Naseljavanje Europe planirano je desetljećima

 In Audio / Video, Korporacije, Pravo i zakoni

Što znate o organizaciji Ujedinjenih Nacija?

Mislite li da je osnovana da pomaže ljudima? 

Mislite li da su odluke koje se donose unutar vijeća za opću dobrobit?

Mislite li da trupe koje se šalju u zaraćena područja imaju zadaću da štite od daljnjih sukoba i uspostave mir?

Ako ste na sva pitanja odgovorili sa DA, kako onda može SAD postaviti veto na odluke ostalih/većine i svi se toga moraju pridržavati?

Tko je u stvari taj tko predlaže svjetske projekte koji se prihvaćaju i sprovode?

Jesu li zaista u radnim skupinama zastupljeni predstavnici svih zemalja, gdje se polaže pažnja na potrebe pojedinih zemalja ili se opet radi samo o „izabranim“ i dobro plaćenim manipulatorima nekolicine bogatih, koji i inače (do sada) drže sve konce u rukama?

U donjem dokumentu se izvještava samo o jednoj odluci koja kako smo i sami imali prilike vidjeti iz bliže prošlosti, ima dalekosežne posljedice ne samo za Europu, već i za cijeli svijet.

No podsjetimo se malog, važnog detalja. Naime, kada organizacije UN-a službeno DONESE bilo kakvu ODLUKU, da je ona bila pripremana desetinama godina, u ovom slučaju jo od 1925.

 

Izvatci iz dokumenta Ujedinjenih Nacija

Odjel za stanovništvo UN-a: Bez useljavanja će se stanovništvo u gotovo svim europskim zemljama smanjiti

UNIC/242

Njemačkoj je svake godine potrebno 6.000 useljenika po 1 milijunu ljudi, kako bi se u stanovništvu zadržao udio ljudi u radnoj dobi.

NEW YORK, 17. ožujka 2000. Odjel za pitanja stanovništva, glavnog Odjela UN-a za ekonomska i socijalna pitanja, objavio je novi izvještaj pod naslovom „Seoba za održavanje osnove“: Rješenje za pad i starenje populacije?

Pojam „Seoba za održavanje osnove“ odnosi se na useljavanje iz inozemstva, koje neka zemlja treba, kako bi se izbjeglo smanjivanje populacije zbog niskih stopa rođenja i smrtnosti.

Prema predviđanjima Ujedinjenih naroda, stanovništvo Japana i gotovo svih europskih zemalja će se smanjiti između 1995. – 2050. Neke zemlje, uključujući Estoniju, Bugarsku i Italiju, mogle bi izgubiti između četvrtinu i trećinu svog stanovništva. Ono će tako jako stariti, da će prosječna starost doseći dosad neviđenu razinu.

Tako će se na primjer, prosječna dob u Italiji popeti sa 41 godine u 2000. godini, na 53 godine u 2050. Broj ljudi u radnoj dobi (15 – 64) koji dolaze na svakog od preko 65 godina bit će u mnogim slučajevima od 4 ili 5, prepolovljen na 2.

S obzirom na ova dva upadna i kritična smjera, u izvješću se detaljno analiziralo stanje u osam zemalja s niskim stopama rođenja (Njemačka, Francuska, Velika Britanija, Italija, Japan, Republika Koreja, Rusija i Sjedinjene Države) i u dvije regije (Europa i Europska unija). U svakom slučaju, za razdoblje od 1995. – 2050., stvoreni su dopunski scenariji koji jasno pokazuju učinke različito velikih migracijskih tokova na obim stanovništva i njegovog procesa starenja.

Glavne spoznaje izvješća:

U sljedećih se 50 godina očekuje da se stanovništvo najrazvijenijih zemalja nastavi smanjivati, istovremeno zbog niske stope rođenja i starenja. Nasuprot tome, broj stanovnika u SAD-u će se povećati za gotovo 25 posto. Od ispitanih zemalja Italija će doživjeli relativno najveći gubitak stanovništva. Prema srednjoj varijanti UN-a predviđa da će se njezino stanovništvo između 1995. – 2050. smanjiti za 28 posto. Broj stanovnika Europske Unije, koji je 1995. godine bio veći za 105 milijuna nego što je u SAD-u, u 2050. godini će biti za oko 18 milijuna manji od broja američkog stanovništva.

