Pismo utjerivačima navodnih dugova

 In Pravo i zakoni, Predlošci pisama

Dugo je vremena prošlo otkada sam pisao nekome pismo, i pomalo sam zahrđao. Ali ovo je kao bicikl – predlošci pisama su ovdje, a ovdje su sada i nova znanja koja u vrlo nezavidan položaj stavljaju onoga koji od Vas traži novac kad na njega nema nikakvo pravo. 

Odabrao sam za odgovor pismo stare paradigme, jer ga smatram primjerenijim za ovaj slučaj.

Kontaktirala me tvrtka koja se bavi ovom gnjusnom djelatnošću, za navodni dug od 100 kuna koji je doista nepostojeći. Svakako bih OPET napomenuo da se kod pisanja pisama čovjek mora koristiti samo istinom. Netko tko znanjem o problematici u osobnu dobit pretače svoje niske pobude ne zaslužuje ništa više od mog prijezira, a nadam se i Vašeg.

Čast je naš štit a istina je naš mač koji uvijek na dohvatu ruke treba imati.

NIJE OTVORENO ZA PREGOVARANJE

XXXXXXXXXXXES Xxxxxxxx

OIB: 000000000000

Centar za upravljanje potraživanjima

P.P. 000

00000 Grad

U Zagrebu, 25.07.2013.

Poštovana,

Ovim putem uručujem Vam ovu

Obavijest i zahtjev

Referenca 1: Vaša navodna OBAVIJEST O POKRETANJU SUDSKOG POSTUPKA od 23.07.2013., pod pozivom na broj 0000000, zaprimljena i pročitana 25.07.2013.

Poštovana Xxxxx Xxxxxxxxx,

Hvala na Vašem nepotpisanom pismu od 23.07.2013. u kojem tvrdite da ste mi slali prethodne navodne opomene, a koje ja nisam zaprimio. Naime, kada se bavite ovakovim stvarima, a želite se s njima baviti na valjan, transparentan i istinit način, nužno je takve stvari slati preporučenom poštanskom pošiljkom kako biste imali dokaz da je taj kome nešto šaljete to što ste mu poslali zaista primio.

Ovim putem Vas obavještavam da Vašu papirnatu pošiljku (Referenca 1), s dužnim poštovanjem odbijam u cijelosti zbog činjenice da niste ponudili nikakve dokaze da:

1. Ste Vi stranka u bilo kojem ugovoru u kojem sam i ja stranka;
ILI
2. Ste Vi Agent ili Zastupnik (ili nešto treće) stranke u bilo kojem ugovoru u kojem sam i ja stranka;
I
3. Ste u posjedu navodnog originalnog ugovora koji je zakonski valjan;
I
4. Imate u posjedu ovlaštenje na koje se pozivate, izdato od navodnog vjerovnika, a vezano na ovaj slučaj.

Nepotpisano pismo kojim tvrdite da ste nečiji ovlašteni agent/zastupnik/posrednik/ili štogod drugo tvrdili da jeste, nije nikakav dokaz da je to što u tom pismu tvrdite istina. Stoga nemam nikakovu zakonsku obvezu niti potvrditi niti zanijekati da imam bilo kakav ugovorni odnos s navodnim vjerovnikom kojeg spominjete u Vašem pismu.

Stoga, nalažem Vam da OBUSTAVITE SVE POSTUPKE PREMA MENI vezane za Vaš zahtjev. Tek po primitku valjanih dokaza o Vašem svojstvu i Vašem pravnom uporištu u ovom slučaju, posvetiti ću Vašoj obavijesti prikladnu pažnju. Valjanim dokazima smatrat ću:

Kompletne kopije svih ugovora koje imate ili ste imali s Vašim navodnim ugovornim partnerom a koji se tiču ovog slučaja. Spomenuti ugovori moraju biti istovjetni originalnim ugovorima, što ćete potvrditi izjavom osobe/osoba odgovorne/odgovornih za zastupanje Vaše tvrtke, koju će ta osoba ili osobe potpisati vlastitom rukom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, imajući u vidu članak 305. Kaznenog zakona. Ta izjava također mora ili potpuno opisati dodatne usmene i/ili implicirane ugovore i dogovore koje imate s Vašim navodnim ugovornim partnerom, ili potvrditi istom tom izjavom da takovi ugovori i dogovori ne postoje niti su ikad postojali.

