Sat Istine 13 – službena najava: Čovjekova prava nasuprot policijskim ovlastima

 In Audio / Video, NASILJE, Pravo i zakoni

Četvrtak, 21.11.2013. u 18.00 sati.

Kliknite http://radioliberum.org/ i slušajte nas uživo.

Gosti će biti Hrvoje – koji će nam iz prve ruke ispričati što su mu policijski službenici uradili kada je odbio dati im osobnu kartu, i Darko – autor videa koji je poharao YouTube, koji će nam iz prve ruke reći, zašto je odbio policijskim službenicima dati osobnu kartu.

Voditelji će po običaju preko skype veze biti Valter i Dražen, a nadamo se da će nam se pridružiti i Jadran.

Pozivamo Vas da se uključite uživo u emisiju – nazovite 01/8000-873 – i recite nam Vaše mišljenje o ovim događajima ili postavite pitanje. Telefonski broj jest neuobičajen, ali ne plaća se ništa više od poziva na bilo koju fiksnu telefonsku liniju.

Pozivamo i policijske službenike samoborske policijske postaje, koji su svjedočili ili neposredno sudjelovali u oduzimanju slobode Hrvoja, da se uživo jave u emisiju i iznesu svoju stranu priče.

Saznajte povod za ovu radio emisiju u članku Otvoreno pismo policijskim službenicima koji možete pročitati OVDJE.

