Jasno zapažanje – o borbi

 In Duhovnost

O Borbi

U našu je kulturu duboko ugrađena fasciniranost borbom – idoliziramo je, poštujemo je, mi je uglavnom obožavamo. Eliminirajte priče o borbi i novine ostaju prazne. Izbacite borbu i sukobe iz tipičnog razmatranja povijesti i neće se imati o čemu izvještavati. Filtrirajte borbu iz literature i malo preostaje.
Borba prožima našu prošlost opisujući heroje koji se bore protiv zla, heroje rata, galantne vitezove koji se bore protiv neprijatelja. Očigledna ovisnost o borbi seže u srednjevjekovne borbe protiv gladi, kuge, invazija i dalje u doba starih Rimljana koji su željeli dominirati Keltima, Germanskim življem i bliskoistočnim kulturama te vuče korijenje iz samog indo-evropskog načina života iz kojeg je naša kultura izrasla. Šest tisućljeća i vjerojatno nekoliko milenija proje toga, zapadna kultura je poznavala samo borbu. I uništavala ili pokoravala svaku drugu kulturu manje sklonu nasilničkom ponašanju.

Zašto je to tako? Zašto je čitav naš pristup utemeljen na borbi i potrebi za njom? Zašto sve naše osnovne ideje neizbježno oslikavaju dvojnost, podijeljenost ili sukobljene interese ili snage pri čemu je borba neizbježna? Prikazujemo boga kao snagu dobra suprostavljenu neizbježnom zlu. Kao grupa izgledamo suprostavljeni prirodi, ostalim ljudima. Kao pojedinci suprostavljeni smo našim susjedima, tijelima, bračnim drugovima ili djeci – bez zastoja.

Je li Realnost izgrađena od suprostavljenih snaga? Vidimo li sebe stisnutima u neizbježnom utjelovljenju životne i smrtne borbe, neizbježne ako želimo preživjeti još samo malo, osuđenima na čas smrti. Tako izgleda ako smo dobro naučili sve naše lekcije. Bilo o kome da se radi, Darwinu ili crkvi, nauci ili religiji, neki oblik borbe ističe se kao jedini način funkcioniranja Realiteta.
Ali ako pogledate prirodu jasno, u bilo kojem opsegu, bez teorija i teoloških iskrivljivanja Vaše prosudbe, vidite drugačiju sliku. Ne vidite vuka da napada jelena koji se bori za opstanak. Vidite jednu isprepletenu vezu. Vidite mesoždere koji proždiru slabe i stare održavajući stado zdravim, vidite stado koje se brojčano množi i na taj način snabdjeva vukove. Ne vidite drveće i biljke koje proizvode tisuću puta više sjemenki nego što je potrebno da bi preživjele slučajno, nego vidite kukce i životinje ovisne o tim sjemenkama i plodovima. Uočavate drveće kao dio međuovisnog sistema koji ih snabdijeva. I kada se zapazi ova međudjelujuća, međuovisna funkcija Reliteta, ideja o borbi počinje se topiti.
Elementi prirode ne bore se, oni surađuju u potpunosti.

Ali negdje na našem putu, negdje nekada tako davno da je znanje o tome strano našem načinu razmišljanja, izgubili smo naše zapažanje (awareness) o našoj ulozi ovdje, našem vlastitom mjestu u poretku stvari. Naši daleki preci počeli su sagledavati sebe kao udaljene od prirode, odijeljene, izdvojene. Počeli su se pouzdavati u intelekt, i kako se jezik razvijao, rasli su sve udaljeniji od prirode.
Postali su prividni Adam i Eva, ne više uronjeni u prirodu. Počeli su ju kontrolirati i imati potrebu da ju kontroliraju. Raj je iščezao s njihova vidika.
Vaša privrženost borbi je rezultat koji je odavno nastao. U posljednje vrijeme učili ste od generacija koje su dale Vijetnam i Drugi svjetski rat. Oni su pak naučili iste lekcije od ranijih generacija. Lekcija je da su heroji oni najžilaviji, da su preživjeli najspremniji, najbolji, da budu ideal kome se teži.

Ima li sumnje da radite borbu od svakog aspekta svog života pošto ste iz svake priče, svake tradicije, iz svakog filozofskog objašnjenja naučili da je borba osnova Realiteta? Je li iznenađujuće da se borite protiv svog tijela, svojih susjeda, svog automobila, svoje djece kad vam je cilj u životu da budete uspješan borac?

Pogledajte svijet i njegove probleme, bilo na nivou pojedinca ili na grupnoj kulturnoj skali. Naći ćete te probleme ugrađene u stavovima ljudi. I ti će stavovi biti isprepleteni borbom.
Dakle kako se uopće nadati da ćete eliminirati borbu i doći do malo mira u vašim životima kada živite okruženi kulturom privrženoj borbi? Odgovor je lak, ali njegova primjena može biti teža.

Tijek vašeg života ne ovisi o okolnostima u vašoj okolini, samo o vašem unutarnjem stanju. Borbu nećete eliminirati boreći se još jače, dok ne uspijete. Eliminirajte borbu mijenjajući svoje mentalne aspekte koji dovode do njenog kreiranja, prvenstveno sliku da su događaji na koje nailazite, na neki način odijeljeni od vas. Kada dođete do toga da vidite jasno da vaše tijelo odražava vaše unutarnje stanje, da vaš poslovni uspjeh odražava stanje vašeg uma, da vaše veze odražavaju stanje vašeg uma, vaša kuća odražava …

Dakle, vjerojatno ste ulovili poantu. Kada dođete do toga da prepoznate jasno da je sve što svakodnevno srećete samo koordinirana slika koja odražava vašu vlastitu prirodu, tada ste na putu prema dovršetku borbe.

U svojoj osnovi, Realnost ne sadrži element borbe. Samo iskrivljenom zapažanju (awareness) Realnosti činit će se da borba igra ulogu jednog njegovog elementa.

Recent Posts

Leave a Comment

Napišite traženi pojam i stisnite Enter za traženje