Legalnost

 In Obrazovanje, Općenito, Pravo i zakoni

Uvijek se varam kad mislim da nešto što je već rečeno netreba dodatno pojašnjavati ili ponavljati. To je rečeno i što treba nešto govoriti opet i opet. Eto tu vjerovatno nešto neštima sa mojim umom kad nemam živaca ponavljati stvari ako treba stotinu puta.

Sinoć sam shvatio da jako mnogo ljudi ne razumije ili imaju potpuno krivu predodžbu što znači Legalno i sve izvedenice te riječi, jer je oko nje jako mnogo emocija i iskrivljenja.

Što u etimološkom smislu znači Legalno:

legal (adj.)

mid-15c. “of or pertaining to the law,” from Middle French légal or directly from Latin legalis “legal, pertaining to the law,” from lex (genitive legis) “law,” possibly related to legere “to gather,” on notion of “a collection of rules” (see lecture (n.)).

Sense of “permitted by law” is from 1640s. Related: Legally. The Old French form was leial, loial (see leal, loyal). Legal tender is from 1740

http://www.etymonline.com/index.php?term=legal

Znate da Legalno nije Hrvatska riječ pa ću je ja prevesti kao ono što se u nas najobičnije koristi, a to je „pravo“.

Točnije rečeno legal bi značilo „pravo“ a ono što je legalno jest ono što je unutar pravnog sustava dozvoljeno ili u skladu sa zakonom.

Pravo je ukupnost pravnih pravila, načela i instituta kojima se uređuju odnosi u određenoj društvenoj zajednici, a sastoji se od pravnih osoba(tvrtki, agencija, ministarstava sudova, građana i ostalih neživih entiteta) koje provode pravne aktove u obliku pravila unutar tog pravnog sustava.

Stoga bi jednostavno

 • Legalno značilo „u skladu sa pravom“
 • Ilegalno „nije u skladu sa pravom“
 • Legalizacija – proces ulaženja u pravne okvire ili u okvire dozvoljenog unutar sustava.

I to je to.

Primjetite da te riječi nemaju nikakve ama baš nikakve veze sa riječima ispravno, neispravno, istinito, neistinito, pošteno, nepošteno, ljudski, neljudski, obzirno, bezobzirno.

Dakle, kad se kaže da je ilegalno uhvatiti više od 5 kila ribe odjednom to jednostavno znači da nije u skladu sa pravilima, ali isto tako znači da taj postupak ukoliko ne oštećuje nikog drugog nije neispravan, neistinit, nepošten ili bezobziran. Dapače, neki postupci koji su ilegalni mogu biti jako plemeniti, iskreni, istiniti i savršeno prirođeni pravoj ljudskoj prirodi – ljubavi. Recimo Bruno Groening koji je u posljeratnoj njemačkoj izlječio desetke tisuća ljudi od bolesti u kojima klasični lječnici nisu mogli niti znali napraviti ništa to je radio potpuno ilegalno. “Nagrađen” je tako što je nakraju  osuđen za nadriliječništvo i zabranjen mi je daljnji rad nedugo nakon čega je i umro. On je najbolji primjer nedostatka sućuti, istine, poštenja i integriteta u svijetu legaliteta.

Sa druge strane neki postupci koji su potpuno nepošteni, bezobzirni, prevarni, neistiniti su potpuno legalni jer su u skladu sa pravilima sustava. Mi smo sami najbolji svjedoci kako se potpuno legalno može izvršiti pljačka, otimačina, i da izvršitelji ostanu slobodni ljudi bez ikakve mrlje na svojem pravnom životopisu.

Još je jako bitna upotreba ispravnih riječi da bi se razumjelo legalno i ilegalno. Tako npr: ako „podmitite“ nekoga da napravi nešto u vašu korist je ilegalno i kažnjivo, ali ako „lobirate“ onda je to potpuno legalno.

Osim toga bitno je i koji ste rang u sustavu, jer ako građanin parkira na zebri to je ilegalno, ali ako parkira policija onda je legalno ili ako i nije nema nikoga tko bi im naplatio kaznu. Saborski zastupnik može parkirati gdje god hoće jer on ima imunitet što je potpuno legalno. Banke mogu štampati lovu iz ničega potpuno legalno i to se zove “bankarstvo djelomičnih rezervi”. Građanin nemože štampati lovu ne samo iz ničega nego i iz nečega jer je to ilegalno i naziva se “krivotvorenje”. Kažete da to nije pošteno ili pravedno. Ali molim vas da pročitate bilo koji riječnik pravne terminologije ili riječi koje se koriste u pravnim aktima gotovo sam siguran da te dvije riječi nećete nigdje pronaći.

