeti te Vaše podatke? Tko Vam je dao takve podatke?
Recite da li ste cijepili vaše dijete? 

Ne, recite Vi odakle vam podaci da moje dijete nije cijepljeno? Imate li kakav dokaz da je to istina?
Imamo podatke od Vašeg pedijatra. Vi nama morate reći da li ste cijepili dijete.

Zašto ste ovdje i remetite mir mog doma? Imate li sudski nalog? Po kojem članku kojeg zakona sam ja vama dužan reći bilo što? Molim citirajte ga odmah sada ili mi prestanite trošiti vrijeme.

eeeee…. ovaj…. paaaaa…. hmmmm….

Doviđenja.

Slijedeći korak je pronalazak novog pedijatra koji drži do svog poziva, podizanje kaznene prijave protiv bivšeg pedijatra i prijava tog pedijatra liječničkoj komori, a kada to završi, podnošenje odštetnog zahtjeva protiv bivšeg pedijatra od jedno 1 000 000.– kn.

Naime – riječ je o navodnom prekršaju. A prekršajni zakon u članku 90. jasno kaže što su to nezakoniti dokazi, koje sad u rukama imaju i te zainteresirane službe, pa i njih opalite kaznenim prijavama po čitavoj hijerarhijskoj strukturi njihove organizacije. Ima tu i štofa za prijavu zbog udruživanja u zločinačku organizaciju. Jer Vas pokušavaju financijski, moralno, vremenski i kako god već oštetiti, pa kad taj proces završi, slijedi podnošenje odštetnog zahtjeva i protiv njih od jedno 5 000 000.– kn.

To će Vam svaki odvjetnik rado odraditi. Honorar je lijep, a samo tupan može zabrljati ovakav čist slučaj.

Scenarij 2: Pedijatar nije dao podatke zainteresiranim službama

Teret dokazivanja je UVIJEK na onom koji od vas nešto traži ili vas za nešto optužuje. Pecaju vašu grešku. Budite jako oprezni što ćete reći. Sjetite se vašeg neotuđivog prava na šutnju – vi s njima uopće ne morate razgovarati ako tako odlučite. Nemaju ništa – a sve što vi trebate učiniti je da uporno i beskompromisno tražite da vam pokažu bilo kakav dokaz da vaše dijete nije cijepljeno. Nema dokaza – nema daljnjeg razgovora.

A ŠTO ĆEMO S PEDIJATRIMA?

Oni u svemu ovome izgledaju kao oni preko kojih će se sve slomiti. Ali nije tako. Pedijatri imaju potpuno jednako pravno uporište da NE DAJU dokumentaciju svojih pacijenata trećima, kao što roditelji imaju pravo TRAŽITI da dokumente ne smije vidjeti NITKO osim pedijatra njihovog djeteta.

Međutim, pedijatri su u delikatnoj situaciji – oni rade za sustav, a sustav ih traži podatke. Kako se oni mogu zaštititi od toga da ih netko natjera da se bave kriminalom, odajući podatke svojih pacijenata? Pa od sustava žive, zaboga! Oni moraju biti puno više diplomate, nego ”neobrazovani” roditelji koji ”zanemaruju” svoju djecu zato jer ne dopuštaju unošenje kemijsko-bioloških koktela u krvotok svoje savršeno zdrave djece.

Vrlo jednostavno se i pedijatri mogu obraniti od pritiska.

Strategija zaštite je ISTA kao i kod roditelja – neka onaj tko traži od njih da krše zakon, preuzme SVU odgovornost za moguće posljedice. To se može uraditi na slijedeći način: uručivanjem jednog ovakvog nježnog pisamca službama i pojedincima, kojima je jako važno znati tko je cijepljen a tko nije, ili usmeno prenošenje njima onoga što piše u pisamcu, ako je tako prikladnije u nekakvoj situaciji u kojoj se pedijatri mogu naći:

[gview file=”http://zvono-istine.org/wp-content/uploads/2014/03/Template-za-pedijatre-M.pdf”]

Također, bi bilo dobro da se sami pedijatri unaprijed zaštite od zločestih roditelja, koji mogu podnijeti tužbe protiv njih zbog odavanja podataka trećima – jer mogu biti tuženi bez obzira jesu li ti roditelji njima napismeno dali nekakvu izjavu sličnu onoj koju smo sastavili za roditelje u ovom članku ili nisu. To se zaista može dogoditi, tako da bi zaštita samih pedijatara od takvih roditelja trebala uključivati potpisivanje izjave od strane roditelja SVIH njihovih pacijenata, ili barem onih koje smatraju potencijalnim problemom iz bilo kojeg razloga.

Takva izjava mogla bi izgledati otprilike ovako:

[gview file=”http://zvono-istine.org/wp-content/uploads/2014/03/Zaštita-pedijatri.pdf”]

I na kraju bismo napomenuli – bilo kakve odluke bilo koga, uključivo, ali ne ograničavajući se na ustavni sud, ništavne su kada se radi o djetetu za koje ste vi, roditelji, potpuno odgovorni dok ne poraste dovoljno da se može brinuti samo o sebi.

Ako ste izdržali do kraja ovog članka – hvala od srca!

Ukoliko Vam je ovaj članak donio neku novu vrijednost, razmislite o donaciji – pogledati gornji desni segment stranice. Hvala!

180 Responses

 1. Samo napomena za lapsus, pedijatrica iz udruge za socijalnu pedijatriju je Marina Lichter Štajduhar.. naime za tu sam doktoricu dobio preporuku od jednog “prijatelja” a ona se ishisterizirala kad je čula da sam roditelj “necijepiša”. Osobno sam htio ostati na tome ali u svjetlu novih informacija mislim da ipak ću je prijaviti povjerenstvu za zaštitu pacijenata ali i njenom pretpostavljenom jer je prekršila zakletvu, nije primila pacijenta a očito je i u sukobu interesa..

  1. Pozdrav. Super je ovo odlicna strategija. Znam da je sistem takav i moras igrati njegovim oruzjem. Samo ja imala jednu primjedbu. Iz teksta bi se dalo moguce iscitat da se treba ponasati ‘ samouvjereno i bahato’ moj prijedlog svi roditeljima koji se tek susrecu cijepljenjem ili ce tek postati roditelji….drzite smijesak na licu saslusajte sve te figure od pedijatra nadalje zadzite misljenje o tom njihovom koktelu iznenadjenja za sebe i recite da vi ne mozete ne smijete…ja se na taj nacin izvrdavam vec 4 godine za dvoje djece 9 i 7 godina su stari…i vise od 4 ustvari preko 5.

 2. Hvala puno. Ovih dana imam cijepljenje za školu, a na jesen dolazi prinova pa ćemo se malo boriti. Puno ste pomogli.

  1. Nema na čemu. Samo hrabro – uskoro ćete spoznati da se ne morate boriti, jer protiv iluzije čovjek se ne mora boriti već je spoznati – i samo svoja prava prakticirati.

   1. može rezime za jednu isto jesensku rodilju? Dakle za porod trebam dva primjera 2 dokumenta- 1. Obavijest bolnici da ne cijepe dok me na pismeno informiraju, i paralelno dajem 2. Izjava o odbijanju cjepiva
    Da li to trebam ovjeriti kod bilježnika? I da li mogu dodati da odbijam i vitamin K? Dakle ja bih igrala na odgađanje, a ne odbijanje. Kao.

    1. Obavijest 1 je ujedno i izjava o privremenom odbijanju cijepljenja, tako da korak 2. kako ste ga opisali nije potreban. Ono što je bitno je da imate dokaz da je vaša izjava zaprimljena. Proučite još jednom što je napisano – sve smo opisali u detalje.

     1. Poštovani,

      i ja trebam skoro roditi i ne želim cijepiti dijete u rodilištu. Prije cca 2 tjedna sam isprintala onu prvobitnu verziju, ali moram priznati da mi ova nova nije jasna.Molim Vas da mi kažete kome točno dajem 1., a kome 2. primjerak i kada? Ja nemam problem s pedijatricom, mene isključivo zanima kako se osigurati u rodilištu.

      Hvala i lijep pozdrav!

 3. Ljudi vi ste svi totalno ludi i bez pameti.

  Ljudskoj gluposti nema granice, narocito kad joj pomaze ego. Jadna vasa djeca.

  1. Zapravo teoretski ego i um su jednoznačni pa prema tome tko je bez uma automatizmom je i bez ega. Stoga je vaša izjava paradoksalna, ne-pametna. Uostalom u svijetu koji je potpuno lud i nenormalan, biti lud i bez pameti mi se pari kompliment. Stoga hvala na komplimentu.

  2. Cijepljenje je za mene isto što i ruski rulet,nema razlike.Svaka sljedeća injekcija može biti kobna a ima ih 25-27kom do 18. godine života.Kao moramo cijepiti tek rođene bebe jer to je za njih najbolje a kad se dogodi neka neželjena posljedica svi okreću glavu i nitko nije kriv,nitko neće preuzeti odgovornost.Izvlačiti se na sreću,nesreću,evo vi ste prvi od sto,pa evo događa se,nitko nije kriv,mislim da nitko ne bi želio čuti kada je njegovo dijete u pitanju.Zašto nitko,pa ni proizvođači tih otrova ne preuzmu odgovornost kada se dogode teške nuspojave ili smrt ako su sva ta cijepiva odlična,sigurna,vrhunska za čovječanstvo?Evo epidemija ebole ili čega već u Africi,tko će se zbog preventive cijepiti ili cijepiti svoju djecu???Nitko!!!Evo npr zabranili su živine toplomjere a uveli su štedne žarulje koje su valjda sto puta otrovnije i neda Bog da ti se razbiju doma jer moraš cijeli kvart evakuirati a tjeraju te da pristaneš na ubrizgavanje te iste žive u tek rođeno dijete.Možda i nisam u pravu ispravite me.NE VJERUJEM IM DA ONI ŽELE VIŠE OD MENE RODITELJA NAJBOLJE NAŠOJ DJECI!!!

  3. Bitno da ste vi jako pametni i normalni.
   Evo recimo toliko ste pametni i normalni da va nije čudno da kad se “nažderete” ćevapa u obližnoj ćevapđirnici u nakon toga obolite od trovanja hranom ta čevabđirnica je odgovorna.

   Kad kupite brusilicu u bauhausa i ta vam brusilica otkine pola ruke ali ne radi vašeg krivog rukovanja taj proizvođač je odgovoran

   Ali za cjepljenje djece nitko NIJE odgovoran!

   Osbno smatram da su proizvodi bez garancije i garantnog roka u biti jako loši i sumnjive kavlitete jer da su dobri proizvođač bi bez problema dao garanciju!

 4. Cisto informativno, cijeli onaj dio sa Hipokratovom je totalna fantazija. Bas fantazija. To stvarno tako ne funkcionira.
  Zena mi je doktorica, procitao sam joj taj dio i stvarno se nasmijala. Zatim je treptala neko vrijeme u nevjerici i pitala je – “netko je stvarno to napisao?”

  Dakle, kao i za imunologiju, medicinu, biologiju i kemiju, tako nit o ovome prosjecan podrzavatelj infekcija nema pojma.

  1. Znači uvaženi liječnici svoju temeljnu zakletvu smatraju fantazijom, odlično, svaka im čast, ali što manje posla sa njima, to bolje za zdravlje.

  2. Nadam se da Vaša supruga neće imati iskustvo da je netko tuži zbog toga što joj je ZAKLETVA koju je dala smiješna. Moglo bi joj se tada dogoditi da, i dalje u nevjerici, spozna da njena ZAKLETVA ipak nešto znači u pravu i zakonima.

  3. Poštovani josephusbt,
   Ovo nije ni prjetnja ni napad već hipotetsko viđenje hipotetske situacije!
   Evo ja sam needucirani zatcani blesavi i glupi roditelj. kao takav sam malo udaren u glavu i nadam se da Vaša supruga nije pedijatrica a pogotovo ne mom djetetu. Jer u slučaju da se mom djetetu nešto desi a ono mi je sve na svjetu tada toj “cjepašici” neće pomoć ni Hipokrat ni Ustavni sud ni MUP jer će me u biti bolit spolni organ što će sa menom bit, a privremena neuračunljivost je predivna svar!

  4. @josephubst

   Mislim da njena reakcija najviše govori upravo o Vašoj supruzi kao liječnici,a dobro oslikava i opće stanje u našem zdravstvu i kadrove(čast izuzecima),a ne o nama “Podržavateljima (davno iskorijenjenih) infekcija.Kako se drže te zakletve,tako i rade svoj posao.
   Razmislite malo o tome,i vi i cijenjena supruga.

 5. Poštovani mi “prosječni podržavatelji infekcija” smo prilično siti onih koji nam govore kako nešto ne funkcionira, ali ne govore niti riječi o tome kako funkcionira. Pa ako nas možete poučiti bili bi vam vrlo zahvalni.

 6. Poštovani,evo iskustvo:osobno sam otišla kod pedijatra i porazgovarala o cjepivima-cisto informativno,dala mu formulare na potpis,međutim nema šanse da potpiše,rekao mi je da će mi podatke o cjepivima poslati mailom,ali da neće potpisati,i kako ce o mom slučaju obavijestiti svoju šeficu,pa da razgovaram s njom o svojim stavovima…
  i naravno prijava o necijepljenju nadležnima-kao zadnja njegova prijetnja…

  1. Poštovana!
   Ne dozvolite da vas prijavi nadležnima niti šefici. Uručite mu izjavu u kojoj se pozivate na povjerljiv odnos pacijent – liječnik a koju imate tu u pedlošcima a na šta imate pravo temeljem zakona. Tražite od pedijatra da vam potpiše izjavu da ne želi preuzeti odgovornost za išta što se tiče cjepiva. To vam je danas sutra dokaz broj jedan i dokaz broj dva za sve daljnje radnje.

 7. Problem je što on ništa ne želi potpisati……govori kako mu svaki dan dolaze s formularima s interneta i da on to ništa ne potpisuje.

  1. onda mu pošalji poštom sa povratnicom i tu povratnicu čuvaj! to je dokaz da je zaprimio pismo.

   1. A što ako on kaže da je zaprimio prazan papir, kako možemo dokazati da ta povratnica dokazuje da je dobio baš taj određeni dokument?

    1. Snimajte mobitelom kako baš te papire stavljate u kuvertu, i kako ih zaprima poštanski službenik. Dajte budite malo kreativni…

 8. “Izvjesna Marina Lichter-Štajduhar, zatim izvjesni Bernard Kaić, te izvjesna Vladimira Lesnikar, istaknuti su zaslužnici za ovakav nacistički dokumenat, što možete provjeriti i sami iz ovog maila (vidi link)kojeg su pronašli naši istraživači:”

  Dragi čitatelji, ja sam izvjesni Bernard Kaić, koji je sastavio taj obrazac i smatram nužnim pojasniti vam svrhu famoznog obrasca, s obzirom da je u ovom članku posve pogrešno protumačena.

  Svrha tog obrasca nije nikakvo iznuđivanje priznanja niti taj obrazac ne služi prijavljivanju roditelja sanitarnoj inspekciji.
  Prava svrha tog obrasca je da liječnik koji ne cijepi dijete jer to roditelji odbijaju, ima opravdanje za to što nije proveo cijepljenje.

  Navodi koji se ne nalaze u obrascu ne služe tome da roditelji priznaju nekakvu krivicu, već da se roditelje upozna s rizicima kojima izlažu svoje dijete odlukom o odbijanju cijepljenja.

