Opoziv okultno – magijskog porobljavanja od strane rimo-katoličke crkve

 In Duhovnost, IZLAZAK IZ ROBOVLASNIŠTVA, Ugovori

Na zvonu istine i na webinarima smo jako puno pričali o ugovorima, što oni znače i kako se sklapaju. Osnovno obilježje ugovora je ograničavanje svijesti i njene ekspanzije jer ugovor po svojoj definiciji  predstavlja ograničenja.

Svi ste čuli za izraz „ugovor sa vragom“. Taj izraz dobro dočarava prirodu ugovora jer vrag i jest onaj koji želi ograničiti našu svijest i staviti je u lance ugovornih paragrafa. Stoga samo sa vragom i možete potpisati ugovor, i on je jedini koji će inzistirati na njegovoj provedbi. Božanstvo (kao naš stvoritelj) sigurno neće inzistirati na provedbi ikakvog ugovora jer njemu ne treba naša pokornost, poslušnost. Svakim ograničavanjem svijesti ograničava se samo božanstvo jer svijest je sve što jest.

Za ovu istinu su mi se otvorile oči prije par godina kada sam gledao jedan video sa Moojievog satsanga. Jedna od sudionica u tom satsangu se žalila i tražila pomoć od Moojija.  Žalila je radi prekida veze sa svojim momkom ili mužom. Kad ju je Mooji upitao zašto želi da joj se muž vrati, ona je rekla da je on obećao i da je normalno da takav održi svoje obećanje. Međutim Mooji je to iznegirao tvrdeći da samo egoističan i samodopadan um može tražiti od drugog da radi on što taj ne želi jer on osjeća gubitak. Ako taj netko nema više kapaciteta, volje, niti želje da održi što je obećao treba ga pustiti, jer sve drugo je samo silovanje i ograničavanje izraza svijesti. Uostalom priroda uma i jest takva da se jako brzo mijenja stoga je svako njegovo obećanje „ludom radovanje“. Čovjek u prirodnom stanju svijesti zna da ne treba ništa obećavati, niti je to moguće, jer se tako ograničava svoja svijest, ali i svijest onog koji se zavezao za obećanje. Dakle što će ti netko tko ne želi biti sa tobom? Što će ti radnik koji je srcem na drugom mjestu? Što će ti usluga nekog tko to radi bez pola i cijelog srca? Samo zato jer imate ugovor? To nije dobar put!

Jeste li i sami roditelji? Kako postupate sa svojom djecom? Jeste li ih spremni poslati u pakao da se dogovor ispuni ili ste milosrdni i popuštate jer znate da dijete griješi iz neznanja. Naravno da ćete nekada dopustiti da se dijete opeče, ali ne uvijek.

S druge strane ako dođete u banku ili poreznu upravu i tražite da vam oproste „dug“ jer će te ostati bez stana i završiti na ulici kao skitnica, gotovo je potpuno sigurno, ukoliko nemate nekakvu vezu da oprost nećete dobiti i da će vam banka uzeti stan iako joj on ne treba i ne može ga prodati. Vrag inzistira na provedbi svakog članka, zareza ugovora za kojeg niti ne znamo da smo ga potpisali ili pristali na njega.

Dakle otadžbina u liku države se ne ponaša kao otac, niti se biblijski bog ponaša kao otac, o svetom ocu (dušebrižniku svih ljudi) i majci crkvi neću niti govoriti.

Pokušajte promatrati svoju svijest kao motor koji ima blokadu. Iako je u potpunosti ispravan, radi slabo i sporo. Mnogi misle da treba na njemu raditi generalku, ali to nije točno. Treba samo skinuti blokade. Ugovori i slijepo vjerovanje su najveće i usudio bih se reći jedine blokade koje tvore svijest osobe (svijest jako ograničena kvalitete).

Ugovori su također i čarolija (urok) riječima i dokumentima bačeni na našu svijest.

Na zvonu istine postoji već napisan i aktualiziran raskid ugovora poznatiji kao „Objava o nepostojanju osobe“. Mišljenja sam da postoji još jedna organizacija s kojom imamo jako mnogo ugovora za koje nikada nismo niti razmišljali da ih razvrgnemo, a to je Rimo-katolička crkva.

Opoziv okultno – magijskog porobljavanja od strane rimo-katoličke crkve

PREAMBULA

Rimokatolička crkva sadašnjeg oblika je udruženje čarobnjaka i mađioničara, koji u organiziranim ceremonijama svečanog karaktera, koristeći čarobni jezik, utječu na svijest podanika, laika i tako je zarobljavaju u energiji ograničenja (uroka).

