Duhovno vodstvo

 In Duhovnost, Općenito

Dobili smo jedan tekst od nepoznatog autora sa molbom da ga objavimo. Ali najprije ga moramo pročitati. Interesantno je da sam nedavno imao jedno iskustvo u vezi sa ovom temom i da sam u praksi shvatio kako ovo dolje napisano izgleda. Stoga sam i razmišljao da napišem članak u vezi tih saznanja,  ali eto interesantno niasm ga trebao pisati jer ovaj članak prenosi ono što sam ja htio reći još mnogo bolje i dublje. Dakle prošao je “cenzuru”.  – ODOBREN

Autor: ?

Bez obzira na veliku dostupnost informacija u vremenu u kome živimo, svaki čovjek danas kao i uvijek može prepoznati i znati iskoristiti samo ono što mu njegovo vlastito stanje svijesti i usmjerenje dozvoljavaju. Mjera vlastite duševne rasvijetljenosti i volja za više svjetla i jasnoće jedini određuju dalje kretanje u smjeru potpunog duhovnog prosvjetljenja, odnosno utjelovljenja svjetla duha u materijalnom čovjeku. Tekst koji slijedi namijenjen je tragateljima za istinom i vlastitom suštinom već određene duševne zrelosti, a koji su trenutno još dezorijentirani po pitanju unutarnjeg duhovnog vodstva – na koji način i odakle ono može i ne može doći.

Danas je još uvijek i previše prisutna prilična fascinacija raznim vrstama medijumskih fenomena i takozvanih ‘kanalizacija’, zbog nerazumijevanja i nerazlikovanja raznih bića i  inteligencija nevidljive strane materijalnog svemira od bića uistinu uzvišene duhovne prirode, istinskih ‘velikih duša’ koje se nikada ne očituju zemaljskom čovjeku na način paraliziranja njegove vlastite volje da bi mu prenosili neke zanimljive informacije ili čak ‘prognoze’ o budućim događajima na Zemlji. Oni su daleko iznad toga i u tekstu ispod će biti više riječi o tome kako oni djeluju i kako ne djeluju. Svatko će u svojoj nutrini morati osjetiti da li se može pouzdati u vjerodostojnost tih riječi. A više o samom Autoru i njegovom djelu, te duhovnoj Zajednici koju spominje i kojoj pripada, može se na hrvatskom jeziku naći na: www.boyinra.info.

„Bezbrojni su oni koji danas čeznu za duhovnim vodstvom i opet nebrojeni koji vjeruju da žive pod ‘duhovnim vodstvom’, dok su zapravo pod utjecajima koji svoje porijeklo imaju u širokom području ‘medijumskih’ manifestacija. Ponovo je potrebno učiti ‘razlikovanje duhova’! Nije svaki glas koji se može opaziti u nutrini glas duhovnog vodiča, glas božanskog vodstva! Puno češće nego to mnogi slute je raširena jedna podvrsta medijalnog objavljivanja koja sablasnim bićima nevidljivog dijela fizičkog svijeta čini lakim da zadovolje svoju potrebu za priznanjem u svijesti ljudi, zloupotrebljavajući sposobnost pisanja kod svojih žrtava, ponekad potpuno isključujući kontrolu mozga, a ponekad uzurpirajući rad njihova mozga. U osnovi svaki čovjek može postati spiritistički ‘medij’, iako postoje različiti stupnjevi podesnosti za to. Pri tome je svejedno da li se čovjek svjesno želi ‘razviti’ kao spiritistički medij, ili vjeruje da je daleko od svih sličnih fenomena.
Svaki čovjek koji vjeruje nekom ‘unutarnjem glasu’ koji traži od njega pasivnost – koji ga želi navesti da se podčini njegovu govoru, da ga uzme kao savjet, ili naredbu, izlaže se opasnosti da dođe pod utjecaj nekog sablasnog bića, da postane njegov ‘medij’ i u svakom je slučaju je to već čim njegova ruka počne ‘automatski’ pisati, svejedno o kakvom se sadržaju radi. Biće iz među-svijeta će mu se pokušati predstaviti već prema vrsti njegova svjetonazora. Pobožnim vjernicima će se činiti da imaju vodstvo ‘anđela’, ili ‘svetaca’, ili samog ‘Krista’ ili ‘Boga-oca’. Pripadnici ‘Teozofije’ će se osjećati pod vodstvom uzvišenih ‘mahatmi’, dok će pak drugi vjerovati da se radi o njihovom ‘višem ja’, o njihovom vječnom od boga zračećem duhovnom biću, koje im se na taj način javlja.