Recent Posts
Showing 7 comments
 • Nepenthe
  Odgovori

  Dragi gospodine Darko, gledajući Vaš video uradak moram upozoriti na nekoliko velikih propusta prilikom citiranja propisa. Naime, Opća deklaracija o pravima čovjeka na koju se pozivate je u prvom redu deklarativni dokument i nije pravno obvezujuća, ali, na temelju iste 1950.godine u Rimu donijeta je (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, čija potpisnica je i Republika Hrvatska(u daljnjem tekstu RH) i sa kojom su usklađeni svi zakoni doneseni u RH. Ona je prema pravnom gledištu iznad zakona, ali ispod Ustava RH. Sad kad smo ustvrdili da je Ustav RH, a ne Opća deklaracija o pravima čovjeka najviši pravni akt koji vrijedi na teritoriju RH, uzimam si za slobodu da citiram čl.5 Ustava RH koji glasi: ” U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom. Svatko je dužan držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske. Nadalje, čl.14 Ustava nam govori:”Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.” Meuđutim, ono što mi se čini da Vi, prilikom vlastitog tumačenja volite izostaviti je i rečenica koja se također nalazi u istom članku, a glasi:”Svi su pred zakonom jednaki.” E, sad dolazimo do zanimljivog dijela, a to je čl.16 koji glasi:”Slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje. Svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju.”- u ovom konkretnom članku važno je uočiti u kojem kontekstu je upotrijebljena riječ “zakon” i koje(čije) slobode i prava, odnosno što ista štiti. Također, u video uratku uočio sam da se pozivate na čl.32 Ustava koji, da bi lakše pojasnio čitateljima, također citiram:” Svatko tko se zakonito nalazi na teritoriju Republike Hrvatske ima pravo slobodno se kretati i birati boravište. Svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo u bilo koje doba napustiti teritorij države i naseliti se trajno ili privremeno u inozemstvu i bilo kada se vratiti u domovinu. Pravo kretanja na teritoriju Republike Hrvatske, pravo ulaska u nju i izlaska iz nje može se iznimno ograničiti zakonom, ako je to nužno radi zaštite pravnog poretka, ili zdravlja, prava i sloboda drugih.”-smatram da ste ovaj članak tumačili doslovno, tj. na način koji je Vama u datoj situaciji najbolje odgovarao, međutim, opet ste izostavili činjenicu da u članku stoji “zakonito nalazi” (tko se sve može zakonito nalaziti na teritoriju RH?!-kasnije ćemo doći i do toga) i činjenica da se ovdje sloboda kretanja odnosi na pravo da Vi, unutar teritorija RH, putujete kuda želite, npr. u neko mjesto, selo ili grad, poluotok, otok i sl. nerazvrstanom cestom, cestom, autocestom, mostom, poljem, zrakom, vodom i na drugi način, te da možete na teritoriju iste(RH) sami izabrati svoje boravište (boravište je ovdje također uzeto kao pojam, a trebalo bi se odnositi na prebivalište i boravište-razlika u tome što je prebivalište mjesto trajnog nastanjenja, a potonje mjesto gdje osoba boravi bez namjere trajnog nastanjenja). Sve napisano shvati se iz konteksta čitajući drugu rečenicu istog članka koja spominje pravo napuštanja RH i naseljavanje u inozemstvu. Također u video uratku spominjete i da ste vlasnik hrvatskog državljanstva. Državljanstvo je,prema nekoj opće prihvaćenoj definiciji poseban pravni odnos koji postoji između države i pojedinca(njenog državljanina).Na osnovi postojanja državljanstva kao specifičnog pravnog odnosa (specifičnog zbog toga što je to odnos između fizičke osobe i suverene države), nastaju određena prava, ali i obveze, kako na strani države, tako i na strani pojedinca. Hrvatsko državljanstvo se dokazuje važećom osobnom iskaznicom, vojnom iskaznicom ili putovnicom. Hrvatski državljanin koji nema ni jednu od prethodnih isprava, dokazuje hrvatsko državljanstvo domovnicom. Isto tako Čl. 3. Zakona o osobnoj iskaznici kaže:
  Osoba starija od 16 godina života koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj dužna je imati osobnu iskaznicu. Samim činom pokazivanja osobne iskaznice RH, Vi ste svoje državljanstvo dokazali (ili Vašim riječima vlasništvo istog), a samim time i potvrdili da ste fizička osoba u specifičnom pravnom odnosu sa suverenom državom(RH). Dokaz da ste fizička osoba, međutim, nisam trebao iščitavati između redaka, malo upućeniji pravnici lako će uočiti neospornu činjenicu da u hrvatskom pravu fizička osoba nastaje rođenjem, a prestaje smrću-tako da samim time što ste živi(hodali ste,disali, govorili, razmišljali i sl.) automatizmom ste u RH fizička osoba. Nebulozu o tome da je državljanin RH zaposlenik države mislim da je iole razumnoj osobi nepotrebno komentirati, a iz gornjih navoda lako se da zaključiti tko je državljanin RH, tako da ne ponavljam već dati odgovor. Da bi se razumjelo kako ste iz čl.16 Prekršajnog zakona doslovno tumačili odredbe članka ne osvrćući se na što se iste konkretno odnose prilažem čl.15-17 Prekršajnog zakona u potpunosti:
  Članak 15.—-Način počinjenja prekršaja————————————-
  (1) Prekršaj se može počiniti činjenjem ili nečinjenjem.
  (2) Prekršaj je počinjen nečinjenjem ako je počinitelj koji je pravno obvezan spriječiti nastupanje propisom opisane posljedice prekršaja to propustio učiniti, a takvo je propuštanje po djelovanju i značenju jednako počinjenju tog djela činjenjem.
  (3) Počinitelj koji je prekršaj počinio nečinjenjem može se blaže kazniti, osim ako se radi o prekršaju koji može biti počinjen samo nečinjenjem.
  Članak 16.—-Vrijeme počinjenja prekršaja———————————-
  Prekršaj je počinjen u vrijeme kada je počinitelj radio ili je bio dužan raditi, bez obzira na to kada je nastupila posljedica prekršaja.
  Članak 17.—-Mjesto počinjenja prekršaja—————————————-
  Prekršaj je počinjen u mjestu gdje je počinitelj radio ili bio dužan raditi i u mjestu gdje je u cjelini ili djelomično nastupila posljedica prekršaja, a u slučaju kažnjivog pokušaja i gdje je posljedica trebala nastupiti.
  ——————————————————————————–
  **radio ili bio dužan raditi ne odnosi se na konkretan fizički,intelektualni i ini rad u doslovnom smislu, već na bilo koju općenitu radnju (npr. hodanje,trčanje,vožnja automobila,gađanje ,zadavanje udaraca,pucanje iz oružja,pričanje na telefon i sl.) kojom se može ostvariti neki od zakonom propisanih prekršaja odnosno kaznenih djela.
  __________________________________________________________
  Drago mi je, Darko, da težite višim idealima u ostvarivanju temeljnih ljudskih sloboda vlastitim informiranjem, čitanjem pravnih akata, ali molim Vas da ubuduće obuhvatite i literaturu koja se odnosi na tumačenje istih,a preporučam Vam da pregledate i sudsku praksu u pojedinim slučajevima informacije radi jer šteta bi bila da znanje koje ste usvojili ne koristite na pravi način i da propise nastavite tumačiti doslovno.

