Pismo banci 3 – EKSKLUZIVNO!

 In Bankarstvo i financije, Predlošci pisama

Poštovani čitatelji, 

U nastavku možete pročitati još jedno pismo koje je danas poslano banci a u kojem pošiljatelj pisma (hvala na dozvoli za objavljivanje) koristi kreativnu strategiju.

Banka
Na ruke: Ime Prezime
Adresa
Grad
U jednom lijepom gradu, 16.05.2013.

ZAHTJEV ZA DOPUNOM DOKUMENTACIJE

Re: Vaše pismo od 29.04.2013. (u prilogu)

Zamijetio sam da bi mogle postojati određene nepravilnosti u svezi financiranja
UGOVORA O KREDITU BROJ xxxxx na koji se pozivate u gore navedenoj referenci. U
cilju rješavanja ovog pitanja zahtijevam od Vas:

1. Da predočite i dostavite preporučenom poštanskom pošiljkom na moju adresu
dokumentaciju koja dokazuje da je novac koji Vam navodno dugujem prethodno postojao,
da je bio u Vašem vlasništvu te da na njega polažete prava pozivajući se na gore naveden
UGOVOR O KREDITU BROJ xxxxx.

2. Da predočite i dostavite preporučenom poštanskom pošiljkom na moju adresu
dokumentaciju o povijesti podrijetla novca za koji Vaš poslovni subjekt tvrdi da je
prethodno postojao, da je bio u Vašem vlasništvu te da na njega polažete prava pozivajući
se na gore naveden UGOVOR O KREDITU BROJ xxxxx. Tražena dokumentacija mora
nedvojbeno pokazati i dokazati svoje podrijetlo najmanje tri (3) generacije unazad.

3. Da predočite i dostavite preporučenom poštanskom pošiljkom na moju adresu
dokumentaciju da je transakcija gore spomenutog novca (koji je postojao prije transakcije,
koji je bio u Vašem vlasništvu i na koji polažete prava) zaista izvršena od strane navodnog
vjerovnika prema meni uz predočenje računa za spomenutu transakciju te uz predočenje
moje potvrde o primitku spomenutog novca.

Izostanak odgovora na ovaj zahtjev smatrat će se priznanjem da tražena
dokumentacija ne postoji.

Molim da mi navedene dokumente dostavite preporučenom poštanskom pošiljkom na
moju adresu unutar petnaest (15) kalendarskih dana od dana kada će biti zabilježeno da
ste zaprimili ovaj zahtjev za dopunom dokumentacije.

Ukoliko niste u mogućnosti predočiti valjane dokaze koje navodim pod točkama 1.,2., i 3.
da imate pravo išta od mene potraživati, to znači:

A) Da dug ne postoji;
ILI
B) Da dug nikada nije ni postojao;
ILI
C). Da je dug podmiren u cijelosti
I/ILI
D) Da je bilo koji ugovor između nas bio ništavan od početka;
E) Da će sve negativne primjedbe o mojoj kreditnoj sposobnosti biti uklonjene iz službene
dokumentacije (bilo kod Vas ili kod drugih institucija i registara) te da ćete me o tome
izvijestiti najkasnije šezdeset (60) dana od dana kada zaprimite ovu Obavijest i zahtjev,
preporučenom poštanskom pošiljkom;
F) Da se odričete Vašeg potraživanja i da se njime više nećete baviti;
G) Da prihvaćate odgovornost za svu štetu koju bih mogao pretrpjeti zbog Vašeg
djelovanja, ili odsustva Vašeg djelovanja;
H) Da ćete mi na bankovni račun prema mom izboru uplatiti sav novac koji sam do danas
ja uplatio Vama.

Nadalje, prihvaćam odgovor samo preporučenom pismenom pošiljkom. Na nikakvu
korespodenciju e-mailom, telefonom ili drugim medijima neću odgovarati te ću to smatrati
uznemiravanjem i tom uznemiravanju ću se znati oduprijeti uz pomoć Zakona.

Molim Vas da na umu imate principe dobre volje, savjesnosti i poštenja u poslovanju te da
bez odgađanja iznesete primjedbe na svaku od gore navedenih izjava od A-H pojedinačno
i detaljno te da pritom ništa ne skrivate, kako ste i obvezni učiniti prema Zakonu o
obveznim odnosima.

Ovim putem, dok mi ne dostavite traženu dokumentaciju, NE PRIHVAĆAM Vašu izjavu o
postojanju navodnog duga i NE PRIHVAĆAM Vaše potraživanje koje od mene tražite.

Bez predrasuda, zle namjere i u dobroj vjeri.

Ime Prezime

Ovo pismo poslano je na voditelja odjela naplate.

Recent Posts
Showing 3 comments
  • Djuro
    Odgovori

    Evo poslao sam i prošao rok od 7 dana od primitka…prošlo ukupno 11 dana..i šta sad?? je li samo ovaj dokument dovoljan ako zavrsimo pred sudom ili??

pingbacks / trackbacks

Leave a Comment

Napišite traženi pojam i stisnite Enter za traženje