Crkvene ceremonije (rituali) su specijalno dizajnirane invazivne akcije koje utječu na smanjivanje budne svijesti laika tvoreći stanje transa u kojem je programiranje uma i utiskivanje dogme izrazito olakšano.

One koriste vizualne, auditivne, dodirne i mirisne efekte uz konstantna ponavljanja nerazumljivog govora (ritualno blebetanje) za šarmiranje uma i njegovo obuzimanje u tvrdi okvir dogme čiji je jedini cilj stvoriti podanike koji nemaju vlastitu volju, već hipnotizirane, polumrtve poslušnike – fanatike.

Riječ „kreten“ je (etimološki utvrđeno) izvedenica iz riječi „kršćanin“, jasno obilježavajući podanike ove vjere ljudima ograničene svijesti, intelekta, glupanima, idiotima. Riječ „idiot“ (također lingvistički potvrđeno) sinonim je za riječ laik, koja se generalno koristi u crkvi za svu pastvu, ovce ili crkvene podanike.

Laik je osoba koja u skladu sa crkvenim zakonom primi sakrament krštenja. U skladu sa kan. 96. jasno je izrečeno da čovjek (živo slobodno biće) krštenjem postaje osoba (mrtvo konceptualno biće) označavajući ovu natprirodnu metamorfozu pravnom osnovom kasnijeg magijskog djelovanja klerika na svijest laika.

Laik (layman) kao osoba i sinonim za idiota vuče porijeklo iz grčke riječi idiotes (idiot) što znači „privatna osoba, pojedinac“, a u korijenu je riječi law (zakon) koja dolazi iz riječi „lay“ te je tako laik privatna osoba, idiot podložan zakonu za razliku od klerika, koji ne podliježu zakonu, što je jasno vidljivo u pravnom sustavu.

Ceremonije „svetih“ sakramenata su zavjeti, ugovori u koje neznanjem i naivnošću upadaju ljudi (čovjek) obećavajući svoje tijelo um i dušu kršćanskom bogu koji sa izvornim stvoriteljem i sveprisutnim i bezvremenskim božanstvom ima vrlo malo ili nikakve veze.

Božja riječ iz starog zavjeta koji je temelj Rimske dogme je djelo opake i devijantne svijesti spremne napraviti masakr, opačinu i zlodjela. Spremne na žrtvovanje djece, osvetu, ljubomoru i posesivnost kako bi zadržala svoju dominaciju nad „izabranim narodom“. Ovakav bog koji sklapa ugovor sa svojom „djecom“ i spreman je poslati u pakao nepokornu i neposlušnu djecu, ima sva obilježja vraga koji želi, ako treba strahom i silom, vladati nad ljudima.

Sam Jehova opisao je sebe kao ljubomornog boga koji se za neposluh i nepokornost sveti i do 7. koljena, te zabranjuje ikakvu poslušnost prema „drugim“ (ne zna se kojim) bogovima. Sljepoću laika i fanatika koji ga slave kao „jedinoga“ i uz to milosrdnog, pomirljivog i punog ljubavi moguće je razumski objasniti jedino hipnozom, transom i dogmatskim stanjem uma izrazito otpornim na sve ili određene vrste činjenica.

Rimska crkva je kult mrtvaca, jer štuju samo mrtve (samo mrtvac može biti svet) i obećavaju bolji život/spasenje u smrti. Zavjet sa Kršćanskim bogom traje i u smrti jer riječ mir (peace) dolazi od latinske riječi pax što znači ugovor, dogovor, pakt. Stoga “počivao u miru božjem” zapravo znači “Ostao/temelji se u ugovoru/paktu sa bogom.

Misa je nekromanska svečanost ljudskog kanibalizma i obožavanja smrti, te je prokletstvo protiv svih istinskih Isusovih (jaganjac božji; onaj koji se prinosi kao žrtva bogu) učenja. Svaki aspekt dizajna crkvenih zgrada u obožavanju smrti i ljudske žrtve; i svaki element ritualima obožavanja ljudskog kanibalizma, kao što su “jedenje mesa i pijenje krvi” Kristove; i svaka riječ dobrovoljno izgovorena od ljudi proglašava sebe ovcom, je osmišljena je kako bi odijelila čovjeka od neba i sve istinske duhovne veze.

