ODJAVA MOTORNOG VOZILA – PRIJAVA AUTA

 In Obrazovanje, Pravo i zakoni, Predlošci pisama

Uvodni komentar

Za one koji ne znaju, Dražen je nastavio svoj rad na www.kontrolauma.org i u dogovoru s njime, prenosit ćemo neke od njegovih uradaka i na Zvonu Istine. Nekada smo ovakve teme zajedno obrađivali, komentirali prije objave, pa i zajedno pisali. Napomenuo sam mu danas u razgovoru da bi možda bilo dobro u uvodni ili završni dio članka ubaciti nekakvo konkretnije, uočljivije upozorenje ljudima da napisano nije sveto pismo i da oni koji odrade opisanu proceduru mogu očekivati probleme u većoj ili manjoj mjeri s ljudima koji “samo rade svoj posao jer takav je zakon” – pritom ignorirajući same temeljne pravne principe u koje se kunu njihovi gospodari koji pišu te zakone i izdaju im naređenja. Stoga je važno da čitatelji imaju na umu, kako ono što je napisano u članku, unatoč tome što je “pravno neprobojno” – može samovoljnim postupcima, ignorirajući vlastite zakone, pravilnike i načela, bilo koji policijski službenik, a posebice bilo koji sudac, nanijeti popriličnu štetu onome tko se odlučio na takav korak. Ipak, smatram da otpor nije uzaludan i da svatko treba pronaći vlastiti način pružanja otpora koji će najučinkovitije dovesti do slabljenja i naposlijetku dezintegracije robovlasničkog sustava kontrole. Mogu li nas sve potrpati u zatvor? Čisto sumnjam da mogu, ali ne sumnjam da među tim organskim robotima koji bez previše umnog naprezanja o tome što čine dok opslužuju svoje gospodare, ima dosta onih koji bi rado to pokušali učiniti. 

Da ne duljim više, eto i članka. 

Primijetio sam da jako mnogo ljudi zanimaju informacije o ljudima koji sudjeluju u prometu sa svojim autima na kojima imaju svoje tablice, te ih jako zanima kako bi se mogli zaštititi da i oni sami mogu na takav način putovati autom. Iako ja sam vozim registrirano auto, znam troje ljudi koji imaju svoje table i njihov učinak je varljiv jer neki od njih imaju konstantnih problema. Stoga sam odlučio napisati šprancu iz svojeg razumijevanja sistema koja bi možda donosila najmanje problema onima koji svojom voljom odluče primijeniti ovu metodu.

Možda se pitate kakvu težinu ima špranca čovjeka koji i sam ne koristi takvu metodu, ali vam na to pitanje ne mogu odgovoriti, već procjenite sami.

Objašnjavati ću po koracima koje je potrebno napraviti, a u zagradama ću objasniti razloge tih koraka.

 1. Odjavite motorno vozilo, vratite pločice i prometnu dozvolu u za to nadležnu policijsku postaju. (ovim postupkom motorno vozilo izlazi iz sistema jer više nema svoju osobnu kartu, i budući da nije u sistemu ne može se voziti po cesti)
 2. Sklopite kupoprodajni ugovor između VLASNIKA MOTORNOG VOZILA, (GRAĐANINA KOJI IMA OIB) I živog čovjeka koji od tog trenutka drži sva prava, ali sada na auto jer to izlaskom iz sistema više nije motorno vozilo. (Kako bi mogao izgledati taj ugovor pročitajte na dnu, a ovim korakom i FIZIČKA OSOBA gubi ikakvu vezu i odgovornost za bilo što vezano za ovo auto. Sada su i gospodar auta i auto izvan sistema)
 3. Obavijestite nadležnu policijsku postaju ili MUP ili oboje o ovom novonastalom stanju stvari tj. o novo nastaloj pravnoj činjenici (kako izgleda ta obavijest vidite na dnu. Istekom roka za odovor na obavijest, ukoliko niste dobili nikakav odgovor od onih kojima ste uputili obavijset smatra se da je nova pravna činjanica postala pravno važeća i ponomoćna te se mora uzeti u obzir kod bilo kakvog pravnog spora ili procesa). (Obavijest priložite u najmanje dva primjerka na pisarnicu kako bi dobili štambilj sa datumom kojim obavješteni potvrđuje da je zaprimio obavijest).
 4. Nakon isteka prekluzivnog roka, slobodno sjednite u svoj auto i kao živ čovjek krenite putovati javnim prometnicama. Budući da velika većina policajaca neće razumjeti što im vi govorite na cesti kad i ako vas zaustave bilo bi dobro da napišete jednu obavijest o činjeničnom stanju koju ćete im uručiti na licu mjesta. (kako bi mogla izgledati ta obavijest vidite na dnu).