Kao znak raspoznavanja u svoj naivnosti ‘očitovanja’ ‘duhova’, ako se radi o upozorenju od nečeg lošega, ili savjetovanju na nešto dobro, to se pravovjernim dušama obično činilo kao besprijekoran dokaz da imaju posla s ‘dobrim’ duhovima.
Ah, kada bi samo sve bilo tako jednostavno, kako si to neki mozgovi zamišljaju! Ne može se dovoljno često naglasiti da se kod istinskih spiritističkih manifestacija ništa drugo ne dokazuje osim same činjenice manifestacije, kao što je i istraživač Crookes ukazao, da koristeći ljudske organe nevidljiva bića izazivaju fenomene koji mogu utjecati na svijet ljudi.
Ali to je sve što se time ‘dokazuje’!
O vrsti tih nevidljivih bića eksperimenti ne mogu ništa otkriti i upravo je djetinje suluda pretpostavka da se ispitivanjem tih bića preko medija, ili sebe samoga može sa sigurnošću ustanoviti njihova priroda. Ja ne vjerujem samo tako nekom čovjeku koji me nazove telefonom i kaže da je ‘kineski car’.
Kod ‘spiritističkih’ manifestacija također ne postoji nikakva sigurnost da se komunikator na najbesramniji način ne pretvara. Zaista, ‘razlikovanje duhova’ o kojem je govorio Pavle kao o daru duha Božjega nešto je drugo, od takve lakovjerne skromnosti. Vi ćete od nevidljivih, sablasnih, među-bića nevidljivog dijela fizičkog svijeta primiti najuzvišenija učenja, kao i najtrivijalnija očitovanja i prljavštinu, već prema tome što nevidljivom biću i komunikatoru koji je ostao sasvim bez kontrole, više prija. Stavite jednom vašeg uzvišenog ‘duhovnog vodiča’ od kojega ste čuli samo najsvečanije govore, na probu – kažite mu da je prevarant, ako se izdaje za nekog umrlog čovjeka, ili duhovnog vodiča i da ne želite imati više posla s njim i s užasom ćete vidjeti kakvom ste se ‘prijatelju iz duhovnog svijeta’ povjerili. Ne fali nekadašnjih spiritista koji su preko drastičnih iskustava bili na kraju izliječeni i oni bi svi mogli potvrditi to što ovdje govorim. Ipak, razumijem kada podlegnete zabludi. Može se razumjeti da će vam se učiniti da ste u vezi s ‘dragim umrlim’, jer tim bićima je poput otvorene knjige, ono što je vama duboko skriveno i njihovoj lukavosti nije teško naći što će vas najlakše uvjeriti. Njima ništa nije ‘sveto’, oni ne poznaju ‘dobro’ i ‘loše’! Oni su samo ispunjeni potrebom da ih vi prepoznate kao realnu egzistenciju i da vam imponiraju, bilo da se radi o uzvišenim govorima, proročanstvima i dobrim savjetima, ili da vas dosegnu izrugivanjem i ludostima.
Vjerujete li da na ovaj način možete komunicirati s nekim umrlim – a i u sumnji može biti prikrivena želja i vjerovanje da je moguće, bit ćete u tom smjeru zavedeni pri čemu općenito postoji i mogućnost da vam varljivo biće nevidljivog fizičkog svijeta bude posrednik poruka koje potječu iz sposobnosti predočavanja umrlog, ako njegovo uzdizanje još nije počelo iz nižih duhovnih razvojnih stupnjeva. Ali nikada nećete na taj način stupiti u kontakt sa samim umrlim svejedno na kome se stupnju duhovnog razvoja on nalazio.
Nikada!!
Koliko dugo zemlja nosi ljude nevidljiva bića fizičkog svijeta su se nastojala ponuditi kao ‘duhovni vodiči’, gdje god je postojala želja za takvim vodstvom. Da, čak su im i više ambicije bile ispunjene putem zemaljskih ljudi, i poneki ‘čudotvorni’ ‘bog’ starih u određenim kulturnim krugovima današnjeg vremena, može se tražiti u njihovom području – u kojem postoje različite vrste, od životinjskih nagona, do inteligencija daleko razvijenih od ljudske. Može se često razumjeti da se onaj koji nije podučen o ovome sa strahopoštovanjem i povjerenjem preda hipnotičkom djelovanju tih bića – a ne radi se zapravo ni o čemu drugome. Ne pazi, ili smatra samorazumljivim, da njegovo naizgled uzvišeno ‘duhovno’ vodstvo sve više polaže pravo na njegovu volju, da pokušava sve više njome ovladati.
Najprije može davati iznenađujuće ispravne savjete, naročito one koji se tiču vanjskog života, ili neka predviđanja čije ispunjenje izaziva još veće čuđenje. Ako je žrtva tada u čvrstom povjerenju, onda se često pojavljuju i ‘zadaće’. Nagovara ga se da ima ‘posebnu misiju’ da mora ispuniti ovo, ili ono i da će se čudesne ludosti ispuniti već tijekom izvođenja te tobožnje ‘duhovne’ zadaće. U drugim slučajevima, kada neki siloviti događaji mogu voditi tome da se već skoro ulovljena žrtva otme utjecaju nevidljivog parazita, on se zadovoljava da igra
ulogu ‘duhovnog vodiča’ izbjegavajući sve što bi moglo voditi tome da vođeni postane oprezan. Nevješti ni ne sluti s kakvom instinktivnom lukavošću djeluje njegov tobožnji
‘duhovni prijatelj’. Ne sluti da on zaista bolje poznaje njegove najtajnije sklonosti i želje i od njega samoga i da će sve iskoristiti što može poslužiti da mu se sam dobrovoljno preda kao plijen. Jer dobrovoljna predaja je potrebna da bi neki čovjek pripao tim nevidljivim među-bićima fizičkog svijeta i time je također rečeno kako se takva ovisnost sasvim sigurno može izbjeći.