  Srdačan pozdrav

  • oppthrvatska
   Odgovori

   Poštovani, predlažemo da Vaše viđenje vladavine zakona i zakona prenesete Darku na radioliberum@gmail.com – mi nismo ovlašteni govoriti u njegovo ime.

   Ipak – hvala Vam na Vašoj percepciji stvarnosti koju ste s nama podijelili i biti ćemo slobodni na Vaše dugački komentar dati kratak osvrt.

   Predlažemo da na njegov mail Darku kvalitetno objasnite razliku između vladavine zakona i zakona (koje su dvije različite stvari) budući da Vaše pismo odiše pravnim jezikom, za koji je čovjeku potreban prevoditelj, a očito je i pravnicima potrebno tumačenje zakona da bi se moglo odrediti što je u pojedinim članancima zakona zapravo napisano, i da li je nešto deklarativne prirode ili nije. Međunarodni ugovori – a to Opća deklaracija o ljudskim pravima jest – IZNAD su Ustava RH i to je neosporno. Neshvatljivi su nam apsurdi poput onoga u izjavi ”doslovno shaćanje zakona” ali to je možda zato što nas država (privatna korporacija) nije preko pravnog fakulteta (privatna korporacija) naučila pravnom jeziku koji koriste članovi odvjetničke komore (privatne korporacije) kako bi se mogli zabavljati s fizičkom osobom (pravnom fikcijom).

   Mi ćemo radije pokušati živim ljudima podići svijest o tome tko jesu – a ne o tome u što razne privatne korporacije žele živog čovjeka, dijete Storitelja – uvjeriti da jest.

  • oppthrvatska
   Odgovori

   POštovani Gosp. Nepenthe
   Nisam Darko ali osjećam potrebu da komentiram vaše pismo.
   Potpuno sam siguran da onaj tko god da jest pisao “zakone” i ustav nije ostavio niti najmanju rupu da se netko kroz njih provuče. Ako i jest onda će tumačenjem tog zakona, jer je komora jedina ovlaštena tumačiti zakone, začepiti te rupe. Izgleda po vašem pismu da ste vi pravi stručnjak za pitanja unutar matriksa i izgledate vrlo sigurni u ono što pričate, ali eto da vam dodam jednog crva sumnje. U ustavu piše da svatko treba doprinositi u obliku poreza prema svojim mogućnostima. Iako crkva u Hrvatskoj ima vrlo velike mogućnosti što se tiče doprinosa ona ne plaća porez pa je logično zaključiti da je iznad ustava ili ćete vi opet izvesti genijalan performans da protumačite da zapravo nije. Usput pobijte ovaj tekst dolje.
   ustavni sud potvrdio:’kanonsko je pravo iznad ustava i zakona rh’
   http://forum.net.hr/forums/t/371557.aspx
   Ugodan i sretan život unutar matrice vam želim.

  • Sui iuris
   Odgovori

   Poštovani g. Nepenthe

   Moje pravo ime nije Darko, ali ipak imam potrebu obratiti Vam se kako ljudi koji ovo čitaju ne bi dolazili u zabludu. Naravno ako u čemu griješim, slobodni ste da mi ukažete na to, čak je i poželjno.

   prvo da kažem kako sve počiva na pretpostavkama, te kako pretpostavke koje ne možemo osporiti postaju istinite činjenice. Čovjek čovjeku ne zna čitati misli, te zbog toga svatko od nas drukčije tumači zakone i akte, međutim neosporno je da se imena tvrtki pišu verzalom, a malo ljudi to zna, a sve zbog ”capitis diminutio maxima”.

   Opća deklaracija o ljudskim pravima objavljena je od strane vlade RH i obvezujuća, ako niste znali, evo izvolite poveznicu http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2009_11_12_143.html .

   Članak 5. stavak 2. Ustava RH glasi: ”Svatko je dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske.” Znači držati se Ustava i prava, a ne zakona. Vjerojatno koristite zastarjelu verziju Ustava, pa moj savjet je da skinete najnoviju verziju sa stranica Ustavnog suda, izvolite poveznicu http://www.usud.hr/uploads/Redakcijski%20prociscen%20tekst%20Ustava%20Republike%20Hrvatske,%20Ustavni%20sud%20Republike%20Hrvatske,%2023.%20ozujka%202011.pdf

   Vidim da gore spominjete još članak 14. stavak 2. Ustava RH ”Svi su pred zakonom jednaki.”. Pošto su svi pred zakonom jednaki, to bi značilo da su svi izvan zakona, jer ako su svi unutar zakona onda ne bi mogli biti svi pred zakonom, zar ne? Molim da mi to osporite.