  Sve što je napisano je istinito. Od toga da se odbijanjem cijepljenja prema Programu ugrožava zdravlje djeteta, preko toga da dijete u slučaju epidemije neke od bolesti protiv koje se nije cijepilo neće moći pohađati školu, pa do toga da se dijete može cijepiti kasnije ako se roditelji predomisle ali neka od tih cijepljenja se ne mogu nadoknaditi u kasnijoj dobi.

  Navod da će jedan primjerak obrasca biti upućen Ministarstvu zdravlja je dodan radi potpunog informiranja roditelja, jer takav je protokol i pošteno je roditelje na to upozoriti.
  Kao što je, uostalom pošteno roditelje upozoriti na sve ranije navedene rizike kojima izlažu dijete odbijanjem cijepljenja.

  Kao što nitko ne može niti ne želi natjerati roditelje na cijepljenje djeteta i nikome ne pada cijepiti dijete na silu, tako nitko ne može niti ne želi tjerati roditelje da potpisuju taj obrazac. Zdravstveni djelatnici, a pogotovo pedijatri nisu isljednici, niti iznuđivači već su to ljudi koji su na vašoj strani i na strani vaše djece, kojima djecu vodite s punim povjerenjem kada su bolesna.

  Međutim, pedijatri i ostali liječnici koji provode cijepljenje su obavezni uručiti ga roditeljima, prvenstveno sa svrhom da roditelje upoznaju s rizicima odbijanja cijepljenja.

  Nadalje, vrlo važan dio obrasca je prva navedena izjava na obrascu: “Upoznat/a sam sa svim koristima cijepljenja, potencijalnim rizicima cijepljenja i rizicima odbijanja cijepljenja”. Jer ta izjava pretpostavlja da je liječnik roditelje temeljito informirao o svim koristima cijepljenja i rizicima cijepljenja i necijepljenja. Ako roditelj nije upoznat sa svim rizicima cijepljenja i necijepljenja, ne može potpisati obrazac s tom izjavom. Drugim riječima, ta izjava obvezuje liječnika da roditelja upozna sa svim tim.

  Tako da je tumačenje obrasca, kakvo je prikazano u članku potpuno pogrešno i zlonamjerno.

  Taj obrazac, osim što informira roditelje o stvarnim rizicima kojima izlažu dijete odbijanjem cijepljenja, istovremeno obvezuje liječnike da roditelje ispravno i u dovoljnoj mjeri informiraju o svim aspektima cijepljenja/necijepljenja.

  I moram dodati jednu primjedbu koja nema izravne veze sa ovom temom.

  Ne mogu shvatiti kako je moguće da roditelji koji stvarno vjeruju liječnicima kada je dijete bolesno i trebaju pomoć od tog liječnika da ublaži djetetove patnje, tom istom liječniku nimalo ne vjeruje kada mu preporuči cijepljenje za zaštitu zdravlja njegova djeteta.

  Sjećam se vrlo dobro kad su moja djeca bila mala, pa kad su se razbolila i vodio sam ih pedijatrici svaka riječ i savjet pedijatice bili su mi zlata vrijedni i ulijevali mi nadu da će dijete brže ozdraviti. Nije mi padalo na pamet da selektivno prihvatim preporuke za liječenje, a savjet za cijepljenje odbijem i usput ju optužim za tko zna šta. Stvarno ne razumijem što se to događa da su danas ljudi tako podvojeni u odnosu prema drugim ljudima.

  1. Poštovani!
   Vi kao da ste pali sa Marsa.
   Ja sam također roditelj i znam da su djeca danas od malih nogu bolesnija nego ikada prije. Ista stvar je sa poplavom bolesti kod ljudi starijeg doba, što od rakova što od autoimunih bolesti. Pa kad su liječnici tako super i treba im vjerovati a vjeruje im 95% ljudi čemu je to tako. Uostalom unutar liječničke struke su sve glasniji i javniji istupi protiv cjepljenja jer osim podizanja profita farmaceutima ne služi ničemu. I kako nas oni o ičemu mogu informirati u vezi cjepiva. Oni mogu reći samo ono što im je rečeno da reču. Ja osobno medicini ovakvoj kakva jest vjerujem vrlo malo. Izazivam svakog pa i vas da mi odgovorite na slijedeće pitanje: “Ako je Bog stvorio čovjeka na svoju sliku i priliku, dakle savršenog, kako je moguće da će ga medicina ubrizgavanjem raznih otrova čim se rodi učiniti još savršenijim. Ili se je Bog eto zajebao, preračunao kad nas je stvarao, ili je u pitanju nešto drugo. Moj zdravi razum mi kaže da je to nešto drugo.

   1. Metafora Božjeg stvaranja čovjeka na svoju sliku i priliku ne odnosi se na tjelesne osobine čovjeka.

    Tako da je taj Vaš argument jedan od najlošijih argumenata protiv cijepljenja koji sam ikada čuo. A čuo sam ih puno.

    (Očito nas Bog nije stvorio savršenima. Jer da je, ne bismo mogli imati posve suprotne stavove o nekoj temi.
    A ne mogu dva suprostavljena stava oba biti ispravna. ili je jedan ispravan, ili nije ni jedan a istina je negdje u sredini. Ali oba ne mogu nikako biti ispravna.
    A da smo savršeni, svi bismo imali isti, ispravan stav, zar ne?)

    1. Bog je šest dana stvarao svijet (onog šestog i čovjeka), a sedmog je stvorio “liječnike” da ispravljaju njegove greške…….

     1. Vidim da su komentatori na ovoj web stranici pravi autoriteti za vjeru, pa se povlačim sa svojim srkomin razumijevanjem vjere.

      Ipak… preporučio bih velikim vjernicima koji se pozivaju na divotu i savršenstvo ljudskog bića, da si malo “proguglaju” o to me što Crkva kaže o cijepljenju.

     2. Bernarde Kaiću, zna se dobro što Crkva misli o cijepljenju. Gledaj ovo:

      “Nije nevažna ni moralno etička strana. 87 % stanovnika RH izjasnilo se katolicima i ne znam u kojoj mjeri im je poznat podatak da se u popriličan broj cjepiva stavljaju diploidne ljudske stanice iz abortiranih fetusa. Još je 2005. Papinska akademija za život osudila tu praksu.”

      Sad ti malo proguglaj.

    2. Obzirom da me lično ne dotiče tema vakcinacije sve ovo sam čitao informativno…Ali, tvrdnja “(Očito nas Bog nije stvorio savršenima. Jer da je, ne bismo mogli imati posve suprotne stavove o nekoj temi.” je u suprotnosti sa samom sobom…Mogućnost izbora da nešto mogu, a ne moram, hoću ili neću, mogu ili ne mogu itd.. je upravo dokaz svršenstva svega što postoji..Apsolutna mogućnost izbora je savršenstvo kreacije..da postoji nešto nesavršeno kreacija bi se raspala…Zato, dragi DR. nemojte predstavljati sebe višim od kreatora, kako je inače osobina većine lekara…Kao što neko reče: nit više uznapredovala medicina niti više bolesnih i neizlečivih ljudi????
     Ova medicine stara je 15 minuta u odnosu na ljudski rod.Veliko je kako je čovek preživeo sve ove milenijume bez njene pomoći…

   2. Moj zdravi razum mi je rekao još prije 5 godina da u potpunosti kažem doviđenja alopatskoj medicini zbog ovakve situacije, jedino što im priznam je krpanje polomljenog čovjeka kirurškim zahvatima, sve ostalo što primjenjuju kroz farmaceutiku umanjuje simptome, a izaziva nove uzroke kojekakvih fantazijskih bolesti iz SF filmova koje prije koje desetljeće nismo mogli ni zamisliti.

  2. Pozdrav Bernard!

   Eto, ja vam želim zahvaliti i čestitati što ste se javili i predstavili se. Mislim da je trebalo za to dosta hrabrosti, pogotovo u ovom dijelu interneta gdje ljudi imaju drugačije sklonosti prema cijepljenju. (To je s pretpostavkom da to doista jeste vi 🙂 )

   Uvijek je dobro čuti dvije strane, iako se ne slažem s vašom.

   “Prava svrha tog obrasca je da liječnik koji ne cijepi dijete jer to roditelji odbijaju, ima opravdanje za to što nije proveo cijepljenje.”
   U tom slučaju mogla je poslužiti jednostavna izjava roditelja da je odbio cjepljenje jer kao što ste rekli, nitko ne može natjerati roditelje da cijepe svoje dijete. Takva izjava je na vrhu stranice. Izjava o odbijanju. Ne treba ništa kokretnije od toga. To je svo opravdanje koje treba liječniku (ako mu opravdanje uopće treba).

   “Nadalje, vrlo važan dio obrasca je prva navedena izjava na obrascu: “Upoznat/a sam sa svim koristima cijepljenja, potencijalnim rizicima cijepljenja i rizicima odbijanja cijepljenja”. (…) Drugim riječima, ta izjava obvezuje liječnika da roditelja upozna sa svim tim.”
   Ali izjava nigdje ne traži potpis liječnika da je upoznao roditelja sa svim rizicima. Odnosno liječnik neće snositi odgovornost ako je nešto zaboravio reći. Također, liječnik ni ne može sve reći, jer sastav cjepiva i sve nuspojave nisu u potpunosti obznanjenje od strane proizvođača. Tako da nitko osim proizvođača ne može biti upoznat sa svim koristima cijepljenja, potencijalnim rizicima itd itd. A ni proizvođač ne mora potpisati tu izjavu.

   I opet se vraćamo na ono pitanje najvažnije za ovu temu. Tko snosi odgovornost ako nešto pođe po krivu? Svi su se ogradili osim roditelja.

   “Navodi koji se ne nalaze u obrascu ne služe tome da roditelji priznaju nekakvu krivicu, već da se roditelje upozna s rizicima kojima izlažu svoje dijete odlukom o odbijanju cijepljenja.”
   Možda dokument nije napravljen s tom namjerom, ali to je što pravno taj dokument radi. Potpisom tog dokumenta roditelj je potpisao da priznaje da svjesno čini štetu svome djetetu, drugoj djeci itd. Osudio je sam sebe.
   Ali vi ćete vjerojatno reći, ali ako ne cijepi dijete, on zaista čini tu štetu svojem djetetu, drugoj djeci itd. Doista? Kako znate? Rekli su vam. Tko vam je rekao? Pa valjda su bile neke studije, netko je morao to istraživati. A tko je platio istraživanja? Proizvođač? Prepostavljam da proizvođač i zarađuje na prodaji cjepiva/lijekova pa mu je u interesu da proda što više? Što nije to onda sukob interesa? On najviše zarađuje kad su ljudi najbolesniji ili kad ih je strah da će se razboljeti. Pa njima se najviše isplati kratkoročno ih liječiti, ali nikad potpuno. A da ne govorim koliko im se isplati širiti strah od bolesti i paralelno propagirati hrpu ljekova kao super preventivu.

   Možda stvari zaista nisu takve. Možda krivo razmišljam i možda je farmaceutska industrija stvarno najpoštenija ikad, ali nekako sumnjam u to. Uvijek se nađe negdje netko tko shvati da može omastiti brk pa to i učini. Samo što u ovom slučaju, to čini na štetu mnogih ljudi. I pritom uvijek prođe nekažnjeno jer se dobro ogradio.

   I napomena za kraj kao odgovor na vašu napomenu za kraj. Ima i liječnika koji su počeli zauzimati stav protiv cijepljenja. Dakle, potpuno vjerovati jednom liječniku isto je kao i ne vjerovati potpuno drugom. Dakle neizbježno je da samostalno procijeniš hoćeš li poslušati liječnika ili ne.

   Eto, to je sve.

   Pozdrav!

 9. Poštovani!

  mislim da ste izostavili neke detalje, jer po vašoj logici necijepljeno dijete ugrožava i drugu djecu (koja zbog kontraindikacija nisu mogla primiti cjepivo)…ali kako ste sami često puta izjavili “niti jedno cjepivo ne štiti 100%” pa stoga dolazim do zaključka da i cijepljena djeca potencijalno ugrožavaju drugu djecu….mogli bi i za njih sastaviti obrazac 😉 nek se nađe.
  A niti rečenica kako “nitko ne može niti ne želi natjerati roditelje na cijepljenje djeteta i nikome ne pada cijepiti dijete na silu” vam ne drži vodu pogotovo jer se roditelje prijavljuje CZSS-u koji ima puna usta prijetnji i zastrašivanja o oduzimanju skrbništva i prisilnog cijepljenja.
  A vezano za pedijatre, osobno sam se uvjerila kako nisu educirani po pitanju cjepiva i sastava istih…a nuspojave ne priznaju i ne prijavljuju.

  Za kraj Vas lijepo pozdravljam…uz link na youtube video u kojem dr.Poljak iznosi svoj stav:
  https://www.youtube.com/watch?v=J2y_MaM9rnk

  1. samo jedan mali matematički odgovor na ovu Vašu rečenicu:
   “mislim da ste izostavili neke detalje, jer po vašoj logici necijepljeno dijete ugrožava i drugu djecu (koja zbog kontraindikacija nisu mogla primiti cjepivo)…ali kako ste sami često puta izjavili “niti jedno cjepivo ne štiti 100%” pa stoga dolazim do zaključka da i cijepljena djeca potencijalno ugrožavaju drugu djecu….mogli bi i za njih sastaviti obrazac 😉 nek se nađe.”

   Niti jedno cjepivo ne štiti 100%. To je točno.
   Npr. cjepivo protiv ospica i rubele štite oko 99%.
   Znači, moje kćeri (a i Vaše) su u okolnostima u kojima te bolesti cirkuliraju, zaštićene oko 99%. To znači da iako su cijepljene postoji 1% mogućnosti da ipak obole sada ili tokom trudnoće i rode defektno dijete koje će ili umrijeti p porodu ili biti doživotni invalid.
   Ali, ako je preko 95% djece cijepljeno iz godine u godinu, ti virusi neće uopće moći, niti imati priliku cirkulirati među ljudima.
   Time će moje kćeri (a i Vaše) biti zaštićene 100% i neće postojati niti onaj 1% mogućnosti da obole i rode deformirano dijete zbog infekcije u trudnoći.

   Razlika u riziku od nastanka tako teških stanja između 0% i 1% je ogromna.

   1. jako cijenim to što ste ušli u raspravu s nama, nasuprot tome sto odgovarate samo na ono šta Vam paše.

    Znate u čemu je još veci problem? Što vecina tih virusa koji “cirkuliraju” postoji bas zahvaljujuci cjepivima. Zašto nitko ne upozorava roditelje da im je dijete zarazno i do par tjedana nakon cijepljenja, pogotovo ako se radi o živim virusima? A ti isti roditelji vode netom cijepljenu djecu u jaslice i vrtice.
    Zasto, kad iznosite podatke o “epidemijama” ne spominjete “detalj” da se te bolesti javljaju uglavnom kod cijepljene populacije?
    S druge strane, stalno ponavljate kako niste za prisilno cijepljenje ali niste se angažirali da se takva mjera ukine.
    Kako se smije roditelje prisiljavati na nešto što nosi sa sobom određeni rizik? I to bez da itko, osim roditelja naravno, snosi ikakvu odgovornost??
    Vama doktorima je to samo “neznatni dio statistike” dok su meni moja djeca cijeli svijet.

