ISTINA ĆE NAS OSLOBODITI

 In Kontrola uma, Obrazovanje

ENERGIJA

Sve je energija.  Energija postoji u svim prostorima i dimenzijama. Energija je jedna ali uzima bezbrojne forme oblike i pravce. Uzmimo npr. električnu energiju. Ona je jedna ali kroz razne aparate ili pretvarače uzima razne oblike. Tako pomoću el.energije gledamo TV, slušamo radio, kuhamo ručak, grijemo se, hladimo se, krećemo se, dižemo, spuštamo itd… Iako je struja jedna kroz razne pretvarače koji iskrivljuju originalni kod informacije el. energije dobivamo razno razne oblike fizičke stvarnosti. Struja nam donosi mnogo benefita ali isto tako može donijeti i dosta štete ovisno o načinu korištenja. Prema tome struja u apsolutnom smislu nije niti dobra niti loša već ona jednostavno jest ono što jest. U relativnom smislu struja može biti dobra ili loša ovisno o njenoj namjeni. Ako nam osvjetljava kuću dobra je, ali ako nam zapali kuću nije dobra. Kvaliteta struje ne ovisi o njenoj prirodi već o našoj misli što je dobro a što loše. Ako bi pitali nekog piromana vjerojatno bi čovjek rekao da kad struja zapali kuću da je to vrlo dobro, još pogotovo ako je u pitanju susjedova kuća.

ENERGIJA I MISAO

Pokušat ću to sada prikazati na jedan malo drugačiji način. Postojimo. Postoji i život. Postoji i životna sila/energija. Iako će mnogi reći da je i ta sila također električna to za ovu priču nije toliko bitno. Bitno je da mi ljudska bića od trenutka kad se rodimo pa dokad umremo, a možda i prije i poslije (nebitno), imamo energiju i možemo njome manipulirati i upravljati po vlastitoj volji. Životna sila je neutralna u apsolutnom smislu isto kao i struja. Pažnjom na određene ili sve aspekte životne sile ljudi pretvaraju silu u razne oblike. I znanost je već dokazala da ljudi koji previše pažnje daju idejama bolesti zaista i budu bolesni dok oni koji na to ne misle budu zdraviji. Bolest kao energetski izraz dakle ne postoji ali postoji pretvarač u obliku ideje, misli, uvjerenja koji izvornu neutralnu silu pretvara u bolest bez obzira dali ćemo to okarakterizirati kao dobro, loše i da li je to uvjerenje svjesno ili je podsvjesno. Može se kazati da naša uvjerenja (svjesna ili nesvjesna) upravljaju našom životnom silom. Ona iskrivljuju izvornu informaciju našeg bića u mentalnom, emocionalnom, psihičkom, psihološkom i fizičkom smislu. Kako je energija sve, svi naši aspekti će, ako sam nekog i zaboravio navesti, biti više-manje iskrivljeni utjecajem uvjerenja.

Kada se u našem umu pojavi misao ona još uvijek nije uvjerenje dok nam se ne svidi, dok joj ne damo našu pažnju. Kada joj damo pažnju (energiziramo je) ona se postepeno, zavisno od količine energije u nju uložene, počne materijalizirati. Koliki utjecaj na materijalnu stvarnost može imati uvjerenje možemo vidjeti na primjeru ideje o superiornosti arijevske rase u koju se jako zaljubio mladi Adolf Hitler a njome ogromnom količinom energije zarazio i milione drugih ljudi. Ta ideja je odgovorna za smrt više desetaka milijuna ljudi.

MANIPULACIJA ENERGIJOM

Obzirom na to da je količina misli koja se vrti po ljudskom umu fantastično velika i da se većini tih misli daje pažnja postaje jasnije koliko veliko iskrivljenje originalne informacije čovjek proživljava u svakodnevnom životu. Najbitnija misao koja je prouzrokovala današnje stanje svijesti jest misao o odvojenosti čovjeka i njegovog kreatora Boga. Svi vjeruju da mi nismo Bogovi već ljudi, a da je Bog, stvoritelj, nešto odvojeno od nas, na nebesima. To uvjerenje stvara dodatna logična uvjerenja. Ako je stvoritelj  nešto izvan nas, odvojeno od nas, onda kako nas je stvorio može nas i uništiti. Onda je posljedično tome i naša snaga, moć, autoritet također izvan nas.