UGOVOR O KUPOPRODAJI MOTORNOG VOZILA

„Ovim ugovorom fizička osoba IME I PREZIME, OIB, prodaje auto i sva pripadajuća prava koja uz njega idu živom čovjeku poznatom po nazivu: ime i prezime, kojem se možete pismeno obratiti preko adrese; grad, ulica, broj.

Kupac prodaje neregistrirano vozilo, odjavljenih prometnih oznaka čime se smatra da bilo koja treća stranka koja smatra da ima određena prava u ovom pravnom poslu ista gubi ovim ugovorom. Bilo kakav spor između treće strane ide na teret FIZIČKE OSOBE, što ni po čemu ne umanjuju sva prava kupca na kupljeni auto.

Kupac, živ čovjek kupuje auto marke___________, broja karoserije:____________________ boje:____________ proizveden u ______________ godine___________

Ugovor na snagu stupa odmah.

Cijena auta je poslovna tajna koju znaju samo kupac i prodavač i ne tiče se nijedne druge osobe, jer ne postoji treća stranka u ovom postupku.

Potpisom ovog ugovora, smatra se da je kupac primi usmeno dogovoreno obeštećenje te da se odriče svih prava na predmet prodaje u korist kupca.“

(Tehnikalije: Ukoliko vam javni bilježnik odbije zabilježiti ovaj ugovor, što je vrlo vjerovatno, nađite tri svjedoka živa čovjeka da ga potpišu, u barem tri primjerka, što je pravno valjano. Ukoliko vam je glupo da sami sa sobom potpisivate ugovore, znajte da se to često događa u firmama gdje je gazda i direktor isti čovjek ali u dva različita kapaciteta. Čovjek potpisuje ugovor sa palcom, ili na neki sličan ezoteričan način, kapi krvlju, dok se fizička osoba potpisuje potpisom. U ugovoru izbjegavajte koristiti pravne termine kao vlasnik, osobni automobil, motorno vozilo, ime i prezime i sl.)

OBAVIJEST POLICIJSKOJ POSTAJI I MUP-u

Živ čovjek 

Osoba

 

PREDMET: OBAVIJEST O NOVO PRAVNO-ĆINJENIČNOM STANJU VEZANO ZA AUTOMOBIL ČIJE GOSPODAR JE ŽIVI ČOVJEK

Poštovani!

Ova obavijest tiče se mene živog čovjeka poznatog po nazivom: ime i prezime, te moje svojine u ovom slučaju auto marke_____________, boje_____________, broja karoserije___________________, proizveden u ___________________, __________god. Ja kao gospodar tog auta unosim novo pravno – činjenično stanje u ovu stvarnost što potvrđujem i kupoprodajnim ugovorom koji je u prilogu ove obavijesti.

Obaviještavam vas da dotični auto koji služi za putovanje javnim cestama od danas nosi novu oznaku ___________________ i obaviještavam vas da ste slobodni upisati ovu oznaku u svoj registar u slučaju bilo kakve zlouporabe, otuđenja ili nedaj bože nesreće na cesti u kojoj bi ovaj auto mogao eventualno sudjelovati. Upisom oznake nositelj upisnika ne ostvaruje nikakva prava na auto ili na njegovog gospodara u nijednom smislu.

Nadalje, obavještavam vas da ću auto razumno i odgovorno koristiti u javnom prometu, na javnim cestama prilikom putovanja, te da ću poštovati sve propise i prometne znakove ukoliko je to u datom trenutku moguće, a što ću ja procijeniti zdravim razumom.

Obvezujem se nadoknaditi svaku štetu nastalu drugom autu i njegovu gospodaru koja je nastala mojim neoprezom, a prema procjeni ovlaštenog procjenitelja.