    Puno se priča ovih dana o pravu na “zdravlje” – koliko god to pravo ne postoji, nego se radi o pravu na jednaku zdravstvenu zastitu, a s obzirom da se radi o uslugama one se ne smiju nametati – i pritom se napada roditelje koji uskracuju svojoj djeci prislino cijepljenje s dozom virusa, teskih metala i kancerogenih konzervansa. A gdje je to pravo u slucaju nuspojava i oštecenja zdrave djece? Tada roditelji isto nemaju nikakva prava.
    I još nesto vezano za brkanje jabuka i krušaka, UN-ova konvencija koju je potpisala i Hrvatska, govori skroz suprotno od onoga sto su ustavni sud, min.zdravstva i pravobraniteljica izvukli iz konteksta. Ta konvencija daje mogucnost svakom pojedincu da u bilo kojem trenutku odbije bilo kakav medicinski postupak (ukljucujuci i cijepljenje), te stavlja pojedinca ispred zajednice. Mozda da ju oni koji nam uporno namecu te zakone malo prouce ne bi skodilo.
    Ovo sam izvukla iz Vaseg komenatara koji post niže “Nikoga ne prisiljavamo ni na što, ali ne možemo dozvoliti da totalni ignoranti lupetaju gluposti i unose strah i zbunjenost u stanovništvo dezinformacijama o jednom javnozdravstvenom programu koji je temeljen na bezbrojnim dokazima.”
    Da li smatrate i dr. Sladoljeva te dr. Poljaka isto totalnim ignorantima, ili su po Vama oni ipak struka…ako jesu, zasto Ustavni sud nije njih nista pitao prije donosenja odluke o ustavnosti zakona?
    S moje strane običnog roditelja smatram kako ne moramo biti iz struke za procitati uputu o lijeku (bez da ulazimo u bilo kakve teorije zavjere) u kojoj osim sastava (stanice životinjskog i ljudskog porijekla – gen.modificirane, virusi, konzervansi, teski metali, itd) piše i cijeli niz mogucih nuspojava, te napomena da ukoliko je dijete alergicno na neki sastojak onda se NE SMIJE cijepiti. E sad mi recite, kako pedijatar tek rođenoj bebi provjerava da li je alergicno npr. na aluminij ili formaldehid (iako realno gledajuci, tko normalan ne bi bio osjetljiv na kancerogene otrove)? Nikako. Cijepi ga svejedno i onda “promatra reakcije”.
    Doktore, ja nisam svojoj djeci podarila život kako bi bili pokusni kunici farmaceutske industrije.
    I nemojte molim Vas više omalovažavati dojilje kad spominjete da dojenjem unosimo aluminij u djetetov organizam. Grijeh je uspoređivati najprirodniju izgradnju imuniteta s trovanjem populacije virusima, otrovima i teskim metalima u “plemenite svrhe”.
    P.s. i zasto nitko ne kaže ministru Ostojicu da se “cijepi” protiv cerebralne paralize jer je ugrožen s obzirom da hara epidemija a to “cijepivo” nije u kalendaru obaveznog cijepljenja 😉

    hvala i lijep pozdrav!

    1. Poštovana Noema,
     Da ne kažete da odgovaram samo na ono što meni odgovara, pokušat ću odgovoriti na sve Vaš upite i navode i onda prestati ovdje pisati jer imam dojam da nema nikakvog smisla, jer nitko ovdje ne želi čuti istinu, već traži samo potvrdu za svoje pogrešne stavove.
     Dakle, krenimo redom…..
     1. Virusi ne cirkuliraju zahvaljujući cjepivu (osim u slučaju oralnog cjepiva protiv dječje paralize koje više ne koristimo. A i dok smo ga koristili, ta se osobina cjepiva pokazala korisnom mu svrhu istitskivanja eivljeg virusa dječje paralize iz populacije).
     2. Dijete nije zarazno par tjedana nakon cijepljenja živim cjepivima (osim u slučaju oralnog cjepiva protiv dječje paralize koje više ne koristimo. A i dok smo ga koristili, ta se osobina cjepiva pokazala korisnom mu svrhu istitskivanja eivljeg virusa dječje paralize iz populacije).
     3. Nije točno da se bolesti javljaju uglavnom kod cijepljene populacije. Međutim, uvijek među oboljelima i ma i cijepljenih. To ne govori ništa loše o cijepljenju. Račun je jednostavan. Ako imate 1000 djece, i cijepite 95% djece s cjepivom koje ima djelotvornost od 90%, ako u tu populaciju djece uđe uzročnik bolesti, npr. hripavca, oboljet će svih 50 necijepljenih i 95 cijerpljenih (to je 10% od 950 cijeplojenih). Dakle, od 1000 izložene djece oboljet će 145 djece umjesto svih 1000 djece. Među oboljelima bit će dvije trećine cijepljenih. Gledajući samo cjepne statuse cijepljenih, netko može pogrešno zaključiti da cijepljenje baš i nije neka zaštita, s obzirom da je među oboljelima čak dvije trećine cijepljenih. Ali to će biti pogrešno zaključivanje, jer među necijepljenima će svi oboljeti, a među cijepljenima samo svaki deseti. I istovremeno će 855 od 950 cijepljenih biti zaštićeno od bolesti.
     4. Nema potrebe angažirati se protiv prisilnog cijepljenja jer prisilno cijepljenje ne postoji.
     Postoji zakonska odredba o obavezi cijepljenja i kaznene odredbe, a Vi o mom angažmanu u smislu promjene tih odredbi ništa ne znate niti ne trebate znati. Ja nisam političar koji će se hvaliti pred narodom o svom angažmanu zbog budućih glasova. Meni to ne treba.
     5. Sve u životu nosi neki rizik. Ali nečinjenje u nekim slučajevima nosi znanto veći rizik nego činjenje. S tim u vezi, necijepljenje donosi znantno veći rizik po zdravlje nego cijepljenje i mene zanima tko ima pravo izložiti dijete tom velikom riziku od bolesti, komplikacija i trajnih posljedica bolesti, ako postoji mogućnost taj rizik drastično smanjiti cijepljenjem.
     6. O pravu na zdravlje, Konvenciji o pravima djece i drugim pravnim aspektima ne mogu komentirati jer nisam doktor prava, već doktor medicine.
     7. Sladoljeva i Poljaka ne smatram totalnim ignorantima, ali ih smatram nekompetentnimma da govore o cijepljenju. Neke njihove izjave o cijepljenju su potpuno pogrešne i neutemeljene i všiekratno opovrgnute (npr. Poljakova izjava da djeca ne smiju u kolektiv dva tjedna nakon cijepljenja i Sladoljevljeva izjava da će cjepiva izazvati autoimune bolesti jer se unose “neprirodnim” putem).
     Oni nisu struka koja se bavi cijepljenjem i logično je da ih nitko ne pita za mišljenje o cijepljenju, pa ni Ustavni sud. Mada, nemam pojma koga je Ustavni sud pitao za mišljenje. Možda ih je i pitao (?)
     8. Nisam nikad čuo da je tek rođeno dijete alergično na aluminij ili formaldehid. Odakle Vam ideja da to postoji?
     9. Ni u jednim Uputama ne piše da cjepiva sadrže stanice životinjskog i ljudskog porijekla. Čitajte pažljivije.
     10. Nisam niti ja svojoj djeci podario život da budu pokusni kunići. Ne znam zašto to uopće spominjete. To je u kontekstu ove rasprave posve irelevantno.
     11. Ne sjećam se kad sam govorio o aluminiju u majčinom mlijeku, ali činjenica da majčino mlijeko sadrži aluminij u vrlo malim količinama nije nikakvo omalovažavanje dojilja, već je znanstvena činjenica.
     12. Vidim da se uvelike eksploatira ministrova pogreška kad je umjesto dječje paralize reako da se djecu cijepi protiv cerebralne paralize. To je stvarno bezvezno cjepidlačenje oko lapsusa kakav se svima događa.

     1. 12. ministru se “lapsus” zalomio 3 puta u tri razlicite izjave za novinare! Ali necemo cjepidlačiti…ipak je on samo ministar, nije epidemiolog.
      11. o itekako da jeste, i ne jednom. Cinjenica je i da aluminiji se lakse eliminira iz organizma kad ulazi oralnim putem, dok se ono koje se unosi cjepivima talozi u organizmu i radi štetu.
      10/8. e meni majci dvoje djece nije irelevantno nego jako bitno. Znaci tek rođena djeca nisu alergična ili osjetljiva na nista? Njima aluminij, ziva ili formaldehid ne mogu štetiti u nikojem slucaju? Odakle vam to?
      9. http://www.almp.hr/upl/lijekovi/PIL/UP-I-530-09-06-02-137.pdf
      evo čitam za priorix: pileci embrij i humane diploidne stanice…sad cete reci “ne sadrze nego je proizveden na tim stanicama, pa je onda prociscen”…ma da da, ista pasta samo lijepse upakirana.
      7. Pa nisu samo Sladoljev i Poljak oni koji smatraju da su cijepljena djeca zarazna nakon cijepljena i da se cjepiva unose u organizam neprirodnim putem (što je i meni kao laiku logično). Jako puno stranih stručnjaka ima isto razmišljanje.
      6. Aha, to bi trebalo znaciti da se ni ja kao “obicna” majka ne bih trebala pozivati na konvenciju nego slijepo prihvatiti “strucnjake” koji ju pogrešno tumace, optuzujuci mene kao majku da sam neodgovorna!
      5. O kojem velikom riziku pričamu? O bolestima koje su skoro pa iskorijenjene? A ako nisu onda se lijece antibioticima. Meni su puno veci rizik nuspojave koje su puno opasnije.
      Zasto se cjepivima daju tolike zasluge i ne uzimaju u obzir i druge olakotne okolnosti u kojima se cijepljenje odvijalo, a to su pitka voda, kanalizacija, frizideri, bolji higijenski uvjeti, koji su znatno doprinjeli smanjenju dj.zaraznih bolesti?
      Te komplikacije i veliki rizik od bolesti su samo pretpostavke! I sami ste priznali da se ne zna sta bi bilo da se obaveza cijepljenja ukine…isto sto i u drugim zemaljima koji imaju slobodu odlucivanja i poštuju osnovna ljudska prava…procjepljenost je i dalje visoka a epidemija nema.
      Rizik je i izaci iz kuce ili preci cestu da nas auto ne pogazi, pa nismo zbog toga neodgovorni roditelji koji izlazu djecu opasnostima.
      A vec ako cemo o riziku, koliko dugo cjepiva štite (ako štite)…ne zna se..neki kazu 10, neki 20, neki 30 god. E sad, s obzirom na to, trudnica u 30.ima nije zasticena od rubeole.
      A ako tvrdite da cijepljena djeca nisu zarazna zasto se onda odagađa cijepljenje djece priorixom majki koje su u drugom stanju, kako se plod ne bi zarazio?
      4. cim je zakonski određeno, prisilno cijepljenje postoji…iako se taj zakon kosi s drugim zakonima, s Ustavom, i sa konvencijom o ljudskim pravima. Roditelji koji odbijaju prolaze torturu nakon toga, centar za soc skrb, epidemiologa, sanitarnu, sud, kaznu od 2000kn, itd.
      3/2. kako mozete biti sigurni da ce SVI necijepljeni oboliti? to su isto samo pretpostavke. Koliko mi bolesti prebolimo bez da osjetimo simptome. Po toj logici kad netko ima npr. gripu, svi ostali bi trebali biti bolesni!?
      A koliko cesto djeca obole bas netom nakon cjepljenja? Se sjecate epidemije zausnjaka bas zbog cjepiva? http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Cjepivo-MoPaRu-na-odlasku-111-ero-djece-pocastilo-zausnjacima
      Koliko ce djece imati komplikacije nakon toga? A tek koliko ce njih biti sterilno?
      1. svoje sam misljenje napisala u pitanju.

      https://www.youtube.com/watch?v=Q4Xl-eR83Qo

      Ne smatram brigu roditelja pogresnim stavom. Smatram da je pogresno negirati nešto sto je ocito, a to je mogucnost nuspojava, i teskih ostecenja uglavnom zdrave djece. Smatram da su cjepiva pretjerana, pogotovo nakon samog rođenja djeteta. Amerika isplacuje ogromne odstete ostecenoj djeci, i to iz drzavnog proracuna jer su se farmaceutske tvrtke ogradile od tuzbi. I naši susjedi talijani imaju, osim obaveze, sud koji utvrdjuje i isplacuje odstete…iako se kod njih odvija slican scenariji kao i kod nas. Roditelji se osvješćuju.
      Zasto se, npr. Gardasil kojeg su neke zemlje izbacile iz upotrebe zbog strasnih nuspojava, kod nas reklamira na sva zvona i s njime se cijepe osnovnoskolke??
      Jeste upoznati sa slucajem umrlih zivorođenih beba u BiH poslje rata, nakon UNICEF-ovih cjepiva?
      Sve su to slucajnosti, i pogresni stavovi. Kao i sve veci broj autoimunih bolesti i autizma. Same slucajnosti i neutemeljene istine. Dok se za cjepiva (osim sto nuspoojave pisu u upustvima o lijeku) uporno tvrdi kako su sigurna. A dokazi u prilog tome…ne postoje…dovoljno je to sto se “vidi” da bolesti odavno nema. I to naravno, iskljucivo zahvaljujuci cjepivima.
      Ponavljam, nije sve crno ili bijelo. A s obzirom da je sivo, onda bi odluka trebala biti na roditeljima. Jer su oni, pogotovo u našoj zemlji, jedini odgovorni u oba slucaja.

      Hvala jos jednom.
      LP

 10. komentar na ovaj dio:” Nismo uspjeli pronaći niti jedan zakon koji kaže, kada liječnik smije odati liječničku tajnu. Možda postoji – ali mi ga pronašli nismo.”
  Dakle, postoje zakonski propisi koji to reguliraju: Kazneni zakon NN 125/11, 144/12 U članku 145 stavak dva izričito stoji: “Nema kaznenog djela ukoliko je otkrivanje tajne počinjeno u javnom interesu ili interesu druge osobe koji je pretežitiji od interesa čuvanja tajne.”
  E sad. Liječnik se može pozvati po Zakon o kaznenom postupku NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 članak285 stavak 1 stavka 5 na blagodet nesvjedočenja (prema svoje pacijentu) ali MORA pristupiti sudu, i OSOBNO to tražiti (ne može pismeno, tada će da sprovesti pred suca). Pa onda sudac može lijepo liječniku govoriti o PRETEŽITOM ILI JAVNOM interesu. I onda postoji problem – a to je stavak 6, gdje je izrjekom navedeno da osobe koje imaju blagodat nesvjedočenja (dakle i liječnici) ne mogu uskratiti iskaz ukoliko se radi o kaznenom djelu kaznenopravne zaštite djece.

  Drugi slučaj je naravno, Obiteljski zakon NN 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11, 25/13: članak 108, posebice stavak 1. Konačno, tu je i Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji NN 137/09, 14/10, 60/10 Članak 6 stavak 4, koji u biti regulira da je interes djeteta prioritetan interes.

