Kako najuriti poreznog inspektora for dummies

 In Obrazovanje, Pravo i zakoni

Dragi čitatelji ukoliko ste u strahu za svoju egzistenciju i bojite se Slavka Linića i njegovih jataka, te se niti na koji način ne usuđujete izazvati njihov autoritet, ili ukoliko sebe smatrate „lojalnim“ građaninom čija je dužnost da plati sve što Linić traži, onda ovaj tekst ispod nije za vas i nemojte ga nastaviti čitati jer vas može uznemiriti.

Svi ostali dobro došli.

Tekst je temeljen na člancima iz Ustava Republike Hrvatske koji je najviši dokument u državi. Iako će mnogi reći da je zakon dokument po kojem su stvari u državi regulirane, a ne ustav podsjetiti ću vas na jednu stvar.  Na referendumu o pristupanju europskoj uniji koji je održan u siječnju 2012 god. referendum je proglašen valjanim iako na njega nije izišlo 50%+ 1 birač kako je nalagao zakon, već su se u obzir uzeli članci iz ustava koji nisu imali tu stavku. Priznavanjem rezultata takvog nezakonitog referenduma vlada nam je svima otvorila vrata da se slobodno pozivamo na članke iz ustava bez obzira na zakon jer smo naravno pred zakonom svi jednaki.

Nadalje poznato je da Hrvatska ima uvjerljivo najveći broj od ustavnog suda proglašenih neustavnih zakona. U administrativnom kodu uvijek je postojalo zlatno pravilo: Ukoliko su dva dokumenta kontradiktorna po svojem sastavu uvijek se koristi onaj članak iz dokumenta višeg reda.

Ukoliko vam porezni inspektor pokuca na vrata, te slavodobitno sa ciničnim osmjehom isturi značku ispred vašeg nosa probajte zadržati svoja prava koja imate temeljem ovih donjih članaka ustava.

Članak 14.

Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Svi su pred zakonom jednaki.

Ako su svi pred zakonom jednaki onda je porezna uprava tj. inspektor u razini sa vama te vam on ni na koji način ne može govoriti što, kako, kada ćete raditi i naravno koga ćete pustiti u svoj objekt.

 Članak 16.

Slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje.

Svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju.

Porez i tzv. porezni prekršaji ne utječu  na slobodu i prava drugih ljudi, niti na pravni poredak, javni moral ili zdravlje. Sukladno tome vaša prava i slobode ne mogu se ograničiti.

Članak 19.

Pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na zakonu.

Zajamčuje se sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti.

Kako sam gore naveo ukoliko zakon nije u skladu sa ustavom primjenjuju se članci iz dokumenta višeg reda kako nam je Vlada RH to omogućila.

Članak 20.

Tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom.

Objasnite inspektoru da porezna uprava temeljem ovog članka iz ustava neće stati iza njegovih leđa kad ga pozovete na odgovornost za kršenje vaših temeljnih sloboda, već će biti osobno odgovoran za nanesenu vam štetu.

Članak 22.

Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva.

Nikomu se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda, osim kada je to određeno zakonom, o čemu odlučuje sud.

Svaki pokušaj kažnjavanja, pritvaranja ili pečaćenja objekta bez odluke suda je iznuda i kažnjiva je sa nekoliko godina zatvora.

Članak 24.

Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanoga, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode.

Bez sudbenoga naloga redarstvo može uz obvezu da je odmah preda sudu uhititi osobu protiv koje postoji osnovana sumnja da je počinila teško kazneno djelo određeno zakonom. Uhićena osoba mora odmah na način njoj razumljiv biti obaviještena o razlozima uhićenja, te o svojim pravima utvrđenima zakonom.

Svaka se osoba koja je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu, koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode.

Porezni prekršaji ne spadaju po niti jednom zakonu na svijetu u teška kaznena djela, stoga je svaki pokušaj provedbe tzv. Rješenja porezne uprave ili inspektora neustavno, van zakona i ništavno, jer naravno porezna uprava ne može donijeti sudbeni nalog.

Članak 26.

Svi su državljani Republike Hrvatske i stranci jednaki pred sudovima i drugim državnim i inim tijelima koja imaju javne ovlasti.

Ako smo svi jednaki pred sudom to znači da vas sud mora saslušati prije donošenja eventualne presude na vašu štetu.

Članak 28.

Svatko je nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja.

Tek kada sud prođe kroz cijeli proces utvrđivanja činjenica onda se može provesti rješenje ukoliko se naravno ne žalite na presudu.

Članak 34.

Dom je nepovrediv.

