Prisila i prijetnja

 In Općenito, Pravo i zakoni

Je li vam itko ikad prijetio ili vas prisiljavao na nešto? Siguran sam da jest. Barem ste to od roditelja doživljeli stotinu puta. Ako ne napraviš ovo nema televizije ili nećeš ići u kino itd… Prijetnja i prisila su usko povezane – kad vam netko prijeti, prisiljava vas da nešto napravite ili ne napravite. Pa ako vam netko kaže ako (ne) postupite tako ili tako kaznit ću te sa tim i tim – to je prijetnja, a ujedno i prisila.

Zvučalo mi je poznato pa sam otvorio Zakon o sigurnosti prometa na cestama, pročišćeni tekst zakona NN (67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13) u kojemu sam na 388 (tristoosamdesetosam) mjesta našao tekst sličan ovome:

“Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako postupi suprotno odredbama stavka 1. i 2. ovoga članka.”

Ovo je čista prijetnja i prisila. To je samo u jednom “zakonu”, a siguran sam kad bih pročešljali sve “zakone” pronašli na tisuće ovakvih prijetnji i prisila pod jurisdikcijom vladavine prava. Meni ovo više liči na vladavinu prijetnji i prisile. Interesantno je i to da je u “zakonu” predviđena sankcija za takve stvari pa prema:

Kazneni zakon NN (125/11, 144/12)

Prisila

Članak 138. (144/12)

(1) Tko drugoga silom ili ozbiljnom prijetnjom prisili da što učini, ne učini ili trpi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(2) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po privatnoj tužbi, osim ako je počinjeno iz mržnje, prema djetetu ili osobi s težim invaliditetom ili bliskoj osobi.

Prijetnja

Članak 139. (144/12)

(1) Tko drugome ozbiljno prijeti kakvim zlom da bi ga ustrašio ili uznemirio, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Tko drugome ozbiljno prijeti da će njega ili njemu blisku osobu usmrtiti, teško tjelesno ozlijediti, oteti, ili mu oduzeti slobodu, ili nanijeti zlo podmetanjem požara, eksplozijom, ionizirajućim zračenjem, oružjem, opasnim oruđem ili drugim opasnim sredstvom, ili uništiti društveni položaj ili materijalni opstanak, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(3) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. i 2. počinjeno prema službenoj ili odgovornoj osobi u vezi s njezinim radom ili položajem ili prema novinaru u vezi s njegovim poslom, ili prema većem broju ljudi, ili ako je prouzročilo veću uznemirenost stanovništva, ili ako je osoba kojoj se prijeti dulje vrijeme stavljena u težak položaj, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(4) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po privatnoj tužbi, a kazneno djelo iz stavka 2. ovoga članka progoni se po prijedlogu, osim ako je djelo iz stavka 1. ili 2. počinjeno iz mržnje, prema djetetu ili osobi s težim invaliditetom ili bliskoj osobi.

Koliko su ”zakoni” umobolni najbolje je vidljivo iz ovog paradoksa. Suspenzija zdravog razuma pod imenom država prijeti i prisiljava na tisuće raznih načina, a onda kaže da je prijetnja ili prisila ”zakonom” zabranjena. Očigledno je da su zakonodavci “ludi”, fali im koja daska u glavi ili su izgubili svaki dodir sa realitetom, i žive samo u imaginarnom svijetu demokracije i vladavine prava pod ingerencijom društvenog ugovora. I oni koji provode ove zakone bi trebali biti zabrinuti za svoje mentalno zdravlje, a one koji vjeruju u ovo neću niti spominjati.

Leteći cirkus montyja pythona je dramska serija naprema ovome.

Recent Posts
Showing 2 comments
  • rampadon
    Odgovori

    E sad me baš zanima da li je ovo moguče izvesti ako te recimo stavi policija i kaže dajte osobnu. A vi im odgovorite neću te izvadite ovaj zakon isprintan na papiru i kažete da se pozivate na taj zakon da ukoliko vrše bilo kakvu prisilu ili prijetnju da će biti podnešen postupak protiv njih?

Leave a Comment

Napišite traženi pojam i stisnite Enter za traženje