Zaprimanjem ovo obavijesti smatra se da su svi agenti ove pravne osobe obavješteni o postojanju ove obavijesti jer je prema drevnim trgovačkim doktrinama obavijest principalu je i obavijest agentu, također i obratno.

Tumaćenje ovog dokumenta i možebiti nekakvih nedorečenosti ili nejasnoća koje iz njega proizlaze moguće je jedino meni, jer sam ja njegov tvorac, a samim time i jedini poznajem njegovu istinsku namjeru. Tumačenje bilo kojeg drugog čovjeka ili osobe ništavno je.

Ovim dokumentom ostvaruje se pravo da budem tužen ili da tužim po ovom predmetu. Svaki spor u vezi ove obavijesti može biti razriješen samo na sudu kojeg ću ja, živi čovjek, odrediti i na način kojeg ću odrediti u datom trenutku. Nadležnost bilo kojeg drugog suda je ništavna.

Ova obavijest je uručena neposredno u pisarnicu, što je potvrđeno štambiljem na vrhu dokumenta. Osoba kojoj je uručena obavijest ima rok od 15 dana od datuma zaprimanja obavijesti pravno djelovati i opovrgnuti novonastalo činjenično stanje dokazom, argumentom ili nekim drugim alatom koji ima pravnu snagu, a temeljen je na pravdi i istini. Izostanak odgovora smatra se pristankom na sve članke ove obavijesti čime obaviještena strana gubi sva prava za opovrgavanje istog.

Odgovore primam na slijedeću adresu _________________________________________________________

U prilogu kupoprodajni ugovor

U________________________, datuma_____________

U (X ) primjerka od kojeg (X-1) zadržavam za sebe

 

Potpis palac, krv i slično

(tehnikalije: najbolje je doći direktno u pisarnicu, a ako je ne moguće onda poslati preporučenom poštom sa povratnicom na kojoj piše što se nalazi unutar pismene pošiljke. Nakon isteka 15 dana plus par dana za kašnjenje pošte, obavijest je pravomoćna)

 

OBRAZLOŽENJE SITUACIJE POLICAJCU NA CESTI

Da ne objašnjavate puno novonastalo činjenično stanje policajcu na cesti najbolje je da napišete jedan dokument koji bi izgledao otprilike ovako uz prikačenu pravomoćnu obavijest.

Poštovani policajče (javni službeniče).

„Ovaj auto je u gazdinstvu živog čovjeka, mene i ne podliježe zakonima RH, a temeljem toga niti registraciji u klasičnom smislu kojeg vi kao policajac (javni službenik) imate na umu. O svemu tome obavještena je nadređena policijska postaja i nadređeno ministarstvo koje su se svojom šutnjom u potpunosti složile sa svim uvjetima obavijesti koja im je neposredno uručena datuma______________. Iz tog razloga novonastalo pravno-činjenično stanje obavezuje na individualnu odgovornost sve sudionike bilo kakvog procesa ili spora. U prilogu vam je kopija uručene obavijesti koja je ponovažna u pravnom smislu. Ukoliko ne razumijete u potpunosti što ovdje piše predlažem vam da se savjetujete sa nekim tko zna ovo pravno protumačiti. Ukoliko to ne želite, također vam savjetujem da zbog neznanja o prirodi ovog dokumenta, možete navući na sebe svojim djelovanjem, zbog doktrine o individualnoj odgovornosti, neželjene pravne posljedice, pa vam ne preporučam nikakve daljnje radnje.

Obaviješteni ste.

Hvala na saslušanju“

Živ čovjek poznat pod nazivom: ime i prezime

Ovakvom procedurom izbacili ste i sebe i motorno vozilo izvan sistema, obavjestili ste nadležne službe o svojoj namjeri i u maniri dobre vjere preuzeli na sebe potpunu odgovornost za sebe u svoju imovinu ne odričući se nikakvih prava. Nadležne službe su čule i nisu reagirale na obavijest što je znak odobravanja na sve navode iz obavijesti čime se stvara oaza u pustinji pravnog sistema. On što vrijedi u pustinji ne vrijedi u oazi. Vi ste gospodar te oaze i pustinja se slaže sa time. Svaki pokušaj individualnog službenika je diranje u područje oaze gdje on nema nadležnost pa je samim time i individualno odgovoran za svoje neznanje pa tako možete tužiti ako vam je nanio ikakvu štetu.