Tko traži istinsko duhovno vodstvo neka bude prije svega siguran u sebe samoga i neka zna da mu se nikada istinski ‘vodič’ iz svijeta duha neće približiti dok god se prepušta pseudo vodstvu kako sam ga ovdje morao opisati! U duhovnom ‘voditi’ može zaista samo jedan iz kruga Zračećih u Prasvjetlu na ovoj Zemlji, i opet samo onaj kojem je povjereno vođenje u tom pojedinačnom slučaju, jer su njegove duševne vibracije u skladu s vibracijama tragatelja, jer se oba ritma osjećaja kreću paralelnim putanjama. Ali takav ‘vodič’ nikada neće na bilo koji način tajno težiti podčiniti volju tragatelja svojoj, nikada neće pokušati isključiti njegovu volju ni na koji način. Uvijek će prepustiti vlastitoj volji tragatelja odluku da li će tiho nadahnuće koje je primio slijediti, ili ne. Njegovo duhovno i gotovo neprimjetno ‘vodstvo’ je uvijek omogućavanje sudjelovanja u vlastitoj spoznaji, nikada nametanje savjeta, iako je indirektno puno dobrih savjeta. Ni u kom slučaju neće tragatelju ‘sugerirati’ neki način djelovanja, neko ponašanje. Nikada takvo vodstvo neće tragatelju prenositi tobožnju ‘misiju’, nikada ga neće pozivati na neka velika djela u vanjskom svijetu, nikada neće na bilo koji način pokušati utjecati na njegovo vanjsko postojanje…
Također nikada neće ‘proricanjem’, ili nečim sličnim pokušavati stvoriti povjerenje, niti će davati neka ‘imena’, ili savjete u vezi sa zemaljskim događajima. Takvo vodstvo za tragatelja će uvijek biti samo sudjelovanje u unutarnjem životu jednog u Bogu usavršenog, točno u onoj mjeri koja trenutno odgovara sposobnosti osjećaja tragatelja. ‘Vodič’ će biti tu sa svojim na neki način ‘pasivnim’ govorom, kada ga ponašanje tragatelja ‘doziva’ i tragatelj neće osjetiti ništa od njegova prisustva čim vjeruje da može bez njegova vođenja. Kao u nutrini povezani prijatelj, koji je s njim postao jedno, pratit će tragatelja ne očitujući se drugačije nego otvarajući mu svoj život u duhu, kao ‘primjer’ tragatelju, kao zračenje duhovnog postojanja koje djeluje samo svojim vlastitim postojanjem, bez igre pitanja i odgovora.
Tko traži takvo istinsko duhovno vodstvo neka se čuva od svake znatiželje u vezi s individualnim vanjskim postojanjem svog vodiča! Neka tragatelj izbjegava sva ‘pitanja’ koja se odnose na vanjske, zemaljske životne okolnosti njegova duhovnog vodiča, ili na bilo kakva zbivanja u vanjskom svijetu! Neka čak ne postavlja nikakva ‘pitanja’ ni o čisto duhovnim stvarima, nego neka mirno čeka u unutarnjoj sabranosti dok mu preko uvida u unutarnju spoznaju njegovog duhovnog učitelja ne dođe razjašnjenje o stvarima koje su mu se prethodno činile nejasne. Pravi duhovni vodič zna bez ikakvih pitanja što u tragatelju treba jasnoću, ali on također mora paziti na vrijeme i situaciju koji tragatelju pružaju uvjete da može u sebi primiti potpunu jasnoću, jer nije u svako vrijeme niti u svakoj situaciji duša u stanju sliku koju joj zrake duhovnog svjetla pokušavaju trajno utisnuti zaista primiti u sebe bez iskrivljenja.
Također se ne smije očekivati duhovno vodstvo nekog od Zračećih iz Prasvjetla na ovoj zemlji, dok god je čovjek uhvaćen u taštu zabludu da je već u posjedu nepogrešive spoznaje i da se vodič razumljivo mora podrediti njegovoj nevjerojatno ‘logičnoj’ spoznaji. Ni onda čovjek ne smije misliti da može imati stvarno duhovno vodstvo ako bi ga htio tako usput imati i ako je još daleko od duhovnog, miješajući stvarnog duha s akrobatikom mozga, i ako vjeruje da mu je duhovno dostupno i bez vodstva, da, ako u osnovi namjerava očekivano vodstvo upotrijebiti kao materijal domišljatoj dijalektici.
Samo onaj ‘tko je iz Boga, čuje Božju riječ’, i svjetlosna punina ‘riječi’ koja je ‘kod Boga i koja je Bog’, posreduje se samo onda kada istinski duhovni vodič stupi u život jedne duše. Neka bi moje riječi, koje su izgovorene na temelju iskustva i koje su uspjele već nekima pomoći, pomogle još mnogima da se izvuku iz zapleta u koje su se sami predali. Neka bi preko ovih riječi što više tragatelja, koji su za to zreli, bili vođeni do istinskog duhovnog vodstva!
A onaj tko vjeruje da ove riječi koje sam morao reći povređuju njegovo najsvetije, neka mi privremeno oprosti i svjestan svog istinskog stremljenja neka strpljivo čeka dok se i njemu ne otvore oči! I za velikog Majstora iz Nazareta je rečeno kako ga je ‘vrag’ višestruko iskušavao. Teški post je kod posvećenika neočekivano izazvao ‘medijumsko’ stanje. Ali on se odupro iskušenju i od tada je znao ‘istjerati vraga’, koji nije bio ništa drugo nego jedno od onih utvarnih bića iz nevidljivog područja fizičkog svijeta, na koje sam ovdje upozoravao.“