Samo sud može obrazloženim pisanim nalogom utemeljenim na zakonu odrediti da se dom ili drugi prostor pretraži.

Pravo je stanara da on ili njegov zastupnik i obvezatno dva svjedoka budu nazočni pri pretrazi doma ili drugoga prostora.

U skladu s uvjetima što ih predviđa zakon, redarstvene vlasti mogu i bez sudskog naloga ili privole držatelja stana ući u dom ili prostorije te izvršiti pretragu bez nazočnosti svjedoka, ako je to neophodno radi izvršenja naloga o uhićenju ili radi hvatanja počinitelja kaznenog djela odnosno otklanjanja ozbiljne opasnosti po život i zdravlje ljudi ili imovinu većeg opsega.

Pretraga radi pronalaženja ili osiguranja dokaza za koje postoji osnovana vjerojatnost da se nalaze u domu počinitelja kaznenog djela, može se poduzeti samo u nazočnosti svjedoka.

Budući da porezni prekršaj ne spada u kazneno djelo niti je ozbiljna opasnost po živote i zdravlje ljudi, a da ne pričamo o imovini većeg opsega nitko bez sudskog naloga ne može bez vaše dozvole ući u objekt koji su vaše vlasništvo.

Članak 37.

Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez privole ispitanika, osobni se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom.

Zakonom se uređuje zaštita podataka te nadzor nad djelovanjem informatičkih sustava u državi.

Zabranjena je uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihovoga prikupljanja.

Ne morate porezniku dati nikakve podatke jer je on kao i svaka druga institucija ravnopravan vama. Jedino ako želite, vaša slobodna volja.

Članak 40.

Jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja.

Ukoliko ste uvjerenja da je porezna uprava lopovska organizacija slična mafiji jamči vam se sloboda da to uvjerenje i izrazite.

Članak 46.

Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor.

Ukoliko vam nije jasno kako je moguće da porezna uprava radi to što radi pošaljite joj pismo i tražite odgovore na koje moraju odgovoriti.

Članak 50.

Zakonom je moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti vlasništvo, uz naknadu tržišne vrijednosti.

Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno oganičiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi.

Ukoliko vam je zapečaćen objekt mora vam se nadoknaditi tržišna vrijednost.

Članak 51.

Svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova, u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima.

Porezni se sustav temelji na načelima jednakosti i pravednosti.

Svatko je isto što i nitko. Vjerojatno su i kinezi i eskimi dužni sudjelovati u podmirenju javnih troškova. Ali ako inspektor ili porezna uprava inzistira na plaćanju recite im slijedeće: „U republici Hrvatskoj nitko nije iznad Ustava, pa kada crkva bude plaćala porez u skladu sa svojim mogućnostima temeljem ovog članka ustava onda ču i ja plaćati točno toliko koliko Linić traži“

Članak 55.

Svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojan život.

Najduže radno vrijeme određuje se zakonom.

Svaki zaposleni ima pravo na tjedni odmor i plaćeni godišnji odmor i ovih se prava ne može odreći.

Zaposleni mogu imati, u skladu sa zakonom, udjela pri odlu­či­vanju u poduzeću.

Ako svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji dostojan život objasnite inspektoru ukoliko on uzme koliko Linić želi da nećete moći sebi osigurati slobodan i dostojan život.

Prilikom razgovora sa inspektorom budite učtivi i ljubazni ali čvrsti u svojim stajalištima i hrabri. Ne popuštajte u prakticiranju svojih prava. Ukoliko inspektor počne vikati ili vam prijetiti pozovite policiju. Iako se ovaj tekst bazira na vašoj ravnopravnosti sa poreznom upravom jamčim vam životom da smo svi mi pa i vi iznad porezne uprave i njenih zakona jedino se trebamo usuditi izraziti tu svoju veličinu, pri čemu ne mislim na veličinu ega.

Oppt Hrvatska priprema i template pismo koje ćete moći poslati raznim hrvatskim institucijama u kojima ćete izraziti tu svoju veličinu te tako okončati robovlasnički sustav u kojem se prisiljeni plaćati državni reket bez da vas itko išta pita.

Primjer iz prakse možete poslušati na našoj radio emisiji Sat Istine 4 OVDJE.

Ovaj tekst je temeljen na mojim uvjerenjima u skladu sa ustavom i informativnog je karaktera, te svaki pojedinac koji odluči djelovati prema njemu djeluje samostalno sa vlastitom odgovornošću.

Recent Posts
Showing 3 comments

Leave a Comment

Napišite traženi pojam i stisnite Enter za traženje