VJEROVANJE U MISAO O ODVOJENOSTI STVARA ILUZIJU ODVOJENOSTI

Pojavila se misao da smo mi tijelo, odvojeno od Boga, samodostatno, svog tijela, života gospodar ukratko svemir unutar svemira. Misao kao i svaka druga nema svoju energiju te da bi živjela mora biti energizirana iz prostora 1 koji je jedini koji energiju ima. Ljudi su dali toj misli ogromnu količinu energije i tako je nastala  nova vrsta energije koja je istoznačna onoj originalnoj ali je promijenila oblik i smjer  te tako u prividu postala nešto što nije od boga samo zato jer je izobličena.

Energiziranjem ideje o odvojenosti čovjek je polako padao u zaborav izgubivši znanje o svojoj pravoj prirodi neiskrivljene informacije, one koja je suština prostora 1, te je na osnovi ideja i uvjerenja gradio jednu kompleksnu misao o tome tko je on i sa njom se identificirao. Donio je jednu definiciju o tome tko jest, stvorio identitet.

Da ne bi došlo do zabune naglašavam da odvojenost od izvora ne postoji već postoji samo ideja o odvojenosti. Iako većinu vremena prebivamo u subprostoru on je konstantno uronjen u originalno polje izvorne energije jer bez njega ne bi mogao postojati. Osim toga kako to polje jest sve što jest ništa ne može biti što on nije ili izvan njega. Naša je duša uvijek dio izvornog polja ali naše tijelo to ne mora biti. Stoga ako previše vremena provodimo u subpolju to može smrtonosno djelovati na naše tijelo. Sve je  energija izvornog polja ili božanska energija. Druge nema.

Prostor  je sve što jest i kojem se sve odvija i bez kojeg ničeg nema. Neki to zovu Polje ili Polje nulte energije ili orgonska energija ili nulte granice (hooponopono), nije toliko bitno. To je prostor izvorne božanske energije u psihološkom smislu prostor više svijesti.  Prostor  jest autentičan, praiskonski vječan, nepodložan promjenama, oslobođen o bilo kakvih kvaliteta, apsolutan.

MI LJUDI SMO U SVOJOJ BITI TO.

IDENTITET

Identitet ili njene izvedenice „identifikacija“, „identificirati se“ mogu postojati samo u relaciji/odnosu na nešto čime se identificiramo. Da bi postojao identitet mora postojati identifikacija. Identifikacija može biti svjesna ili nesvjesna, a zajednička stvar im je da okupira jedan dio energije čovjeka. U onom trenutku kada se identificiramo sa nečim dajemo tome pažnju tj. svoju energiju i tako se rađa naizgled odvojeni entitet koji ima svoj identitet.

U duhovnom/psihološkom svijetu ovaj entitet je poznatiji kao ego ili persona. Ego je u velikoj većini slučajeva identificiran se ogromnom količinom stvari, osoba, ideja te je često većina ljudske energije vezana za njega jer ljudi uglavnom usmjeravaju svoju energiju prema vani, ciljevima, idejama, materijalnom, financijskom, poslovnom, drugim osobama i sl.

Danas se ljudi identificiraju sa izgledom tijela, sa stupnjem obrazovanja, autom kojeg voze, odjećom, djecom, kućom,sportom, političkim opredjeljenjima, glazbom, rasom,nacionalnošću, regionalnošću, jezikom, spolom i da ne nabrajam dalje. Svaka od tih pojedinačnih identifikacija stvara entitet koji ima svoj stav, odijeljen je od cjeline i brani tu svoju odijeljenu oazu svim sredstvima.

Identifikacija je uzrok svih podjela, ratova, nesreća koje su zadesile čovječanstvo.