Ovim je cijeli pravni proces u potpunosti zaokružen i ne postoji nikakav pravni način da budete kažnjeni ili zatvoreni pogotovo ako budete djelovali mirno, snažno i odlučno bez bijesa ili straha.

Sve ovo na kraju nije nikakav postupak kojim se sa 100% sigurnošću može reći da vam nitko nikada neće ništa naštetiti jer neznanje je ogromno i nikad ne znate na koga će te naletjeti, koji će vas možda staviti u zatvor na par dana. Stoga sve ovo, naravno, koristite na individualnu odgovornost.

Izvor: Kontrola Uma

Recommended Posts
Showing 12 comments
 • Damir
  Odgovori

  Lijepo, samo u tekstu preporuke, dotaknut je jedan problem koji otvara dodatna pitanja. Jasno mi je kada čovjek nema ikakvo zaleđe, kada nema pokriće za eventualnu štetu koju može prouzročiti namjerno ili iz neznanja, kada nije na neki način osiguran, tada je vrlo pažljiv i odgovoran u svojim postupcima, što je zapravo i prirodno,. Pažnju usmjeravam na vožnju autom bez osiguranja u slučaju nezgode, pa se tu nameće nekoliko ključnih pitanja.

  Pošto je sustav “debelo “korumpiran, lako je moguće da se u slučaju saobračajne nezgode , krivica pripiše putniku u autu, a ne vozaču motornog vozila koji ju je , činjenično gledajući ,prouzročio. Takav postupak krivog optuživanja može biti namjerno prouzročen od strane službenika sustava kako bi se obeshrabrile radnje koje opisuješ, pa se tako , kao odgovor na ovo, nameće drugo pitanje, a to je?

  Kako i na koji način osigurati auto i putnike u slučaju nezgode i posljedica nezgode opisanih u prvom pitanju?
  Pošto razno razna davanja prilikom tzv. registarcija motornog vozila često prelaze iznos samog osiguranja, vjerujem kako bi dobar dio ljudi bio zadovoljan da plati samo osiguranje, znači bez kupovanja magle ili plačanja harača, u raznim formama, od privatne i čak nelegalne tvrtke CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, gdje uplačenim sredstvima nestaje trag.

  Pošto su sve tzv. osiguravajuće kuće registrirane u sistemu, teško je za povjerovati da bi nam one mogle osigurati auto po principu iz drugog pitanja, nekako mi pada na pamet princip zadrugarstva, zadruga putnika koji putuju svojim autima i koji prema dogovoru kojeg su zajednički, bez prisile ustanovili , uplačuju za slučaj nezgode, no zasad sam vrlo “kratak” u ovim spoznajama, ali svejedno smatram kako bi bilo dobro razmotriti ova pitanja. Sigurno negdje postoji rješenje, kao i za arbitražni sud. Lijepo pozdravljam.

  • an
   Odgovori

   Prije desetak godina imala sam namjeru registrirati auto preko offshore kompanije negdje dolje oko Australije. oni pošalju tablice i prilično jeftino registriraju nova auta. Problem je meni bio taj što na tablicama imaju sliku palme, ono baš sliku, pa bi to bilo kao crvena krpa bikovima, ovima iz policije i carine.
   Ali osiguranje je bilo posebno od registracije i ja ga nisam namjeravala uzeti od njih, onda sam saznala da u Švicarskoj se plati jedno osiguranje i jedne pločice i onda ih mijenjaš na koje god vozilo hoćeš, npr ako imaš za posao auto i svoje, stalno mijenjaš iste reg.pločice i isto osiguranje. Jer ne možeš voziti dva auta odjednom.
   Tako, ima drugih osiguravajućih kuća izvan Hr i povoljnijih. A i te osig. kuće su važni izvori državne korupcije i moja je parola bolje financirati druga takva društva nego svoje, kada već svuda postoje takve kuće.