Kad vas zaustavi policija ili sud želi kazniti to nije zbog toga jer ste napravili nešto loše, jer ste nekoga ugrozili ili prevarili, oštetili. Oni kao roboti provjeravaju samo dvije stvari jeli to legalno ili nije legalno.

Jebe se njih za poštenje, ispravnost, moralnost i sl. njih samo zanima je li to u skladu sa pravilima, ako nije plati.

Još je jako bitno da razumijete da emocije koje se javljaju možda krivnje ili straha ili revolta nisu zbog toga jer ste vi nešto skrivili, već stoga jer ste naučeni da se pravila ma kako debilna glupa, iritantna, nemoralna, neljudska moraju poštovati u ime „viših ciljeva“. Programirani smo da bespogovorno poštujemo „samozvane autoritete“ pravnog sustava pa se sukladno tom programu svaki put kad se javi „system failure“ poruka jer smo prekršili svoj program i izazvali autoritet javljaju ružni osjećaji straha, ljutnje, mržnje, bespomoćnosti, jada.

Čak i riječ lojalan znači biti odan ali samo pravnom sustavu, nemo’š biti lojalan istini jer to nije originalno značenje te riječi. Istini možeš biti samo odan. Tako da su zapravo lojalnost i odanost različitih značenja.

Jako bitno je i naglasiti da je ono što je pošteno i ljudsko i istina uvijek isto, ali legalno i nelegalno se mjenja kao dan i noć, danas si u zatvoru sutra si heroj i obrnuto. To je prava priroda nestalnosti, dualnosti, uma.

Naši vjerniji čitatelji znaju da građani mogu napraviti samo dvije stvari. Legalne i ilegalne. Za to vrijeme živi čovjek radi i djeluje u skladu sa svojom sviješću i poimanjem svijeta bez obzira na iluzorne ideje legalnosti /ilegalnosti. Čovjek nemože nikada napraviti ništa legalno ili ilegalno. Budite to što jeste – tako je mnogo lakše jer je to naša prava priroda.

U svrhu samopromatranja, vidite dali vam se javljaju neke neobične emocije kad napravite nešto ilegalno i koje je porijeklo takvih emocija.

 

 

Recent Posts
Showing 13 comments
 • zenfjaka
  Odgovori

  Legalno – ilegalno, eto sad ću objavit ovdje i neka je svima znano :)…ovom bjavom da je svima dana na znanje putem interneta……potpisano je(što se ovdje ne vidi) mojim otiskom desnog palca (iako sam livoruk-naopak) i rodnim imenom i obiteljskim prezimenom (postoje svjedoci koji su vidjeli)….Hvala na inspiraciji:)

  ja : živo ljudsko biće/čovjek ; izvor prava ;stvoren u biološkom ljudskom tijelu sa muškim spolom na datum : 16. 10. 1957. u SPLITU /RH; ovdje i sada, svojom slobodnom voljom izražavam ovu

  OBJAVU O NEPOSTOJANJU OSOBE

  Kojom objavljujem da je sa današnjim datumom, potezom pera kako je i prijavljena
  (došla na javu /svjetlo ) prestala postojati osoba TOMISLAV MARKOVIĆ, stvorena rodnim listom i/ili izvatkom iz matice rođenih na datum 16.10.1957. god. Ovom OBJAVOM O NEPOSTOJANJU OSOBE, raskidaju se sve fiktivne/imaginarne/izmišljene veze između mene i svih fiktivnih entiteta te njihovih stvoritelja. U daljnjem tekstu ove OBJAVE stoje sve bitne stavke vezane uz mene; čovjeka /ljudsko biće, koji jesam, te; ukoliko bilo koja institucija i/ili institut i/ili entitet kojem se ovo objavljuje želi stupiti preko svojih subjekata (podanika) u bilo koji odnos/ interakciju samnom, čovjekom / ljudskim bićem temeljem moje slobodne volje, dužan je primjeniti doktrinu agenta i principala. OBVEZA JE PRINCIPALA OBAVJESTITI SVOJE AGENTE O OVOJ OBJAVI, I OBVEZA JE AGENTA OBAVJESTITI SVOG PRINCIPALA O OVOJ OBJAVI