MATRIX

Velika količina energije (vjere) u tu misao kreirala je subprostor unutar prostora koji ima svoje granice. Prostor 1 je bezgraničan i on jest, a prostor 2 ima granice i on je ono što mi mislimo da jest. Njegovo postojanje ovisi isključivo o našoj vjeri .

Definicija o identitetu stvorila je jedan iskrivljeni prostor sa svih strana neprobojan obložen debelim zidovima uvjerenja, koncepata, ideja o tome tko smo, što smo, koji je smisao i svrha i još mnogo mnogo drugih koncepata. Stvorili smo svijet koji je iluzoran jer postoji samo u našoj glavi. Svijet određen definicijama, značenjima, mentalnim konceptima koji nikako ne mogu doprijeti do prave suštine i istine niti o društvu niti o prirodi svijeta oko nas. To je onaj famozni matrix iz istoimenog filma ili zatvor pet osjetila o kojima priča David Icke.

Vjerovanjem u odvojenost od Boga i gubljenje vlastitog autoriteta snage i moći stvorilo je na fizičkom planu unutar odvojenog prostora autoritet i snagu odvojenu od čovjeka a koja upravlja njegovim životom. Taj autoritet, čija podloga ili temelj dolazi iz polja dva i slijedom toga ima karakteristike tog polja, jest iluzoran jer ne posjeduje vlastitu energiju već mu je ona dana. Energija uložena u to vjerovanje se je materijalizirala kroz autoritet i snagu koja se nalazi van čovjeka u obliku sustava. Kako je misao o podjeli iluzorna i nema valjane temelje tj. uopće ih nema tako je i moć, snaga autoritet koji se nalazi izvan čovjeka iluzoran i krhak jer nema temelja u vlastitoj energiji. Kako je prauzročna misao laž tako je i autoritet kreiran ovom mišlju lažan.

 9.10Subprostor (prostor 2) iskrivljene informacije koji je sadržan unutar prostora 1 iako drugačije dekodira stvarnost ima sve odlike izvorne božanske energije. Sub prostor pokušava imitirati stvarnu informaciju ljubavi istine i mira i pri tom koristi ogromne resurse kroz razne alate koji se temelje  na iskrivljenoj informaciji ali u tome ne može nikada uspjeti jer je sam subprostor taj koji donosi iskrivljenje.

Svi alati unutar subprostora a koji u biti sadrže informaciju iskrivljenja su posljedično tome jedan od uzroka problema a nikako ne mogu biti njegovo rješenje.

Prostor 1 Prostor 2
Apsolutan, nepromjenjiv, jedinstven, neuvjetovan Relativan, stalno u promjeni, dualan, uvjetovan uvjerenjem
Ljubav, mir, istina, snaga, moć i autoritet sastavni dio, život Velika varijacija emocija, uvjetovani mir, neistina, snaga, moć, autoritet i život odvojeni od nas
Bog, čovjek, srce Sotona, persona/ličnost, um
Vlastita energija originalnog božanskog koda Nema vlastitu energiju već koristi onu iz polja jedan kroz izobličavanje putem uvjerenja.
Beskonačan Ograničen uvjerenjem
Teritorij Mapa
Neodređen, nedefiniran, nema kvaliteta, nema svrhe Značenje, definiranje, određivanje, označavanje, registriranje, svrha
Tok unutra prema van Tok izvana prema unutra
Ja svijet Ja i svijet
Znanje Vjerovanje

SAMOODREĐENJE MATRIKSA

Ako ste gledali film „pokojni“ u policiji je bio krtica koji je radio za mafiju, ali je bio toliko dobar da je njemu dodijeljen zadatak da pronađe tog krticu (samog sebe). Naravno da ga nije pronašao već je opstruirao pokušaje svih ostalih da ga pronađu jer on je problem a ne rješenje problema. Hoće li onaj tko je problem ustati i reći: „ok ja sam problem samo me maknite i problem će se početi rješavati.“

Najbolji primjer navedenog je bankarski sustav. U subprostoru glavni materijalistički način razmjene energije jest novac i on je osnova ekonomije iskrivljene informacije. Bankarski sustav upravlja tim novcem pa tako i ljudskom energijom i cijelokupnom ekonomijom. Jasno je da je Bankarski sustav uzrok i dio problema što on naravno neće nikada priznati. Štoviše taj isti sustav je stavljen na pijedestal ekonomske stručnosti/autoriteta tako da bilo koji pokušaj promjene ekonomije moraju blagosloviti banke (sjetite se filma), što one naravno neće učiniti.

