Ono što vrijedi za tužitelja vrijedi i za optuženog- PRED ZAKONOM SU SVI JEDNAKI

 In Pravo i zakoni, Predlošci pisama

Već dugo vremena me muči jedna stvar kojom bi se vrlo elegantno mogle zaobići sve sudske procese i čini mi se da sam je konačno ukapirao. Kroz ovu jednogodišnju igru sa sustavom napisao sam više prigovora i pisama raznim službama nego u cijelom životu. Zajednički naziv svim, ama baš svim zahtjevima i nalozima je da imaju vremenski rok u kojem moraš odgovoriti na njihov zahtjev. Ako to ne napraviš nalog/rješenje postaje pravovaljano jer svojom šutnjom priznaješ krivnju ili dug. Za svaki taj slučaj postoje članci u “zakonima” RH koji potvrđuju da je to tako pa je to u skladu sa zakonom. “Zakon” ne predviđa obrnute situacije u kojem optuženi traži dodatnu potvrdu tih zahtjeva i daje isti rok za odgovor na to pismo. Iako mi u 90% slučajeva nitko ne odgovori u zadanom roku proces se ipak nastavlja kao da se ništa nije dogodilo.

Dužnost suda je utvrdi da li krivnja ili dug zaista postoje, ali budući da ste vi već u svojem prvom pismu pristali platiti sve zahtjeve kontra strane ali pod određenim uvjetima, jasno je da sud tu nema što raditi, pogotovo u slučajevima gdje ne dobijete ama baš nikakav odgovor od tužitelja koji vas ignorira kao da ne postojite. Ako su uvjeti koje ste postavili potpuno zdravorazumski vaša kontra ponuda je potpuno legitimna, jer ne tražite od druge strane da vam skine zvijezde sa neba pa ćete onda platiti. Tražite sasvim logične i normalne stvari. Zašto sud ignorira ta naša pisma i nastavlja proces kao da kontraponuda niti ne postoji?

Po meni dva su razloga:

1. Takav scenarij ne piše nigdju u “zakonu” pa sud niti ne postupa na takav način.

2. Optuženi ne inzistira dovoljno da se sprovede njegova kontraponuda kao sasvim legitimna i važeća.

Ako kupujete npr. stan i dogovorili ste sve sa prodavačem, on vam pošalje zahtijev da uplatite na njegov račun temeljem vašeg dogovora 100.000€ i daje vam rok od 15 dana da to učinite. Međutim vi napišete u kontraponudi: Nema problema sve vam plaćam istog trena kad mi dostavite vlasnički list star najviše 24 sata i energetski certifikat i date mu rok od 15 dana. Ako ne odgovorite u roku neću kupiti vaš stan tj. dogovor otpada. Ako odgovori u15 dana dogovor je još uvijek živ , ako ne dogovor je mrtav. Zamislite da vas takav prodavatelj tuži na sud i traži svoju lovu iako vam nije dostavio traženo. Sudac bi ga ispalio iz sudnice u roku odmah jer je sasvim normalna stvar da kupac neće kupiti stan ako ne postoji dokaz da je taj netko legitiman prodavatelj stana.

Zašto u slučajevima sa policijom i “građaninom” ovaj potpuno logičan i pravedan proces ne vrijedi? Vrijedi, vrijedi i te kako, samo optuženi mora inzistirati na tome te se pozvati na Ustav RH

Članak 14.

Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Svi su pred zakonom jednaki.

Ako smo svi pred zakonom jednaki, a jesmo, onu privilegiju koju ima tužitelj ima i optuženi iako to nije striktno zakonom uređeno. Dakle bez obzira što ne postoji članak zakona koji to potvrđuje STRANKE U POSTUPKU SU UVIJEK POTPUNO RAVNOPRAVNE. To je temelj pravosudnog sustava i ako sudac protežira pravo tužitelja, a negira pravo optuženog onda je takav proces ništavan, pogotovo iz razloga jer niti ne postoji razlog za započimanje procesa budući da ste vi u prvom pismu priznali da dogovor postoji i da ćete dug platiti.  Sud tu nema što raditi niti utvrđivati, jer su činjenice potpuno jasne.

Svugdje u svijetu pravna je norma da optuženi ima pravo na šutnju, dok je u ovom slučaju stvar izvrnuta na glavu. Ako optuženi šuti automatizmom je kriv a ako tužitelj šuti nikome ništa. Tu nema mjesta niti raznim pravnim uvijancijama u obliku tumačenja zakona. Stvari su potpuno jasne ako tužiteljev zahtjev postaje pravomoćan šutnjom tuženika, onda isto tako zahtjev postaje nevažeći šutnjom tužitelja. Prosto da prostije ne može biti.

Svi koji imaju započet proces na ovakav način moraju jasno i glasno inzistirati na USTAVU RH jer je on iznad “zakona” te tada ne postoji niti jedan legitiman članak “zakona”na kojeg se itko može pozvati jer ste ih vi pozivanjem na ustav suspendirali. Napišite taj članak iz ustava u odogvorite sudu i tražite da se sud proglasi nenadležnim jer spor ne postoji budući da je zahtijev tužitelja postao nevažeći zbog njegove šutnje i nedostavljanja dokaza kojima potvrđuju svoj legitimitet, legalitet i osnov za potraživanje. Budite potpuno jasni i glasni u svojem zahtjevu jer nijedan sud se ne bi želio kompromitirati zbog nepoštivanja temeljnih ljudskih prava zapisanih u ustavu.

Pismo koje bi mogli uputiti sudu moglo bi izgledati otprilike ovako:

Poštovani!

