Pismo banci – EKSKLUZIVNO!!!

 In Bankarstvo i financije, Predlošci pisama

Poštovani čitatelji,

Dobili smo dozvolu od jednog našeg čitatelja da objavimo editirano pismo koje je danas krenulo na svoj put prosvjetljenja preporučenom poštanskom pošiljkom, prema ljudima koji od njega nezakonito potražuju novac.

Svakako pročitajte!

Jedna austrijska banka

Na ruke Ime Prezime

Ulica

Poštanski broj – Grad

Poštovani!

Povodom  Vaše nepotpisane obavijesti od 21.4.2013 (vidi u prilogu) šaljem vam slijedeći

OBAVIJEST I ZAHTJEV

ZA DOPUNOM DOKUMENTACIJE

Slijedom najnovijih informacija koje su došle u moj posjed a koje kažu i to prilično argumentirano da je bankarski sustav, a koji naravno uključuje i Vašu banku, kriminalna organizacija koja u dosluhu sa državnim vladama i drugim korporativnim elementima potkrada slobodne ljude, provodi robovlasnički sustav pomoću privatnih fiktivnih novčanih sistema, čime vrši ilegalni transfer bogatstva iz ruku ljudi u bankarske ruke.

Budući da JA ne želim imati posla sa nikakvim kriminalnim organizacijama koje podržavaju robovlasnički sustav tako ne želim niti sa Vama. Međutim ako Vi tvrdite da niste kriminalna organizacija i da moj navodni dug kojeg spominjete u vašoj nepotpisanoj obavijesti zaista postoji, molim Vas da to opovrgnete odgovorima na dolje navedena pitanje i dostavite spomenutu dokumentaciju.

 1. Jesam li dužan banci upravo sada? (Molim vas, odgovorite sa da ili ne).
 2. Molimo potvrdite da je banka zapravo posjedovala novac za kojeg tvrde da su mi ga posudili, prije nego je moj kredit odobren. Drugim riječima, da li je banka fizički imala novac koji su mi posudili, prije nego se novac pojavio na mom računu?
 3. Da li bi  banka bila spremna izmijeniti ugovor o kreditu na sljedeći način: “Mi, banka, smo u stvari posjedovali  novac koji smo vam posudili, prije nego što je kredit odobren “
 4. Da li je kredit financiran sredstvima koja su pripadala banci u vrijeme kad je zajam odobren? Bilo kako bilo, molimo vas da detaljno opišete računovodstveni postupak koji se koristio za stvaranje moga kredita.
 5. Da li je banka uslijed mog djelovanja pretrpila štetu?  Opišite na koji način ste oštećeni.
 6. Je li banka arhivirala moj zadužnicu / prenosivi vrijednosni papir kao aktivu/imovinu u svoje knjige? Ako da, kako je moj instrument korišten za stvaranje mog kredita, i gdje je moja vrijedna zadužnica/prenosivi vrijednosni papir sada?
 7. Da li banke sudjeluju u shemi sekuritizacije kojom se dugovi/zadužnice pakiraju, a potom prodaju trećoj osobi/osobama putem ”entiteta/vozila posebne namjene”, ili sličnih procesa?
 8. Sa referencom na točku 6., da li je moj kredit sekuritiziran? Ako jest, molim vas pošaljite mi sve pojedinosti glede njegove sekuritizacije.
 9. Da li banke imaju zakonsko pravo tražiti novac za koji tvrdi da joj dugujem? Ako je tako, odakle dolazi to legalno pravo, uz pretpostavku da je kredit sekuritiziran?
 10. Je li moj kredit u banci rješen od strane entiteta/vozila posebne namjene, police osiguranja, ili bilo koje druge stranke?
 11. Što se tiče zaloga/jamstva kojeg sam dao banci, da li je to osiguranje prodano ili dano kao zalog /jamstvo nekoj drugoj stranci?