  Dakle ;

  Ja, koji neću biti s IMENOM I PREZIMENOM (pisano verzalom, velikim slovima) /OSOBA, ovdje i sada proglašavam svima s nečistim rukama;
  Neka bude znano da sve riječi/slovopis/sricanje na i unutar ovog dokumenta nastaju od moje slobodne volje i namjere te kao takvi i ostaju, bez pretpostavki/predmnijeva/prejudiciranja na/od/za sve uključene, gdje moja namjera slobodne volje nikada neće biti povrijeđena;
  S obzirom na to da je velika obmana i zloporaba otkrivena i položena na očevid, gdje su oni s nečistim rukama sada na svjetlu, vidljivi svima, te imaju suditi samo sebi samima, te;
  Budući da ne otkrivanje ima namjeru prevare/obmane u istom činu/djelu, bilo koji/svi ugovori tijela, uma i duše su poništeni i nevažeći, ab initio, ab infinitum u ovoj željenoj namjeri da se počini prevara pomoću izostavljanja i/ili provizije u koju su svi uključeni te;
  S obzirom na to da je prijetnja silom, primijećena ili prava, dokaz namjere o potpomaganju i poticanju te iste obmane, a gdjegod je uključena pretpostavka i predmnijev, stoga je ista uništena i time čovjeka prepoznajemo po njegovim djelima, pod njegovim/njihovim vlastitim željenim namjerama,bilo da stoji u znanju ili neznanju o uzvišenom zakonu pod kojim svi stoje te;
  Kako su svi potpisi, ugovori, sporazumi, pretpostavke, asumpcije, presumpcije, predmnijevi i ostalo položeni kao poništeni i nevažeći ab initio, i budući da su svi u nepoštivanju/prevari gdjegod je od DRŽAVE/VATIKANA posjedovano i na koje isti polažu sva prava te ih pridržavaju, uz uključeno IME I PREZIME

  TOMISLAV MARKOVIĆ

  te;