  Slijedom svega navedenog, liječnik je a) oslobođen odgovornosti ako da iskaz i b) ne može ga uskratiti te je c) dužan dati podatke. Zbog toga može d) biti sankcioniran od komore, (pitanje liječničke tajne) ali je dužan dati informacije SUDU i to nakon što je silom doveden na ročište i nakon što je izrjekom odbio svjedočiti, ili će dobiti novčanu kaznu od 50000 kuna i najduže do mjesec dana zatvora. Žalba ne odgađa izvršenje, sudac liječnika sa rasprave može direktno uputiti u pritvor (članak 291 ZKP). Naravno, isto se odnosi i na odvjetnike, srodnike i sve ostale osobe koje su inaće zaštićene ako se radi o pretežitom interesu.
  Dakle, liječnik riskira ili kaznu komore (od opomene do gubitka licence) ili kaznu zatvora + novčana kazna.

  1. Zbog čega bi liječnik dobio kaznu komore ako postupa etično? To bi se moglo dogoditi samo ukoliko bi se u komori nalazili psihopati. Po kojim načelima bi živio čovjek kada bi iznad morala ili etike postavio zakone?

   Liječnička etika postoji od kad postoji čovjek (liječnik), a zakone pišu i brišu političari kako ih volja, odnosno kako nalažu centri moći. Politika i korumpirani političari nemaju baš nikakve veze s zdravljem, niti s brigom za čovjeka.

   1. Političari nemaju veze sa zdravljem? Znači ministar zdravlja nije političat? Tko odobrava uvoz GMO-a ili Lijekova? Liječničke komisije koje su debelo plačene da odobravaju ulaz svakojakih štetnih cijepiva i lijekova. Tu je igra novca između pritiska farmaceuta i državnog zdravstva super plačenog da ugura medicinski materijal, koji će se ispitivati na narodu…

 11. Još malo o pitanju liječničke tajne: Na temelju članka 38. Zakona o liječništvu (Narodne novine 121/03) te članka 14. Statuta Hrvatske liječničke komore, Skupština Hrvatske liječničke komore na 5. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2006. donosi KODEKS MEDICINSKE ETIKE I DEONTOLOGIJE gdje se u članku 2 stavak 14 stoji: 14. Sve ono što je liječnik saznao obavljajući svoj posao smatra se liječničkom tajnom. Liječnik ju je
  obvezan čuvati i pred pacijentovim bližnjima, ako to pacijent/bolesnik zatraži, a i nakon njegove smrti,
  osim u slučaju kad bi čuvanjem liječničke tajne ugrozio život i zdravlje drugih ljudi. Čuvanje liječničke
  tajne proteže se i na sve sustave kojima se podaci o pacijentu prenose, obrađuju i pohranjuju.
  Posebno pogledajte ovaj dio – ugrožavanje zdravlja i života drugih ljudi. Kako tu tumačiti pitanje cijepljenja, dakle dobrobit drugih može biti iznad dobrobiti pojednica. Za razmisliti.

  1. Ma je li Moravek? Od kada je to važnija zajednica od pojedinca? Zar to ne ide jedno s drugim? Ako je pojedincu dobro, biti će i zajednici. Uostalom ako zajednica s psihopatom na čelu odluči da je za zajednicu dobro jesti govna, da li bi to bilo dobro za pojedinca? Moravek čovjek, pojedinac i njegova prava su najvažnija! Malo manje ispiranje mozga medijima molim.

   Moravek, još nešto…za razmisliti je ipak o pitanju: ako cijepljenje štiti od bolesti zbog čega bi netko tko nije cijepljen mogao zaraziti one koji su se cijepili? Da li onda ipak cijepljenje ne služi svrsi?
   Danas je, u vrijeme tehnološkog napretk,a liječniku dovoljna 1 minuta da obavijesti HZJZ kako se pojavila bolest negdje na nekom otoku, u nekom selu ili gdjegod za razliku od prije 50 godina kada je širenje epidemije bilo brže od povezivanja s centrom i poduzimanja mjera. Danas je dovoljan samo jedan SMS i epidemija se brzo spriječi. Zbog čega se više ne poradi po tom pitanju i u tom smjeru? Ljudi bi stvarno trebali razmišljati svojim glavama i manje gledati i čitati plaćene medije.

   1. Citiram: “Danas je, u vrijeme tehnološkog napretk,a liječniku dovoljna 1 minuta da obavijesti HZJZ kako se pojavila bolest negdje na nekom otoku, u nekom selu ili gdjegod za razliku od prije 50 godina kada je širenje epidemije bilo brže od povezivanja s centrom i poduzimanja mjera. Danas je dovoljan samo jedan SMS i epidemija se brzo spriječi. Zbog čega se više ne poradi po tom pitanju i u tom smjeru? Ljudi bi stvarno trebali razmišljati svojim glavama i manje gledati i čitati plaćene medije.”

    Mnogi, uključujući i mene, bili bi najsretniji da se epidemije sprečavaju i suzbijaju SMS-ovima.
    Imao bih pet mobitelja po džepovima i svi bismo bili čili i veseli.
    Nažalost, ne ide to tako.
    Sigurnije je cijepiti protiv onih boelsti za koje cjepivo postoji. Za druge bolesti postoje neki drugi načini sprečavanja i suzbijanja bolesti, manje ili više djelotvorni. Ali SMS-ovi nisu jedan od njih…… 🙂

     1. Kakvo je to pitanje?
      Isto tak omože netko pitati zašto cijepljenje nije u svim zemljama neobavezno…..
      Postoji li ijedan zakonski propis koji je u svim zemljama jednak?
      Oprostite, ali moram Vam dati do znanja da je to pitanje potpuno irelevantno.

   2. Ovako. Postoje ograničenja liječničke tajne. Postoji mehanizam da sud zahtjeva od liječnika da svjedoči. I sudovi to koriste. Kodeks liječničke etike, kazneni zakon, zakon o kaznenom postupku, Obiteljski zakon, Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, a ovdje nije relevantno – i Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama, svi jednoglasno imaju ove odredbe. Zakonodavstvo je SUSTAVNO u zadnjih nekoliko godina išlo u tom smjeru. I molim bez argumenta ad hominem, ja uopće ni na koji način nisam iznosio vlastita mišljenja ili stavove, već što kaže etika struke te zakon. A propisi koje navodite – točno, ali to vrijedi samo u određenim okolnostima, inače je moguć scenarij koji sam opisao. I da, takve stvari se dešavaju u praksi. Institucije se pozivaju na propise. I provode ih… Usput, dokumentaciju SUDU dostavlja USTANOVA (zdravstvena) a ne liječnik osobno. I sad da vam spomenem – CEZIH. argumenti o tome da bi ta dokumentacija bila pribavljena “nelegalno” – dajte mi molim vas bilo koji dokaz, primjer iz sudske prakse za odbačaj zdravstvene dokumentacije koju je Ustanova uputila nadležnim tijelima sukladno navedenim propisima.

  2. “Kako tu tumačiti pitanje cijepljenja, dakle dobrobit drugih može biti iznad dobrobiti pojednica.”
   Davore, “drugi” su isto POJEDINCI? Za razmisliti, hm?

 12. Da li je točno da je supruga premijera Milanovića voditeljica službe za promicanje zdravlja u HZJZ (hrvatski zavod za javno zdravstvo)? Ako je to točno zanima me koliko je u sve to upletena politika?
  Ona je koliko sam uspjela shvatiti i šefica povjerenstva za zdravstveni odgoj, a usput i promotor NESTLE-a u HR:

  http://www.globalresearch.ca/the-privatisation-of-water-nestle-denies-that-water-is-a-fundamental-human-right/5332238

  http://www.naturalnews.com/040026_nestle_water_supply_domination.html

 13. Iako nije direktno vezano za ovu temu imam pitanja (molbu) za slučaj usko povezan sa samim cijepljenjem.
  1. Djeca su mi u rodilištu primila cjepivo (pretpostavljam da je to ovo protiv tuberkuloze) bez da je nas roditelje itko o tome obavijestio ili tražio dozvolu za to! Srećom izgleda da nije bilo nikakvih negativnih posljedica tog akta, no vizavi ostalih roditelja koji će se tek naći u toj situaciji, pitam: “Kakva su vaša stajališta i pogledi na to prvo cijepljenje (provedeno samovoljno od strane djelatnika rodilišta), odnosno da li postoje neka stručna pravna tumačenja mogućnosti roditelja da osobno donesu odluku o tome da li će dijete biti cijepljeno tim prvim cjepivom. Iako je TBC bolest koja je još uvijek prisutna u Hr i okruženju – činjenica je da na plućnim odjelima pojedinih bolnica i specijaliziranim ustanovama za plućne bolesnike ima i dalje nezanemariv broj bolesnika (svih dobi) s TBC-om unatoč obaveznom cijepljenju protiv istog, koja je korist od toga cijepljenja s medicinskog aspekta”?
  2. Kakve su i koje, po vašem mišljenju, mogućnosti roditelja da pokuša dokazati da su zdravstvene komplikacije trajnog karaktera, nedvojbeno izazvane cijepljenjem (posljedica istog). Problem je što sustav (zdravstvene ustanove) odbijaju dijete podvrgnuti pregledima koje bi izvršili nezavisni, stručni i objektivni medicinski profesionalci (ne oni na platnim listama farmaceutskih tvrtki), a iste ne možemo financirati vlastitim sredstvima.

  Na kraju savjet budućim roditeljima – ne dozvolite da vam farmaceutske tvrtke i njihovi plaćenici u bijelim kutama po bolnicama i ordinacijama, od potpuno zdravog djeteta zbog nekoliko dolara vlastitog profita, učine dijete bolesnim za cijeli život.
  Svaka žrtva koju podnesete u borbi za zdravlje svoga djeteta je opravdana i nijedna nije prevelika!
  Učinite što morate i učinite to na vrijeme – nemojte poslije cijeli život žaliti zbog nečega što ste propustili učiniti na vrijeme jer povratka na staro nema.
  Sretno svim sadašnjim i budućim roditeljima i njihovoj dječici!

 14. Danas sam razgovarao s nekoliko studenata prava i nisu mi znali odgovoriti na sljedeće razmišljanje.

  Ako me pozovu na sud i optuže me za odbijanje cijepljenja moje djece, rekao bih da ne razumijem zbog čega me optužuju.
  – Što ne razumijete?
  – Da li imam PRAVO odbiti cijepljenje?

  1. Ako nemam pravo odbiti cijepljenje moje djece, zašto tražite moju suglasnost? Zašto ne cijepite svu djecu u školi? Zašto me optužujete i sudite?
  Ne možete me optužiti za odbijanje nečega što ne mogu odbiti, na što nemam PRAVO.
  To bi bilo kao da me optužujete jer se ne slažem sa izgradnjom zagađujućeg ispusta kanalizacije u Dravu i kaznite me sa 2.000 kn. Samo zato što se ne slažem?
  Ili kao da me kaznite jer se ne slažem s bilo čime u ovoj državi. Npr, sa izborom glasnogovornika Hrvatske pošte.
  Znači da me zapravo optužujete za ne-slaganje s vašim mišljenjem?
  Znači da kaznama iznuđujete moje slaganje s vašim mišljenjem?

  2. Ako imam pravo odbiti cijepljenje moje djece, optužujete me za korištenje mog prava?!?

  Da li oni zapravo znaju da nemaju pravo cijepiti? Da li je sve skupa samo zastrašivanje? Iznuđivanje pristanka na cijepljenje vlastite djece? Da bi oni konačno dobili pravo na to.

  Struka je u sukobu interesa

  Mislim da se očitovanje ustavnog suda ne odnosi na današnju problematiku cijepljenje djece jer se u osnovi problema nalazi nepovjerenje prema farmaceutskoj industriji.
  A ustavni sud je naglasio da je odluku donio na osnovu mišljenja medicinske struke.
  Postoje precizni podaci o korupciji u medicini i točno se znaju novčane korupcijske veze farmaceutske industrije i medicine. (to je objavljeno u novinama i mogu dostaviti takve članke)
  Prema tome, mišljenje struke koja zarađuje na proizvodima farmaceutske industrije i to uvelike koruptivno (mnogo je dokazano, a objevljeni članci stručnih osoba tvrde da je cijeli sustav duboko korumpiran – autor nije osporen, znači da je istina), nije i ne može biti relevantno u ovom slučaju. Farmaceutska industrija, medicina, školstvo i politika su međusobno povezani financijskim i korupcijskim vezama.
  Svaki stručnjak zaposlen u sustavu je u sukobu interesa u ovom slučaju i njegovo mišljenje se ne može uzeti u obzir.
  Odnosno, trebalo bi za svakog stručnjaka dokazati da nije u platnoj liniji farmaceutske industrije.
  Odnosno, ustavni sud treba pronaći neovisnu grupaciju stručnjaka i od takve grupacije zatražiti stručnu studiju.

 15. Poštovani,

  prije svega hvala na ogromnom trudu i svemu što činite kako bi nam pomogli u borbi za zdravlje naše djece!!! Uskoro trebam roditi 2.dijete i ne želimo ga cijepiti u rodilištu pa ćemo svakako koristiti ovdje navedene savjete i dokumente. Kako bismo se što bolje pripremili zanima nas samo odakle ste točno izvukli navedene cifre u slučaju da dijete unatoč našim molbama prisilno cijepe?

  Hvala i lijep pozdrav!!!

  1. Cifre su proizvoljne, svatko sam odlučuje kakvu će staviti, iako sumnjamo da će do toga doći. Nemojte moliti nikoga ništa – robovi mole, a čovjek zahtijeva. Riječ je o vašem, a ne njihovom djetetu.

 16. sestra pedijatra je odbila to preuzeti ( on nije bio tamo), poslali smo poštom s povratnicom, al on je nas danas nazvao i rekao kako on nije obvezan nikakva pismena ocitovanja davati, da ovi formulari o suglasnosti i odbijanju nisu formulari za cjepiva i da ako ne zelimo cjepiti djete da dodjemo kod njega i potpisemo mi njegoove formulare nakon razgovora s njim, i on onda dalje nas salje na razgovor kod epodemiologa. naruceni smo na razgovor 7.5.
  i samo da napomenem, da nam ovo nije prvo cjepljenje, djete je primilo redovna cjepiva sve do godine dana, dok mu nije izbio osip i pojavila se suha koža koja se na mjestima uboda (svih uboda) peruta i poslje kupanja crveni, tako da smo tek sada odlucili ga vise ne cjepiti.

 17. Evo ovo je dotični gospodin dr. Bernard Kaić na snimci http://www.hrt.hr/enz/studio-4/ Pogledajte od 39:40 min do 58:12 min. jučerašnje emisije (7. 5. 2014.) Studio 4, u kojoj u ime Udruge za prava pacijenata, liječnica dr. Đula Rušinović-Sunara zastupa pravo roditelja na slobodu izbora oko (ne)cijepljenja svoje djece, a na strani zastupnika prisilnog cijepljenja naše djece nastupa dr. Kajić. Sve mi je jasno kada dotični doktor stalno gleda u pod dok priča, ne vjerujem mu niti jednu riječ koju je rekao, bez uvrede, ali svi odgovori su diplomatski.