 • an
  Odgovori

  “On što vrijedi u pustinji ne vrijedi u oazi.”:)
  Jednom mi je jedna osoba pričala kako je stalno na cesti (inače vozi kao manijak), i da stalno kupi te kazne za vožnju. Mislim se kako nisam ni znala da se može dobiti toliko kazni, i da iz te perspektive gledano, te kazne uopće nisu loša stvar. I onda ga upitam, zar mu to nije malo preskup hobi.
  “Ma neee…”, kaže on bacajući mi onaj pogled “Jesi li ti malo…”. I onda mi objasni kako je on dugo prijatelj sa načelnikom policije, i kada mu stigne uplata za kaznu, on je kao čestitku samo proslijedi na PP tog načelnika. To je već godinama uhodan put, i svake prijestupne se sretnu pa mu plati piće.
  Zabezeknula sam se. Tom cestovnom manijaku, tako jednostavna rješenja. Kao neke krajnje suprotnosti.
  Nisam mogla preko toga prijeći tek tako, i odlučim upoznati tog načelnika.
  Izložim mu jedan svoj policijski zategnuti problem, i dobijem za odgovor uobičajene nebuloze.
  Drugi put isto obratim se direktno njemu, također odgovor uobičajene nebuloze. Tužim ga, tuži on mene (??!!- ova “tužba” bi mogla dati novu definiciju sudskim slučajevima, ali kako bilo, nije ni tako gurana uspjela daleko stići). I malo pomalo, dopisujući se, tužakajući,… tokom nekog vremena, ja sam dobila svjetlu točku unutar policije. Moji zahtjevi se sada rješavaju, i to u roku jedan dan, i to načelnik osobno.
  Još malo, mogao bi mi i onaj cestovni manijak pozavidjeti (sad bi mogla potegnuti i njegovo pitanje :)).
  Pišem ovo jer one kartice koje bi dali kod policijskih sačekuša, nisu baš najbolja rješenja. Njima je to isto kao da ništa ne daš, razmišljaju samo jednolinijski. Koliko iz moga iskustva znam. Moglo bi nam biti korisnije kada bi uz tu dokumentaciju, dodali još slučaj sa suda koji je prošao, i otišli nekom područnom načelniku policije, obrazložili stvar, informirali ga dokumentima, i onda se pozvali na njega ili njegovu postaju u slučaju tih sačekuša.
  Mi trebamo razumijeti da ako uzimamo natrag svoj autoritet od sistema, onda taj autoritet treba apsorbirati u sebe, i svoje. Ne obraćati se onima ispod sebe, njihovim slugama. To je isto kao kada gospodar priča sa slugom ili robom, ravnopravno. Nešto sa tim gospodarem ne štima. Postoje razlozi za te stvari.
  Kada bi se sama odlučila na ovaj korak, bez daljnjeg bi otišla do njihove glave, do ministra. I tražila njegovu garanciju, neki dokument, ili što. Tako bi onda funkcionirala u prometu kao ona vozila sa diplomatskimskim imunitetom, jer nešto slično i jeste sa ovim, naša prometna pozicija.
  Ovo bi još jednom naglasila, jedno je domoći se slobode, drugo apsorbirati je, savladati i ovladati njome. Ovo drugo je komplicirano, i ne smije se podcjenjivati.Mada zna biti i prvo takvo. Za drugo su prepreke u našem umu, kao neke mračne komore, i mi ne znamo da postoje, dok nešto, netko, znanjem ih ne osvijetli, i onda uđe u njih slobodni duh i donese kreativna rješenja iz nivoa višeg svijeta.

 • paštašuta
  Odgovori

  dobro je ovo, samo nadodat arbitražni sud, ono gospodar određuje as kao nadležan i to je to. bravo i hvala. radin na par ugovora uglavnom za poklone zemljišta i takve stvari, a da se paraziti ne mogu naplatit od toga i jedan oko nekih uslova u idenju djece u školu. kad ih finiširan, moran ih ipak dat na pregled magu Valteru i onda ću ih objavit.. tek toliko da imamo i to u rukavu, ako zatreba.

  • Damir
   Odgovori

   Samo naprijed, u stvaranju je bit života, ne u kukanju i tapkanju u mjestu. Sigurno će dobro doći u “nasljeđivanju” nelegaliziranih nekretnina, što bi zapravo trebala biti vrlo jednostavna stvar samo je treba staviti u prikladnu i jasnu formu.

