Možda ste iznenađeni ovim naslovom REPUBLIKA HRVATSKA d.o.o.? A možda i niste – u svakom slučaju možete u poveznicama ispod otkriti o čemu se zapravo radi. Živimo li i nadalje na području zemljine kugle koje nazivamo Hrvatska, čije je prvobitno organizirano društveno uređenje bilo u obliku suverene države ili se nalazimo na stranom tlu, koje su preuzeli pojedinci? Detaljne odgovore na ova pitanja sa svim podacima i dokazima koji su nam bili do sada dostupni, možete sami otkriti na slijedećim poveznicama – i ako smijemo preporučiti – ne vjerujte nam na riječ – već provjerite i uvjerite se sami.

Lijepa naša domovina – NOVI VIDEO

VIDEO – REPUBLIKA HRVATSKA d.o.o.

Download dokumenta REPUBLIKA HRVATSKA d.o.o.

REPUBLIKA HRVATSKA d.o.o. – nastavak priče

REPUBLIKA HRVATSKA d.o.o. – ažurirani podaci

Korporativno ustrojstvo Hrvatske