Bô Yin Râ (tekst iz knjige ‘Misterij golgote’, prvi put objavljene 1925. godine u Leipzigu) Tekst je potrebno pročitati pažljivo, vjerojatno više puta za stvarno razumijevanje.
Sveto znanje, nekada skriveno, dostupno je danas svima. Neka bi doseglo što više onih koji su ga dostojni primiti i u skladu s njime živjeti!
www.boyinra.info

P.S. Ako šaljete tekstove za objavu potpišite se na tekst jer će Valter dobiti sijede s obzirom na to koliko mnogo voli one koji se lažno predstavljaju ili se uopće ne predstavljaju.

Recent Posts
Showing 6 comments
 • Darko
  Odgovori

  Hvala za ovaj tekst i još jedno podsjećanje na oprez pri “bliskim susretima treće, četvrte ili n-te vrste”. Svojevremeno sam bio upozoren na moguć utjecaja “otiska”, tj. da kad se upuštaš u takve vrste traženja valja biti oprezan. Jako lijepi tekst sa jasnim upozorenjem svakom tko “misli” da je spreman za istraživanja, neka razmisli još jednom. Onako usput za one koji se ipak odluče krenuti u avanturu, mali savjet, koji vam može pomoći. Na isti način kao što planinari prate neki put od točke “A” do “B” po markacijama te ostavljenom porukom u mjestu “A”, ako se desi incident pomoć može stići samo i jedino ako se dotični slijepo držao plana. Na isti način, ako se rade nekakve vježbe i putovanja, malo drugačije prirode, ostavite pisani trag o svom putu, ako nešto krene krivo, postoje osobe osposobljene i za takva spašavanja. Da bi povečali šansu sebi, dva su uvjeta, prvi je plan vježbe i drugi slijepo držanje planirane rute.

