SLOBODNA VOLJA

 In Duhovnost

Vodič Lekcija br. 18

6.prosinca, 1957.

Pozdravljam vas u Ime Boga, prijatelji moji. Blagoslovljen je ovaj čas; blagoslovljeni ste svi vi. Nekim ljudima koji su po prvi put pronašli svoj put do ovog mjesta nije lako shvatiti da kroz ovo ljudsko biće, uistinu, progovara sasvim različita osobnost. Bit će potrebno proučavanje i otvorenost kako bi se povjerovalo da je ovako nešto moguće. Budući svaki put na ovim predavanjima ima novih prijatelja, isto mi je tako teško predavati na taj način da svi jasno razumiju ono što govorim. Kad bih pazio samo na novodošle, ne bih bio pravedan prema svim onim mojim prijateljima koji redovito pohađaju ova predavanja. S druge strane, ako bih se na ovim predavanjima obraćao samo svojim redovnim prijateljima, novodošli ih uopće ne bi mogli slijediti. Stoga ovu poteškoću nije jednostavno razriješiti, kao što ćete i sami uvidjeti. Međutim, ja ću pod ovim okolnostima dati sve od sebe. Sada bih ponovo želio naglasiti (pa čak i za one koji su najredovitiji na ovim predavanjima) da su ponavljanja određenih činjenica suštinska! Ne radi se samo o činjenici da ljudi zaboravljaju mnoge stvari, a to je znanje važno za čovjekov duhovni napredak, nego isto tako vi intelektualno možete biti savršeno svjesni određenih nijansi, a da ih niste spoznali svojim srcem. Postoji ogromna razlika između intelektualnog ili površnog znanja, i onoga što nazivamo PROSVJETLJENJEM. Sve dok ne dosegnete ovo duboko i sveprožimajuće znanje, koje dolazi nakon što jednu te istu stvar čujete dvadeset i pet puta, pa možda čak i nakon što ste je promotrili sa svih strana, sve dok to isto ne čujete i dvadeset i šesti put – tada ćete postići prosvjetljenje u ovom smislu.

