Nenavedene/neprijavljene patogene nanočestice otkrivene u cjepivima!

23. siječnja 2017. 

(Tekst napisan kosim slovima i u zagradi, dodan je od urednice, s namjerom lakšeg razumijevanja pojedinih pojmova)

U upravo objavljenom izdanju (MedCrave, International Journal of Vaccines and Vacccination), prikazani su rezultati istraživanja o 44 cjepiva koja dolaze iz Francuske i Italije. Korištenjem posebnog rasterskog elektronskog mikroskopa (SEM = Scanning electron microscope) tražilo se nanočestice, odnosno čestice veličine, koje pod određenim okolnostima mogu proći kroz staničnu membranu.

Ishodi istraživanja:

“Istraživanja su potvrdila fizikalno-kemijski sastav sastojaka cjepiva, kako su u odnosu na neorganske* sastojke, bili oglašeni od strane proizvođača. Pojedinačno smo utvrdili prisutnost soli (NaCl) i aluminijevih soli. Povrh toga, smo u svim slučajevima pronašli/utvrdili neorganske mikro i nanočestice** (između 100 nm do 10 mikrometara***), koje u tehničkim/stručnim informacijama o proizvodima nisu bile oglašene/navedene.“ (…)

* (neorganske tvari su one koje se ne pojavljuju u dnevnoj prirodi i nisu potekle iz nje, koje ne sadrže ugljik i ne javljaju se u živim organizmima.)
**(nanometar, 1 nm = 1·10−9 m (milijarditi dio jednog metra) – npr. za mjerenje valnih duljina vidljive svjetlosti (400–760 nm)
***(mikrometar, 1 μm = 1·10−6 m (milijunti dio jednog metra) – npr. u elektronici)

“Broj otkrivenih stranih čestica i – u nekim slučajevima – njihov neobični kemijski sastav nas je zaprepastio. Ustanovljene neorganske čestice nisu ni biološki podnošljive/uskladive, niti biološki razgradive. To znači da su biološki otporne i mogu izazvati učinke, koji mogu – kako neposredno nakon injekcije ili tek nakon nekog vremena – pokazati svoje pravo djelovanje. Važno je shvatiti da su te čestice strane za tijelo i na taj način se i ponašaju. Osobito se u nekom pogledu njihova otrovnost iz koje su izrađeni, razlikuje od toksičnosti kemijskih elemenata, pa se njihov učinak udružuje i podvostručuje. Stoga mogu izazvati upalnu reakciju.

Ako se ovi rezultati potvrde, postavlja se pitanje, kako proizvođači, političari, zdravstvena tijela, mediji i socijalni sudovi i dalje mogu gorljivo tvrditi, da su cjepiva sigurna.“

 

Niže prikazane slike i tekst, izvađeni su iz spomenutog izdanja MedCrave. 

Poveznica se može pronaći na kraju članka

02.Micro-nanoteilchen

Slika 02 Slike pojedinih djelića, nakupine mikro i nanočestica (<100 nm) i mješanja s njihovim EDS spektrom. Sastoje se od (a, b) aluminija, silicija, magnezija, titana, kroma, mangana, željeza, (c, d) željezo, silicij, kalcij titan, krom, (e, f) aluminij, bakar. Strelice pokazuju točke na kojima su snimljene EDS* spektrom.

* (Interakcija snopa elektrona s namjerom proizvodnje raznih odašiljača, uključujući i x-zrake. Energetski disperzivni (EDS) detektor, koristi se za odvajanje karakteristične rendgenske zrake različitih elemenata, u energetskom spektru. EDS sustavni program se koristi za analizu energetskog spektra, kako bi se utvrdilo obilje određenih elemenata. EDS se može koristiti kako bi pronašli kemijski sastav materijala do veličine točke od nekoliko mikrona i stvoriti kartu sastavnih elemenata na mnogo širem rasternom području. Zajedno, ove mogućnosti pružaju temeljne sastavne informacije za razne materijale.)

03.aluminij

Slika 03 Slike volframovih čestica identificiranih u kapi Prevnar-a i Infanrix-a. One se sastoje od volframa, aluminija, željeza, ali u različitim koncentracijama. Strelice pokazuju točke na kojima su snimljene EDS spektrom.