 • Damir
  Odgovori

  Da, kako kažeš, kod tzv. sačekuša, koliko mogu sagledati stvari, najbolje je biti miran, ne zamarati djelatnika tvrtke MUP s papirima koje on, ionako, ne razumije, jednostavno pustiti čovjeka da odradi što misli,njegov “radni nalog” ne potpisati, ali ga uzeti radi izvora infornacija, ako ipak potpišemo njegov “radni nalog”, svakako dodati “pod prisilom” ili “primio na znanje bez suglasnosti s istim”, nakraju uzeti njegove podatke s iskaznice (naravno OIB) da bi znao s kim ćeš u “boj”, ako bude potrebno i otići svojim putem. Po mogućnosti cijelu priču snimiti. Nije poterbno kretati u papirnatu bitku ako nisi izazvan. Naravno iznad napisano pada u vodu, ako sam npr. bjegunac, jer sam nekome prouzrokovao štetu ili ga oštetio (pokrao i sl.). Pozdravljam.

 • paštašuta
  Odgovori

  ovo bi u načelu, mislin na procesuru IME I PREZIME proda ugovorom neku taxenu pizdariju njemu; čovijeku, 3svjedoka ili javno parazitsko piskaralo te možeš nesmatano trgovat sam sa OSOBOM sa kučicom, avionom, brodicom ili zemljištem
  Valter, ajde moga si malo secirat ovo, da usavršimo gradivo?
  http://www.jutarnji.hr/viral/fun/rijecanin-sudu-poslao-urnebesan-prigovor-zbog-neutemeljenog-prekrsajnog-naloga-trazi-25-mil.-kn/4677539/

  • Valter
   Odgovori

   kaže momak učio na Zvonu pa napisao.

   • paštašuta
    Odgovori

    pokušavan ovakve stvari sabit na jedno misto, predlošci i takve stvari, moran dosta kopat po komentarima, a ima san i dosta komentara od korisnika dnevnih glasila oko različitih stvari… pa dok iskopan i posložin sve to… jedno lipo internetsko izdanje s mogučnošću nadopune… puku na poklon. a i ti bi tu moga dat obol, bez obzira šta će na kraju opet bit 90% tvoga materijala… haha. inače, iša san plagijat onoaj tvoj poziv na ispis iz birača, ali nemogu se otet dojmu da bi takve stvari tribalo sabit u malo manji text(recimo prvi zahtjev), a tek onda na odgovor prigovoru izdiktirat ustav i sve one stavke tebi, meni, nama u korist… a kako si ti sad pametniji i posjeduješ vriču iskustva, moga bi revidirat te neke zahtjeve i nanovo ih objavit. sad itekako imaš utakmica u nogama, i znaš šta bi prstići tribali istipkat točno, a bez velikih lancuna… ili je možda bolje odma ih ubit lancunon sa svin mogućin i nemogućin da ga i ne pročitaju do kraja, a kamoli odgovore(znan da će se kakit i poslat nazad, eto samo da su izvršili nuždu za koju su plaćeni)….. ovo te ja lagano nagovaran da objaviš riznicu predložaka pisama, hahaha, nemoj mi zamirit. Hvala!

    • Valter
     Odgovori

     zapravo da, danas bih te stvari puno drugačije pisao. Bolje kužim kako to funkcionira. Dobar prijedlog, uzet ću si malo vremena da pročitam opet ta neka stara template pisamca pa da ih malko moderniziram u skladu s novim razumijevanjem.

     • paštašuta

      živija 100 godina

 • žan jakopač
  Odgovori

  nije mi jasan dio u ugovoru o kupoprodaji auta, koji kaže:”Kupac prodaje neregistrirano vozilo, odjavljenih prometnih oznaka čime se smatra da bilo koja treća stranka koja smatra da ima određena prava u ovom pravnom poslu ista gubi ovim ugovorom. Bilo kakav spor između treće strane ide na teret FIZIČKE OSOBE, što ni po čemu ne umanjuju sva prava kupca na kupljeni auto.”
  kako kupac prodaje? je li to lapsus ili…?

Leave a Comment

Napišite traženi pojam i stisnite Enter za traženje