Misao dana: Zadaća onih koji vide istinu

 In Duhovnost, Korporacije, Općenito

Napisao Jon Fergus, preveo Valter.

Ljudi (barem dovoljan broj njih) iskreno vjeruju da im je bolje sa sadašnjim sistemom nego bez njega. Većina poličko-glasačkog angažiranja je temeljena na strahu, a taj strah se temelji na lažima, i hrani se lažima. Oni na pozicijama moći rade prokleto dobar posao uvjeravajući ljude da se trebaju bojati svijeta bez snažne hijerarhijske strukture moći. Mnogi ljudi imaju taj crno/bijeli pogled na svijet u kojem su jedine dvije mogućnosti:

1. Postojeći sistem

2. Najgori zamislivi kaos tipa divljeg zapada

Smatram da je jedan od velikih zadataka onih od nas koji su buđenjem vlastite svijesti spoznali da je trenutni sistem prirođeno brutalan, je pomoći drugima da razumiju kako postoji više opcija. Uklanjanje sistema koji drži 7 milijardi ljudi pod strogom kontrolom nekoliko tisuća pojedinaca i njihovih korporacija i banaka, ne znači automatski da svijet bez njih postaje Mad Max pozornica. Zapravo, znači nešto poprilično suprotno tome.

Kao i uvijek, najsnažniji oblik ropstva je onaj u kojem je rob uvjeren da mu je bolje biti rob; ili još bolje, u kojem je uvjeren da nije rob. Uvjeriti ih u suprotno je težak zadatak. Fizičko ropstvo lako je  izliječiti. Mentalno ropstvo mnogo teže.

Originalni tekst: 

people (enough of them, anyway) genuinely believe that they are better off with the current system than they would be without it. The majority of voting and political engagement is fear-based, and that fear is based on and fueled by lies. Those in power do a damn good job of convincing people that they should be afraid of a world without a strong hierarchical power structure. Many people have this black/white world view where the only two options are: 1. the current system and 2. the worst imaginable type of wild-west chaos. I think one of the big jobs of those of us who have woken up to the inherent brutality of the current system is to help others understand that there are more options. Removing a system that keeps 7 billion people under the strict control of a few thousand individuals and their corporations and banks does not automatically mean the world becomes a Mad Max show. In fact, it means pretty much the opposite of that.

As always, the most powerful form of slavery is the kind that convinces the slave that they are better off being a slave; or better yet, convinces them that they aren’t a slave. Convincing them otherwise is a tough job. Physical slavery is easy to cure. Mental slavery is much more difficult.

Recent Posts
Comments
  • Damir
    Odgovori

    Evo nešto za one koji se boje “divljeg zapada”. Kopija djela teksta iz OPPTdokumentacije. .Da bi olakšali našu tranziciju u svijetu poslije OPPT-a, povjerenici su stvorili novu zakonsku mrežu – informiranu Običajnim zakonom i Općim pravom – koje nam omogućuje da izgradimo novi svijet i također omogućuje rasklapanje starog sustava.Stvoriteljevi Vrijednosno Imovinski Centri – SVIC ( Creator’s Value Asset Centres – CVAC’s) su pomoćni mehanizmi dizajnirani da podrže i služe čovječanstvu, žiteljima Zemlje. Oni pružaju povezanu planetarnu mrežu potpore, upravljanu od strane obvezanih javnih službenika koji su uvijek osobno odgovorni za upravljanje. Svaka od bivših nacija na planetu ima rezerviranu jednu SVIC podružnicu za sebe, sa iznimkom Vatikana. Svaka SVIC podružnica će upravljati istim uslugama i na isti način kao i podružnice u drugim regijama. Sva Ljudska Bića na planeti će biti podržana od strane bilo koje SVIC podružnice i svi ljudi će imati pristup istim resursima i mrežama podrške. Svako upravljačko područje svakog SVIC-a će biti upravljano od strane lokalnog vijeća i vođeno od strane nadzornika, čija je primarna uloga da koordinira i olakšava Osobnim Ljudima donošenje odluka i rješavanje problema. Struktura također dopušta dodatnim ispostavama podružnica SVIC-a da se kreiraju kako bi služili za nove uvjete ili inicijative, naravno uključujući da je njihova funkcija za dobro svih Bića i da ne potkopava pravo slobodne volje drugih.Po svojoj definiciji, SVIC sustav je antiteza korumpiranih korporacijskih alata koje zovemo ”Vlade”. Uračunljivost, mjerljivost i transparentnost su kamen temeljac SVIC mreže. SVIC će omogućiti platformu za nas da pojednostavimo i ujedinimo zakone za sve, te osigurati da su potrebe svih zadovoljene. Oni su spriječeni da utječu na slobodnu volju bilo kojeg entiteta ”u svakom i svom postojanju” i obvezani da ”sačuvaju i štite sve kreacije, vrijednosti i imovinske centre”. Nadzornici i članovi vijeća će biti podložni 3-mjesečnom obnavljanju svojih obvezujućih uloga, koje osiguravaju da javni službenici ostanu odgovorni ”Osobnim Ljudima” cijelo vrijeme. Zbog ovih razloga, SVIC-ovi su osnove novoga tipa vladanja. Sustav sada koristi svima nama, a ne obratno. Sa svjesnošću i podrškom buđenja Osobnih Ljudi, njegov prvi zadatak će biti da ukloni staru smutnju.

Leave a Comment

Napišite traženi pojam i stisnite Enter za traženje