Večeras ću govoriti o SLOBODNOJ VOLJI. Ljudska vrsta neprestano raspravlja o tom predmetu. Neki tvrde kako uopće nema nikakve slobodne volje. Sve je udes ili sudbina. Drugi kažu da je više ili manje sve Slobodna Volja. Postoje i treći koji kažu da neke stvari određuje čovjekova slobodna volja, a neke druge ne. Što je zapravo istina? Istražimo zajedno ovaj predmet s duhovnog stajališta i sa stajališta Apsolutne Stvarnosti. Za osobu koja ne vjeruje u postojanje života nakon ovog života, koja ne vjeruje ni u prethodne živote, za osobu koja ne vjeruje ili ne može vjerovati u Duhovni Svijet, u Božanski Zakon i Poredak, za osobu koja duboko u sebi vjeruje samo u ovaj sadašnji život, najlogičnija bi bila treća mogućnost; odnosno, da neke stvari određuje sudbina, a ne čovjekova Slobodna Volja, dok druge stvari određuje Slobodna Volja. Na primjer, ne možete sami odabrati gdje ćete se roditi, kakvi ćete biti, gdje, kada i kako ćete umrijeti, pa čak ni neka određena razdoblja u okviru životnog vijeka. Međutim, za osobu koja osjeća i zna i koja je iskusila istinu zakona Uzroka i Posljedice – reinkarnaciju – ovakvo gledište ni u kom slučaju ne može biti ispravno. Sagledano u cjelini, svaki pojedinac ima potpuno Slobodnu Volju, iako se privremeno čini da se ta slobodna volja ne može očitovati, jer ste one nijanse koje u ovom životu ne možete nadzirati zapravo odredili u svojim prethodnim životima. One su samo posljedice koje ste prizvali uzrocima, a uzroke ste pokrenuli vi sami. Dopustite mi da vam dam primjer: pretpostavimo da će ubojica, koji je povrijedio ne samo Božanski Zakon, nego i vaš ljudski zakon, biti uhićen. Stavljen je u zatvor. Dalje pretpostavimo da je izgubio pamćenje; otkad je počinio svoj čin doživio je amneziju. Kad se osvijesti, otkrije da je u zatvoru, a ne zna zašto, jer se ne sjeća što je uradio. Međutim, to ne mijenja činjenicu da je on uistinu počinio taj zločin. Sjeća li se on toga ili ne, ne znači ništa. S obzirom na to što je izgubio pamćenje i što ne vjeruje ono što mu govore, bit će uvjeren da je njegova sudbina uistinu jako nepravedna, jer sagledava samo jedan dio – ovaj sadašnji dio – a ne sagledava povezanosti i lančane reakcije. Prošlost koja ga je dovela u ovo sadašnje stanje skrivena je od njega, ali bez obzira na to, postoji kao stvarnost. To je djelovanje Slobodne Volje. Gdje god je vaša Slobodna Volja onemogućena i spriječena, kad ne djeluje u skladu s vašim očiglednim i trenutnim interesima, to se događa zbog uzroka koje ste vi sami prizvali, čak iako se toga ne možete prisjetiti. Po istoj logici, kad god danas imate mogućnost izraziti svoju slobodnu volju i kad god imate nekakve pogodnosti – stvarne ili očigledne – vi ste sami pokrenuli određene uzroke u nekom trenutku prošlosti, bilo u ovom istom životu ili u nekom prethodnom. To ni najmanje ne mijenja činjenice ovoga zakona. Vaša sadašnja sloboda ili nedostatak slobode u potpunosti ovise o vašim prošlim djelima, mislima i unutarnjim reakcijama! Mnogi ljudi danas uviđaju da ovaj zakon uvelike djeluje u mnogim vidovima ovog sadašnjeg života. Mnogi bi se, mnogi uzroci mogli pratiti do nekog vašeg vanjskog ili unutarnjeg čina u ovom sadašnjem postojanju. Još nedavno ljudska vrsta nije bila u stanju dovoljno duboko zaroniti u ljudsku dušu kako bi pronašla ove skrivene uzroke – dobre ili loše, povoljne ili nepovoljne. Kao što sam rekao, postoji povelik broj uzroka koji izrastaju iz ovog istog života, a kojih se vi ne sjećate; potrebno vam je mnogo vremena i truda da biste ih otkrili. A u ovom vam slučaju neće pasti na pamet da niječete svoju odgovornost samo stoga što ste ih sada zaboravili. U jednom ste trenutku slobodno odabrali djelovati i misliti na takav način da je iz toga proizašao određen ishod. Nema niti jednog čina, djela, misli, pa čak ni osjećaja, za kojim ne slijedi njegova posljedica. Neke se posljedice pojavljuju brže, tako da se još mogu pronaći njihovi korijeni; drugima treba više vremena, ali ostaje činjenica da se u vašem životu ne događa ništa za što vi niste odgovorni ili za što niste bili odgovorni u neko prošlo vrijeme. Svi vi to znate. Stoga, zamisao da Slobodna Volja postoji samo djelomično, mora biti pogrešna, ili u najboljem slučaju, samo je djelomično istinita. Štogod vi danas učinili ili pomislili; kako god sada u sebi reagirali, to mora imati svoju posljedicu sutra, sljedećeg mjeseca, sljedeće godine, a isto tako, u mnogim slučajevima, u vašem sljedećem životu. Stoga vi, prijatelji moji, zapravo imate potpuno Slobodnu Volju! Gdje god ili kad god se čovjek ne može prisjetiti ili prepoznati korijene koje je sam nekada u prošlosti posijao, on to smatra Sudbinom.