  Budući da je namjera za počinjenje prevare i željenog nerazotkrivanja istine, pri čemu je i namjera za porobljavanje sveg čovječanstva/čovječnosti od strane crkve/države u ovoj svrsi u potpunosti razotkrivena pa time svakog čovjeka njegova vlastita djela čine znanim i prepoznaje ga se, te;
  Kako sva registrirana imena, ustvari, jesu vlasništvo DRŽAVE/VATIKANA, svi pripadajući predmeti takvih registriranih imena, kao i svaka uporaba istih, čine sve strane/stranke prijevarnima te u nepoštivanju preko željene namjere za obmanom i/ili uporabe bez upućenosti i poznavanja same bîti predmeta, gdje svi predmeti države/crkve vezani uz uporabu registriranih imena ostaju predmeti države/crkve a u kojima je očita umiješanost trećih strana kroz moju ili bilo čiju uporabu spomenutih registriranih imena očigledna, te;
  Budući da moja namjera nije da počinim prevaru ni bilo koje drugo podlo i prezirno djelo, suprotno tome moja volja jest da nikada ne potpomažem i podržavam niti jednu živu dušu/čovjeka pomoću svjesnog znanja ili neznanja i neupućenosti s moje ili bilo koje druge strane i bilo kakva uporaba i/ili polaganje prava/potraživanje/tražbina/tvrdnja počinjena korištenjem prije spomenutog legalnog imena načinit će bilo koji takav pokušaj činom/djelom prevare s namjerom dobave financijske provizije, te;
  Budući da bilo koja/sva uporaba državne/crkvene identifikacije temeljene na tim prethodno spomenutim imenima ili ostalim varijacijama istih čini korisnika takvih imena učesnikom u apsolutnoj prevari putem neznanja te izostavljanja priopćenja od strane crkve/države, te;
  Budući da bilo koja i sva potraživanja, zahtjevi i polaganje prava od bilo kojih/svih stranaka/agenata/živih duša prema drugome, bilo sa željenom namjerom ili u neznanju čini iste
  krivima za prevaru uz akviziciju i/ili izostavljanje istine, te držanja lažnog svjedočanstva/svjedočenja a
  kao takvi su u nepoštivanje crkve/države/sebe te slobodnom voljom i namjerom potpomažu i podržavaju prijevarne obmane, po čemu se polaže presuda na bilo koje/sve agente crkve/države/sebe na temelju same akcije takvog potraživanja/polaganja prava, te;
  Kako namjera (Duh/Spirit) mora biti dokazana kod svih uključenih, sada leži na crkvi/državi da dokažu da željena namjera za počinjenjem prevare nema za svrhu počinjenje takvog djela s prijašnjim/prethodnim znanjem o stvari,agenti/službenici/pisari/činovnici/članovi odvjetničke komore koji su svi redom vezani zakletvama/prisegama prema/za/od/sa Crkvom/Državom jesu i još uvijek svojom voljom i namjerom obmanjuju i varaju čovječanstvo i jesu po djelima svih onih koji su vezani danim/primljenim zakletvama/prisegama prema crkvi/državi, osuđeni po/u/na svim djelima počinjenja štete prema bilo kojim/svim oštećenima, te;
  S obzirom na to da je namjera prevare svih vezanih uz crkveno/državne entitete, id-entitete, živog čovjeka/žive duše, općenito vidljiva pomoću namjernog izostavljanja i/ili provizije za isto a kroz djelo počinjenja štete ili namjere za takvo djelo spram/od svih bića koja koriste LEGALNO IME/LEGALNA IMENA/ IME I PREZIME / OSOBA u prevari ab initio, bilo koje/sve učinjene/prisiljene/pretpostavljene/predmnijevane tvrdnje/potraživanja stoga ustvari jesu prijevarne u izvoru za/od/pomoću svih koji tvrde/potražuju bilo koja sva legalna imena id-entitete i/ili bilo što vezano uz ista te stoga i bilo koje/sve forme/inačice istih i kao takva ta djela jesu od kriminalne namjere a preko korištenja intelektualne imovine druge žive duše/čovjeka ili mrtvog fiktivnog entiteta gdje Ja Jesam, duh/duša, um i tijelo, te;