04.Gardasil-nanoteilchen

Slika 04 Slike pokazuju primjere nano biološke interakcije. Skupina (a, b) ustanovljena u Gardasil-u sadrži nanočestice klora, silicija, aluminija, cirkonija, dok krhotine nađene u Repevax-u (vidi pod 07) sadrže silikon, zlato, srebro (c, d). Strelice pokazuju točke na kojima su snimljene EDS spektrom.

05.olovo, nikal

Slika 05 Pokazuje čestice okružene organskim spojem. One se sastoje od olova (a, b), željeza, kroma, nikla (nehrđajućeg čelika, c, d), bakra, kositra, olova (e, f). Strelice pokazuju točke na kojima su snimljene EDS spektrom.

07.strane stanice

Slika 07 Slika područja u kapi Repevax/Infanrix-a*  (cjepivo 4 u jednom) gdje su identificirani oblici crvenih krvnih stanica (crvene strelice). Nemoguće je znati da li su ljudskog ili životinjskog podrijetla. Među krhotinama solne otopine i aluminijevog fosfata, tu je prisutnost krhotine (bijele strelice) koja se sastoji od aluminija, broma, silicija, kalija, titana.

…………………………….

* Pročitajte DETALJNI SASTAV iznad navedenog „CJEPIVA“ i razmislite želite li te tvari u tijelu vaše djece?

Difterija, tetanus, hripavac, poliomijelitis i hemophilus influenca tipa b, osnovna su cjepiva koja se daju djeci u dobi od 2, 4 i 6 mjeseci (!!!) intramuskularno; naknadna cijepljenja su potrebna.

Sastav

Aktivni sastojci: toksoid* difterije (*kemijski modificirani otrov iz patogenih [bakterija, virus ili neki drugi mikroorganizam koji može izazvati bolest] mikroorganizama, koji više nije trovan, ali je još uvijek antigen [otrov ili druga strana tvar koja izaziva imuni odgovor u organizmu, osobito proizvodnje antitijela] i može se koristiti kao cjepivo.);
Toksoid tetanusa;
Toksoid hripavca (PT) (nekoliko vrsta);
Inaktivirani virus poliomijelitisa tipa 1 (Mahoney);
Inaktivirani virus poliomijelitisa tip 2 (MEF-1);
Inaktivirani virus poliomijelitisa tipa 3 (Saukett);
Pročišćeni kapsularni polisaharid Hib, vezan na tetanus (PRP-T).

Pomoćna sredstva

U DTPa-IPV sastavu:

aluminij (kao aluminij hidroksid),
natrij klorid (sol),
polisorbat 80 (Tween 80 = emulgator koji se primjenuje u živežnim namirnicama i kozmetici),
formaldehid (Formaldehid je bezbojan otrovan plin oštra mirisa, topljiv u vodi. Relativne gustoće 0,815 (na -20°C), tališta -92°C, te vrelišta -21°C. Jako nadražuje sluzokožu (sluznice) i izaziva taloženje bjelančevina. Otrovan je ako se udiše i ako se proguta, jer bi moglo doći do vrlo teških i trajnih oštećenja. Kancerogen je. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Koristi se obavezno u dobro prozračenim prostorijama i potrebno je nositi svu zaštitnu opremu kad se radi s njim.; primjenjuje se i u balzamiranju/mumificiranju leševa),
M199 (M199 je izvorno razvijen za prehrambene studije kokošjih embrionalnih fibroblasta [pokretne stanice u vezivnom tkivu životinja koje proizvode kolagen i druga vlakna]. Ima široku vrstu primjene, posebno za uzgoj netransformirane stanice. M199, naširoko se koristi u virologiji, proizvodnji cjepiva, a in vitro [u staklu, u umjetno stvorenom okruženju] uzgoju privobitnih epitela iz gušterače miša i tkiva leća štakora.)
neomicin (antibiotik),
polimiksin B sulfat (Polimiksin B sulfat je antibiotik iz skupine polimiksine, koji se koristi u obliku kapi za oči i uši kapi sredstva za liječenje infektivnih bolesti),
• voda za injekcije.
• U Hib komponenti: mliječni šećer.

Farmaceutski obrazac i količina aktivne tvari po jedinici

Suha tvar i suspenzija(tekućina koja sadrži čvrste tvari) za injekciju.