  Pozdrav svima

 • Marko
  Odgovori

  Ovo me podsjeca na jedan izvstan tekst o Voladores, koji je bio na Zvonu Istine, ali ga sad ne mogu pronaci…

  I podsjeca me na Wetiko ( http://realitysandwich.com/75652/greatest_epidemic/ )

  I podsjeca me na Temnjikova i njegov CNP (centralni negativni program) [vidi knjigu Treca sila]

  Ovi paraziti ce uciniti bas SVE da se hrane na tebi. SVE! Sto znaci da ce ti se predstaviti i kao Zraceci u Prasvjetlu i kao Isus i kao tvoja majka i kao Bilo-Sta-Bilo-Ko —> samo da te jedu.

  Zraceci u Prasvjetlu? Kakvo super New-Age ime! Prijatno!!!

  Zao mi je (u stvari mi nije, to se samo tako kaze) ali ne padam na New-Age nazive.

 • zenfjaka
  Odgovori

  ….hakiraju me pa ću biti kratak ako uspijem…

  Podjele ljudi …itd

  “U svakom slučaju, oni koji razumiju o čemu se radi, shvatit će i to da su podjele ljudi na: Srbe, Hrvate, Bosance, Slovence, Crnogorce, Njemce, Amerikance, Australce, Kineze, Arape, Vojvođane, šumadince, kosovare, katolike, protestante, pravoslavce, muslimane, šite, sunite, prezbiterijance, mormone, jehovine svjedoke, raelance, teozofiste, vjernike, nevjernike, dinamovce, hajdukovce, bijele, žute, crne, crvene, vojnike, građane, seljake, pismene, nepismene, republikance, komuniste, demokrate, radikalce, fundamentaliste, anarhiste, konzervativce, one koji su gore, one koji su dolje, bogate, siromašne, one koju su za…, one koji su protiv… itd.itd.itd. – samo jedne umjetne mentalne tvorevine, često dio jednog mentalnog programa, uz pomoć koga se odvlači pažnja od jedne i jedine, stvarne razlike izmedu ljudskih bića.
  U suštini, jedina razlika između ljudi je ta, što – jedni imaju dušu, – a drugi je nemaju. Stvar je prilično – jednostavna.
  I ne samo da se odvlači pažnja, nego se na osnovu umjetno induciranih “razlika” postavlja pozornica i uvjeti za forsiranje jedog neprekidnog konflikta izmedu različito programiranih grupa i pojedinaca, tj. onih koji se po “nečemu razlikuju”…..pokušaji generiranja konflikta ne uspijavaju što idemo dalje:) Pozdrav.

 • an
  Odgovori

  Duboko iskrena molitva, “svim srcem”…Bogu
  Ako tražiš kruha, Otac ti neće dati zmiju, tako nekako ide Biblijski stih.
  U početnim koracima, kao beba opadaš, ništa ne razumiješ, ali poslije postaneš svjestan da te netko stalno dočeka pri padu i opet stavi na stazu.
  Iskustvo.

 • zenfjaka
  Odgovori

  Mudra an-e…a nije ni Valter i Draže…..n za bacit..a bi li mogli zapivat za dišpet

  https://www.youtube.com/watch?v=8fHcGAbWn2M

  …et, darujem pismu an :))…samo molim..da ne bude krivo shvaćeno….

  Hvala. svima.

 • an
  Odgovori

  Lijepa pjesma.
  Hvala.

  Evo, da ne budem dužna, a i Uskrs je,
  jedna istočnjačko -Gibonijevska :), a u skladu sa gornjim tekstom.

  https://www.youtube.com/watch?v=0OQAo7DFXeo&index=256&list=PLwntMP_fjJ8J3LKkzLO-bq5edWMdS9dc7
  Jasno, da bude pravo shvaćeno :)

Leave a Comment

Napišite traženi pojam i stisnite Enter za traženje