PRIKRIVANJE ISTINE

Ako ste ikada lagali ili učinili nešto za što ne želite da se sazna, a vjerujem da jeste, znate koliko mnogo energije je potrebno da bi se ta laž prikrila. Cijelo vrijeme mislite o tome kako ćete biti otkriveni i spremni ste na sve samo da zataškate sve tragove vaše laži. Istina uvijek, polako ali sigurno, pronalazi svoj put kao i voda kroz planine i brane i laž će prema božjem planu (defaultu) na kraju biti otkrivena a onda će slijediti olakšanje jer konačno energija teče.

Kako laž postoji samo unutar subprostora  ona je iluzorna i ovisi o subjektivnom bilo individualnom bilo kolektivnom uvjerenju. Laž je proizvod ideje, uvjerenja, koja je relativna (u odnosu je prema nečemu i nekome) te samim time je podložna čestim promjenama oblika i smjera ovisno o stanju kolektivne ili individualne misli pa je tako lomljiva i vijek trajanja joj je ograničen, nasuprot istini koja je apsolutna i ustrajna te uvijek ide u istom smjeru. Da bi se sakrila laž nevjerojatno velika količina energije uložena je u prikrivanje istine i držanja laži na životu.

Osim bankarskog sustava postoje i drugi sustavi koji ne proizvode apsolutno ništa niti stvaraju dodatnu vrijednost već služe samo da laž održe što je moguće duže na prijestolju. Religiozni, pravosudni, medicinski, politički, ekonomski, porezni,vojni i dugi sustavi su po defaultu subprostora jedini autoriteti koji mogu dati stručno mišljenje o lažnosti i iluzornosti sustava i opet se vraćamo na film iznad spomenut. NJIHOVA JEDINA SVRHA JEST DA NAS DRŽE U NEZNANJU, NESLOBODI, NEZDRAVLJU iako će vam se možda činiti da oni imaju i svijetlih točaka to je samo izuzetak i produkt pojedinca unutar sustava, ali njihov primarni cilj je taj.

Postoji još jedan indikativan film na tu temu. Zove se „Ja i robot“. Film govori o robotima koji bespogovorno služe ljudima u svim segmentima života te su tako ljudi postali ovisni o robotima čija je svaka generacija postajala sve naprednija. Na kraju su postali toliko napredni da su se oteli kontroli,a glavnu opasnost za ljude označili su njih same. Tako su se našli u paradoksalnoj situaciji da su vlasnici robota i oni zbog kojih oni i postoje, ljudi, postali primarna meta  napada onih koji ih trebaju štititi.  Roboti su postali sami sebi svrha. Današnji sustav je potpuno isti takav, služi prvo sam sebi pa onda eventualno čovjeku.

Ironija ovog robovlasničkog sustava je u tome što počiva na božanskoj(našoj) energiji jer on vlastite energije nema. NEOSPORENA ISTINA JEST DA ŽIVIMO U KAVEZU KOJEG SMO SAMI SEBI IZGRADILI TE SVAKI MJESEC PLAĆAMO NAŠEG TAMNIČARA.

Energija koja se daje sustavu još uvijek je vrlo vrlo velika. Većina današnjih roditelja bili bi izrazito sretni ako bi im dijete postalo sudac, odvjetnik, profesor, doktor, liječnik, političar, svećenik, propovjednik, bankar……..  To su najpoželjnija i najbolje plaćena zanimanja a ne stvaraju nikakvu dodanu vrijednost služe samo za prikrivanje istine, ali to je ono što se traži.