  1. Poštovani gospodine Saša,
   To što Vi ne vjerujete ni jednu riječ onoga što sam ja rekao je posljedica toga što ste zavedeni lažima o odnosu koristi i rizika od cijepljenja koje Vam plasiraju neznalice i zlonamjerni pojedinci koji nemaju nikakvu odgovornost za ono što trabunjaju po medijima.
   Ni jedan moj odgovor nije diplomatski, već su svi izravni.
   To što moj pogled šeće s voditelja, prema gore, dolje ili bilo kamo je totalno nebitno, jer ja nisam niti pohađao, niti me ne zanimaju tečajevi za lijepi dojam na televiziji.
   Jer moj je posao govoriti znanstvene činjenice a ne svidjeti se gledateljima.
   I ja nisam na strani prisilnog cijepljenja djece.
   Očito ste gledali emisiju vrlo pristrano i niste slušali pto govorim kad ste stekli takav dojam.
   Cijela moja struka (epidemiologija) je protiv bilo kakve prisile.
   Jer ja sam predstavnik struke koja daje stručne preporuke.
   Nikoga ne prisiljavamo ni na što, ali ne možemo dozvoliti da totalni ignoranti lupetaju gluposti i unose strah i zbunjenost u stanovništvo dezinformacijama o jednom javnozdravstvenom programu koji je temeljen na bezbrojnim dokazima.
   Na to moramo reagirati.

   1. Poštovani Čovječe Bernarde Kaiću ako govorite istinu i samo istinu i imate časne namjere onda mi stručno objasnite kakve posljedice stvara metal živa u ljudskom mozgu, kada se taj metal unese u ljudski organizam?

     1. a zasto onda u upustvima o lijeku nekih stranih cjepiva (koji su u nasem kalendaru cijepljenja) autizam stoji naveden pod nuspojave?

      I jos nesto, zasto neka istrazivanja na majmunima i stakorima, koji, nakon sto su primili koktel cijepiva koje prima americko dijete, pokazuju kako su te iste zivotinje razvile simptome autizma?

      Uh, kako je tesko dokazati da su cjepiva povezana s autizmom, dok je s druge strane tako jednostavno tupiti kako nisu. Ali stopa autizma i dalje raste, ne samo u SAD-u nego i u Europi. A u tom slucaju se ne radi o djecjoj zaraznoj bolesti, nego o neizljecivom poremecaju.

      Budite malo fleksibilni. Nije sve crno ili bijelo. Nuspojave, koliko god ih ne priznavali, postoje, i to ne u tako malom broju. Ocito je zdravlje djece otislo u totalno drugi plan. A to je sramota. I onda se pitate zasto ne vjerujemo pedijatrima…bas, da, stvarno ne znam zasto.

     2. Bez uvrede poštovani Čovječe Bernarde Kaiću, ali ovakav odgovor sam mogao dobiti i od vrtićkog dijeteta, pitao sam vas i opet vas pitam ovim putem da mi stručno objasnite Vašim vlastitim znanjem, Vašim vlastitim istraživanjem i/ili, iskustvom, kakve posljedice stvara metal živa u ljudskom mozgu, kada se taj metal unese u ljudski organizam?
      Znači još jednom tražim od Vas Vaše i samo Vaše stručno mišljenje na postavljeno pitanje.
      Pošto Ja kao suvlasnik tvrtke zvane Republika Hrvatska punim njezin proračun, a Vi kao javni službenik dobijate plaću iz tog proračuna da igrate ulogu “predstavnika struke koja daje stručne preporuke” kako sami navodite u Vašem gornjem komentaru, a sukladno zakonu o pravu na pristup informacijama ovim putem tražim od Vas (kao predstavnika struke koja daje stručne preporuke) Vašu stručnu preporuku tj., Vaš vlastiti odgovor na gore postavljeno pitanje, jer imam puno pravo da od Vas to zatražim.

 18. Poštovani, gospodine Solarian,
  Ne budite smiješni s pozivanjem na zakone. Ovo je obično komentiranje na forumu (k tome još i anonimno s Vaše strane), a ne mjesto za traženje vlastitih prava. Za to postoje druga, službena mjesta.
  Osim toga, tražili ste odgovor i dobili ga.
  Ako vam se ne sviđa, žao mi je ali ne mogu utjecati na to hoćete li biti zadovoljni odgovorom ili ne.
  Jer bolji ili opširniji odgovor od toga što sam Vam pružio na uvid Vam ne mogu dati.
  Eventualno Vam mogu dodati da moja istraživanja i iskustvo potvrđuju stajalište izneseno na wikipediji: da tiomersal u cjepivu ne uzrokuje neurološka oštećenja.
  Imate pravo potražiti drugo mišljenje, što ne sumnjam da ćete učiniti na nekom opskurnom mjestu gdje će netko rado potvrditi vaše predrasude.

  1. Poštovani Čovječe Bernarde Kaiću možda Vam Ja dijelujem smješno, ali bio sam krajnje ozbiljan i isto tako mogu biti krajnje ozbiljan na službenom mjestu kojeg Vi predstavljate.
   Niste mi pružili nikakav odgovor sem linka na članak iz wikipedije koja se ne može uzeti za pravovaljan izvor znanstvenih istraživanja.
   I nisam vam postavio pitanje kakve posljedice čini kemijski spoj “Thiomersal” koji se nalazi u cjepivima, već sam kemijski element “Živa”.
   Ne prihvaćam predrasude bilo koje vrste prema meni od strane Vas ili bilo koga.
   I dalje Vam postavljam isto pitanje na koje mi uporno odbijate odgovoriti, a ponavljam ga ponovo treći put, kakve posljedice stvara metal Živa u ljudskom mozgu, kada se taj metal unese u ljudski organizam?

   1. I to Vam lijepo piše na wikipediji.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_poisoning
    Živa inhibira enzime ovisne o seleniju.
    Izvori navedeni na kraju članka su pravovaljani izvori znanstvenih istraživanja.
    Nisam dužan odgovarati Vam na pitanja koja nemaju veze s mojim poslom i nisam dužan odgovarati ovim putem, na ovom mjestu.
    To što sam do sada odgovarao je isključivo bila moja dobra volja, koje više nema.
    Srdačan pozdrav, anonimni gospodine Solarian.
    Naša neformalna prepiska ovime završava.
    Bernard Kaić

    1. Hvala na neodgovaranju na moje postavljeno pitanje koje itekako ima veze s vašim poslom, jer da nema ne bih Vam ga ni postavio.
     Da niste dužni, ali bi itekako bili dužni kada bih Vam isto pitanje postavio i dostavio preporučenom poštom s povratnicom adresirano na vašu instituciju s uručenjem na vaše vlastite ruke, baš me zanima dokle bi sezalo vaše ignoriranje i diplomatsko izvlačenje od jasnog i jednostavnog odgovora na jasno i jednostavno postavljeno pitanje.
     Niste mi uopće pokazali da imate dobru volju odgovoriti na moje jasno i jednostavno postavljeno pitanje vašim vlastitim riječima od vašeg vlastitog znanja i/ili iskustva, već ste se diplomatski izvlačili preko tuđih informacija za koje tvrdite da su pravovaljane i da se s njima u potpunosti slažete.
     Stekao sam dojam iz naše neformalne prepiske da imam posla sa političarem koji čita govore koje mu je netko drugi napisao, a ne sa znanstvenikom koji provjerava tuđa istraživanja i stječe preko toga svoje vlastite istine i iskustvo.
     Da, ovdije završava naša neformalna prepiska, ali nadajte se u skoroj budućnosti frormalnim prepiskama preko Vaše institucije koju Vi predstavljate, gdje ćete dobivati puno neogodnija i kompliciranija pitanja na koja ćete morati odgovarati pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću.

     Lijep pozdrav Čovječe Bernarde Kaiću.

     Solarian Solarić

 19. Poštovana, Noema,
  na Vaš raniji, opširniji “upit” sam odgovorio ispod njega, a ovdje bih samo odgovorio na ovaj zadnji, kraći upit, u svrhu odgovaranja na sve Vaše upite i komentare, a ne samo na one koji mi odgovaraju.
  Ne može pisati ni kod jednog cjepiva da je autizam nuspojava cijepljenja, jer autizam nije nuspojava cijepljenja.
  Eventualno može pisati da se autizam javio kod neke djece nakon cijepljenja, što je normalno jer autizam se posve neovisno o cijepljenju javlja u doba kad se djeca najviše cijepe. i logično je da će se u uvjetima gdje se 95% djece cijepi, autizam javiti kod većine djece kraće ili dulje vrijeme nakon nekog od cijepljenja. Ali to je vremenska koincidencija koja nema nikakve veze i ne upućuje na uzročno-posljedičnu povezanost. Za istraživanje uzročno-posljedične povezanosti, mora se proučavati obolijevaju li cijepljena djeca češće od necijepljene. Ili retrogradno, gledati jesu li bolesna djeca češće cijepljena od zdrave djece.
  Takva su istraživanja provedena i pokazala su da nema nikakve povezanosti ni jednog cjepiva s autizmom.
  Nemam potrebu komentirati neka neprovjerena istraživanja na štakorima jer su kvalitetna i provjerljiva istraživanja provedena kod ljudi.
  Apsolutno se slažem da je potrebno proučavati razloge za porast autizma. Međutim, inzistiranje na višekratno opovrgnutoj hipotezi o nekim sastojcima cjepiva kao uzroku ne doprinosi proučavanju etiologije autizma, već ometa i koči kvalitetna istraživanja.
  Imate pogrešan dojam da je stručnjacima sve crno ili bijelo., Stručnjaci su svjesni nuspojava cijepljenja puno više nego široka javnost. Znam za nuspojave cjepiva za koje nikaa čuli niste. Ali isto tako znam što je nuspojava cijepljenja, a što nije. A autizam nije. A isto tako znam da je rizik od svih tih nuspojava, za koje Vi niti nne znate, kkudikamo niži od opasnosti od komplikacija bolesti protiv kojih se cijepi i procjenjujem da je korist od cijepljenja neusporedivo veća od štete. Barem za cjepiva koja se nalaze u kalendaru cijepljenja i dodatna cijepljenja kada se primjenjuju ispravno, u skladu s medicinskim indikacijama, uvažavajući mjere opreza i kontraindikacije.
  Ne znam kome je zdravlje djece palo u drugi plan, ni što je došlo u prvi plan.
  Možda je nekim ljudima opiranje svemu što dolazi iz struke i svemu što ograničava njihova svevišnja individualna prava došlo u prvi plan, do te mjere da interese djeteta potiskuju u drugi plan, sve samo da se izbore za svoja “prava”???????????

  1. Ma da, doktore, naravno, u svijetu gdje vladaju profit i novac, i gdje su neke od vecih farmaceutskih tvrtki na sudu (pr. Merck) zbog laziranja studija i podataka, grupa roditelja je razvila bunt čisto zbog toga jer im je dosadno pa bi se malo bunili. Toliko mi je dosadno da mi se šeta s bebom od mjesec dana po centru za socijalnu skrb i opravdava, ide mi se epidemilogu i na sud, i plaća mi se 2000kn (a porodiljna naknada koju dobivam je znatno manja).
   Ja, i ostali roditelji u RH, se borimo za prava naše djece.

   Vi kao da zivite na nekoj drugoj planeti. Ili igrate svoju ulogu, ili zaista slijepo vjerujete u ono šta Vam se servira, zanemarujuci cinjenicu da ništa što je dobro se ne dijeli besplatno. Ali sve što je vezano uz cjepiva je naravno provjereno. Gdje su te neovisne studije koje pokazuju kako su cijepljena djeca zdravija od necijepljenih? Nema ih.
   U Njemačkoj je napravljena studija od skoro 2000 kartona djece i istrazivanje je pokazalo kako su necijepljenja djeca do 5 puta zdravija od cijepljenje. Ali i to je vjerovatno jedno od “neprovjerenih” istrazivanja.
   Kao i vjerovatno slučaj s Gardasilom, koji se kod nas hvali na sva zvona, a po svijetu ubija djevojčice.

 20. Imam samo jedno pitanje. Ako je cjepljenje tako dobro ,zašto nas prisiljavaju da cjepimo našu djecu??

  Izvor Hrvatski leksikon

  ucjena, prijetnja nekoj osobi da će se o njoj ili njoj bliskim osobama objelodaniti činjenice koje bi mogle štetiti njihovu ugledu, ako se ne postupi po zahtjevu ucjenjivača; kazneno djelo.

  prisila, navođenje drugoga silom ili prijetnjom da nešto učini, ne učini, trpi. P. je kazneno djelo protiv slobode i prava građana.

  Prijetnja kaznom od 2000 kn nije ništa drugo nego prisila.

 21. Zato što je to dobro sredstvo (otrovi u cjepivima) za elitu, koje dovodi do ostvarivanja njihovog cilja.
  Cilj im je smanjenje svijetske populacije na maksimalno 500 000 000 (pet stotina milijuna) čipiranih robova.
  Sve piše, sve je objelodanjeno: (Georgia guidestones) i “protokoli s/oto/(io)nskih (tako/samo/zvanih) mudraca”.

 22. Pozdrav svima, sjajna stranica i rasprava. Ja bi tu prisilu nazvals mirne duse FASIZAM nakon brojnih istanja roditelja, znanstvenika, struke i laika u ovom, korporatistickom sistemu. Necu raspravljati o eventualnim koristima i stetnostima, dovoljno je saznanje ‘ da je nesto trulo u drzavi Danskoj’ pa da kazem ne hvala cijepljenju. Svima redom sudovima doktorima porucujem SMRT KORPORATIZMU SLOBODA NARODU.

 23. Ja sam modificirala pomalo vašu gore izjavu prema sebi. Prvo mislim da je bolje navesti oba roditelja ako je to moguće. Mi smo čak rastavljeni ali djelujemo zajedno. Drugo mislim iz dosadašnjeg iskustva treba koristiti što neutralnije riječi, izbjegavati sukob… Četiri godine izbjegavamo cijepljenje i uvijek sa smiješkom i lijepim riječima i razumijevanjem i šutnjom većinom. Ne smijete doći u sukob sa pedijatrom kao prvo i onda vas najvjerojatnije neće prijaviti. Naravno trebate imati početnu točku, uporište i samo se toga držite. Ta točka je tipa vjera, neka druga bolest kao u našem slučaju (atopični dermatitis – bolest imunog sistema kao uporište) ili nešto treće. Samo se toga držite i ne ulazite u rasprave o štetnosti cijepiva. Npr. meni je za upis starijega djeteta doktor govorio…ali ovo bi vam cijepivo bilo korisno druga možete i preskočiti ovo je bitno… a ja sam samo klimala glavom, potvrđivala, da, da, da je razumijem vas ja bih htijela kad nebi bilo te okolnosti (točka uporišta) ja i to je to na tome je stalo. Nit se cijepio nit išta.

  IZJAVA O POSTUPANJU SA OSOBNIM POVJERLJIVIM PODACIMA

  Poštovani!

  Mi dolje potpisani roditelji izjavljujemo da sve podatke vezane za našu djecu ___________________
  a koje ste dobili u povjerenju na uvid na Vaš zahtjev zbog lječničkog pregleda u svezi upisa naše djece u osnovnu školu ne prosljeđujete, dajete na uvid i slično ikome bez našeg pismenog pristanka.

  Na to mi kao roditelji djece a u ime naše djece imamo pravo temeljem zakona, posebice temeljem:
  • Zakona o zaštiti osobnih podataka, članak 7.
  • Zakona o zaštiti prava pacijenata, članak 25.
  • Zakona o liječništvu, Liječnička tajna, članak 21.
  • Liječničkom zakletvom, institutom povjerljivosti odnosa pacijent – liječnik.
  a na koje se ovim putem pozivamo.