Ovim putem dajem Vam rok od deset (10) dana da odgovorite na ovu Obavijest i zahtjev od datuma slanja iste, i to dostavom gore tražene dokumentacije preporučenom poštanskom pošiljkom na moju adresu kako biste me uvjerili da su svi Vaši odgovori na moje gore navedene zahtjeve istiniti, bez obmane, prijevare ili zle namjere. Ukoliko mi ne dostavite SVU navedenu dokumentaciju najkasnije deset (10) dana od dana kada je ova Obavijest i zahtjev poslana, to će značiti da se u potpunosti slažete sa slijedećim izjavama:

1. Da ste Vi nepostojeća stranka u navodnom ugovoru;
2. Da nemate niti ste ikada imali zakonsko uporište;
3. Da nemate niti ste ikada imali neposredna saznanja o ovom slučaju;
4. Da je Vaš zahtjev prema meni pokušaj prijevare;
5. Da odustajete od Vaših zahtjeva prema meni i da se njima više nećete baviti;
6. Da prihvaćate odgovornost za svu štetu koju bih mogao pretrpjeti zbog Vašeg djelovanja, ili odsustva Vašeg djelovanja.

Siguran sam da ste zamijetila kako sam Vam dao jednaki rok kao i Vi meni, kako bih osigurao da pred zakonom budemo jednaki, što možete smatrati izrazom mog poštovanja prema Vama.

Molim da imate na umu kako na sigurnom mjestu čuvam pisanu korespondenciju vezanu za ovaj slučaj i stoga nisam suglasan da me kontaktirate telefonom, elektronskom poštom, ili bilo kojim drugim načinom osim u pisanom obliku preporučenom poštanskom pošiljkom. Svaka buduća komunikacija mora biti u navedenom obliku kako bismo i Vi i ja osigurali dokaze da se međusobna komunikacija zaista i dogodila. U suprotnom ću biti prisiljen meni neprihvatljiv način komunikacije ignorirati, bez ikakove namjere da tim svojim postupkom prema bilo kome nastupim s odsustvom poštovanja ili da na bilo koji način povrijedim njegov ili njezin ljudski integritet.

Bilo koji telefonski poziv, elektronsku poštu, SMS poruke ili posjete, meni ili članovima moje obitelji, ili mojim kolegama s posla ili mojim poslovnim partnerima, a vezane za ovaj slučaj smatrat ću uznemiravanjem i budite uvjereni da ću se tom uznemiravanju znati othrvati uz pomoć zakona.

Ukoliko ipak želite predočiti valjane dokaze da ste Agent ili Zastupnik ili Posrednik ili Ugovorni partner ili što god već jeste sa strankom koju ste spomenuli, te odlučite prema meni nastupiti u tom svojstvu ili svojstvima – ovim putem smatrajte da sam Vas obavijestio da ćete, osim dostave gore spomenute dokumentacije, imati i nove obveze, iste one obveze kao što ih ima i navodni vjerovnik u navodnom ugovoru. U svakom slučaju, ako do toga bude moralo doći, tražit ću Vas valjani ugovor, kao što biste pretpostavljam i Vi mene tražili valjani ugovor da ja od Vas tražim novac, jer se vjerojatno ne biste željeli izložiti mogućnosti da djelujete izvan zakona.

Ukoliko se niste informirali o valjanosti navodnog originalnog ugovora prije nego što ste navodno postali Ugovorni partner s navodnim vjerovnikom, to bi značilo da ste napravili značajan propust u Vašem poslovanju. Ukoliko pak niste napravili nikakav propust u poslovanju, tražena dokumentacija zasigurno je u Vašoj ladici, spremna da bude poslana preporučenom poštanskom pošiljkom čim završite s čitanjem ovog mog pisma.

Neiskusni i neinformirani ljudi lako mogu biti zastrašeni i navedeni da izvrše tražene uplate temeljem nečega što je ničim potkrijepljena prijetnja. Ovog trenutka nisam u posjedu niti jednog jedinog dokumenta koji bi potkrijepio Vaš zahtjev. To je upravo ono što tražim – dokaze o valjanosti potraživanja. Ukoliko ti dokazi ipak izostanu, a Vi ipak odlučite nastaviti djelovati bez dokaza, ovaj slučaj bi s pravne točke gledišta Vaše djelovanje lako mogao skrenuti s običnog nemara u sferu interesa krivičnog zakona.

Molim da imate na umu da opće prihvaćeni principi dobre vjere, savjesnosti i poštenja u poslovanju zahtijevaju da, ukoliko imate razumne primjedbe na ovu Obavijest i zahtjev (na bilo koji njezin dio) bez odgađanja iznesete te Vaše primjedbe te da pri tome ne skrivate nikakve druge primjedbe kojima biste me mogli naknadno iznenaditi. Stoga je s moje strane razumno zaključiti da ukoliko na ovu Obavijest i zahtjev (na bilo koji njezin dio) ne ponudite nikakve posebne primjedbe a koje ćete mi poslati preporučenom poštanskom pošiljkom unutar deset (10) dana od dana kada je ista poslana – da se u potpunosti slažete sa svime gore navedenim.

