Odgovor na iznudu za tzv. komunalnu naknadu

 In Obrazovanje, Pravo i zakoni, Predlošci pisama

Jedan od naših čitatelja ljubazno je s nama podijelio pismo koje je poslao onima koji ga traže da plati komunalnu naknadu za poslovni prostor, koji to više nije jer je tvrtka koja je taj prostor koristila prestala poslovati, te je sada taj prostor potpuno drugačije namjene. Ipak – njih to ne zanima. Oni žele samo da im se plati novac na koji nemaju pravo. 

Nekako imamo dojam da ga od ovog gospodina neće dobiti nikada.

REPUBLIKA HRVATSKA
XXXXXXXXXXXXXXXXX ŽUPANIJA
GRAD XXXXXXXXXXX
Upravni odjel za financije
NA RUKE Xxxxxxx Xxxxxxxx
Adresa
00000 Grad
Predmet:
Odgovor na ponudu (navodni RAČUN)
Broj: 1234567890
Grad, 11.07.2013

Referenca 1: kopija (Podaci o poslovnim subjektima)

Poštovani Xxxxxxx Xxxxxxxx,

Prvo da se predstavim: vlasnik sam poslovnog prostora radi kojeg ste me kontaktirali, te jedini dioničar, upravitelj i korisnik fizičke osobe XXXXX XXXXXXXXXXX osnovane upisom osnivača, mojih bioloških roditelja u matičnu knjigu rođenih i dobivanjem potvrde o vlasništvu dionice pod nazivom RODNI LIST. Nadalje ću Vam se obraćati u svoje ime koje glasi Xxxxx, ali smatrajte da se obraćam i u ime svog poslovnog prostora koji je nastao mojim radom i mojom energijom te je kao takav neraskidivi dio mene dokle god svojom slobodnom voljom ne odlučim drukčije. Kao što ćete zasigurno zamijetiti, u ovom pismu Vam se obraćam kao JA, živo ljudsko biće, ali smatrajte to jednako vrijednim kao da Vam se obraća moja fizička osoba.

RAČUN koje ste mi poslali prepoznajem kao ponudu za ugovorni odnos zbog toga što je GRAD XXXXXXXXXXX poslovni subjekt, dokaz Referenca 1, a Vi ste njegov zaposlenik.

Zbog navedenog činjeničnog stanja molim Vas da mi odgovorite na slijedeća pitanja 1., 2. i 3., za svako od njih pojedinačno, rukom potpisanom izjavom pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću, te da pri odgovaranju na ta pitanja imate na umu čl. 279., čl. 281. i čl. 305. Kaznenog zakona:

1. Da li razumijete članak 3., članak 14. i članak 20. Ustava Republike Hrvatske? Molim odgovorite sa DA ili NE.

2. Možete li navesti članak ili članke bilo kojeg zakona koji kažu da poslovni subjekt u odnosu sa fizičkom osobom može na bilo koji način nametati svoja rješenja, račune ili bilo što drugo bez suglasnosti druge zainteresirane strane ili bez ugovornog odnosa? Ako možete, molim navedite točno koji su to članci kojeg zakona.

3. Navedite točno koji članak kojeg zakona zahtijeva da svoju slobodnu volju podredim Vašoj?

VAŠ NAVODNI RAČUN NEMA NIKAKVU PRAVNU SNAGU NITI IMA MOJU SUGLASNOST. TO JE NAPROSTO PONUDA ZA ZASNIVANJE UGOVORNOG ODNOSA. UKOLIKO NISTE SIGURNI U OVU ČINJENICU SLOBODNO KONZULTIRAJTE NEKOGA TKO JE DOVOLJNO KVALIFICIRAN DA VAM DA PRAVNO TUMAČENJE OVE ČINJENICE.

Ipak, tu Vašu ponudu za zasnivanje ugovornog odnosa uvjetno prihvaćam.

Moji uvjeti su slijedeći:

A) Dostava preporučenom poštanskom pošiljkom na moju adresu: Ugovor o poslovnoj suradnji između poslovnog subjekta čiji ste zaposlenik i moje fizičke osobe, potpisan mojom rukom i potpisan rukom ovlaštene osobe za zastupanje poslovnog subjekta čiji ste zaposlenik. Molim navedite točno koji član tog ugovora Vam daje za pravo da samovoljno i/ili prisilno provodite rješenja koja ste sami donijeli i propisali? Alternativno, predočite mi bilo koju drugu dokumentaciju potpisanu mojom rukom kojom Vam dajem pravo da poslovne odnose između moje fizičke osobe i poslovnog subjekta čiji ste zaposlenik možete provoditi jednostrano i uz prisilu.