ISTINA I KARAKTER

U Psihološkom smislu subprostor se naziva „niže Ja“. Naziv je skroz pogođen iz razloga jer energija unutar subprostora nikako ne može izraziti našu cjelovitost već je ona degradirana i odražava niži oblik našeg istinskog bića. Velika većina ljudi većinu vremena provodi u „nižem Ja“ jer jedino tu postoji energije za koju oni znaju i potrebno im je tu boraviti jer osjećaju se živima jedino kada tu borave. Tu im je jedini gušt. Rigidni tipovi si ne dozvoljavaju biti u tom prostoru, mazohisti se krive zbog toga, oralni konzumiraju što god im daš a baš ih briga za izvor dok šizoidni nemaju pojma gdje su. Jedni psihološki tip koji si dozvoljava konstantan boravak u ovom prostoru je psihopata i oni su ti koji konzumiraju najviše iskrivljene energije subprostora i oni su ti koji u bukvalnom smislu upravljaju tim prostorom, oni su većinom ti uspješni, idoli, ogledni primjerci ovog svijeta. Iz tog razloga psihopate su danas svjetski lideri. Konstantan boravak u nižem ja je smrtonosan za ljude isto kao i konstantno hranjenje prerađenom hranom. Spašava nas san i kratki trenuci radosti van uma u kojem napunimo baterije izvornom čistom neiskrivljenom energijom višeg prostora “višeg Ja”. Konstantan boravak sa obje noge u ovom prostoru pretvara život u borbu jer je količina energije ograničena i vlada otimačina, vampirizam, opstanak je defaultno stanje uma i bića.

Ljudi koji postanu svjesni ove igre izlaze jednim korakom iz ovog subprostora da ih ne usisa ogromna količina iskrivljene energije gdje gube sebe a zavodljivost izopačene iskrivljene energije može čovjeka pretvoriti u demona. U religijskom smislu prostor nižeg ja je pakao, onaj u kojem vlada sotona. Sotona koji je suprotnost Bogu. Iako ništa nije i ne može biti suprotnost Bogu jer bog je u svemu pa i u sotoni. Sotona nema svoj princip već bi se samo mogao nazvati najekstremnijim iskrivljenjem božanske energije prostora koja je u potpunosti zaboravila svoj vlastiti originalni kod.

Svako iskrivljenje ima urođenu tendenciju da se vrati u svoj prvobitni oblik pa tako i božanska energija u svakom obliku ipak zadržava svoju originalnu informaciju i tu tendenciju.

NEMOĆ UMA

Ekvivalentnost sustavu (matrixu) u psihološkom smislu je persona ili osoba. Osoba je koncept koji počiva na uvjerenju o onom tko mi mislimo da jesmo, što naravno ne mora imati nikakve veze se našim stvarnim ja, a uglavnom i nema. Kako smo već spomenuli misao i uvjerenja su usko vezana za um koji zaključke donosi na osnovu baze podataka u memoriji bez obzira jesi li ti podaci svjesni ili podsvjesni. Dijapazon mogućih zaključaka metodom uma je vrlo ogranicen i to uglavnom na područje subprostora jer je i um jedna velika iluzija koja se sastoji od hrpe misli, koncepata, ideja koji se beskonačno vrte u krug i donose uvijek iste zaključke.

Osoba je debelo osakaćen čovjek koji svoje postojanje temelji na subprostoru. Često se tako ljudi identificiraju sa poslom koji rade, ideologijom, političkim opredjeljenjima, a i drugim sranjima te tako sebe svode na konceptualno-svjetovne ideje uma jer gdje drugdje pronaći odgovor tko sam ako ne u umu. Tako se stvara osoba/persona koja postaje jedan političko-ideološko-religiozni sklop uvjerenja bez prave suštine i uvelike reducirane životne energije krivim uvjerenjima o svojem pravom biću.  Da, ja sam multidimenzionalno živo biće koje umom ne može objasniti svoju suštinu. Ali u dubini duše znam da sam ja to što jest i da to ne moram nikome objašnjavati.