  Obavještavamo Vas da ćemo, ako dođe do kršenja onoga napisanog u ovom pismu poduzeti sve korake da zaštitimo našu djecu od nezakonitog prosljeđivanja podataka i potražimo zadovoljštinu na sudu od svih stranaka koje budu sudjelovale u kršenju zakonom zagarantiranih prava naše djece i nas roditelja.

  U _____________, dana _____________2014. godine

  ___________________

  Ime i prezime majke i adresa

  ___________________
  Ime i prezime oca i adresa

  ___________________
  Primio na znanje: Ime i prezime doktora

 24. Someone necessarily help to make seriously articles I’d state. This is the very first time I frequented your website page and up to now? I surprised with the research you made to create this particular publish extraordinary. Fantastic process! bdkbkebabafd

 25. Dragi ljudi dobre volje,
  uživala sam čitajući Vaše riječi. Morala sam se uključiti u raspravu jer izgaram od potrebe da Vam kažem svoju priču. Žao mi je što se drugi roditelji s lošim iskustvima ne javljaju. Gospodine Bernarde i svi koji podupirete cijepljenje – svojim očima sam gledala i sudjelovala u spašavanju djeteta moje prijateljice susjede koje je nakon cijepljenja (do tada zdravo fantastično dijete, moj potecijalni zet) dobilo napadaje, gledala sam ga kako gubi svijest, pada na pod, ne može stajati na svojim nogicama dok mu tijelom putuje živa!!! Hitno je poslan u, pazite Klaićevu umjesto na Zaraznu (oprostite na pravopisu, tresem se dok pišem), gdje je dijete u slijedeća 2 tjedna imalo 14 napadaja, roditeljima me je rečeno da dijete ima moždane udare!!!!!(14 puta). Pedijatar je neslužbeno odmah preko telefona rekao roditeljima da je najvjerojatnije od cjepiva, a kasnije se ograđivao od izjave, čak ih i napadao. Magnetska rezonanca je pokazala oštećenje mozga. Djetetu nisu htjeli napraviti MR u toj bolnici, pa su roditelji išli u drugu. Cijelo su se vrijeme roditelji borili s napadima, omalovažavanjima, i najvećim neprijateljem – ŽIVOM! Raspitivali su se po susjednm zemljama, privatnicima i poznanicima, neslužbeno im je potvrđeno živa uzrokje napade, trebaju izdržati i pojaćati imunitet, ali za to u klaićevoj ne žele čuti!!!!
  Uglavnom, nemam više vemena trenutno, ovo je samo dio priče, koja je na svu sreću dobro završila, “pečat” na mozgu se smanjivao, pa nestao, ali mnogobrojnoj djeci nije!!!
  Pitanje za sve:
  Ako su cjepiva “neškodljiva”, zašto im se pri zbrinjavanju bočica treba pristupati s krajnjim oprezom, postoje i upute kako? A za tjelešca naše djece nisu štetna!!!!
  Hvala i pozdrav

  1. Vidite, nekada je potreban vrlo radikalan sudar sa životnim nedaćama da bi se netko trgnuo iz sna. Moje mišljenje je da se to čovjeku dogodi onda kada je spreman nositi se s tom nedaćom. Kada se spavač probudi, počinje djelovati i kroz beskrajnu sposobnost kreacije koju je Stvoritelj utkao u njegovo biće, čovjek pronalazi istinu pod planinom laži.

   Svako dobro!

 26. Pozdrav svima,

  Da li netko može reći za ovu IZJAVU O POSTUPANJU SA OSOBNIM POVJERLJIVIM PODACIMA, da li se ista može predati pedijatru u rodilištu/bolnici ili nekomu drugom tamo…jer prva prijava ne ide od našeg predijatra već službeno od bolnice (ili od pedijatra koji vodi dijete dok je u rodilištu?)

  Mi nemamo problema s pedijatrom zbog ne cijepljenja, već je prijava išla od bolnice (vinogradska konkretno).
  Inače prvo dijete nismo cijepili, platili laznu na kraju svega…i nije mi žao, ako treba platit ću sad opet i za drugo ali opet zašto ako mogu izbjeći!

 27. Predana izjava da nas se obavijesti o terapijskom postupku u administraciju, predan primjerak u rodiliste, svejedno su na otpusnom pismu napisali da smo odbili cjepivo. Kako reagirati na to?

 28. pismeno, osobno, komu, gdje…? Inace, pritisak je bio ogroman, sef odjela+nekoliko doktora i sestara u prostoriji “sa strane”. a u dzepu mobitel snima cijeli razgovor gdje jasno govorim da ne odbijam cjepivo.

  1. Odgovara se uvijek onome tko je potpisao papir na koji mislite odgovoriti. Čestitam vam na ustrajnosti i čvrstoći, ovakvi pritisci su uobičajena praksa u bolnicama i nije lako sve to izdržati i ostati u miru.

 29. Danas sam bila s djetetom kod doktora – javila se na poziv za cijepljenje (jer odugovlačimo cca 3 godine i izbjegavamo cijepljenje). Lijepo sam pokušala objasniti svoje ideološke stavove (spomenula i vjeru), ali doktor kaže da moram potpisati neku izjavu. Odbila sam bilo što potpisati. Moram priznati da je razgovor bio OK, nije bilo pritiska. Nakon kratkog razgovora, dali su nam 3 godine da razmislimo i eventualno se predomislimo. Izjurili smo van sretni. Nevjerojatno, ali odmah zatim, naletim na jednu mamu koju nisam dugo vidjela i koja mi tada kaže da je njeno dijete nakon primljenog cjepiva u 7. razredu završilo u bolnici jer se na ruci sve nešto zakompliciralo. Dijete je bilo 2 puta na operaciji ruke, postojala je čak mogućnost da dijetetu odrežu ruku. Na svu sreću sve je prošlo dobro. Međutim, nitko od doktora to nije htio povezati sa cjepivom mada je to bilo očigledno jer se problem javio na mjestu gdje je cjepivo ubrizgano. U cijeloj toj strci, roditelji su u bolnici naletjeli na nekog svog poznatog doktora koji im je jedini dao do znanja da je komplikacija došla zbog cjepiva.

 30. danas stigla kazna od 2000kn od ministarstva zdravstva – sanitarna inspekcija zbog “odbijanja cijepljenja za koje odbijamo potpisati odbijanje”. moze savjet sto dalje? uz to, prijavu sanitarnoj.insp. je podnjela pedijatrica koju ni vidjeli ni culi nismo.

  1. sve piše u člancima – jako je važno da osporite prekršajni nalog u zadanom roku inače ćete platiti kaznu. Pravno uporište je objašnjeno u oba članka, tako da možete iskoristiti te podatke u žalbi.

   1. Dakle sastavimo žalbu u kojoj izjavljujemo da nismo krivi jer nismo odbili cjepljenje te da čekamo pismenu obavijest o terapijskom postupku – cjepljenju u kojem nas se u potpunosti obavještava o postupku kako bismo mogli ili odbiti ili pristati? Uz to, pretpostavljam, šaljem i kopiju ona tri lista koje smo predali i protokolirali u administraciji bolnice? Da li da priložim i uputnicu za epidemiologa u vrijeme poroda, dakle opravdam neodlazak, ili je to nebitno u ovom slučaju?

    1. Tako je. Zatrpajte ih sa što više papira, i naglasite da NISTE ODBILI CIJEPLJENJE, već da čekate da ONI ISPUNE SVOJU ZAKONSKU OBVEZU PREMA VAMA, kako biste mogli donijeti odluku o tome hoćete li ili nećete prihvatiti cijepljenje.

     1. samo još jedno pitanje, kazna je poslana na suprugu i za nju je napisano da je kriva, a moje se ime spominje tek u obrazloženju… da li da u žalbi bude navedena i potpisana samo ona ili oboje? iako sam ja taj koji je predao izjavu i razgovarao s doktorima.

     2. provjerio sam ali nema ništa… molim vas pošaljite ponovo na mail koji počinje s ivanko, cijeli je naveden o ovom postu kao i u nekoliko novijih. hvala.

 31. e da, pise i da smo odbili savjetovanje s epidemiologom. I jesmo, izdali su uputnicu dok mi je zena radala s krivim datumom od 15 dana ranije, na to sam kao ja trebao otici dok mi zena rada (iako je uputnica bila na njeno ime) plus su napisali “Savjetovanje zbog odbijanja…” sto nije istina jer odbili nismo.

  1. Ivane,
   Molim Vas info jeste li izjavu ovjeravali kod j. bilježnika ili ste je samo potpisali Vi i supruga?
   Nažalost, uskoro me čeka ista sudbina….
   Pozdrav

 32. 7 dana nakon obveznog cijepljenja protiv Hepatitisa B cjepivom (GlaxoSmithKlineovim brandom) Engerix kćer (12.g.; 6.r.) je završila radi konvulzija (tremor, a kasnije konvulzije desne ruke i noge) u bolnici. Pedijatri su konvulzije bez nalaza prepoznali kao parcijalne konvulzivne atake, a nakon 3 dana liječenja diazepamom dijete se počelo gušiti uslijed čega joj se počela tresti i glava te joj se šaka lijeve ruke “paralizirala”. S dijagnozom: epi status – intubirana i anestezirana prebačena je hitno u shok sobu u Klaićevoj. CT, magnetna, EEG kao i ostali nalazi su uredni. Dijete je zdravo. Klinički i neurološki status uredan.
  Napominjem da je cijelo vrijeme do anestezije bila prisebna, pri svijesti, nije ju ništa bolilo, nije vidjela duplo niti kroz “maglu” i slično.
  Kada sam spomenula liječincima da sumnjam na nuspojavu cjepiva odmahnuli su glavama. Nakon što se iz bolnice vratila kući krenula je u školu te nas je dočekala informacija o ponovnom obveznom cijepljenju. Nazvala sam pedagoginju i razrednicu škole te liječnicu koja planira cijepiti djecu te su mi obzirom da je dijete bilo u bolnici obećale ne cijepiti dijete. Sada kreće borba. Očekujem pritisak no spremna sam..

 33. Bori se, sretno! Informiraj ostale roditelje obavezno (radi čiste savjesti).
  Kada je nenajavljeno na roditeljski sastanak u 8. razredu, došla doktoirca i počela sa uvjeravanjima za cijepljenje djevojčica cjepivom protiv raka grlića maternice, iako nepripremljena započela sam sa pitanjima – sjećam se niti na jedno nije odgovorila -pričala je samo neke općenite fore vezane za cjepiva, zakon i sl. (prošlo je par godina od tada, pa se ne sjećam detalja, bila sam jako uzbuđena, nitko od roditelja nije me podržao, jedva su čekali da završi roditeljski, nitko me od roditelja nije ništa ni pitao zašto ja zapitkujem jednu doktoricu). Možda bi danas bilo drugačije.

 34. pročitao sam svako slovo koje je napisano na ovoj stranici… i sad tek sam još zbunjeniji… ali moram priznati da čestitam gosp. Kaiću (ukoliko je to zaista on) 😉 na odvažnosti da se upusti u raspravu na ovoj stranici. Žao mi je što rasprava nije nastavljena u jednom normalnijem tonu kako bi se pokušalo odgovoriti na što više pitanja! Inače imam kćerkicu od 19 mjeseci, i cijepljena je do godine dana. Odgađamo to MoPaRu i 5u1 jer bi voljeli dobiti što više informacija o cijepivima, ali sad je već previše dezinformacija “s jedne i druge strane”. Inače mala je zdrava i sve je do sada bilo ok.

 35. Nažalost mi smo do ovih informacija došli prekasno. Izjava je potpisana. Poslali smo prigovor u kojem indirektno priznajemo da smo odbili cijepljenje i poziv za sud je stigao. Kako se braniti na sudu?

   1. Valtere,
    molim Vas info treba li izjavu (o privremenoj suspenziji cijepljenja) koju namjeravamo predati u rodilištu ovjeravati kod j. bilježnika ili je samo trebamo potpisali suprug i ja?

    Uskoro krećemo u borbu s vjetrenjačama i Vaš je angažman na ovu temu zbilja hvalevrijedan…

    Pozdrav

 36. Valtere,
  moje dvoje djece je cijepljeno propisanim cijepivima do 1 godine života. Treće ne želim cijepiti zbog konvulzija koje je imao pri porođaju (krivnjom doktora jer je bio loše intubiran). A ne mogu se sjetiti da li sam potpisala ikakvi pristanak kod pedijatrice. Da li u tom slučaju mogu koristiti vaše obrasce i predloženu proceduru? Drugo dvoje djece nemam više namjeru cijepiti nikakvim daljnjim cijepivima.
  Lijep pozdrav

  1. Mislim da da. Ukoliko u međuvremenu izvuku neki papir koji ste možda potpisala, trebat će ga osporiti. Ako se to dogodi, javite se pa ćemo pomoći oko toga.

 37. Svaka cast! Iako nismo iz HR, slicni su nam zakoni i puno ste pomogli. Moj sin je imao nekakav napad nakon dtp vakcine i od tada smo odlucili da ga ne vakcinisemo. Proslo je od tada godinu dana. Niko nas nije zvao na vakcinisanje a mi se nismo sami ni nudili, normalno. E sada, nakon tog dogadjaja sa sinom, par sati nakon vakcine on je doziveo taj napad koji je trajao 2-3h, mi smo se odmah vratili u dom zdravlja, gde je sestra, nerazmisljajuci konstatovala da je sigurno od pertusis komponente a pedijatrica nije nista komentarisala vec da ga nunam i dojim i da sedim s njim u cekaonici da vidi hoce se smiriti. U tom svom haosu, ja nisam proverila da li je ona uopste prijavila nezeljeno dejstvo. Ukoliko nije prijavila, da li mozemo podici tuzbu i da li je mozda sve to zastarelo? Puno hvala 🙂

  1. ako imate sve dokumentirano, moguće je krenuti s tužbom. Najbolje je da pronađete nekog odvjetnika da vam pomogne sastaviti tužbu.

 38. Eto došao meni poziv na sud… umjesto na sudu u mom gradu slučaj je prebačen na sud u 100kn udaljeni susjedni grad… po članku 11. stavku 1. zakona o sudovima: “Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske će odrediti da u pojedinoj vrsti predmeta postupa drugi stvarno i mjesno nadležni sud, ako sud koji je po zakonu stvarno i mjesno nadležan zbog velikog broja predmeta koje ima u radu ne može u razumnom roku raspraviti te predmete i donijeti odluku, zbog postizanja ravnomjerne opterećenosti sudova ili zbog promjena u stvarnoj i mjesnoj nadležnosti sudova.” eto ženo moja, rodila si prije tri mjeseca, a sad putuj i odvajaj se od bebe… Koja je ovo jadna država!

  1. Da te malo utješim:

   Sudski presedan u kažnjavanju ‘neposlušnih’ roditelja

   25.11.2014., Večernji list

   Do ovog slučaja roditelji su mahom prihvaćali platiti kaznu i time ujedno priznavali kako su prekršili zakon.

   Roditelji koji su odbili cijepiti svoje dijete nakon rođenja u jednoj zagrebačkoj bolnici dobili su presudu kojom ih se oslobađa optužbe za necijepljenje!

   Odbijanje cjepiva kažnjivo je i niz roditelja dosad je platio propisanu kaznu od 2000 kuna.