Sva učenja rimske crkve su zasnovana na dogmama i doktrinama zbog čega je slijepo vjerovanje nužno za opstanak takve teologije. Riječ vjera (faith) je od latinskog “fae, feate i faetum”, riječi u formi auto kletve, za proklinjanje i vezanje živih, biti kontroliran i opsjednut duhovima“. Riječ vjerovanje (belief) dolazi od latinskih riječi „beo“ i „li/litis“, belie (ponuditi, ili dati ili blagosloviti sa svađom, sporom, tužbom prema pravnoj maksimi „neka onaj koji želi biti prevaren, bude prevaren“ prevariti, obmanuti, krivo predstaviti, falsificirati.

Rimska crkva je, da bi omogućila takve monumentalne prevare zasnovane na dogmi, u potpunosti falsificirala povijest i povijesne činjenice, istrijebila domorodačke narode koji su tu povijest znali. Uništila ili sakrila ogromne količine pisanih povijesnih znanja u svoje sefove. Ubijala pod optužbama hereze (heretik; onaj koji ima mogućnost biranja) milijune muškaraca i žena. I konačno kreirala znanstveni, tehnokratski svijet zasnovan na „pravnoj dogmi“ koji se odnosi na sve mrtve osobe, osim na njih.

Rimska crkva i njoj srodne, nadređene ili podređene organizacije su vladari svijeta što je jasno vidljivo iz njihovih izjava i dokumenata. To je svijest koja je tisućama godina vladala, vodila ratove, pljačkala, ubijala, silovala, provodila inkviziciju, promovirala i prakticirala pedofiliju i nikada nikome ni onda ni danas nije odgovarala.

Rimska crkva sa svojim nadređenim ili podređenim organizacijama je prikriveni gospodar pravnog svijeta, bankarskog svijeta, znanstvenog svijeta, obrazovnog svijeta, medicinskog svijeta. samoproglašeni gospodari/povjerenici zemlje, tijela i duše čovjekove, jedini gospodar fiktivne stvarnosti (matrixa) zasnovanog na slijepoj vjeri laika-podanika.

Rimska crkva je najbogatija organizacija na zemlji. Najveći posjednik zlata i nekretnina iako nikad nije ništa proizvodila.

Službene izjave mnogih glavara crkve nedvosmisleno dokazuju da oni sami sebe smatraju bogovima na zemlji i neupitnim kraljevima svih kraljeva, glasnogovornicima božjim, izvršiteljima njegove volje, opunomoćenicima, duhovnim i svjetovnim vladarima.

STOGA:

Članak 1.

Ja, pisac ovih riječi, čista svijest u procesu skidanja uroka, zabranjujem daljnji upliv bilo koga tko smatra da ima ili nema prava na to, u moju svijest, um, psihu, emocije, tijelo i sve druge izrečene ili neizrečene dimenzije koje se tiču samo mene, bez obzira na implikaciju postojanja ili ne postojanja ugovornog odnosa.

Članak 2.

Poništavam sve sakramente, zavjete, ugovore, znane i neznane duhovne i zemaljske, koji postoje u bio kojoj dimenziji mojeg postojanja, u bilo kojem vremenu ili prostoru koje sam svojim neznanjem ili lakovjernošću dozvolio, prešutio ili na njih pristao.

Članak 3.

Povlačim svoj pristanak sada i ovdje, svojom slobodnom voljom i vraćam vam urok i zapetljaj kojeg ste mi nametnuli. Proglašavam se slobodnim od svakog zavjeta, ugovora, sakramenta sklopljenog sa ovom organizacijom i ukoliko ona drži da ima ikakva prava nad mojim fizičkim tijelom, umom i dušom i nad stvoriteljevom esencijom života “Ja jesam” koja je u njemu utjelovljena ili bilo čime drugim što pripada meni, dužna je u razumnom roku opovrgnuti ove navode i navesti dokaze i činjenice na kojima temelji svoja prava.

Članak 4.

Dajem jasno na znanje Rimskoj Crkvi i svim drugom crkvama, denominacijama i redovima i svim rangovima crkvene vlasti, od Pape, kardinala, biskupa, svećenika, svim organizacijama, živim i neživim bićima/entitetima sa njima povezanima ili ne povezanima na svim razinama da preuzimam suverenitet nad sobom i dajem vam otpust i oprost za vaše djelovanje. Skinite se sa mene, možete ići.

Članak 5.