U svim ispitanim zemljama i regijama, biti će potrebno useljavanje, da se izbjegne pad broja stanovnika. Međutim, visina potrebnog broja useljenih uvelike varira. Unutar Europske Unije će nastavak obima broja useljenih iz devedesetih godina biti dovoljan, kako bi se spriječilo smanjenje stanovništva. Međutim, broj useljenih za Europu u cjelini, morao bi biti udvostručen.

Italija i Japan će trebati znatno povećanje neto stope useljenih.

U odnosu na količinu stanovništva, Italija i Njemačka će trebati najveći broj useljenika, da se održi sastav njihovog stanovništva u radnoj dobi. Za *Italiju će godišnje biti potrebno 6.500 useljenika na 1 milijun ljudi, a za **Njemačku 6.000. Sjedinjene Američke Države (ili SAD) bi trebale najmanje useljenika – godišnje 1.300 na 1 milijun ljudi.“

(op. prev.: *U Italiji je prema statističkim podacima krajem 2015. stanovalo 60.665.551 ljudi, što bi značilo, da bi broj useljenika godišnje prema planu UN-a trebao biti 393.250.

**Njemačka je krajem 2015. imala 81.770.944 stanovnika, što bi opet prema planu značilo, da bi se godišnje trebalo useliti 490.200 ljudi.)

„Bez useljavanja, mogući omjer potpore bi mogao ostati na sadašnjoj razini, samo ako bi se dob za odlazak u mirovinu ljudi u radnoj dobi, podigla na oko 75 godina.

Novi izazovi u vezi smanjenja i starenja stanovništva, zahtijevati će sveobuhvatno preispitivanje mnogih postojećih politika i programa s dugoročne perspektive. Među ključnim pitanjima koja treba riješiti su:

(a) odgovarajuća dob za odlazak u mirovinu;
(b) iznos i vrsta mirovinskih i zdravstvenih doprinosa za starije osobe;
(c) broj zaposlenika;
(d) visina iznosa doprinosa zaposlenika i poslodavaca za pokrivanje mirovinske i zdravstvene naknade za starije osobe; i
(e) politika i programi koji se odnose na međunarodne seobe, naročito „Seoba za održavanje osnove“ i uvođenje velikog broja novih useljenika i njihovih potomaka.“

……………………………………………

Idemo dalje i pogledajmo pobliže što o temi „Seoba naroda u pravcu Europe“, govori vodeći američki teoretičar i mislilac globalizacije, Thomas Barnett.

!! US *geostrateg Thomas Barnett:
*Geostrategija: politički koncept ciljanih akcija, kako bi se nad područjima uspostavljala vlast kontrola ili utjecaj.

Svjetska vladavina SAD-a kroz korištenje
migracije kao oružja

Prijepis isječka teksta videa (0:00 – 3:05) Video je na žalost označen kao privatan.

T_Barnett“Za to je zadužen glavni teoretičar i glavni mislilac globalizacije Thomas Barnett … On je u svoje 2 dvije velike knjige jasno sažeo u kojem se smjeru kod teme globalizacija treba ići. Krajnji cilj je ono što on opisuje: ‹Ujednačavanje svih zemalja na svijetu› To će se postići kroz miješanje rasa s ciljem nastanka ‹svijetlo smeđe rase› Shodno tom cilju Europa treba godišnje prihvatiti 1 milijun useljenika iz Trećeg svijeta. Rezultat bi bio prema Burnett-u ‹stanovništvo s prosječnim kvocijentom inteligencije od 90 – preglupo da shvaća, ali dovoljno pametno da radi.› Kada bi višetisućljetna kultura bila uništena, europske zemlje više nikada ne bi mogle konkurirati da postanu svjetska sila.

Sve se to može pročitati kod njega. To je program globalizacije svijeta. ‹Ako se u američkom narodu počne dizati otpor protiv globalizacije, morati će biti izazvan novi 11. rujna. Ova logika zahtijeva globalizaciju koja se uvijek mora sastojati iz više kultura i više rasa.› Također se osvrnuo na kritičare. ‹Da, primam na znanje nerazumne argumente naših protivnika, ipak, ako se budu oduprijeli globalnom svjetskom poretku, mi ćemo ih ubiti.›”

https://www.youtube.com/watch?v=qo9ehn0Wf8E

……………….  …………………  …………………

Komentar

Potpuno i nesumnjivo jasne riječi Thomas-a Barnett-a, čije govore možete pronaći na YouTube kanalu i čuti kako ga gledaoci u dvorani odobravajućim smijehom podržavaju (!?).