   Još samo da upitam gdje točno u članku 2 Ustava RH piše da se suverenitet RH prostire nad živim ljudskim bićem, čovjekom ili ako baš hoćete, fizičkom osobom?

   Pošto je odraslo živo ljudsko biće suvereno po svojoj prirodi, ono u svakom trenutku može odlućiti želi li dio svog suvereniteta predati u ruke službenicima države, ili ne želi. Nažalost to nitko ljude ne uči u školama, nego ih uče dovoljno da ponavljaju naučeno, ali ne da i razmišljaju o nećemu boljem.

   Za kraj, od jednog Upravnika pošte drugom, država je u bankrotu, a Vi nemate punu odgovornost za sve što napravite.

   Sve Vam je na raspolaganju za osporavanje.
   U dobroj vjeri, s poštovanjem, bez zle namjere

   Lijepi pozdrav.

 • Nepenthe
  Odgovori

  Poštovani oppthrvatska,

  Mislim da mi pretjerano predicirate stručnost za pitanja unutar “matriksa” utoliko da cijeli Vaš stav spram mene odiše sarkazmom iako me osobno ne poznajete, zbog toga u ovom odgovoru neću koristiti citate iz zakona već svoje osobno razmišljanje. Zanimljivo je također da automatizmom smatrate kako ću pokušati opovrgnuti Vaš stav o Crkvi, međutim, morati ću Vas razočarati jer nam se mišljenja u konkretnom slučaju u mnogo toga poklapaju. Da pojasnim, Crkva (katolička), iako deklarirana kao neprofitabilna vjerska zajednica te kao takva skuplja milodare, ista također naplaćuje razne usluge (ukop pokojnika,svete mise,krizmu,ženidbu i dr.) bez izdavanja računa, a samim tim i bez plaćanja poreza. Povrh toga klerstvo prima plaću za svoj “rad” iz državnog proračuna čime bi se moglo zaključiti da su isti zaposlenici države odnosno državni službenici ili namještenici te da podliježu Zakonu od državnim službenicima i namještenicima, međutim oboje znamo da to nije slučaj. Sva prava koja spomenuti imaju izvode se direktno iz ugovora koja je RH sklopila sa “Svetom Stolicom”, ugovora koje je i više nego nepravedan spram jedne ugovarajuće strane(mislim da je nepotrebno posebno spominjati koje), a “plaća” za svećenike izračunava se tako da se broj župa pomnoži s dvjema prosječnim plaćama i ona iznosi otprilike 7500 kuna – još jedan paradoks. Spomenuti ugovori pokušali su se opravdati činjenicom da su za vrijeme bivše države mnoge nekretnine koje su bile u vlasništvu Crkve nacionalizirane i kao takve stavljene u vlasništvo države, a novo nastala RH je, umjesto vraćanja nekretnina u posjed Crkve, potpisala sa “Svetom Stolicom” takav ugovor putem kojeg se posredno plaća svojevrsna reparacija za isto. Prisjetimo se samo poznatijeg nedavnog slučaja na tu temu – “slučaj Dajla”. Sapienti sat !!
  _______________________________________________________________________
  U svezi vrlo interesantnog slučaja Ustavnog suda koji ste priložili- iz njega je razvidno da je vjeroučitelj “potrošio” sva pravna sredstva u pokušaju obrane svojih prava u RH (prvostupanjski i drugostupanjski sud, Vrhovni sud i Ustavni sud), čime je zadovoljena pravna norma da pošalje tužbu na Europski sud za ljudska prava, što bih i ja u datom slučaju učinio.

  Nadam se da ste zadovoljni datim odgovorima,

  S poštovanjem

 • Dr.Logana
  Odgovori

  Naravno,pozdravljam sve iz OPPT Hrvatska i čestitam na slobodnom informiranju ljudi!
  Zakoni su dobar izum ali kako raste ljudski idiotizam i pojačava erektilna disfunkcija,tako su i zakoni izgubili vezu s normalnim i može ih se tumačiti kako se kome svidi.Nešto slično kao i povijest.
  Ovi naši su specifični a nije ni čudo kad ih je pisao Vladimir Šeks.Ajde,neka m netko iole normalan uvjeri da je on čovjek mjerodavan pisanju bilokakvog zakona.

Leave a Comment

Napišite traženi pojam i stisnite Enter za traženje