Jedna doza cjepiva (0,5 ml) sadrži kao antigen (vidi iznad):

Toksoid difterije: najmanje 30 IU
Toksoid tetanusa: najmanje 40 IU
Antigene hripavca1:

Toksoid hripavca (PT): 25 µg.
Filamentöses Hämagglutinin (FHA = skupina antigena): 25 µg.
Pertactin (PRN = bakterije koje uzrokuju hripavac): 8 µg.
Virus poliomijelitisa tip 1 (Mahoney)2: 40 D jedinica antigena.
Virus poliomijelitisa tip 2 (MEF-1)2: 8 D jedinica antigena.
Virus poliomijelitisa tip 3 (Saukett)2: 32 D jedinica antigena.
Pročišćeni kapsularni polisaharidi of Hib, 10 µg, kovalentno vezan na otprilike 30 µg toksoida tetanusa (PRP-T).

1 Adsorbira na aluminijev hidroksid

2 Umnoženi u Vero stanicama (Vero stanice su uspostavljene stanične linije, dobivene iz normalnih stanica bubrega afričkih zelenih majmuna (afričkog zelenog majmuna, Chlorocebus vidjeti). Imaju oblik fibroblasta (pokretne stanice vezivnog tkiva životinja) i obično se uzgajaju u DMEM (Dulbecco modificiranom eagle mediju = Hranjivo sredstvo za kulturu stanica) + 2 mM glutamina + 10% seruma telećeg ploda/fetusa. Vero stanice su zaražene brojnim virusima, npr. virusom gripe, polio, ospica ili virusom ospica.)

…………………………….

Nadam se da ste u stanju čitati dalje?

Što se događa kada nanočestice (roboti) uđu u naše tijelo?

Izvadak iz još neobjavljene knjige: Alf Jasinski i Christa Laib-Jasinski „Kosmischer Mensch“ (Kozmički čovjek). Najljepša hvala Christa Laib-Jasinski za ljubazno dopuštenje objave ovog isječka.

Kosmischer Mensch-kl„Nakon toga ćete postupno sve više i više biti izloženi programiranju. To je vrlo jednostavno, kada vam se cijepljenjem tajno unesu nanočestice (u tijelo), koje se putem krvotoka usidre na leđnoj moždini i dugoročno preuzmu cjelokupna programiranja i upravljaju njima. Postati ćete šizofrenični – moći promatrati sebe, kako daljinski upravljani radite sve, što vam kolektivni centar prenosi putem posebnih frekvencija. Prije biste trebali osjetiti stravu/užas od cijepljenja, nego od takvih pseudo-epidemija kao što su AIDS, ptičja gripa ili jednostavne dječje bolesti.“

Pridružila nam se druga žena i pokazala mi serum protiv gripe protiv procesa starenja, koje je na rasporedu da se izvede na zemaljsko tržište. Stavila ga je pod elektronski mikroskop i povećala, dok su se točno mogle vidjeti nanočestice.

“Ove nanočestice još neaktivno plivaju u otopini. Međutim, nakon što su u krvotoku, one se skupe, usidre u leđnoj moždini i oblikuju veliku česticu u veličini nekoliko mikrona, koja prima signale i prosljeđuje ih.“

Umetnula je (pod mikroskop) još jednu pločicu, na kojoj je bila ljudska krv.

“Ovdje sada već možete vidjeti prve reakcije nano-toljage i kako se nepogrešivo sjedinjuju” – pokazala je prstom na hologram. “Oni stvaraju mali ubrzivač čestica – uspravljački niz – koji se tada uobliči/uspravi u stanicu za primanje i odašiljanje. Dovoljan je sitni poticaj iz centra za odašiljanje, da se određenog čovjeka registrira i pripremi za daljnja djelovanja.

To se radi preko središnjeg računala i nije velika tehnička stvar – ali naravno velika za tog čovjeka koji je okupiran/preuzet. To ide tako daleko, da se tog preuzetog čovjeka može dovesti do toga da u sve vjeruje – on će sve doživljavati kao stvarno i na to reagirati. Međutim, još će uvijek s malenim dijelom svijesti primjetiti da nešto nije u redu. Tijekom vremena je ishod neka vrsta ludila, koje će vas ubiti nakon 40 do 50 godina. Nakon toga su doslovno spaljeni. To vam predstoji, ako i dalje budete dopuštali da vam eksperimentatori sve naređuju.