B) Dostava preporučenom poštanskom pošiljkom na moju adresu: Vašu valjanu identifikacijsku ispravu, ili kopiju iste uz izjavu potpisanu Vašom rukom kojom potvrđujete Vaš identitet (Xxxxxxx Xxxxxxxx) pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću.

C) Dostava preporučenom poštanskom pošiljkom na moju adresu: Vaše ovlaštenje na koje se pozivate u rješenju, potpisano rukom ovlaštene osobe za zastupanje poslovnog subjekta čiji ste zaposlenik.

D) Dostava preporučenom poštanskom pošiljkom na moju adresu: Dokaz da je ovlaštenje pod C) službeno zavedeno u poslovne knjige poslovnog subjekta čiji ste zaposlenik, ili objavljeno u Narodnim novinama, s datumom prije nego ste donijeli RAČUN protiv mene i moje fizičke osobe.

F) Dostava preporučenom poštanskom pošiljkom na moju adresu: Dokaz da je moja fizička osoba XXXXX XXXXXXXXXXX poslovnom subjektu čiji ste zaposlenik napravio štetu na osnovu koje je nastao dug.

Kako bismo bili jednaki u ovom predmetu, ovim putem dajem Vam jednaki rok koji ste i Vi meni dali da odgovorite na ovo pismo što znači najviše osam (8) dana od dana kada će biti zabilježeno da ste zaprimili isto, i to dostavom tražene dokumentacije preporučenom poštanskom pošiljkom na moju adresu kako biste me uvjerili da su svi Vaši odgovori na gore navedene zahtjeve 1.,2. i 3., istiniti, bez obmane, prijevare ili zle namjere. Ukoliko mi ne dostavite navedenu dokumentaciju najkasnije osam (8) dana od dana kada će biti zabilježen primitak za ovo pismo kojim tražim valjane dokaze da moja fizička osoba XXXXX XXXXXXXXXXX i poslovni subjekt čiji ste zaposlenik imaju sklopljen ugovorni odnos temeljem kojeg Vi tražite od mene novac, smatrat ću da novac od mene tražite prisilom i zbog toga temeljem čl. 3., čl.14. i čl. 20. Ustava Republike Hrvatske, meni kao vlasniku poslovnog subjekta budete osobno odgovarali pred nadležnim sudom prema čl.125., čl. 138., čl. 247. i čl. 261. Kaznenog zakona.

Bez zle namjere, sa štovanjem,                                                                                                         Xxxxx Xxxxxxxxxxx

  bez prejudiciranja                                                                                                                                 sva prava pridržana

U ime fizičke osobe XXXXX XXXXXXXXXXX

 bez prejudiciranja                                                                                                                                    sva prava pridržana

Bez ikakvog pristanka na podložnost bilo koje vrste.

Sastavljeno u dva (2) istovjetna primjerka od kojih jedan (1) zadržavam za sebe.

Recent Posts
Showing 2 comments
  • rudar
    Odgovori

    Cl 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu. To je javno davanje isto kao PDV a nesto mi govori da porezna nece nuditi ugovor na potpis

  • Damir
    Odgovori

    G. rudar, mislim da nema problema po pitanju navodnog” zakona “tj. propisa o komunalnom gospodarstvu. Zakoni su nešto nepromjenjivo i nesporno kao npr. omov zakon, kirhofov zakon, zakon spojenih posuda, zakon prirode i sl. Sve što je podložno promjenama su pravila koja sustav namjerno falsificira i naziva ih zakonom kako bi, tobože ,dobila na težini i u ljudima stvorila lažno strahopoštovanje ,a pravila su uvjek ispod zakona, u ovom slučaju ispod univerzalnog trgovačkog zakona UCCa kojem su podložne sve firme ili trgovačka društva svijeta jer se sve bave komercijalnom djelatnošću, pa tako i gore navedeno komunalno poduzeće, a to dobro znade autor gore navedenog pisma XXXXX XXXXXXXXXXX, zato samo naprijed. G. rudar zašto bi VI morali plačati PDV, to je samo Vaš izbor i pristanak. Ako npr. trebate kokošja jaja, papriku, krastavce, paradajz, jabuke, krumpir, kobasice, šunku itd. kod savjesnih seoskih domaćinstava ih možete dobiti bez PDVa potpuno regularno. Svima lijepi pozdrav.

Leave a Comment

Napišite traženi pojam i stisnite Enter za traženje