Odričem se svake povezanosti sa magijom Rimske Crkve, svih njenih dogmi, doktrina i vjerovanja te zahtijevam trenutno brisanje svih ovlasti/moći/nadležnosti koje tvrdite da imate nad mnom, a koje ste upisali u svoje poslovne knjige i od ovog trenutka ih smatram izbrisanima.

Članak 6.

Odričem se bilo kojeg i svakog statusa kojeg sam kao osoba u katoličkoj crkvi ikad dobio i njima povezanih privilegija i dužnosti.

Članak 7.

Nekad izgubljen, sada nađen; nekad uzet, sada vraćen; nekad maloljetan, sada punoljetan; nekad ne nadležan, sada nadležan; nekad dijete, sada odrastao čovjek, sasvim sam sposoban voditi svoj život bez ičijeg skrbništva i nadležnosti, uključujući Rimsku Crkvu i sve sa njom povezane organizacije.

Članak 8.

Za ikakav pretpostavljeni pokroviteljski/skrbnički zahtjev Rimo-katoličkog kulta mrtvih/Rimska crkva nad menom, živim čovjekom, neka se zna da ovime opozivam da Rimo-katolički kult mrtvih/Rimska crkva, ima bilo kakva pokroviteljska/skrbnička prava nada mnom, živim čovjekom, opozivam po drugi put; i opozivam da Rimo-katolički kult mrtvih/Rimska crkva ima bilo kakva pokroviteljska/skrbnička prava nada mnom, živim čovjekom, pred Božanskim Stvoriteljem, nebesima i cijeloj zemlji, po treći put.

Članak 9.

Neka ove riječi izrečene iz čiste želje za slobodom, a koje ne zadiru i ne ograničavaju slobodu bilo kojeg čovjeka, niti se tiču ikoga drugoga osim mene, dotaknu pročišćene kroz vrhovno božanstvo i njegovu čistoću srca svih ljudi bez obzira da li ih se ova objava tiče ili ne.

Članak 10.

Tko ima oči, neka vidi!  Tko ima uši, neka čuje!  Nek svi sadašnji i budući svjedoče ovom spomenu i zabilješki događaja ovoj javnoj izjavi i skromnoj molitvi Božanskom Stvoritelju, te svim nebesima i cijeloj zemlji.

 

Recommended Posts
Showing 19 comments
 • solarian
  Odgovori

  Kome i gdje urudžbirati ovu objavu i na koliko i kojih pisanih jezika i da li čovjek treba urudžbirati i objaviti ovo ubjavu nekom od entiteta ako nikad nije kršten, iniciran, ili na bilo koji drugi način pristupio ovom, ili bilo kojem drugom religijskom kultu?

 • Eva
  Odgovori

  Ovi vaš opozivi su u duhu new agea, ta je logika. Ne mora se raditi nikakvi opoziv onoga što nisi ni sklopio, ili si sklopio na prevaru od druge strane ili pod sedativima i ostalim sredstvima itd. Ja ne vjerujem u nikakve ugovore pa tako ni u opozive ugovora. Ti si sam i nepovrediv i neopoziv i tvoja je volja da danas uzmeš hostiju a nisi se ispovjedio, da ne ideš u crkvu a krstili su te, u sebi nemaš ništa s tim ako nemaš, stvar je samo tebe ako ikako mogu objasniti… to i jest zašto stalno govorim da je iluzija u pitanju, ako vjeruješ da je to jače od tebe (nekakvi ugovori goropadnika) onda jesu jači i nema opoziva koji to može promijeniti a ako znaš ili vjeruješ (isto je) da si ti nepovrediv i da danas možeš otići tamo sutra ovamo, gdje te srce vodi, onda si ti….biće trenutka, sadašnjosti

  • oli
   Odgovori

   Eva ugovor je ugovor. Ugovorom se obvezujemo na određene stvari. Čak i ako je to šutnjom a šutnja je pristanak! Možda ne misliš tako ali onaj s kojim smo sklopili ugovor nema pojma što mi mislimo niti ga uopće zanima. Ako se nitko ne buni ja mogu šetati gradom svakome zavući ruku u džep, torbu te uzeti novac. Te na kraju dana skupio bi sigurno oko 10 000 kn. Na kraju taj NOVAC BI BIO MOJ!!!(mada Ja ne bi mogao iskoristiti glupost ljudi na taj način).
   Ovi opozivi sigurno nisu u duhu new agea. Jer new age je i smišljen sa idejom da ljudi ne reagiraju, da zađu u moralni relativizam i pomire se sa svime.
   I ne mislim da možemo ići sutra ovamo sutra tamo. Ako smo se… na primjer dogovorili da se sastanemo tu i tada (i to je jedan usmeni ugovor) trebala bi to ispoštovati ukoliko nisi spriječena. Možeš ti naravno i prekršiti dogovor-ugovor ali slijede posljedice, možda više nećemo biti prijatelji?