Svaka misao ima drugačiji oblik i kvalitetu te u matematičkom smisli ne može biti  istoznačna originalnoj misli, ideji. To je dokaz da um ne može obuhvatiti prirodu stvarnosti te nije kompetentan da donosi ikakve sudove o njoj. Um može stvarati mape i pokušati na dvodimenzionalnom papiru prikazati multidimenzionalnu stvarnost ali to će ipak biti samo mapa nikada teritorij.

IZMANIPULIRANI VRHOVNI AUTORITET

Zašto je ovako ograničenom umu/intelektu dozvoljeno da bude vrhovni autoritet u subprostoru kad su njegove mogućnosti mizerne. Zato jer je vrlo lako njime manipulirati.

Postoje razne priče i teorije o manipulaciji nad ljudima i kako smo mi zarobljenici bez vlastite volje. O tome možemo pričati nekom drugom prilikom iako ja osobno vjerujem u tim teorijama ima mnogo istine. Ali naša snaga prvenstveno je naša i nitko nam je ne može uzeti ako je mi ne damo. Vjerujem da su manipulatori svjesno u eter ubacivali neke ideje i misli očekujući da se ljudski um na njih zakači i u tome su uspjeli. Istina jest da je čovjek kroz cijeli život bombardiran sugestivnim porukama koji veličaju snagu uma, intelekt. Promoviraju slijepo slušanje i potčinjavanje svim tzv. autoritetima sustava kroz cijeli život, održavajući mentalitet krda kažnjavajući svako isticanje. Ovakvo pranje mozgova utiskuje gomile uvjerenja koja govore: „ovo se smije ovo ne smije, ovo možeš ovo ne, ovo je lijepo ovo ružno itd.. Gotovo da i nema bitnog dijela postojanja u vezi kojeg nisu donesene nekakve regulative. Cijela ljudska populacija je postala zarobljenik raznih uvjerenja.

Ali……

Izvori tih uvjerenja i predrasuda nisu niti bitni, bitno je da oni bez naše energije ne bi mogli zaživjeti tj. da smi mi ti  koji ih držimo na životu. Priča o tome da sustav manipulira ljudima samo je djelomično točna jer ta manipulacija ima izvor u ideji svakog pojedinačnog čovjeka koji želi manipulirati svojom okolinom. Manipulacija postoji jer ljudi u nju vjeruju. Nasilje je prihvaćeni vid načina rješavanja pojedinačnih problema. Kršenje slobodne volje prisutno je valjda u bilo kojoj porodici na kugli zemaljskoj a opravdava se uvjerenjem u „više ciljeve“. Psihičko zlostavljanje prisutno je na svakom koraku unutar obitelji, unutar radnih organizacija, unutar školskih institucija, dapače to je čak i trend da djeca jedni druge psihički zlostavljaju u školi. Tračanje je najčešći način konverzacije……..itd……..

Manipulaciju je biljka koju je netko možda prošvrecao u naš vrt ali smo mi ti koji je smo je zasadili i zalijevamo je i njegujemo svaki dan.

Da bismo shvatili manipulativnost sustava moramo prvo shvatiti da smo sami manipulativni jer kako za boga sustav može imati ikakvu kvalitetu kao on u biti niti ne postoji.

EMOCIJA SUBPROSTORA

Emocije na koje se ljudi često znaju oslanjati uvelike su povezane sa mislima i uvjerenjem o toj misli. Npr: Ako igraju Hajduk i Dinamo i netko postigne gol jedni će se euforično radovati a drugi tiho tugovati. Iako je događaj jedinstven emocije su tako različite jer ovise o uvjerenjima i identifikaciji navijača. Onaj kojeg nogomet ne zanima neće imati nikakvu emotivnu reakciju na postizanje gola. Kada se djetetu razbije igračka ono plače a roditelju je drago jer i tako ih ima previše. Ukratko svaka emocija povezana je sa nekim uvjetom bio on svjestan ili podsvjestan. Ljudi su često nervozni ili razdražljivi a da ne znaju zapravo zašto, ali uvjeravam vas da zasigurno postoji podsvjesni razlog, uvjerenje preuzeto u djetinjstvu zbog kojeg imamo takve emocije. Emocije različitih dijapazona su iskrivljene informacije originalne emocije iz prostora koju svi zovemo ljubav. Svaki pokušaj prakticiranja ljubavi ili izražavanja ljubavi unutar subprostora je nemoguć. Kako je jednom netko rekao svaki put kada zineš pokušavajući objasniti što je ljubav ona uteče. Tko god kaže volim te jer… ili volim te ako…volim te kad…taj ne voli jer ljubav temelji na uvjetima a tada sigurno znamo da se temelji na postulatima subprostora. Tko želi osjetiti istinsku neuvjetovanu ljubav morat će napustiti subprostor.  Ili kako je Mooji rekao: „Ako želiš biti jedno s istinom, ti moraš umrijeti“