n-tv-61831931Kako ste i sami mogli vidjeti, čuti i zaključiti, ta navala „izbjeglica“ iz cijelog svijeta u Njemačku, bila je izazvana pozivom njemačke kancelarke Merkel, koja je preko javnih medija pozvala ljude iz drugih zemalja, da dođu u Njemačku, jer nemaju/trebaju stručne snage (!?), a nezaposleni sjede kod kuće i primaju minumum socijalne pomoći, od liječnika, do stručnjaka. Čak i na vladinoj službenoj web stranici postoji video na nekoliko jezika, u kojem se pokazuje kako postupati kada se zatraži „azil“.

U međuvremenu se pokazalo, da su tzv. „izbjeglice“ dolazili bez ili s krivotvorenim dokumentima, ali svaki od njih s najnovijim mobilnim telefonom, koji im je poklonila austrijska firma i naravno, karticu za telefoniranje.

I kako smo mogli vidjeti na TV, mladi ljudi (muškarci u dobi između 18 i 50) godina) su dolazili pretežno iz arapskih i afričkih zemalja, pa čak i iz Meksika. Sve je teklo po planu za stvaranje „smeđe rase s IQ od 90“, a priča o „izbjeglicama“ je obična bajka za malu djecu. Jer što znači biti izbjeglica? To znači, da kada je nekom čovjeku život u opasnosti iz političkih ili gospodarskih razloga, da bježi iz opasne zone/zemlje. Prijelazom GRANICE, prestaje se biti „izbjeglica“, jer se tada nalazi u sigurnosti. Svakim daljnjim putovanjem, prijelazom više granica, a pogotovo nastavkom putovanja u neku određenu zemlju, nitko se više ne može nazvati izbjeglicom, već useljenikom.

Ubrzo nakon masovnog ulaska useljenika preko granica Makedonije, Srbije, Mađarske, Hrvatske, Slovenije, Austrije, do konačne odrednice u Njemačku, pojavili su se problemi koje su, organizirano i potpuno bez straha, na ulicama počeli izazivali useljenici, u odnosu prema ženama, kao npr. silovanje unutar skupine muškaraca u noći za Novu Godinu 2016. i to u nekoliko velikih gradova istovremeno, što je kako se saznalo, „običaj“ u njihovim domovinama.

I što je radila ili poduzela policija? Ništa, uopće nisu bili pripremljeni za takvu situaciju, a kako se pokazalo i poslije, niti za kasnije ispade i nerede. No, kako procure mnoge informacije, pročulo se (iz vjerodostojnih izvora) da su dobili naredbu da ne uhićuju prijestupnike, kradljivce, silovatelje, siledžije, koji imaju status „azilanata“, jer će tako i tako, ako dođu pred sud biti pušteni i to po nekoliko puta – što se i dogodilo, tako da među policijskim službenicima unutar policijskih stanica raste nezadovoljstvo i nemir, do usijanja.

Kako su na takvo ponašanje muškaraca iz najvećim dijelom zemalja s muslimanskom vjerom i nedjelovanje policajaca, reagirali njemački supruzi, braća i očevi, kada se njihove supruge, sestre i majke i djeca više ne osjećaju sigurno na ulicama vlastitih gradova? Počeli su se naoružavati i udruživati. Prodaja oružja je znatno porasla u nekoliko zadnjih mjeseci.

Kako ste iz dokumenta UN-a i navoda T. Barnett-a mogli pročitati, sve je detaljno smišljeno, organizirano i odobreno od strane njemačke vlade, koja se još uvijek nalazi pod upravom SAD-a, jer ni do danas nemaju potpisani mirovni ugovor, o čemu smo već pisali na ovim stranicama. I što to znači u stvarnosti? Da je Njemačka još uvijek OKUPIRANA ZEMLJA (vidi ispod) i nalazi se pod prinudnom upravom savezničkih snaga, SAD-a, Velike Britanije, Francuske i Sovjetskog Saveza i to znači konkretno, da što kaže američka vlada, to moraju prihvatiti, preuzeti, objaviti, izvršiti itd. što se i sasvim lako prepoznaje i u izjavama i odlukama njihove kancelarke i predsjednika države. Pitanje je, za koga rade, za američku vladu ili za dobrobit vlastitog naroda? Promatranjem tekućih događaja možete sve zaključiti sami.