   Naravno da jedno pismo papi ili bilo kojem agentu sustava neće nas osloboditi okova ali će znati da svako njihovo daljnje djelovanje se ne zasniva na pristanku (jer sam rekao NE!) već na nasilju. Te stvari treba jasno i glasno reći: ja nisam tvoj, ja ne pripadam tebi, ja te se ne bojim. Možda zvuči banalno ali takve stvari vračaju snagu Čovjeku. Pitaj ljude.

   A jednog dana (možda to i doživim) snositi će posljedice svoga nasilja. Onog dana kada postane bitno što je ISTINA.

   • Eva
    Odgovori

    Drugo je ugovor a drugo dogovor. Ak ose nešto dogovorimo kao dva čovjeka, poštujem dogovor sve dok ga i ona druga strana poštuje. Laž sve mijenja. Gdje vidim laž tu sve pada u vodu.

    • Dražen
     Odgovori

     Pozdrav Eva!
     Pitanje! Da li plaćaš porez? Da li to radiš zato što to želiš ili si prisiljena to raditi? Ako plaćaš jer želiš svaka čast, ali ako plaćaš zbog prisile tko te prisilio i kako? Ako plaćaš zbog straha, odakle se taj strah pojavio i zašto? Odakle nekome pravo da te prisiljava da plaćaš porez?
     Razmisli!

  • Miro
   Odgovori

   To što ti ne vjeruješ u ugovore, to ne znači da oni ne postoje. Tu si (na Zemlji) zato jer si pod ugovorima htjela ti vjerovati u to ili ne. Vjerovanje nema ništa s tim. Isto tako možeš reći npr. da ne vjeruješ da se Zemlja okreće… i da li to vjerovanje ima utjecaja na vrtnju? Niti najmanje. Znanje se otkriva svima koji je žele vidjeti, na znane i neznane načine. Da li to ima veze s vjerovanjem, ne bih rekao. Po meni to ima veze sa spremnošču da je se iskusi, doživi, vidi itd. Da smo sposobni biti i živjeti ono što uistinu jesmo vjerovatno ne bismo bili ovdje, ili smo tu po nekom posebnom zadatku…

 • Damir
  Odgovori

  Eva svaka čast! Ovo je toliko dobro napisano da ne može bolje. Sve si rekla. Bravo!!!

 • bb
  Odgovori

  Rimska crkva nema niti jednu ogmu ili učenje koje je utemeljeno na Bibliji.

 • Damir
  Odgovori

  Draže, tvoj tekst svakako ima smisla i otvara mnoga pitanja, što se tiće same slike iznad teksta, postoje i neke druge teorije http://www.bitno.net/vijesti/kakav-znak-pokazuju-papa-franjo-kardinal-tagle/ , sad ti znaj koje je tumačenje istinito?

  • Dražen
   Odgovori

   Naravno sve se može tumačiti kako god tko želi, ali onda kad postanu nedosljedni u tumačenju dolazi do raspuknuća logike i zdravog razuma. Stoga šaljem na link na jedan video u kojem nisu sudjelovali njami ilitiga mutavi, pa neka mi sad netko objasni koji je ovo kurac.
   https://www.facebook.com/1555028228076384/videos/1723486887897183/

   • Damir
    Odgovori

    E, ovo je već druga pjesma, tu palac nije samostalan, već je savijen preko srednjih prstiju, što bi značilo u ovom slučaju, kako i prema tekstu iz bitno. net, da je riječ upravo o strukturama koje spominješ u članku iznad, osim u slučaju da se netko iz crkvene hijerarhije ogradio ili na bilo koji način odbacio sve veze i sličnosti s “gospodom iz videa kojeg podastreš. Ne zamjeri što se malo pravim blesav, što dublje istražimo stvari, istina će biti jasnija, čvršća i temeljitija. Pozdrav

 • giuseppe
  Odgovori

  Ja bih rekao dvije stvari. Prvo, kad se govori o povijesti, popizdim. Pogotovo kad mi neko kaže Isus je govorio… Ma jesi ti šeta uz njega pa ga čuja ? Što je iskrivljeno, što je ispravno, ko je što falsificirao, mijenjao, to ne možemo znati i zato sve uzimam sa zadrškom.
  Drugo, bi li mogli prihvatiti istinu da je katolička religija prava istina i da je Bog (ili što već) ustvari pravi licemjer i egocentrik i da svijet treba izgledati upravo ovako ?
  Nemojte me krivo shvatiti, ja samo postavljam pitanja. Meni je ovaj članak ok jer i sam tako razmišljam, kao i o većini tekstova na ovoj stranici, ali što ako…?