Tražim da ovo tijelo koje sebe naziva Prekršajni Sud u ____________ odbaci optužni prijedlog koji se vodi pod brojem_____________________jer je on ništavan. Unutar ovog postupka tražio sam od tužitelja da mi dostavi dokumentaciju kojom dokazuje svoj legalitet i legitimitet tj. dokaz da je njihov zahtjev unutar zakonskog okvira i za to sam im dao rok od 8 dana, kao i oni meni. Kopiju tog zahtijeva sam priložio u privitku. S obzirom da ne negiram pitanje krivnje ili duga proizašlog iz toga već samo tražim dokaz o legalnosti mislim da je moj zahtjev razuman. S obzirom da tužitelj ima pravo naplate potraživanja nakon isteka roka za prigovor koji je naznačen u nalogu, a bez ikakvog sudskog procesa smatram da i ja imam isto takvo pravo temeljem Ustava RH čl 14.

Ja sam uredno odgovorio na njihov zahtjev u zadanom roku dok na moj zahtjev nitko nije odgovorio te zbog tog razloga temeljem spomenutog članaka ustava smatram njihov nalog ništavnim i dug nepostojećim.

Zahtjevam da se temeljem članka 89 prekršajnog zakona proglasite nenedležnim jer je tužitelj svojom šutnjom priznao ništavnost svojeg zahtjeva

Članak 89.

1.Sud je dužan postupak provesti brzo i bez odugovlačenja, uz izbjegavanje svih nepotrebnih radnji i troškova te onemogućiti svaku zlouporabu prava što pripadaju strankama i sudionicima u postupku.
2. Stranci i sudioniku u prekršajnom postupku koji očigledno odugovlači postupak ili na drugi način zlouporabljuje prava iz ovoga Zakona sud će rješenjem uskratiti pravo na tu radnju. Žalba protiv toga rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

Nadalje zahtjevam da se  dokazi koje tužitelj dostavi vašem tijelu proglase nezakonitima  temeljem članka 90. prekršajnog zakona jer tužitelj unutar ovog procesa nije dokazao svoj legitimitet  niti zakonsku osnovu u zadanom  roku čime su svi pribavljeni dokazi  nezakoniti jer su pribavljeni kršenjem ustava ili zakona RH.

Budući da sud ne može odlučivati na temelju nezakonitih dokaza postupak se mora odmah obustaviti.

 
Nezakoniti dokazi

Članak 90.

(1) Sudske se odluke ne mogu utemeljiti na dokazima pribavljenim na nezakonit način (nezakoniti dokazi).
(2) Nezakoniti su oni dokazi koji su:
1. pribavljeni kršenjem Ustavom, zakonom ili međunarodnim pravom zajamčenih prava:
a) obrane,
b) na dostojanstvo,
c) na ugled i čast, te
d) na nepovredivost osobnog i obiteljskog života,
2. pribavljeni povredom odredaba prekršajnog postupka i koji su izričito predviđeni ovim Zakonom te drugi dokazi za koje se iz njih saznalo.

Ukoliko ovo tijelo koje se naziva Prekršajni Sud u ______________ ipak pokrene postupak i krene u raspravljanje dokaza iako je potpuno jasno da su nezakonita, te da tužitelj i ja nemamo isti tretman pred zakonom zadržat ću svoje pravo da pokrenem postupak protiv Vas (ime i prezime sudca) zbog nesavjesnog rada u službi, zlouporabe položaja i još drugih djela…….

Srdačan pozdrav

Sva prava pridržana

*Pismo se može prilagođavati ovisno tome jeli priznajete dug pod određenim uvjetima ili ga ne priznajete uopće ali svejedno tražite dokaz o legalitetu i legitimitetu, ovisno o tome tko je tužitelj.

Recent Posts
Showing 5 comments
 • goran
  Odgovori

  Odličan tekst i u pravom trenutku (govorim o minutama) koji riješava moje nedoumice u vezi gore navedenog problema.
  Čestitam na trudu, radu i razmišljanju kojeg dijelite…

  • mladen
   Odgovori

   Dražen kao da čita misli i kao da zna za aktualne ljudske probleme, ne znam koliko nas ima u skoro svakom njegovom postu ali izgleda da nas ima podosta.
   samo hvala je malo, zato kažem hvala brate i živi 101.. :)

  • Dražen
   Odgovori

   E pa kad je tako, onda ovaj članak posvećujem tebi čovječe koji se odazivaš na ime Goran.

 • Željko Bistrović
  Odgovori

  Ovaj prilog pročitao sam prateći link sa priloga o prekluzivnosti. Zanimljivo tumačenje. Moje iskustvo u borbi s birokracijom je puno primjera u kojima sam uspio pomoći ljudima ostvariti svoja prava kroz prigovore, žalbe i slične podneske. Mnoštvo upravnih postupaka, natječaja i sl. kroz koje ljudi ostvaruju svoja prava provedeni su aljkavo. Zakoni, uredbe, pravilnici nedorečeni su ili kontradiktorni. U RH vlada pravni kaos. Oni koji imaju sredstava za plaćanje svojih odvjetnika iskorištavaju tavo stanje koje se lomi na onom malom čovjeku koji nema vremena proučavati propise jer se bori za svoju egzistenciju.

  Cilj mi je pomagati takvima. Zato podržavam i Vaša nastojanja. No nismo jedini. Upućujem Vas na slijedeću stranicu: http://www.jurpro.hr/

  Mnoštvo besplatnih i korisnih savjeta može se naći i na:
  http://www.legalis.hr/

  A nadam se da će i Živi zid krenuti u novu fazu svoga rada. Skoro svaki grad ima svoj pokret otpora. Vrijeme je da se udružimo.

Leave a Comment

Napišite traženi pojam i stisnite Enter za traženje