  Nadalje, bavljenje i sudjelovanje u takvim koncentriranim destruktivnim djelima oštećivanja/varanja/krađe/prisiljavanja spram drugoga, pomoću bilo kojih/svih sredstava, očituje se kroz samo djelo takve prirode i ne treba se nikada ni stavljati pred bilo čiji sud jer je takvo djelo sudac sam o/u sebi, ne sudite druge da vam i samima ne bude suđeno, pri čemu pretpostavka/predmnijev ne može i ne postoji nakon počinjenja samoga djela, te;
  Nadalje, bilo koje/sve REGISTRACIJE/REGISTRIRANJE/UPISIVANJE, učinjeno pomoću izostavljanja i/ili za proviziju gdje potpuno razotkrivanje stvari nije očigledno, namjera crkve/države/bilo kojih/svih koji tvrde takvu asocijaciju/spajanje putem željenih zakletvi/potpisa (rukopisnih)/titula i ostalog u stvarnosti jesu željena i unaprijed uređena i postavljena djela prevare s punim znanjem i/ili u neznanju, pri čemu je bespravna prinuda/dužnost i bila i jest namjera gdje su sada dužnosti/prinude zamijenjene i postavljene na one koji su takva djela počinjavali, te oni koji ih još uvijek počinjavaju, ab initio, ad infinitum, te;
  Nadalje, ja nikada nisam imao namjeru namjerno koristiti imovinu drugoga, gdje sve stvari/osobe REGISTRIRANE u stvarnosti jesu samo polaganje prava na imovinu drugog, u ovom slučaju imovina Crkve/Države, gdje su moja Majka ( preminula ) i Otac u neznanju bili prisiljeni da od svoje vlastite volje sudjeluju i potpomažu crkveno/državne ugovore/dogovore bilo da su u bilo kojoj formi fizički/duhovni/mentalni, te ;
  Nadalje, ja stavljam/polažem teret/dužnost natrag na sva/bilo koja bića temeljem njihovih zakletvi/prisega, te samoupravljana i samopresuđena djela i postupci temeljem kojih postoje bilo kakve/sve dužnosti i obaveze opet proistekle iz bilo kakvih/svih ugovora, gdje bilo kakvi ugovori u koje se ušlo, a koji su temeljeni na ovoj prevari/pokušaju prevare/prvotnom grijehu, jesu pobijeni i ništavni ab initio, ab infinitum, te;
  Nadalje, ništavne su bilo koje i sve obveze nametnute mi posredstvom ove prevare u okviru koje se poziva na uočenu/pretpostavljenu podrazumijevanu datost/dar, bez obzira na ikoja/sve IMENA, utoliko što je stvorena ili se stvara OBVEZNICA/DUG u formi RODNOG LISTA s pripisanim dugom, nevrijednošću, pri čemu je postojala/postoji svjesna namjera bilo kojih/svih zainteresiranih strana koje su inicirale takva djela/obveze pa su s toga te iste OBVEZE/DUGOVI njihovi, te;
  Budući da je namjera jasno vidljiva kod svih onih koji se upuštaju u djela trgovine/poslovanja koristeći IME/IMENA/OSOBU svi oni koji čine ili su činili ili namjeravaju činiti takva djela prevare te su počinili štetu spram drugog čovjeka/bića, a budući da svaka FIAT valuta počiva na prije spomenutim OBVEZNCAMA, je su krivi za trgovinu ljudskim bićima/čovjekom na najvišoj razini, te prkose stvaranju, iz čega potrošnja i proizlazi i nastaje, te;
  S obzirom na samovoljnu namjeru bilo kojih i svih svjesnih učesnika/pomoćnika/članova/ljudi pod prisegom crkve/države postoji vidljiv dokaz za bilo koja/sva djela počinjena spram drugih/drugog a gdje su uključena bilo koja i sva REGISTRIRANA IMENA, imajući u vidu da potpuno razotkrivanje istinitog stanja nikada nije dato/dano/ponuđeno a gdje namjera jest bila podržavanje i potpomaganje djela prevare, pa prema tome bilo koji i svi gore spomenuti imaju stoga nečiste ruke kao rezultat nečistih djela, te;
  Budući da su sve REGISTRIRANE/UPISANE stvari/dobra/imovina zapravo dobra crkve/države i gdje su sva prava pridržana, a gdje je svaka tvrdnja podnesena/nanesena/stvorena spram bilo kojih/svih koji nisu dali zakletvu prije spomenutim entitetima crkve/države, jesu i ostaju stvar crkve/države/suda, s obzirom na činjenicu da namjeran prijestup i mamljenje u ropstvo pomoću trećih strana koje se miješaju u takve stvari nije u mome interesu, pa mene koji neću biti/nisam od/sa IMENOM I PREZIMENOM/OSOBA gdje moj vlastiti običajni poziv nikada neće biti dat/predan, a gdje vlastiti običajni poziv znači fonetski slog glasova na koji/po kojem se odaziva moje biće duh/duša, um i tijelo, te;