 • zenfjaka
  Odgovori

  Uzdržat ću se od komentara da ne bilo da san se napušija…opet..a nisan majke mi ne koristim psihodelike u svrhu izmjenjenog stanja svi-jesti…tman posla i ovako iman nered s percepcijom stvarnosti .
  Dakle, moguće da je matematika zgodna.

  Koliko Je Ljudi ubio “Bog”?

  Ponekad se u Bibliji spominje koliko ih ( nas ) je točno ubio.
  Nije točno sigurno koliko, ali je puno. Koliko ih je ubio u potopu, koliko živih ispekao u Sodom-i i Gomorrah-u? Koliko je prvobitnih Egipćana ubio? Tu je sigurno nemoguće sve prebrojati točno.

  Biblija u kojoj se ponekad spominje koliko ih (nas) je točno ubio, za one koji neznaju, je zbirka tekstova koje kršćani drže svetima, od Boga nadahnutima i glavnim izvorom svoje vjere; nastali su u vremenu između 1513. pr. Kr. U kršćanstvu Bog je jedan od termina koji opisuje savršeno, nadljudsko biće, za koje se vjeruje da je stvoritelj svijeta i upravljač čovjekove sudbine. Vjerovanje u boga zove se religija, a obredi u njegovu čast bogoslužje.
  Evo slijedi popis onih koji se spominju u Bibliji da su ubijeni od strane samoga Boga, za sad smo zbrojili 2 391 421 ljudskih bića:

