7

Kriv

Često zapažam riječi u zadnje vrijeme. Daleko najveću implikaciju barem u hrvatskom jeziku ima riječ „pravo.“ Iako samo naslućujem razloge zašto je to nekako napisano tako, ipak mogu podjeliti sa [...]

page 1 of 2