  Nadalje, putem takve obmane/namjernog čina prevare po RODNOM LISTU u bilo kojoj formi, jedinom DOKUMENTU samovoljnom datom/danom kao dokaz o namjeri počinjenja prevare te podržavanja i potpomaganja iste od/za/pomoću crkve/države/suda te svih onih koji su pod zakletvom/prisegom, odnosno onih koji su dobrovoljno vezani za takve titule/fikcije/korporacije,
  gdje je stvorena tvrdnja da prije spomenuti uzimaju ulogu, te su uočeni kao PARENS PATRIAE (utjelovljenje države), a jesu u stvarnosti otimali/zlorabili/oštećivali bilo koje i sve one za koje se neovlašteno i prijevarno tvrdilo da su štićenici „admiraliteta”, gdje Majka predstavlja opunomoćenika, a Otac korisnika/uživaoca ab initio,
  te ;
  Budući da su prava i običaji Majke/Oca ukradeni pomoću svjesne i željene namjere, kao što je dokazano djelima svih onih koji su pod zakletvom i pod svojom željenom namjerom te tvrde da su od/sa/za crkvu/sud/državu a pomoću RODNOG LISTA/licence/braka/OBITELJSKOG IMENA/LEGALNOG IMENA/poreza/REGISTRACIJE i sve ostalo ab initio, stoga;
  Da li je vaša željena namjera, Vi koji ste u/za /sa /iz CRKVE/SUDA/DRŽAVE, bića, živa ili fiktivna, da prisiljavate silom ili mjerama obmane da sam sebe inkriminiram gdje Ja Jesam u punom znanju o ovoj dvostrukoj/dvojnoj prevari, a gdje željena namjera za takav čin mene samog čini krivim ab initio, tvrdim/SVJEDOČIM da sam vlasnik ili naprosto da Jesam nešto što nikada nije bilo/neće biti vaše i tvrdim/SVJEDOČIM pod vladavinom Prirodnog Zakona Univerzuma / Svjetla vlasništvo nad istim u skladu sa voljom i kreacijom PRIMARNOG KREATORA / LJUBAVI/ ISTINE/ SVJETLA?
  Da li je tvoja (biću pod zakletvom/prisegom) namjera da potičeš i potpomažeš u nastavku i održavanju ovakve prevare/trgovine ljudima/krađe pomoću izmišljenih/fiktivnih ZAKONA/ZAKONODAVSTVA , a sve, od mrtvih za mrtve entitete”, pri čemu ja Jesam jedan od živih naspram mrtvog fiktivnog entiteta stvorenog od/za CRKVU/SUD/DRŽAVU, gdje ja stojim namamljen pomoću sile/prisiljavanja/prevare/obmane da bih postao jamstvo za DUG/OBVEZU stvoren od tih istih entiteta CRKVE/SUDA/DRŽAVE?
  Budući da svaka/bilo koja prevara, temeljem vlastite namjere te, kreacijom takvoga djela, ostaje kao takva bez obzira na duljinu vremena uzetu/potrebnu za razotkrivanje takve prevare, svi ugovori po razotkrivanju postaju poništeni i nevažeći, gdje je svaka prevara zapravo poništena i nevažeća ab initio, pri čemu sve vrste energije u bilo kojim/svim formama moraju biti vraćene, a gdje je namjera za počinjenjem prevare nada mnom bila/jest sa NAMJEROM;
  Moja željena namjera nije, niti je bila, niti će ikada biti da svojevoljno i svjesno počinim prevaru, pri čemu su greške/propusti u neznanju i/ili za proviziju prisutni i gdje bilo koja i sva moja djela nisu u nepoštovanju (s iskušenjem) spram bilo koga/bilo čega, a pri čemu je svako biće koje svojevoljno odluči počiniti djelo koje je u nepoštovanju mojega bića sada u NAMJERI i sa NAMJEROM da tako postupi;
  Svi ugovori/dokumenti/potpisi/sporazumi i ostalo su sada i od sada poništeni i nevažeći, gdje bilo koji/sav dug stvoren od crkve/države/suda jest oprošten/vraćen tamo gdje je i nastao, gdje Ja Jesam s id-entitetom dužničke obveznice koja je u stvarnosti vlasništvo/imovina/svojstvo i odgovornost onih/onoga od kojih/čega je i stvoreno;
  Nadalje, obveza bilo kojih/svih bića pod zakletvom za/od crkve/države/suda je vraćanje moje energije/kreacije/životne sile ukradene pomoću ovog „prvotnog grijeha”/namjere da prevare moju Majku i Oca, gdje su i oni (moji roditelji) potpomagali i podržavali, te na taj način nesvjesno, putem obmane i nerazotkrivanja sudjelovali u prevari protiv mene samoga, a sve uz pomoć svih uključenih koji sada pred svijetom stoje nečistih ruku.