Naravno ne umrijeti u pravom smislu riječi nego umrijeti za subprostor.

MOTIVI BUĐENJA

Svaki pokušaj, pojedinačni ili institucionalni, da se otkrije istina a čiji motivi počivaju ne energiji subprostora unaprijed su osuđeni na propast. Drugim riječima rečeno; um koji je dominantno sredstvo spoznaje unutar subprostora i vrhovni autoritet ne može obuhvatiti pojam istine jer je ona daleko iznad njegovih kapaciteta. Još ljepše rečeno nivo na kojem je problem kreiran nikako ne može biti isti onaj sa kojeg će problem biti riješen. Alati subprostora (um) donose kratkotrajno olakšanje i bolju poziciju unutar tog prostora ali ne i trajni mir, sreću, ljubav.

Borba protiv sustava je borba protiv sjena. Sustav je fluidan i neuhvatljiv kao ideja na kojoj počiva. Boriti se protiv njega značilo bi priznati njegov kapacitet za djelovanjem i ponovo ga oživotvoriti kao dostojnog protivnika. Sama borba je alat subprostora jer ima uvjerenje koje stoji iza te borbe.

Izlaziti na ulicu i tražiti svoja prava konačno je priznanje da nismo svjesni onog tko jesmo. Ono što jesmo ne traži niti pravdu niti slobodu niti prava pogotovo ne od iluzije sustava. Obraćajući se političarima i drugim tzv stručnjacima priznajemo njihov autoritet i tražimo da oni riješe stvari umjesto nas jer mi to ne znamo i ne možemo.

Tražitelji slobode i oslobođenja moraju napraviti iskorak iz subprostora u prostor. U subprostoru nema slobode, istine, ljubavi. Možda postoje neke vrlo blijede kopije. Ako je neko zadovoljan time sretno mu bilo. Izvorni neiskrivljeni prostor mora biti temelj svog našeg djelovanja. Sva motivacija mora dolaziti iz tog prostora.

PREBIVANJE U ORIGINALNOM PROSTORU

S obzirom da originalna izvorna sila postoji samo  u prostoru 1 neophodno je da čovjek boravi u tom prostoru da bi se energizirao. U tom prostoru boravimo kada spavamo ili kada radimo nešto iz čiste ljubavi i zadovoljstva bez skrivenih motiva koji proizilaze iz raznih uvjerenja. Bolje rečeno svaki put kada smo van uma, kada ne kalkuliramo, ne razmišljamo, nismo na oprezu, nismo u strahu i kada radimo nešto samo zbog toga jer nam je to pričinjava zadovoljstvo nalazimo se u prostoru 1. Bez obzira koliko dugo to radili nikada se ne osjećamo umorno.

Ljudi koji nemaju nikakav vid hobija kojeg rade iz čistog zadovoljstva zasigurno će u prosjeku živjeti kraće od koji to zadovoljstvo imaju. Zapravo ti ulazi i izlazi iz prostora više svijesti mogu biti i mnogo suptilniji  i svjesniji ali to je tema sa nekim drugačijim naslovom od ovog.