   Osporena odredba:

   Spomenuti slučaj sa zagrebačkog Prekršajnog suda otvara sasvim novo poglavlje u ovoj priči jer je presudom kojom se oslobađa roditelje optužbe utvrđeno da nisu počinili djelo za koje ih se optužuje! A Ministarstvo zdravlja prekršajno ih je prijavilo jer su prekršili “obvezu imunizacije protiv bolesti utvrđenih programom obveznog cijepljenja djece školske i predškolske dobi” (članak 77. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti). Do ovog slučaja roditelji su mahom prihvaćali platiti kaznu i time ujedno priznavali kako su prekršili spomenuti zakon.

 39. Pozdrav svima od mene i supruge i hvala vam što ste se potrudili prikazati drugu stranu medalje nama roditeljima koji se iz petnih žila trudimo skupiti mrvice informacija kako bi donijeli ispravnu odluku. Nas troje smo se nakon rođenja zdrave bebice našli u već opisanoj situaciji – bolnica, pedijatrica, papiri, razgovor. Nakon NE potpisivanja prvog obrazac – jer dijete naprosto nismo odbili cijepiti ali ni cijepiti sve dok ne dobijemo sve potrebne informacijeo cjepivu, suočili smo se sa drugim obrascem od strane pedijatrice a koji je trebalo potpisati kao potvrdu o nepotpisivanju prvoga, zgodno zar ne. Taj obrazac također nismo potpisali jer potpis, osim što dokazuje naš svjestan pristanak i shvaćanja nečega – ma što to bilo, nije pretstavljao nikakvu razliku u vidu kazneno pravne odgovornosti. Barem ne do danas. Supruga je dobila PREKRŠAJNI NALOG u kojem stoji da je KRIVA što nije dozvolilia imunizaciju.U nalogu između ostaloga stoji da se umjesto nas potpisala pedijatrica te da je primjerak proslijeđen Pravobraniteljici za djecu i Centru za socijalnu skrb.

  ŠTO ČINITI?!

  1. Da li ste informiranje o cjepivu tražili na pismeno i da li ste taj dokument urudžbirali u bolnici?

 40. I još jedno pitanje vezano za K – vitamin za koji u otpusnom pismu stoji da je djetetu dana mada o tome nismo bili informirani ni što je to niti kakva je praksa, nadam se da je s time sve u redu?

 41. evo čitam ivana. na žalost nemamo ništa od papira još manje potpisanih od strane bolnice ali imamo sastavljena pitanja za slobodan pristup informacijama, šaljem danas…..nadam se da će pomoći kao prilog, žao mi je što ranije nismo bili više ažurni.

 42. Još jednom pozdrav svima, potrbena mi je pomoć – ako ima slučajeva u Hrvatskoj da su roditelji oslobođeni krivnje koja im se stavlja na teret trebao bi mi broj te presude/presuda ako je ikako moguće ili barem referneca na kojoj mogu pitati za te slučajeve. Te presude su navodno javne odnosno brojevi presuda a u situaciji sam da mi je sve bitno!

 43. Vjerojatno je dobila OBAVEZNI PREKRŠAJNI NALOG. Svakako se žalite na njega u zadanom roku koji je, mislim, osam dana. Pošaljite preporučeno s povratnicom. Ako se ne varam pismenu izjavu o naravi terapijskog postupka može se tražiti i usmenim putem, svakako da je bolje imati i dokument da ste tražili ali eto, na neki način to je dokaz da se nije odbilo cjepivo. Kod mene je ta tužba pala na račun tog mog traženja pismene izjave iz koje se vidi da cjepivo nije odbijeno, zatim nisu naveli u rubrici “kriv je” protiv kojih točno bolesti je cjepivo bilo i nema točno naznačenog vrjemena kad je navodni prekršaj počinjen. A i nema dokaza da je cjepivo odbijeno, valjani dokaz bi bio dokument o odbijanju s vašim potpisom kojeg očito nemaju. Svakako naglasite da je sve što ste napravili to da ste tražili usmenim putem (bilo bi bolje da je pismenim ali eto) da vas se u skladu sa zakonom pismenim putem informira o navedenom terapijskom postupku kako biste mogli odlučiti da li prihvatiti ili odbiti terapijski postupak, zatražite i sučeljavanje s tužiteljem i osobom koja je tužitelju (pretpostavljam sanitarni inspektor) poslala obavijest kako niste cijepili novorođenče da podastre dokaze na kojima je temeljila tu svoju obavijest sanitarnoj inspekciji (pretpostavljam ta vaša pedijatrica, piše u OPN-u na temelju čega je prekršaj temeljen). Formular o odbijanju niste ni smjeli potpisati jer bi tim činom dali lažnu izjavu jer u njemu, međuostalim, piše da ste u potpunosti pismenim putem informirani o navedenom terapijskom postupku. Ako se ne varam kod nas ti nema tih presedana koje si vidio u američkim filmovima i serijama, kod nas u dvije iste stvari možeš imati dvije različite presude. E da, samo da naglasim, nisam ti neki pravni ekspert, ovo je samo prenošenje mog iskustva i riječi ljudi koji su meni dali savjete. Pozdrav njima, i tebi i tvojoj obitelji i puno sreće! 🙂

 44. Btw. razmisli i o tužbi protiv te pedijatrice jer koji k…. se ona ima potpisivati umjesto tebe i supruge na formular o odbijanju. Nevjerojatno! Što se tiče Centra za socijalnu skrb, zvalo je i mene, ugodan razgovor bio, nikakvih problema, nadam se da će i tebe dopasti netko normalan i da će završiti ugodnim razgovorom. Koliko sam shvatio iz tog ugodnog razgovora sanitarni inspektor šalje dopis centru za socijalnu skrb samo kod odbijanja cjepiva u rodilištu, kasnije više ne.

  1. Ivanko,
   Evo i meni stigla čestitka čitaj prekršajni nalog… uh, trebam pomoć jer se namjeravam žaliti. Mogu li vam se javiti nekako na mail ili telefon da mi date savjet?
   hvala unaprijed

 45. hvala Ivanko evo stvari prvo idu na papir pa se javim kad vidim kako će se priča odmotat. još me zanima postoji li službeni medcinski dokument u kojem se navode moguće nuspojave “vitamin – k”?

 46. Pozdrav svima!
  Imam 18 godina i nedavno sam odbio cjepivo protiv difterije i tetanusa koje se provodi u srednjim skolama.
  Danas sam potpisao onaj Prilog 7. Receno mi je da moram to potpisati ukoliko se ne zelim cjepiti. Vidim da je gore navedeno da se to nikako ne potpisuje, medutim to se odnosi na roditelje.

  1. pa sa 18 godina nemaju što više roditelji odlučivati za vas. Barem ne o tome hoćete li se cijepiti ili nećete. A kad vam ubuduće netko kaže da nešto morate potpisati a vi baš i ne želite to potpisati, prvo napišite ”potpisano pod prisilom” ili ”v.c.” (vi coactus) a tek tada potpišite. To će taj dokumenat učiniti pravno ništavnim i omogućiti vam lagano pobijanje tog dokumenta pred sudom, ako vas zbog toga ikada na sud pozovu.

   1. Naravno, jasno mi je da sada roditelji vise ne odlucuju u moje ime.
    Receno mi je da mogu ocekivati tuzbu i kaznu od 2000 kn. Zar nije u RH zakonski regulirano samo cjepljenje djece i maloljetnika? Nije mi jasno na temelju cega se meni prijeti prijavi sanitarnoj i tuzbom.

    1. Nije niti nama jasno. Ako dođe prekršajna prijava, imate u obje strategije kvalitetno objašnjen pravni temelj za obranu.

 47. Pozdrav još jednom. Nisam primio odgovor na mail, ni “da” ni “ne” ni točke ni zareza. začuđujuće. Svejedno hvala na informativnom materijalu i posebno hvalan ide Ivanku.
  Ako nekome padne na pamet iskustveno napisat slovo ili dva o k-vitaminu (http://www.alternativa-forum.com/cjepljenje/200-cjepivo-izbegavati-55.html) iako mislim da toliko brige graniči sa paranojom.
  Isto tako ne bi bilo loše imati primjere presuda u kojima su roditelji oslobođeni krivice jer mislim da su presude javne pa bi se budući roditelji koji se nađu u neprilici imali čime ravnat.
  Pozz

  1. oprostite, sada sam provjerio još jednom i pronašao ga u spam folderu. Gledao jesam neki dan odmah nakon vašeg komentara, ali kako ništa novo nije bilo u inbox-u, mislio sam da će stići naknadno, i naravno nakon par dana prestao razmišljati o tome. Mail je dug, dajte malo strpljenja dok proučimo o čemu se radi.

   Hvala na razumijevanju.

 48. Nema problema, bilo mi je čudno na prvu sad je i meni jasno gdje je zapelo.

 49. Izvrsno! Mnogo hvala na odgovoru od pomoći nam je pošto svaki dan klackamo između “da” i “ne” , pritisak je ogroman.

 50. Lp,kroz koji dan/tjedan pocinju upisi u vrtice-ima li tko kakve nove informacije/iskustva sa tim istim upisima,sto traze,da li su postrozili sad zbog “epidemije” ili tako nesto,bilo kakva info je dobrodosla,unaprijed hvala i veeeeelike pohvale za stranicu!!!Svaka Vam cast!!!

 51. Poštovani,
  Molim Vas za hitan odgovor jer sam u situaciji u kojoj ne znam kako reagirati…
  Supruzi su krenuli trudovi i primili su ju na Svetom Duhu u rađaonu. Predao sam im dokumente o privremenoj suspenziji cijepljenja koje sam skinuo sa ove stranice. Oni ih ne zele potpisati vec mi nude njihove.
  Svoje dokumente ne mogu urudzbirati jer je 5 u jutro. Sto da radim?

 52. Kao i u Igorovom slučaju, naše dijete je rođeno na Sv. Duhu. Lijepo smo rekli da ne želimo cijepiti dijete i to smo učinili bez prijetećih pisama. Sutradan je supruzi pedijatar donio obrazac za potpisati, koji smo pročitali i ustanovili da nema ništa inkriminirajuće (npr. da smo svjesni da činimo svom djetetu štetu…), a obzirom da je takav obrazac supruga u istoj bolnici prije 4 godine potpisala (i ništa se nije dogodilo), potpisala je i ovaj put. Samo za razliku od prvog djeteta, s drugim nam je prije par dana dostavljen “obavezni prekršajni nalog” od ministarstva zdravlja u kojem piše “KRIV JE…” i kojim nam se nalaže da platimo 2000 kn. Naravno da ne mislim plaćati, ali u roku od 8 dana moram napisati prigovor i to ga proslijediti “Prekršajnom sudu u Zagrebu (…) Prigovor se podnosi u 2 primjerka Ministarstvu zdravlja, uprava za sanitarnu inspekciju, pismeno ili usmeno na zapisnik”.

  Dakle, ministarstvo je presudilo da sam kriv, a ne sud. Prigovor se podnosi Prekršajnom sudu, ali Ministarstvu zdravlja… Tko ovdje koga ****…

  Pomoć bi mi itekako dobro došla…

 53. Jel se zakonski može/smije snimati kamericom događaj uručenja dokumenta liječniku (i njegovo eventualno odbijanje potpisivanja primitka dokumenta)?

  1. Ne smije, ali u novoj izjavi on moze dati suglasnost za to 😉 a ako ne da…. sve jasno.

 54. U nastavku je izjava za pedijatra u bolnici kad se pojavi s papirima koje VI trebate potpisati. Izbjegavajte ako ikako mozete u razgovoru rijeci poput odbijam, ne želim, neću i sl. drzite se zelim, hocu, mogu ako vi ….

  Roditelj 1
  Roditelj 2
  XXXXXXX XX, 10 000 Zagreb

  Klinička bolnica XXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXX XX, 10 000 Zagreb
  OIB XXXXXXXXXXX

  Sukladno Zakonu o zaštiti prava pacijenata, Zakonu o zaštiti osobnih podataka, Zakonu o liječništvu, Zakonu o potvrđivanju Konvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine: Konvencije o ljudskim pravima i biomedicini, Dodatnog protokola uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine o zabrani kloniranja ljudskih bića i Dodatnog protokola uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine potpisujem sljedeći dokument:

  I Z J A V A
  o preuzimanju odgovornosti

  Ja, _____________________________________ , djelatnik Kliničke bolnice XXXXXX XXXXXX na radnom mjestu _______________________________, zanimanja _____________________________________, OIB _________________________ ovlašten/a sam upoznati roditelje o učincima cjepiva i nuspojavama koje cjepiva mogu uzrokovati. Sukladno zakonu isto sam dužan/a napraviti na zahtjev pismenim putem.

  Ovom izjavom preuzimam punu odgovornost, uključivo, ali ne ogranićavajući se n materijalnu i kaznenu odgovornost za sve nuspojave navedene uz cjepiva koja sugeriram, a koje bi se mogle pojaviti bilo kada nakon cijepljenja mld. djeteta _________________________________________, majke XXXXX XXXXX i oca XXXXX XXXXX.

  Preuzimam odgovornost da se u slučaju nastanka simptoma koji su jednaki nuspojavama navedenim uz cjepivo koje dajem mld. djetetu, odričem prava na utvrđivanja uzroka nastanka svih nastalih simptoma i bezuvjetno prihvaćam da su nastali simptomi upravo nuspojave nastale kao direktna posljedica cjepiva koje sam uveo/la. Odričem se bilo kakvog izbjegavanja odgovornosti uključivo ali ne oganićavajući se na primjenu Članka 9. Pravilnika o farmakovigilanciji, NN 76/13.

  Donjim potpisom pod kaznenom i materjalnom odgovornošću jamčim da sve što sam izrekao/la su u potpunosti istiniti, ažurirani i provjereni podaci te da ničim ne dovodim roditelje u zabludu, pa u tom smislu odobravam snimanje mojih usmenih izjava.

  Ova izjava sačinjava se u tri (3) primjerka od kojih jedan zadržavam ja, jedan roditelj mld. djeteta, a jedan se dostavlja u arhivu nadležne bolnice.

  U XXXXXXXX, dana _________________________

  Ime i prezime:
  Potpis liječnika:

 55. Pozdrav Valtere, naša kćer je dosad cjepljena protiv svih bolesti (ali samo jednom), mali je nakon cjepljenja u rodilištu (hepB + BSG) i 2 5u1 cjepiva obolio od autizma (još je u tijeku obrada, nakon logopeda, psihologa, neuropedijatar je na osnovu pitanja da li ulazi u spektar (8/24) napisao “sumnja na autizam”. Konačnu dijagnozu još nismo dobili.
  Žena i ja smo odlučili ne cjepiti kćer, a sada moramo ići na cjepljenje na sistematskom pregledu prije upisa u osnovnu školu. Imam nekoliko pitanja:
  1. Koje dokumente iz priloženih moram predati pedijatrici na potpis?
  2. Da li imam pravo ne pokazati joj knjižicu cjepljenja moje kćeri?
  3. Da li da spominjem malog ili ne? Kako bi trebao teći razgovor.
  4. U slučaju da ne želim potpisati da odbijam cjepljenje, da li da joj predam dokument kojim tražim detalje o sastavu cjepiva ? (treba se cjepiti MO-PA-RU + POLIO)
  5. Što ako pedijatrica ne želi primiti ili potpisati niti jedan ponuđeni dokument? Koje su nam opcije?

  Unaprijed hvala, svaka čast na ovom forumu, da je ovakvih bilo davno prije, možda bi mnogo manje djece obolilo.