Usađeni čipovi su u donosu na to dječje igračke, jer se opet mogu lako ukloniti. Te nanočestice se prvo mora pronaći, što je izuzetno teško. S tom novom tehnologijom ćete biti potpune sluge asurskih naroda koji vas tako dugo iskorištavaju, dok budete u potpunosti završeni/gotovi. Zemlja će na kraju postati drugi Mars i od vas više neće ostati traga. Ne dozvolite da vas se uvjeri u reinkarnaciju na nekoj drugoj planeti, jer to radi (je moguće) samo onda, ako ste prvo položili svoje zemaljsko-ljudske domaće zadatke. Kao daljinski upravljani zombiji ne možete više slijediti evolucijski plan. Doslovno ćete nestati i to je protiv kozmičkog plana Spasenja.“

 

Izvornici

Gatti AM, Montanari S (2016) New Quality-Control Investigations on Vaccines: Micro- and Nanocontamination. Int J Vaccines Vaccin 4(1):00072. DOI: 10.15406/ijvv.2017.04.00072

http://www.impfkritik.de/pressespiegel/2017020701.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Scanning_electron_microscope

Sastav cjepiva:

https://compendium.ch/mpro/mnr/8331/html/de?Platform=Desktop

https://de.wikipedia.org/wiki/Polysorbat_80

https://hr.wikipedia.org/wiki/Formaldehid

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/11150059

https://de.wikipedia.org/wiki/Vero-Zellen

 

Komentar

Proučite draga braćo i sestre sve članke o cijepljenju koje smo objavili na ovoj stranici – a ima ih podosta – i nastupite suvereno pred liječnicima, bilo oni muškog ili ženskog spola i zahtijevajte DETALJNA objašnjenja o svemu i nedajte se smesti bilo kakvim povišenim tonom glasa ili „stručnim“ izrazima koje možda ne razumijete. Tražite da vam objasne SVE, kao čovjek čovjeku.

Radi se o nama svima, cijelom čovječanstvu i u ovom slučaju o našim najmilijima i najnezaštićenijima, o našoj djeci. A recite, TKO će ih zaštititi, ako ne njihovi vlastiti roditelji?

Nalazimo se na velikoj raskrsnici, gdje je potrebna svakodnevna pozornost i budnost u svemu. Oni koji su se odlučili ići putem tame, neka idu, njihova je odluka, ali ne dozvolimo da zasjene i zamrače put svih ostalih i do kraja unište naš predivni dom neopisive ljepote. Trude se zaista svim silama, jer i u njihov pomračeni, hladni um, polako prodire tračak spoznaje da je vrijeme njihove „vladavine“ isteklo. Iz tog razloga pojačavaju pritisak na svim stranama, na svaki mogući način, no ne želim trošiti riječi na njihova nedjela, usmjerimo radije našu stvaralačku energiju na POZITIVNO i na život kakav zaista želimo živjeti i uživati – svijetlih misli, zdravog uma, toplog srca i zajedno graditi i pomagati jedni druge.
U ime Ljubavi dragi naši, samo NAPRIJED! 

P.S. Prisjetite se rečenice dr. Klinghardta: „Kada bih bio zlonamjeran i želio čovječanstvo baciti na koljena, onda bih svu hranu prskao sa glifosatom, zrak zagadio aluminijem i kad ni to ne bi bilo dovoljno, dodao bih cjepivu još malo aluminija.“

07. Dr. med. Dietrich Klinghardt – Zdravstvene posljedice chemtrailsa

 

Povezani sadržaji

NOVA STRATEGIJA – ŠTO UČINITI AKO NE ŽELIMO CIJEPITI DJECU – I KAKO?

STRATEGIJA – ŠTO UČINITI AKO NE ŽELIMO CIJEPITI DJECU – I KAKO?

Postoje li izmišljene bolesti

Mikročipovi u lijekovima – Pazi, tvoja tableta te gleda!

Pravi uzroci mikrocefalije

Dr. Leonard Coldwell – Cijepljenje ubija i uništava živčani sustav (2016)

Zašto sam prestala s cijepljenjem

Cijepljenje – Proturječnosti davno opovrgnute pretpostavke

Obavezno cijepljenje? Ne ide!

Cjepivo gripe – Opasan koktel žive i antifriza

Cjepiva izazivaju autizam – potvrđeno!

Necijepljeni su zdraviji

Liječnici koji su kritični u odnosu na cijepljenje se ušutkaju

Robotske pčele i komarci

Bečki neurolog – Dvije trećine medikamenata nam šteti

Čipiranje, zadnji korak do porobljavanja čovječanstva

VAXXED – OD ZATAŠKAVANJA DO KATASTROFE – FILM O CJEPIVIMA

One Response

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.