IZLAZAK IZ SUBPROSTORA

Prema vlastitom iskustvu mislim da čovjek tek kad u potpunosti razumije način na koji je navodna odvojenost kreirana i na čemu se temelji spreman je i u mogućnosti potpuno napustiti subprostor.  Subprostor ima svoju energetsku inerciju te će sukladno njoj pokušati vratiti pretendenta na slobodu nazad. Ako pretendent ima još zaostalih uvjerenja i koncepata na koje se sustav može nakačiti izlazak neće biti moguć. Samo potpuno čisti možemo ući u kraljevstvo nebesko. Stalno preispitivanje svojih motiva, proživljavanje svojih strahova, oslobađanje od stih, povlačenje energije od raznih koncepata i uvjerenja koje iskrivljuju izvornu informaciju našeg bića dovesti će do toga da možemo reći da: „živimo u ovom svijetu (svijetu uma), ali nismo od ovog svijeta.“

Spiritualni učitelji  slično pričaju kada govore o oslobođenju. Ne postoji praksa kojom se postiže oslobođenje jer ta praksa može počivati samo na nekim konceptima koji se jedino mogu temeljiti na subprostoru. Isto tako ne možemo na tzv. putu oslobođenja stići do njega jer je sloboda utkana u svaki dio našeg bića (prostor) pa nemamo gdje stići a da već tamo nismo. Nema se što za raditi ili postići jer ne možemo nikakvim dodatnim naporom biti više od onoga što već jesmo.

Jedino možemo otpustiti svoja vjerovanja da nismo slobodni kao i sva ostala uvjerenja i sloboda će izroniti. Također samo odbacivanjem iskrivljenja otkrivamo original koji ne može biti spoznat jer to smo mi. Kako je rekao Ramana Mahariši : „ Možeš jedino vidjeti što ti nisi (subprostor) te takovim odbacivanjem onog što nisi na kraju ostane ono što ti jesi (prostor).“

ISTINA ĆE NAS OSLOBODITI

Živi čovjek je istina, a sustav je laž. Čovjek je od krvi i mesa, a sustav iluzija uma. Čovjek  je kreator a sustav parazit. Samo u subprostoru sustav može biti nadređen živom čovjeku jer počiva na laži. Istina je da je živi čovjek tvorac sustava i sustav počiva na njegovoj energiji. Živi čovjek je autoritet po zakonu stvaranja. Sustav može imati autoritet ako mu ga je čovjek dobrovoljno sa znanjem o svemu prepustio tj. svjesno mu se podložio svojom slobodnom voljom. Sloboda utkana u svaku stanicu našeg bića je naša suština.

U eventualnom odnosu između živog čovjeka  i sustava mišljenja sam da živi čovjek ne smije koristiti nikakve alate subprostora jer oni nisu istiniti, i iako mogu trenutno polučiti dobre rezultate za istinskog pretendenta na slobodu, opet rezultiraju neistinom. Čovjek mora čvrsto i beskompromisno stajati u izvornoj istini prostora 1 pa makar završio u zatvoru. Subprostor ne razumije istinu prostora ali razumije odlučnost, energiju, ljubav i hrabrost tog polja koja se manifestira kroz živog istinitog čovjeka. Čovjeka koji razumije da on nije osoba niti pravna niti fizička. Da sustav počiva na laži i ne može više imati njegovu podršku. Da čovjek ne smije razmontirati sveukupni sustav jer u njemu počivaju energije drugih ljudi također slobodnih, ali smije i mora povući svoju energiju iz tog sustava kada uvidi njegovu iluzornost.

Vjerojatno ste bili i sami svjedoci da kada slušate iste riječi koje dolaze iz usta jednog čovjeka zvuče potpuno različito od drugog čovjeka. Riječi su iste, ali prostor iz kojeg dolaze je različit. Onaj koji vam zvuči istinit dolazi iz prostora, a neistinit dolazi iz subprostora. To je i dokaz da ispravne riječi ne garantiraju istinu. Istinu je ono odakle govorite, a ne što govorite. Budite i vi u istini, budite istina, govorite i djelujte iz prostora iz srca. Budite tamo gdje je svaka riječ i djelo istina, gdje je svaki osjećaj ljubav a sloboda pravo stanje našeg bića.

Dražen

Recent Posts
Showing 2 comments
pingbacks / trackbacks

Leave a Comment

Napišite traženi pojam i stisnite Enter za traženje