  Broj ubijenih
  Lotovu ženu jer je pogledala unatrag Gen.19:26, BT 1 1
  Er kojeg je Bog “uništio pogledom” Gen.38:7, 1 Chr.2:3, BT 1 2
  Onana jer je masturbirao Gen.38:10, BT 1 3
  Faraona i 600 kapetana bojovnika ( + njegovu čitavu vojsku ) Ex.14:8-26 601+ 604+
  Gole plesačice oko Aaronovog zlatnog teleta Ex.32:27-28, 35, BT 3000 3604+
  Aaronove sinove Lev.10:1-3, Num.3:4, 26:61, BT 2 3606+
  Blasfemičara Lev.24:10-23, BT 1 3607+
  Čovjeka koji je sakupljao granje u subotu Num.15:32-36, BT 1 3608+
  Koraha, Dathana, i Abirama ( i njihove obitelji ) Num.16:27, BT 12+ 3620+
  Spaljenih na smrt Num.16:35, 26:10, BT 250 3870+
  Koji su se žalili Num.16:49, BT 14,700 18,570+
  Koji su se kurvali Num.25:9, BT 24,000 42,570+
  Midianitski masakr Num.31:1-35, BT 90,000+ 132,570+
  Bog je rekao Joshui da kamenuje obitelj do smrti Joshua 7:10-12, 24-26, BT 5+ 132,575+
  Bog je rekao Joshui da ubije svakoga ( Jericho ) Joshua 8:1-25, BT 12,000 144,575+
  Joshua ubija pet kraljeva Joshua 10:24-26, BT 5 144,580+
  Bog ubija 10000 ( Canaaniti i Perizziti ) Judges 1:4, BT 10,000 154,580+
  Ehud zabija nož u trbuh kralja po Božjem nalogu Jg.3:15-22, BT 1 154,581+
  Bog ubija Moabite Jg.3:28-29, BT 10,000 164,581+
  Bog natjera Midianitine vojnike da se ubiju međusobno Jg.7:2-22, 8:10, BT 120,000 284,581+
  Bog daje Samsonu snagu da ubije 30 “komada” Jg.14:19, BT 30 284,611+
  Božji duh daje Samsonu snagu za “dalje” Jg.15:14-15, BT 1000 285,611+
  Samsonov teroristički akt potpomognut Bogom Jg.16:27-30, BT 3000 288,611+
  Bog ubija “Benjaminovu djecu” Jg.20:35-37, BT 25,100 313,711+
  Još istih kasnije Jg.20:44-46 25,000 338,711+
  Za gledanje u Božju arku ( ljude Betšemeša ) 1 Sam.6:19 50,070 388,781+
  Bog rasturio Palestince 1 Sam.14:12 20 388,801+
  Samuel ( po Božjoj naredbi ) kolje Agaga 1 Sam.15:32-33 1 388,802+
  Bog ubio Nabala 1 Sam.25:38 1 388,803+
  Bog ubio Uzzaha 2 Sam.6:6-7, 1 Chr.13:9-10 1 388,804+
  Davidovog i Bathshebinog dječaka 2 Sam.12:14-18 1 388,805+
  7 sinova Saula 2 Sam.21:6-9 7 388,812+
  Bog poslao kugu na ljude 2 Sam.24:13, 1 Chr.21:7 70,000+ 458,812+
  Proroka 1 Kg.13:1-24 1 458,813+
  Ubio vođe religija u molitvi 1 Kg.18:22-40 450 459,263+
  Bog zakolje Sirijce… 1 Kg.20:28-29 100,000 559,263+
  Još ubija “malo” Sirijaca… 1 Kg.20:30 27,000 586,263+
  Bog poslao lava da pojede čovjeka ( valjda je toliko volio životinje ) 1 Kg.20:35-36 1 586,264+
  Ahaziaha jer se molio krivom Bogu ( oh dakle, ima ih više? ) 2 Kg.1:2-4, 17, 2 Chr.22:7-9 1 586,265+
  Spaljeni od strane Boga ( ovaj je izgleda bio i piroman… ) 2 Kg.1:9-12 102 586,367+
  Bog poslao 2 medvjeda koji ubijaju 42 DJECE jer su se smijala Elishinoj ćelavoj glavi!!! ( ovdje je svaki komentar suvišan… ) 2 Kg.2:23-24 42 586,409+
  Pregažen na smrt jer nije vjerovao Elijah 2 Kg.7:17-20 1 586,410+
  Jezebel 2 Kg.9:33-37 1 586,411+
  Bog šalje lava da ubije “neke” strance ( izgleda da nije volio strance… nije imao osjećaj za turizam… ) 2 Kg.17:25-26 3+ 586,414+
  Vojnike Azirijce 2 Kg.19:35, 2 Chr.32:21, Is.37:36 185,000 771,414+
  Saul 1 Chr.10:14 1 771,415+
  Bog izruči Izraelce u neprijateljske ruke ( oh, “špija”… ) 2 Chr.13:15-17 500,000 1,271,415+
  Jeroboam 2 Chr.13:20 1 1,271,416+
  Bog uništi Etiopljane ( valjda im nije dao jesti… ) 2 Chr.14:9-14 1,000,000 2,271,416+
  Bog Jehoramu vadi crijeva ( klasični “mesar”… ) 2 Chr.21:14-19 1 2,271,417+
  Vojnici Jude 2 Chr.28:6 120,000 2,391,417+
  Ezekieva žena Ezek.24:15-18 1 2,391,418+
  Ananias i Sapphira Acts 5:1-10 2 2,391,420+
  Herod Acts 12:23, BT 1 2,391,421+

  ( preneseno sa: http://dwindlinginunbelief.blogspot.com/2006/08/how-many-has-god-killed.html )

  http://www.val.hr

  Dakle, ako Bog ima potrebe ubijati – onda nam kao takav ni ne treba! Uviđamo “Božje” nastrane scene ubijanja, pa osobno mislim da nitko normalan nebi trebao podržavati “takvog Boga”. No, kako su ljudi NESVJESNI, većinom razmišljaju kao ovce – ne uviđaju kojim silama nedjeljom daruju svoju energiju ( i novac, naravno, koji je energija 3. denziteta ).

  Kojem se “Bogu” vi molite? Pazite, jer će vam uvijek jedan od “njih” odrezati glavu jer se molite krivom… HAHAHA!

  Najšira percepcija kojom bi ovo mogli sagledati je ta da jedan dio Boga ubija neke druge dijelove Boga… jer smo ionako svi, sve što postoji, sve zajedno – Bog. Zašto ljudi misle da su ODVOJENI od Boga? Zato što su neki manipulatori tako htjeli… a time proveli svoje neke zamisli… sviđalo se to nama ostalima – ili ne.