Ima mnogo ljudi koji smatraju da Slobodna Volja znači da mogu učiniti ili pomisliti što im se sviđa, a da time neće potaknuti nikakve posljedice. To je njihova zamisao Slobodne Volje, što je, naravno, ogromna pogreška. Bog je stvorio ovaj Svemir koji se sastoji od beskonačnog broja zakona. Stvorio je Svoju djecu i dao im Slobodnu Volju, tako da sami mogu odabrati hoće li ili neće pridržavati se tih zakona, i to sve mnogo prije nego je nastala ova Zemlja i ovaj materijalni svijet. Pridržavanje ovih zakona povlači za sobom sreću, ljubav, sklad, svjetlost i vrhovnu mudrost, jer Bog, koji je savršen, ne može stvoriti ništa osim savršenosti. Pa ipak, kad bi se neku osobo moralo prisiliti da ostane unutar okvira ovih zakona – drugim riječima, kao da nema Slobodne Volje – zakoni ne bi bili ono što jesu, niti bi bili u skladu s prirodom Božjom. U onome što je stvoreno postojala bi nesuglasnost. Ljepota, sklad, mudrost, blaženstvo i ljubav ne mogu postojati ako ih pojedinac mora iskusiti silom, protiv svoje volje, ako sam pojedinac ne prepozna mudrost i savršenost zakona. Tada Bog ne bi bio Bog Slobode, nego Bog ropstva, čak i ako bi Njegova stvorenja i mogla biti sretna u jednom prisilnom sustavu. Tako svako stvorenje – čovjek ili duh – prema svom vlastitom odabiru, ima mogućnost živjeti ili ne živjeti prema tim zakonima. Ovdje se skriva ključ ovog pitanja; ne samo dodatnog razumijevanja predmeta Slobodne Volje, nego isto tako i razumijevanja postanka zla, tmine i okrutnosti – ukratko, razumijevanje Pada Anđela. Mnogo se ljudi pita kako je Bog Ljubavi mogao stvoriti Zlo. Ali Bog nije stvorio Zlo. Kao što možda sada razumijete, On je svakom stvorenju dao mogućnost da slobodno odabere ili ne odabere Njegove zakone savršenstva.

Možda ćete reći da je teško održavati ove Božanske Zakone, a uistinu je to u nekim vidovima čovjeku teško. Tko god je nekad napustio Božanski Zakon, uistinu mu je teško ponovo ga prihvatiti. Ali onima koji ga nikada nisu napustili – a ima veoma mnogo onih na koje se ovo odnosi – nije teško. Poteškoća leži isključivo u pročišćavanju samoga sebe, korak po korak, nazad prema stanju u kojem ste se jednom nalazili, kad vam održavanje Zakona nije predstavljalo nikakvu poteškoću. Ovdje bih želio naglasiti da niste odabrali napustiti Božanski Zakon stoga što vam je bilo previše teško držati ga se. Smatrajte ovo samo usputnim, jer bi nas inače odvelo do sasvim drugog predmeta. Ni u jednom onom vidu svoje osobnosti u kojem se niste odvojili od Božanskog Zakona – a od Zakona se niste morali odvojiti u svakom vašem vidu – ili u bilo kojem vidu kojeg ste u svojim prethodnim utjelovljenjima uspjeli pročistiti sve do onog stanja u kojem ste jednom bili, nije nimalo teško održavati te zakone. Tako se poteškoće razlikuju od pojedinca do pojedinca. Za jednog je teško ne ukrasti. Za drugog to ne predstavlja nikakvu poteškoću, nego mu je teško ostati smiren. Za trećeg može biti teško obuzdavati svoju zavist – i tako dalje. Tako je vaš cilj, kroz razvoj i duhovni napredak, dosegnuti stanje u kojem ćete biti u stanju živjeti unutar Božanskoga Zakona u svakom zamislivom vidu, tako da to za vas ne predstavlja uopće nikakvu poteškoću. Naravno, to možete postići samo svojim vlastitim odabirom i svojom vlastitom slobodnom voljom!