  Ja ne zahtijevam osvetu, Ja ne nudim rasud nego vraćam obveze duga onima koji su me pokušali prevariti, a pri čemu se zločin protiv sveg čovječanstva počinjavao, te se i dalje počinjava sa svjesnom namjerom, na svjetlu vidljiv svakome;
  Po djelima se čovjek poznaje i odmah mu se sudi za/po tim djelima gdje je namjera razgolićena za svakoga da je vidi u svakom/bilo kojem takvom djelu, pri čemu se bilo koja/sva bića u svjesnoj namjeri za proviziju ili pomoću izostavljanja istine, drže dužnima da sude samima sebi.
  Djelujte u skladu s time, da ne budete suđeni po/u samima sebi.

  Ja koji jesam, čovjek, živo ljudsko biće muškog roda, rodnog imena Tomislav iz obitelji Marković ovu OBJAVU potvrđujem svojim autografom i jedinstvenim pečatom

  ZADAR,
  25. 12. 2014. god. …………………Tomica Marković sui iuris :)

  • Dražen
   Odgovori

   svaka čast ovako govori slobodan čovjek. oduševljen sam tvojim riječima, jer je vidljivo da si ih sam pisao. Objava u prozi.

 • zenfjaka
  Odgovori

  Nisam sam sve pisao-smislio…koristio sam i misli-pisanje drugih, ima i mojih dodataka ali u svakom slučaju u sebi /duši/ osjećam istinu narečenog i zato sam je objavio ovdje jer cijenim Vaš rad, trud u objavi ISTINE i konačni obračun sa silama tame. Isto ili slično mislimo stoga je ovo samo moj doprinos Vašoj i mojoj istini. Hvala svima koji podržavaju Vaš rad. Vrijeme je žetve duša. Znam da neki znaju o čemu se radi. Stoga je i moja poruka čitaljima tko čuje/vidi, ne pristajte nikad na ništa jer sve ovisi o Vašoj slobodnoj volji i izboru a sile tame se uvijek koriste prevarom,obmanom,manipulacijom da svojom voljom pristanete na njihove planove koji su u njihovom interesu a svakako nisu u Vašem. Bez Vašeg pristanka oni su nemoćni. A oni znaju da bez Vašeg pristanka ništa ne mogu zato su kao što rekoh nasmrt preplašeni. No ipak, to je samo početak onog što im se sprema…Pozdrav .

  • Valter
   Odgovori

   Jesi li već krenuo s urudžbiranjem? Ili je to još u razradi? Jako dobar rad, super izričaj sebe.

 • zenfjaka
  Odgovori

  Urudžbiranje će biti obavljeno uskoro (mada je to isto uvlačenje u dublji sloj matrixa kojeg se normalno ne bojim)…ali, da, obaviti ću i to da postoji trag vjerodostojnosti. Naravno, na samo jednu atresu /:) / jer su upoznati s doktrinom i h**be mi se živo šta će oni s tim. Ionako imaju problem koji im moja vrsta nije napravila već oni sami sebi. Vjerojatno još nisu skužili ali vrijeme je za….itd :)

 • gordan
  Odgovori

  Kad se sagleda suština stiče se dojam da OBJAVA by zenfjaka decidirano upućuje na to da se ljudsko biće/čovjek vratio živ, zdrav, čist, neokaljan, nevin…Potop je prošao i vratio se po SVE što mu po Stvoriteljevim Zakonima i pripada… i na Nebu i na Zemlji…drito u glavu i Biblijom i Motu Propiom i Jedinstvenim pomorskim, vjerojatno i UCC-om
  Wow…i tebi hvala zenfjaka…Svjetlo si kao i Sestre i Braća što Istinom Zvone

 • gordan
  Odgovori

  A i datum je moćan samo tako…101 godina nakon Federalnih

 • zenfjaka
  Odgovori

  Valtere, osjećam da ti smetaju izričaji, stoga ću se suzdržati šta god to značilo !

  • Valter
   Odgovori

   Kaj se mene tiče, slobodno… možda mi pomogneš iskopati nekakav mrak iz mene izričajem, što god to značilo!

 • Eva
  Odgovori

  Nikako se loše ne osjećam ako pop.im jo..t, dapače……..ili čak uzmem hostiju u crkvi bez da sam se ispovjedila u zadnje dvije tri godine….

 • zenfjaka
  Odgovori

  Sve OK Valtere, zasad nećemo prekapati po mraku. Možda je trenutno bolje da manje bauljamo u mraku :) Hvala velika Tebi, Draženu i Gordanu za Vaše riječi koje doživljavam kao potporu. Čitamo se. Pozdrav.

 • zenfjaka
  Odgovori

  Odbijam suglasnost da sam ljudsko biće. Živo sam biće. Nadam se da će korekcija biti uvažena. A ako i neće puca mi….lulek

 • zenfjaka
  Odgovori

  Ispravak dana gospodnjeg primarnog kreatora/stvoritelja; ” tvrdim/SVJEDOČIM da sam vlasnik”… …
  …nisam vlasnik nego gospodar !…suveren, slobodan čovjek po prirodnom univerzalnom zakonu!

Leave a Comment

Napišite traženi pojam i stisnite Enter za traženje