  Mislim da je krajnje vrijeme da ljudi počnu razmišljati svojim glavama ukoliko žele napredovati.

  Kaže se da je bezuvjetna ljubav Božanska. Bog voli ljude bezuvjetno. Što god da mi učinili i kako god mi to učinili,Bog će nas uvijek voljeti. On će uvijek i oprostiti.
  —————
  Jedva sam uspio ovo copy paste…izbacilo me, bolje da ne kažen koliko puta..al štaš kad san tovar… možda je “onaj” stvarno ujaha na tovaru, ne sjećam e gdje ali negdje je…Pozdrav! :)

  • an
   Odgovori

   Baš sam se pitala kako ćeš ovo pregrmiti :):”
   Bog poslao 2 medvjeda koji ubijaju 42 DJECE jer su se smijala Elishinoj ćelavoj glavi!!! ( ovdje je svaki komentar suvišan… ) 2 Kg.2:23-24 42 586,409+”

   I?
   Što sa tim?
   Radiš pribilješke za suditi Mu?
   Otkazati Mu pravo na postojanje?

   Nema u svemu tome nikakve tajne, sam si rekao da su to podaci iz Biblije. Ima još:”Strašno je upasti u ruke Boga živoga.” i “Druga (vječna) smrt i sud..”
   Sad: ili jastukom (izolacijom)preko glave (neba/istine), ili tražiti ima li puta za zaobilazak onakve, a i gore, buduće sudbine.

   Bog je B O G. On gore, ti dolje. Ili ipak biraš nešto “alternativno”.
   Čitaj Novi Zavjet, ovo ti je kao kad beba jede meso.

 • yam
  Odgovori

  Što manje ugovora ,to bolje.Što je ugovoreno papirom ,neka se istim načinom razvrgne.
  Još nam preostaje da razvrgnemo ugovore sa izumiteljima papira(kinezi) i slova,riječi.
  Slovo ubija,mrtvo slovo na papiru–mrtva priroda,mrtvo drvo

 • yam
  Odgovori

  Onaj ručni znak je neki tip apana mudre iz joge ,za bolju probavu,aktivaciju solarnog pleksusa,tjeranje demona….budimo realni,većina demona i bolesti je zbog slabe probave,vražijh zmija,gljivica,strani genski materijal,nečist.
  Naravno da katolici to podupiru,pa kruh(gluten) i alkohol su proglasili bogom,da vam upljesnive mozak,i još vam to golim šapama bacaju u usta..gle.. psi nam jedu iz ruku…
  ajd popovi,prote bar rabe žlicu kad vas šopaju šrotom,a ovi prvo obrišu dupe pa vas posluže.
  kad podižu pričest..oj zmijo nečista dođi nam iz dupeta u glavu..zato je katolicizma vampirizam

 • zenfjaka
  Odgovori

  Mu??? ko Mu????…kada je netko pitao netkog kome zvono zvoni ( Hemingway) odgovor je bio: ne pitaj kome zvono zvoni jer možda tebi zvoni :)…a di je tko bija kad je grmilo bome i prigrmilo đava zna..a siguran sam da mu nije bilo(đavlu) lako ka šta će opet bit zauvik…nema više za**bancije…a usput citat iz objave :)
  ” Po djelima se čovjek poznaje i odmah mu se sudi za/po tim djelima gdje je namjera razgolićena za svakoga da je vidi u svakom/bilo kojem takvom djelu, pri čemu se bilo koja/sva bića u svjesnoj namjeri za proviziju ili pomoću izostavljanja istine, drže dužnima da sude samima sebi.”… To je prirodni zakon.:)Zakon uzroka i posljedica kao što su neki primjetili.
  U ljubavi i miru, pozdrav.

 • STO
  Odgovori

  još jedan je pao . Svi glavni ugovori su opozvani, skoro ništa nije više ostalo :)

 • GOB
  Odgovori

  Interesantna diskusija, medjutim da li je sigurno da je Bog isto sto i religija? Postojanje ili nepostojanje Boga se moze diskutirati medjutim ako se prihvati da postoji, postavljen je uvijek na mjesto iznad ljudi. Religija koja velica tog Boga je stvorena od ljudi, dakle je manja od Boga. Da li onda religiozne tradicije imaju zaista vezu sa Bogom ili samo sa ljudima? Ja bih prije tumacila da je odbijanje neke religije prekid ugovora sa ljudima nego sa Bogom.

Leave a Comment

Napišite traženi pojam i stisnite Enter za traženje