To će vam možda razjasniti zamisao o »kazni«, a mnogo se vas njoj protivi. Ne postoji Bog Koji svojevoljno odmjerava kazne. Bog je stvorio savršene zakone i savršene uvjete koje Njegova djeca imaju mogućnost slobodno slijediti ili ne slijediti. Ako za to odaberete riječ »kazna«, to je vaša volja, ali priznat ćete da to daje jedan sasvim pogrešan smisao s obzirom na stvarne činjenice. Božje je stvaranje toliko savršeno; Njegovi su zakon ispunjeni toliko nadmoćnom mudrošću i ljubavlju, da što god pojedinci čine – čak i oni koji su se odmetnuli od Njegovih zakona – na kraju moraju pronaći svoj put nazad do Njegovih zakona, a time i do stanja krajnjeg blaženstva i savršenosti. Jednadžba se mora riješiti! To se mora dogoditi na ovaj ili onaj način. Možda je čovjeku jedna od najvećih poteškoća ovo razumjeti. Kako god bilo, ja ću vam pokušati pružiti maglovitu zamisao o tome, iako mi je to teško učiniti pomoću ljudskog govora koji za nas duhove predstavlja veliku poteškoću. Na prvi pogled se čini da što se više udaljavate od Boga i Njegovih Zakona Savršenstva, to vam je teže pronaći put nazad. Na neki način i jest tako, ali samo na neki način. Mogao bih reći, »tehničke« poteškoće rastu u tom smislu što se trebate vratiti u stanje savršenstva koje ste jednom posjedovali, u smislu kojeg sam prije spomenuo. S druge strane, što ste udaljeniji od Boga i što ste nesretniji, mora da ste, upravo stoga što ste nesretni, bliži konačnom povratku Bogu. Stoga u samom kršenju Zakona i tuzi koja iz toga proizlazi leži lijek i sredstva da konačno olakšate svoje tegobno stanje. Naravno, to je ono što se uistinu računa. Ovo možete shvatiti tek ako Život i Svijet ne sagledavate samo sa svog ljudskog i sadašnjeg stajališta, nego sa sveopćeg i sveukupnog stajališta Stvaranja i Apsolutne Stvarnosti. Osim toga, ovo predstavlja jako dobar predmet meditacije. Kao početnu točku u razumijevanju ove Istine možete razmišljati o činjenici da se mnogi ljudi, koji žive u nekoj vrsti srednjeg stanja zadovoljstva (možda nemaju nikakvih osobitih problema i sukoba, a ipak im nedostaje prava radost), nikada ne trgnu i ne krenu u potragu za dubljom mudrošću, istinom i radošću. Oni ne rade na svom duhovnom razvoju. Pa ipak, kad dožive krizu ili nesreću, to za njih predstavlja početnu točku od koje kreću da bi dosegli viši stupanj svijesti, a time i radost. Ovaj bi vam primjer mogao olakšati način na koji ćete dosegnuti razumijevanje ovog vrlo značajnog čimbenika kojeg ljudska vrsta nije prepoznala u cjelini, osim možda nekoliko velikih pojedinaca.

Sve dok ovisite o vanjskim događanjima nad kojima nemate nikakvoga nadzora, nikada nećete biti sretni. Možete doživjeti privremeno zadovoljstvo, ali neprestano ćete se plašiti gubitka, jer ne možete upravljati drugim ljudima i njihovom moći koju imaju nad vama ili nad vašim okolnostima. Jedina radost koja je trajna i koju vam nitko ne može oduzeti, jedino sigurno uporište koje uopće možete imati, je razvoj samoga sebe, pročišćavanje i liječenje vaše duše od svih bolesnih i pogrešnih strujanja koje se udaljavaju od Božanskog Zakona. Kad otkrijete unutarnje uzroke koji su odgovorni za vaše tegobe i nevolje, tada ćete isto tako pronaći i radost. Na nesreću, to nećete činiti najveći dio vremena, osim ako se u vašem životu ne pojave nekakvi neugodni događaji. Bog te neugodne događaje ne »šalje« po svojoj volji. Zbog vašeg odvajanja od Zakona u nekom prošlom trenutku – bilo da se to dogodilo u ovom istom životu ili u nekom prethodnom – vi ste pripremili uvjete koji se pojavljuju u ovom sadašnjem trenutku. Ni u kom slučaju nije važno da spoznate gdje i kako ste živjeli u svom prethodnom životu kako biste otkrili korijene koji su odgovorni za vaše sadašnje nevolje, jer sve dok se ta sklonost ne pročisti, ona jednostavno postoji u vama i tako je dostupna vašoj spoznaji, ako vi to uistinu želite. Ako razotkrijete svoje pogreške i slabosti, vi ćete izravno ili neizravno dospjeti do korijena odgovornih za sve što vam se ne sviđa u vašem sadašnjem životu. Tako, ako tragate za tim gdje ste se i u kojem smislu odmetnuli od Božanskog Zakona, vi ćete uistinu pronaći odgovor. Ako doista krenete ovim dugačkim i zavojitim putem, bit ćete u stanju početi proces pročišćavanja kojim ćete izaći iz sveukupne one Tmine u koju ste sami sebe sasvim neovisno doveli; nitko vas drugi onamo nije stavio!