 56. bio bi zahvalan ako bi i meni mogli poslat mail. danas sam bio sa kcerkicom na pregledu i cijepljenju za upis u osnovnu skolu. poregled smo obavili i dijete je i mene iznenadilo kako je dobro prosla ali sam cijepljenje odbio iz razloga sta nisam informiran o cijepivu proizvodacu i nuspojavama a i nezelim da mi cijepe zdravo dijete. na moje pitanje o nuspojavama pediatrica je izbjegavala pitanja al je jednu stvar konkretno znala i to da je obavezno i da necu moc upisat dijete iskreno dozivio sam to kao prijetnju al o nuspojavama ni rijec. a kad sam je pitao dal je 100 posto sigurno klimnula je glavom kao da, osjetio sam da laze. sutra idem vadit krv i dat uzorak urina. a u ponedeljak idem nazad sa vasim papirima pa cu onda vidjet kako dise. hvala vam na ovom clanku spasili ste me.

 57. Postovani, nas takodjer ceka pregled kod pedijatra za upis u prvi razred icijepljenje cjepivom MO-PA-RU i POLIO, te molim ako biste mogli proslijediti mail s odgovorima na pitanja koje je postavila lolipop. Hvala

 58. Poštovani,
  također bih molila isti mail s odgovorima na pitanja koje je postavila lolipop, zbog upisa u vrtić. Unaprijed zahvaljujem i srdačno pozdravljam

 59. Poštovani… ja bih vas molila na mail konkretno što mogu i trebam učiniti da ne cijepim svoju djevojčicu za upis u prvi razred propisanim MOPARU I POLIO cijepivima jer do sad već tri mj uspješno to izbjegavamo jer je imala kozice ali želimo to izbjeći trajno..naime ona je jedna od petero moje dječice i prvih troje od kojih je ona treća redovno su bili cijepljeni ali do cijepljenja četrvrtog djeteta prvom dozom MOPARU cjepiva i niza zdravstvenih posljedica po to dijete nakon toga ,koje naravno dr.ne dovode u vezu s tim,ne želim više niti jedno svoje dijete cijepiti…pa vas molim konkretno što mogu i trebam učiniti sada da izbjegnem to cijepljenje za upis u školu…puno biste mi pomogli jer i ne znam gdje konkretno potražiti pomoć i savjet…hvala unaprijed i lp

 60. Postovani na stranici hrvatske lijecnicke komore nemogu pronaci obrasce koje ste stavili u tekstu pa me zanima dali su to stvarno obrasci skinuti sa njihove stranice i ako jesu mozete li mi dati direktni link. Bio bi vam veoma zahvalan

  1. Hvala na informaciji. Izgleda da su redizajnirali svoju web stranicu i više se na njoj ne mogu pronaći ti obrasci. Ipak, dostupni su ovdje:

   http://www.propisi.hr/print.php?id=7708

   Svaka zdravstvena institucija može prema tom pravilniku napraviti svoje obrasce, koliko sam shvatio. Primjeri obrazaca su na kraju pravilnika.

   1. Hvala na odgovoru.znate li Jesu li ti obrasci jos uvijek sluzbeni? I na stranici koju ste mi poslali stoje samo izjava o odbijanju i suglasnost, nema izjave i privremenom suspendiranju

 61. Poštovani,
  Jučer samo od pedijatrice dobili poziv (http://imgur.com/d6ke6lN). Do sada nismo cijepili dijete, sad ima 8 mjeseci. Molim vas odgovor, da li trebamo to potpisati?
  Drugo pitanje, pošto ovdje ima komentara ljudi raznih struka i iskustava vezanih uz imunizaciju, dali je osnovana neka udruga “roditelja koji ne cijepe djecu” ili nešto slično? Koja bi savjetima i iskustvima drugih pomogla mnogim roditeljima u toj borbi sa sustavom. Čitajuči razne članke došli smo do podatka da je u 18 članica EU ukinuto obavezno cijepljenje, pa vjerujemo da bi takvom udrugom mozda mogli preokrenuti situaciju i u Hrvatskoj.
  Hvala unaprijed i LP.

 62. Poštovanje,
  Molila bih pomoć.
  Dijete je cijepljeno redovito do 5. godine. Odbili smo cijepljenje MoPaRu i Polio kod upisa u školu.
  Čekamo još neke alergijske testove.
  U slučaju da dobijemo odobrenje za cijepljenje i odbijemo isto, nakon odlaska na prekršajni sud, što još možemo očekivati osim usmenih represija od strane socijalne i sanitarne?
  Hvala unaprijed !

 63. Poštovanje,

  Molio bih informaciju.
  Naime radi se o tome da sam jučer dobio poziv da dovedem dijete idućeg tjedna u školsku ambulantu na cijepljenje djeteta sličan onomu koji je objavio korisnik “Zabrinuti”.

  Prije nekoliko mjeseci sam bio u toj istoj ordinaciji (pred upis djeteta u školu) i usmeno odbijo cijepljenje nakon čega sam morao slušati razne epitete o tome kako sam neodgovoran, neinformiran i licemjeran roditelj (jer sam u ranijim godinama djeteta dopustio da se dijete cijepi a sada odjedanput više ne želim).

  Više ne želim zato što je nakon posljednjeg cijepljenja dijete dobilo konvulzije, u familiji i među djecom prijatelja se dogodilo nekoliko slučajeva autizma nakon primitka cjepiva, pa sam se logično počeo informirati i o mogućim negativnim stranama cijepljenja.

  Pitanje je sljedeće: da li je pravno gledano dovoljno na poziv na cijepljenje odgovoriti unutar zadanog roka preporučenom poštom s povratnicom (s predloženim dokumentima: izjava o privremenoj suspendiranosti na cijelpljenje dok ne dobijemo pismenu obavijest o naravi terapijskog postupka s priložena dva priloga), ili je ipak preporučljivo prvo osobno otići u ambulantu s tim istim dokumentima pa tek ukoliko to odbiju potpisati slati poštom?

  Hvala unaprijed.
  Kristijan

 64. pozz nazalost kad sam rodila samo sam im rekla da ne zelim cjepit dijete i sestra mi je donesla papir onaj koji ne smijemo potpista ja sam ga postpisala jer jos nisam toliko bila informirana,i evo sad smo dobili kaznu od 2000kn koju trebamo platit u roku 8 dana ili napisat prigovor,sad je problem sta da ja njima napisem u prigovor kad sam potpisala???

 65. svitu, štampajte sve ovo gori i pripremte sa sobon
  ajte u pedijatra,
  na stol stavite sve to s jedne strane, s druge strane stavite knjižicu o fixanju i 20 kun na nju. i lipo razgovor
  pedijatar potpiši izjavu o odgovornosti… ili daj pečat pro bono za 20kun…

  čemu se zamarat, ponudite čoviku 20 kuna, kutiju duvana, biru… neka pečata papir i još je uštedija na serumu. recimo kad san čita ovega gori šta se javija ka da nije on nacista i branija fixanje razmislija san da bi mu malo tribalo vidit imovinsku karticu i jeli se poklapa sa plačama.. jer tako zdušno piše pizdarije da ga je milina čitat

 66. Pozdrav svima.
  Ja i zena smo 10ak dana prije poroda preporucenom pp poslali zahtjev za dodatnim informacijama glede cjepiva te smo u istom privremeno suspendirali suglasnost za cjepljenje do daljnjeg.
  Evo Leoni je vec osam mjeseci i zdrava je ko dren.U medjuvremenu sam saznao i za famozni vitamin k koji se daje po rodjenju i nakon provjere vidim da je moja kcer dobila dozu vitamina k injekcijom.
  Jesmo li trebali posebno naglasiti da odbijamo i vitamin k i je li nas itko trebao pitati/obavijestiti da ce davati nasem djetetu taj vitamin k ?
  Je li taj vitamin lijek ili kako se taj postupak zapravo zove da li itko zna?
  Je li davanje vitamina k jedna vrsta cjepiva ili sto?
  Je li bolnica bila duzna da nas informira i trazi dopustenje za tu akciju.

 67. Vrtići traže da sam doneseš papire. Ako ne doneseš neće te upisati. Možeš se jedino s njima tužiti o diskriminaciji, a u međuvremenu se snađi s djetetom. Bilo bi bolje da se roditelji sami organiziraju bez vrtića.

 68. Ima jedan moment u svemu tome. A to je turizam i promet ljudi? Zašto mi moramo cijepiti djecu, a u isto vrijeme nam dolaze odrasli i mladi turisti koji uopće nisu cjepljeni. Kako je moguće da im se omogući ulazak bez cjepljenja?
  Meni se to čini kao dvostruka mjerila za ljude na istom području. Kako je to moguće?

 69. Poštovanje.

  Ako može jedno pojašnjenje u vezi Vašeg pojašnjenja Članka 7. Zakon o zaštiti osobnih podataka. Naime vi ste tu fino pojasnili princip lex specialis u odnosu na lex generalis:

  Osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati isključivo:
  – uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, ili
  – u slučajevima određenim zakonom, ili ….

  i to mi je potpuno jasno jer ovaj zakon bliže određuje tu specifičnu oblast i on poništava te druge zakone koji su opštiji i taj princip lex spcialis/leg generalis se primjenjuje između različitih zakona.

  Ali ono što mi nije jasno jeste po osnovu kog principa ste zaključili: “Također, kako to piše u prvom stavku istog članka, ako se netko izričito pozove na taj članak – ono što piše ispod, kao da i ne postoji. Može se primijeniti ako iz nekog razloga Vaša privola nije dostupna, pa se onda implicira kao da ste je dali”

  Ja nisma pravnik ali koliko sam mogao istražiti po netu nisam zaključio da se lex specialis/lex generalis može primjenjivati između članaka/stavaka jednog te istog zakona? Isto tako po nekoj matematičkoj logici ovog članka 7. 0 ili 1 ili 0 ili 0 ….to matematički daje 1. Mislim ja znam da pravo nema veze sa naukom i da poštuje principe kako mu kad odgovara, al eto jednostavno me interesuje na osnovu čega ste vi to zaključili? Samo ću napomenuti da u Članku 8. tog istog zakona stoji:

  III. OBRADA POSEBNIH KATEGORIJA OSOBNIH PODATAKA
  Članak 8.
  Zabranjeno je prikupljanje i daljnja obrada osobnih podataka koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život i osobnih podataka o kaznenom i prekršajnom postupku.
  Iznimno, podaci iz stavka 1. ovoga članka mogu se i prikupljati i dalje obrađivati:
  – uz privolu ispitanika, ili
  .
  .
  .
  – ako je obrada podataka potrebna u svrhe preventivne medicine, medicinske dijagnoze, zdravstvene skrbi ili upravljanja zdravstvenim službama, pod uvjetom da podatke obrađuje zdravstveni djelatnik na temelju propisa i pravila donesenih od strane nadležnih tijela.

  …znači je*eni zakonodavac je decidno pobrojao u kojim slučajevima se NE SMIJU prikupljati posebni(zdravstveni) podaci ali je odmah u sledećem stavu tog istog članka nabrojao izuzetke u kojima to ne važi gdje je naveo i ‘preventivnu medicinu’ ….a oni za to nažalost smatraju i da su cjepiva.

  Napomenuo bih još na kraju da ovaj zakon više nije na snazi i da je od 25.05.2018 na snazi (moš mislit) ‘uredba eu’ o obradi osobnih podataka: https://www.zakon.hr/z/1021/Op%C4%87a-uredba-o-za%C5%A1titi-podataka—Uredba-(EU)-2016/679
  gdje pod brojem (38) u zadnjoj rečenici kažu: “…Privola nositelja roditeljske odgovornosti ne bi trebala biti nužna u kontekstu preventivnih usluga ili usluga savjetovanja koje su ponuđene izravno djetetu” …e sad će ovo ‘ne bi trebala biti nužna’ ostaviti tzv. sudcima da tumače kako kad hoće i kako im odgovara jebla ih uredba.

  Pozdrav!

 70. Dali mi netko može pomoći, imam jedno pitanje.
  Ako iz bolnice odgovore ali običnim pismom (bez povratnice) dali je potrebno da uopće odgovaram ili mogu npr. tvrditi da nikad nisam ni primila odgovor?
  Inače poslali su odgovor nakon nekih mjesec dana navodeći zakone koji propisuju obavezno cijepljenje.

 71. Pedijatrica nam je na redovnom pregledu rekla da će nam na sljedećem pregledu dati uputnicu za razgovor sa epidemiologim zbog toga što nećemo cijepiti diete u propisanom roku, kako biste preporučali da postupimo po tom pitanju? Da normalno idemo na razgovor, odradimo to ili?

  1. Ne dajemo pravne savjete. Međutim, ako je takav stav pedijatrice, ne mislite li da ćete STALNO imati problema s njom u godinama pred vama?

   1. Naravno, nisam ni tražila pravni savjet, samo vaše mišljenje pošto ovu temu poznate daleko bolje njego ja. Što se tiče gornjeg pitana ja ću pismo poslati, samo me zanimalo vaše mišljenje čisto radi mojeg boljeg razumjevanja ovakvih stvari u budućnosti.
    Što se tiče pedijatrice, pretpostavila sam kako su pedijatri to po zakonu dužni napraviti. Meducinsku sestru poznajem privatno i ona mi je rekla da nikada ne prijavljuju socjalnoj službi necjepljenje djece nego samo slučajeve zlostavljanja. Imaju oko 5% necjepljene djece. Znam i roditelje koji su kod nje odbili cjepiti djete i nisu imali nikakvih preoblema, a potpisivali su njihove papire… Njena reakcija kada smo objasnili kako stoje stvari bila je prilično profesionalna, nije zapravo imala neku reakciju, samo se malo začudila kada je vidila da smo odbili i inekciju (i kapi) vitamina K u rodilištu, ali to je to… Kako se ovaj epidemiolog uklapa u ovu gornju strategiju me sad malo muči. Pretpostavljam da je najbolje ići porazgovarati s njim…
    U rodilištu je sve prošlo savršeno, bez ikakvih problema, kad sam došla u rađaonu svi su već znali da nesmiju cjepiti djete, ništa nismo trebali objašnjavati, a i za sve ostalo su nas posebno pitali dali smiju napraviti (kapi za konjuktivitis, uzimanje krvi za pretrage, čak su nas pitali dali smiju proveriti sluh i za žuticu), kao i za vrijeme poroda. Ako bismo na nešto pristali morali bimo potpisati da pristajemo.
    Jedino kada smo išli u pisarnicu su nas prvo poslali odvjetnici koja nije niti pročitala dokument, samo je mahala njime i objašnjavala kako ona ne razumije zašto netko neće cjepiti djete i da dali je nama nešto zbog cjepljenja i slične floskule… Na kraju je rekla da ovo što mi sad radimo ništa ne znači i da ćemo u rodilištu morati potpisati njihove papire (nisu nam ih niti nudili) te da će nas oni prijaviti socjalnoj itd… Mi smo samo rekli da razumjemo sve to, ali da bi ipak uruđbirali svoj dokument na što je ona rekla da smo mogli samo poslati poštom ali smo objasnili kako smo hteli biti sigurni i onda je rekla gospođama u pisarnici da pečate papire i to je bilo to…

 72. Pozdrav!
  Molim vas, da li netko može preporučiti odvjetnika za slučaj suda u vezi odbijanja ili izbjegavanja cijepljenja?
  Hvala!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.