Također bih molio da obratite pažnju na Zakon o zaštiti osobnih podataka te od Vas zahtijevam da se u ovom slučaju pobrinete da spomenuti zakon bude poštovan do zadnjeg slova.

NEMATE MOJE DOPUŠTENJE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU MOJIH OSOBNIH PODATAKA, NITI STE GA IKADA IMALI, A NISTE PONUDILI DOKAZE DA TO IMATE PRAVO ČINITI KOJE OD VAS ZAHTIJEVAM.

Svaka Vaša akcija koja upućuje na kršenje bilo kojeg članka spomenutog zakona dobiti će moju energičnu i odlučnu pozornost koja će biti popraćena odgovarajućim zakonskim koracima.

Ovim putem smatrajte se obaviještenom da od Vas zahtijevam da bez odlaganja nepovratno izbrišete sve moje osobne podatke iz Vaše baze podataka.

To niste dužni učiniti ako mi predočite sve što sam u ovom pismu od Vas tražio.

Ukoliko mi ipak ne dostavite dokumentaciju koju od Vas tražim, smatrat ću da bez moje suglasnosti koristite moje osobne podatke. Napomenuo bih također da je naknada za korištenje mojih osobnih podataka 50.000,00 Kn (pedesettisuća kuna) po svakom danu korištenja mojih osobnih podataka bez moje suglasnosti.

Stoga bih Vam predložio da mi preporučenom poštanskom pošiljkom pošaljete valjano ovjerenu izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi moji osobni podaci nepovratno izbrisani iz Vaše baze podataka i to najkasnije deset (10) dana od dana kada je ovo moje pismo poslano.

U suprotnom, očekujte račun od mene. Obračun vršim svakog ponedjeljka. U ovom slučaju ću napraviti iznimku jer sutra idem na godišnji odmor od dva tjedna pa ću obračun napraviti kada se vratim.

Odsustvo Vašeg odgovora znači Vašu suglasnost sa svime što ova Obavijest i zahtjev sadržava.

Bez zle namjere, sa štovanjem,

Ime Prezime

Potpis

Upozorenje: Vaši pozivi telefonom mogu biti snimljeni na odgovarajući medij.

Prilog 1: navodna OBAVIJEST O POKRETANJU SUDSKOG POSTUPKA, kopija istovjetna originalu što potvrđujem svojim potpisom ispod ove izjave pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću. 

Recent Posts
Showing 7 comments
 • Hrvoje Petrić
  Odgovori

  Evo jedan konkretan primjer, kako ti ljudi mogu djelovati?

  Nije mi baš sve potpuno jasno, pogotovo kad se ne da osobna policajcu, ili te privede ili završiš u ludnici kad mu počneš govoriti o pravima, zakonima, kako nisam tvrtka nego osoba.
  Ima još hedna njihova fora, kod dvogodišnjih ugovora jedan poznati nap operater naplati 25 umjesto 24 rate?

 • Kruno
  Odgovori

  Jako me zanima jel netko do sada pokušao slično poslati EOS-Matrix-u, ili ja moram biti prvi koji će to učiniti!?

  Zahvaljujem na sjajnim tekstovima i trudu cijele ekipe!

  • Valter
   Odgovori

   svaki predložak pisma objavljen na Zvonu Istine zaista je i poslan na odgovarajuće adrese.

   • Nikola
    Odgovori

    Ja se isto spremam EOS-Matrix-u poslat pisamce. Uznemiravali telefonski svako malo, putem telefona sam porucio da mi dostave jasnu dokumentaciju o navodnom dugu koji potrazuju. Preuzeli su navodno dugovanje od PBZ-a. Dobio sam jadan list papira o stanju dugovanja u PBZ-u 2.9.2014. Pise da je na dan 16.04.2013 dugovanje iznosilo:

    s osnove glavnice 0kn
    s osnove kamata 0kn
    s osnove naknada 0kn
    s osnove sudskih troskova 0kn
    jedino navodno postoje odvjetnicki troskovi od 662kn.

    Jesu oni samim time meni poslali dokaz da dug uopce ne postoji? Posto nema nikakvog dugovanja osim odvjetnickih troskova. Mislio sam upotrijebit i modificirat ovaj predlozak pisma. Neka pametna ideja sto izmijenit/napisat bila bi dobro dosla, jos sam pocetnik :)

 • Ana
  Odgovori

  Jel ima utjecaja ako se posalje pismo?

Leave a Comment

Napišite traženi pojam i stisnite Enter za traženje