………. …………. …………

Izvadak iz razgovora Koji zakon se primjenjuje? koji smo objavili

Koji zakon se primjenjuje?

Barack Obama je 5.6.2009. pri posjeti američkoj zrakoplovnoj bazi u Ramsteinu u Nemačkoj rekao: „Njemačka je zaposjednuta zemlja i to će ostati i dalje.“
Izvornik:
http://morbusignorantia.wordpress.com/2013/03/24/obama-deutschland-ist-ein-besetztes-land-und-wird-es-auch-bleiben/

Intervju s ruskim filozofom Alexandrom Duginom: „Njemačka je zaposjednuta zemlja, kojom upravljaju stranci. Amerikanci vrše nadzor. Njemačka politička elita nije slobodna. Posljedica: Berlin ne može djelovati onako kako bi u ovoj situaciji zapravo trebao djelovati za dobrobit zemlje.

Njemačkom se trenutno upravlja protivno njenim vlastitim interesima. Mi Rusi možemo Nijemcima pomoći, tako da što bolje razumijemo situaciju u Berlinu i radimo primjerice na izgradnji njemačko-ruske mreže na različitim razinama. U Saveznoj Republici možemo raditi s raznim skupinama, produbiti naše kulturne odnose.“ Izvornik kao i gore i: http://www.zuerst.de/ br. 10/2012 – stranica 19)

 

I na kraju jedan sasvim zanimljiv podatak dostupan svima. Dalje  možete istraživati sami.

MANHATTAN 46TH STREET ASSOCIATES, LLC-830256892

UN-01

https://www.upik.de

UNITED NATIONS-001709294-manta.com

www.manta.com

 

Povezani sadržaji

Elita protiv naroda

* * * * *

Daljnje informacije i izvornici:

Izvješće se može vidjeti od 21. ožujka 2000. godine, na web stranici Odjela UN-a za pitanja stanovništva pod:

http://www.un.org/esa/population/publications/migration/migration.htm

Za upite, molimo kontaktirajte: Joseph Chamie, Director, Population Division, United Nations, New York 10017, USA; Tel.: 001-212-963-3179, Fax: 001-212-963-2147.

http://www.unric.org/de/migration-pressemitteilungen/4638

http://www.un.org/esa/population/publications/migration/migration.htm

http://www.un.org/esa/population/publications/ReplMigED/Germany.pdf

https://www.unric.org/html/english/library/backgrounders/migration_eng.pdf

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-ulfkotte/vereinte-nationen-fordern-bevoelkerungsaustausch-von-deutschland.html

Recommended Posts
Showing 4 comments
 • Eva
  Odgovori

  To sve je jedan veliki užas. Koliko mi je ostalo u sjećanju i USA je u vlasništvu Engleske krune a ovo je isto zanimljivo:
  http://www.novi-svjetski-poredak.com/2016/07/05/buckinghamska-palaca-priznala-kraljica-elizabeta-nije-covjek/
  naravno da ona nije čovjek a ni Icke nije puno falio nema sta drugo bit nego gmaz.
  I na kraju ode engleska iz EU-a mada nije nikad potpuno ni bila u toj tvorevini.
  Meni je najjadnije kad je ono nedavno neki naš ministar ne znam čega (jada i užasa valjda) iso tamo u tursku molit osobno izbjeglice da dojdu u rvacku jer mora popuniti kvote a nitko neće da dodje. E to je dno dna.

 • Odgovori

  https://www.youtube.com/watch?v=Vj2UX-lVnCY
  Nešto što svi već znamo. Autorica je zamolila da se podijeli dalje.

 • trumba
  Odgovori

  (objektivni)Sukus članka je da EU fali RODNIh LISTova na koji bi se mogli dodatno zaduživat!
  https://www.youtube.com/watch?v=Bro2eeLabyo

  • oli
   Odgovori

   Tako je trumba moram se složiti s tobom, pogodio si u sridu!
   Ili metaforički rečeno na određenim dijelovima farme nestalo je stoke koja može da ore (ili je premlada ili prestara). Sustav je počeo da dobiva manje energije. Stoga su morali da preslože, reorganiziraju farmu kako bi u bitne dijelove pristigla nova stoka iz koje može da se muze energija.
   Jer naravno bez naže energije nema ni orwellove farme.
   Još jedan dokaz naše pozicije u svijetu(sustavu).

Leave a Comment

Napišite traženi pojam i stisnite Enter za traženje