Ukoliko ne odgovorite na zadovoljavajući način na moja pitanja i ne dostavite tražena objašnjenja i dokumentaciju biti će potpuno razumno smatrati da:

1.Da dug ne postoji;

ILI

2. Da dug nikada nije ni postojao;

ILI

3. Da je dug podmiren u cijelosti

I/ILI

4. Da je bilo koji ugovor između nas bio ništavan od početka;

5. Da će sve negativne primjedbe o mojoj kreditnoj sposobnosti biti uklonjene iz službene dokumentacije (bilo kod Vas ili kod drugih institucija i registara) te da ćete me o tome izvijestitinajkasnije šezdeset (60) dana od dana kada zaprimite ovu Obavijest i zahtjev, preporučenom poštanskom pošiljkom;

6. Da se odričete Vašeg potraživanja i da se njime više nećete baviti;

7. Da prihvaćate odgovornost za svu štetu koju bih mogao pretrpjeti zbog Vašeg djelovanja, ili odsustva Vašeg djelovanja.

8. Da je Banka kriminalna organizacija

Nadalje, prihvaćam odgovor samo preporučenom pismenom pošiljkom. Na nikakvu korespodenciju e-mailom, telefonom ili drugim medijima neću odgovarati te ću to smatrati uznemiravanjem i tom uznemiravanju ću se znati oduprijeti.

Molim Vas da na umu imate principe dobre volje, savjesnosti i poštenja u poslovanju te da bez odgađanja iznesete primjedbe na svaku od gore navedenih izjava pojedinačno i ništa ne skrivate.

Dajem Vam rok od 10 (deset) dana da odgovorite na ovaj zahtjev. Odsustvo Vašeg odgovora ili nepotpun odgovor smatrat ću suglasnošću sa svime što ova obavijest i zahtjev sadržava.

Napomene: Obaviještavam Žive Ljude koji čitaju ovu obavijest da budu svjesni mogućih posljedica ukoliko me pokušaju na bilo kakav način zastrašivati, kontaktirati na nedozvoljen način ili slati pisma koja ne sadržavaju ono što sam tražio. Tražiti ću zadovoljštinu na sve legalne načine ali ne od banke već Vas osobno. Budite prvenstveno ljudi a ne službenici , preispitajte vašu poziciju u kojoj potpomažete kriminalne radnje Vašeg gazde. Ako do sada niste imali nikakve informacije u vezi ove teme sada imate i svaka vaša daljnja radnja čini vas suučesnikom u kriminalu o kojem sada imate saznanja.

Molim Vas da ubuduće potpisujete vaša pisma, a ne šaljete automatske odgovore jer se tako osjećam više čovjek, da ne kontaktiram sa automatskom sekretaricom.

U Ljubavi , Miru i Radosti, bez zle namjere sa štovanjem,

Ime i prezime (jednog slobodnog čovjeka)

U jednom našem lijepom gradu, 13.5.2013.

Ovo pismo je poslano Predsjedniku Uprave i Voditelju Odsjeka za naplatu potraživanja.

Recent Posts
Showing 8 comments
 • Mario
  Odgovori

  A zašto ne pokažete urudžbirane dokumente, pa zacrnite imena i prezimena itd. Ovako je malo neozbiljno. Želim vjerovati da je ovo istina. Ja sam onaj sa šanka od subote 11.05. iz Luna.

  • Mario
   Odgovori

   Ok, posipam se pepelom. Preporučena pošiljka.

 • Tihomir
  Odgovori

  Svaki dokument ovdje je primjer dokumenta koji šalješ osobama! ako se zacrni ime i prezime i ostale stvari kako ćeš onda znati da je to tamo! HM! Mislim da jedino neozbiljno je to tvoje pitanje, uz svo dužno poštovanje prema tebi! Ni meni u početku nije puno toga bilo jasno no nakon što sam sve pročitao shvatio sam da je stvarno jednostavno! samo se treba oslobodit straha! pozdrav!

 • oppthrvatska
  Odgovori

  Tihomire – Mario se sam ispravio i kako sam kaže – posuo pepelom jer je shvatio o čemu se radi. Mnogo je informacija na stranici i jasno je da je nekome tko je ovdje nov malo teško pohvatati konce. Polako. Sve će sjesti na svoje mjesto s vremenom koje svatko uloži u proučavanje naše stranice.

 • Tihomir
  Odgovori

  omg! S puno poštovanja oprosti! :(
  nisam vidio da je reply! omg! kako mi je sada bed! sry još jednom! Da oppt nije transparentan zamolio bih te sada da obrišeš taj moj post! sry još jednom! :(

pingbacks / trackbacks

Leave a Comment

Napišite traženi pojam i stisnite Enter za traženje