11

Svjetlost i Tama

Svjetlost i tama postoje unutar svih bića. Svjetlost i tama su ples, koji svatko mora naučiti plesati sam sa sobom. Ravnoteža dolazi i prolazi. Stvari koje ispadaju iz ravnoteže, potiču nove [...]