To me dovodi do predmeta usmjerenja volje i moći volje. Često se postavlja pitanje gdje upotrijebiti moć volje, a gdje to ne učiniti. Očigledan je i samorazumljiv preduvjet – ne samo nakon ovoga što sam ja dosad u ovom predavanju rekao – da ćete nadasve željeti ispuniti Volju Božju. Nadugačko sam govorio o tome kako bilo koje živo biće može otkriti što bi mogla biti Volja Božja u bilo kakvim okolnostima i kako se je može otkriti, stoga sada ne bih ponovo zalazio u taj predmet. Međutim, odvojeno od jednostavnih odluka i smjerova koje čovjek u životu treba odabrati, postoji mnogo tananih osobina u čovjeku za koje bi trebao postati svjestan kada i kako koristiti unutarnja strujanja volje. Istina je, kao što tvrde mnogi ljudi, da snagom volje možete postići gotovo sve. Unutarnje psihološke snage čovjekove, jednom upotrijebljene, mnogo su snažnije nego što to bilo tko od vas sada shvaća, ali kada i kako i u kojem smjeru ih je preporučljivo upotrijebiti, sasvim je drugo pitanje. Kad biste trebali prihvatiti Božju Volju, a ne joj se suprotstavljati? Kad je pravilno upotrijebiti svoje usnule moći? To zbunjuje mnoge ljude, a da toga nisu ni svjesni. Stoga je prvi korak saznati postoji li ta zbunjenost. Ako postoji, svoje misli oblikujte jasno i sažeto. Postanite svjesni onoga što želite, pa ako se pojavi pitanje je li ili nije ta želja u skladu s Voljom Božjom, pokušajte to otkriti na onaj način koji ja uvijek predlažem. Kad to pitanje jednom u sebi razriješite, postići ćete dublje unutarnje spokojstvo. Bilo koji čovjek koji je nešto postigao u ovom životu – što god to moglo biti – ovako je postupao. Ljudi koji Boga ne stavljaju iznad svega ostaloga, na taj način mogu postići ono što nije u skladu s Njegovom voljom. Na ovaj ste način zauvijek dobili mogućnost da to pitanje razriješite na samom početku.

Bilo da se vaše želje odnose na ovozemaljske stvari koje su u skladu s Božanskim Zakonom, bilo da se vaše želje odnose na vaš duhovni razvoj i samopročišćenje, postoji mnogo slučajeva u kojima možete koristiti snagu volje i u kojima to ne činite dovoljno često, ili dovoljno snažno. Ima mnogo mojih prijatelja koji u cjelini žele slijediti ovaj put, ali još nisu koristili ovu unutarnju moć u svim brojnim slučajevima na koje nailaze na ovom putu. Svakako postoji mnogo poteškoća u samoj vašoj osobnosti, koje morate nadrasti, pogrešaka kojih morate postati svjesni i odbaciti ih, kao i mnogo onoga što treba naučiti. Sve biste to jednostavnije postigli kad biste koristili vlastite snage na pravilan način. Ponajprije, želio bih vam reći da htjeti i željeti možete iz svoga razuma i iz svoje duše. Razumska snaga volje može isto biti snažna sila, ali nikada neće postići učinke koje postiže duševna snaga volje. Svoju snagu volje možete koristiti na dva vrlo različita načina: jedno je pritiskom i napetošću koji će vam oduzeti smirenost. Odvest će vas iz stanja odvojenosti koje je toliko nužno postići za duhovnu i osjećajnu zrelost. Druga vrsta volje teče slobodno, snažno i životno, i nikada neće smetati vašoj vedrini. Ona djeluje duboko unutra, pa ipak, sasvim svjesno; ona se provodi snažno, pa ipak strpljivo. Ostavlja vam slobodu i odvojenost, ali vas nikada ne prepušta pasivnosti i pomirenosti sa sudbinom. Jedna struja volje izvire iz vašeg Višeg Ja; druga iz vašeg Nižeg Ja. Ako želite nešto što je protiv Božanskog Zakona i Volje, to vam nikada neće dati spokoja. Međutim, isto je tako moguće da želite nešto što je za vas sasvim pravilno, ali to činite na krivi način – krive su se struje pomiješale ili krivi porivi.

Na primjer, pretpostavimo da vi u svome poslu želite biti najbolji. To je svakako prihvatljiva želja. Nemati želja u tom smislu bilo bi pogrešno, jer bi vam nedostajale iskra i životnost. Postoji opasnost od stanja bez želja i stanja odvojenosti utoliko što se čovjek ponajprije polako i neprimjetno prepušta pomirenosti sa sudbinom, nemarnosti ili beživotnosti. I ovdje, kao i u svemu drugome, teško je dosegnuti pravilan, srednji put i održati se na njemu, nikada ne prelazeći granicu niti u jednu od dvije krajnosti. Ovaj srednji, pravilan put možete pronaći i održati samo ako o tome svakoga dana meditirate i potpuno iskreno ispitujete svoje unutarnje porive. Želite li biti najbolji zbog toga što priželjkujete nagradu svojoj taštini? Je li vaša želja da budete najbolji potpuno neokaljana sebičnim i ispraznim razlozima? Kad jednom sebi odgovorite na ovo pitanje, možete početi preusmjerivati svoje porive u svijesti, a nakon toga unutarnja snaga volje može slobodno poteći. Kad jednom vaši porivi postanu čisti, u vama više neće biti nikakvih nesvjesnih ili podsvjesnih prepreka koji bi sprečavale slobodan tijek vaše snage volje. Što ste razvijeniji, podsvjesno to snažnije ugrožava vas i vašu snagu volje, ako želja nije čista i pravilna. Stoga ponavljam, prvi je korak osvijestiti ono što je do sada u vama bilo nesvjesno. Samo na taj način možete odrediti gdje biste trebali otpustiti i odreći se svoje snage volje, a gdje biste, s druge strane, mogli i trebali je koristiti mnogo više nego što ste to činili u prošlosti. Kad se susretnete sa snažnim pritiskom svoga Ega, trebali biste naučiti ovo odvajanje od samoga sebe. Samo ponovljenim proučavanjem ovog poriva vašega Ega možete postepeno naučiti kako ga otpustiti. Tek kad jednom u sebi odvojite ove dvije sklonosti– onu sebičnu ili ispraznu i onaj dio vas koji želi u svome zanimanju, kakvo god ono bilo, služiti drugima – snagu volje možete razvijati u pravome smjeru, jer ste tada očišćeni od svih maski i pogrešnih poriva. Tada svoju snagu volje možete izvježbati da teče iz vašeg sunčanog spleta (pleksus solaris), a ne iz mozga. U tome postoji jedna vrlo istančana i važna razlika. Znam da sve dok na neki način ne iskusite ovu razliku, ove će vam riječi biti samo puke riječi, pa možda čak i besmislene. Kako god bilo, to možete iskusiti ako pokušate, a kad je jednom iskusite, spoznat ćete i vrlo dobro razumjeti u čemu se sastoji razlika između volje koja izvire iz vašeg mozga i volje koja izvire iz vaše duše. Razdvojite ta dva tijeka u vama koji se tako često miješaju; čisti je tijek okaljan i zagađen nečistim. A zbrka se u duši pojavljuje jer vama samima nije do kraja jasno koja je koja, pa čak ni da ta dva vrlo različita i odvojena tijeka uopće i postoje u vama. Nakon odvajanja, otpustite snagu volje koja djeluje suprotno Božanskom Zakonu. Ona vam može donijeti samo nesklad. Duboko u sebi oživite iskru i snagu volje za onaj čisti tijek koji neće staviti vaš Ego u središte svijeta.

Dragi moji prijatelji, znam da je to uistinu teško. Za neke od vas ovo zvuči kao grčki jezik, ali možda su neki od vas shvatili jedan dio onoga što sam rekao, dok neki od vas možda to duboko razumiju. Ali za stvarno i duboko razumijevanje morate se truditi. Do njega ne možete doći samo time što ćete predavanje jednom poslušati. To nikada nije dovoljno. Ono što sam vam ovdje govorio, jedan je od mnogih ključeva vašega oslobođenja z zatvora u koji ste se sami doveli, otpuštanja okova koje ste si sami stavili, jer sve dok se ne počnete oslobađati od ovih okova, osjećat ćete razočarenje i tugu i nezadovoljstvo svojim životom. Sada se počnite tako ponašati da sa svakim unutarnjim tijekom tečete u skladu s Božanskim Zakonom, umjesto protiv njega. Božanski Zakon ne obuhvaća samo tvrdnju da ne smijete ubijati, krasti i činiti očigledne zločine ili grijehe. To su širi i ekstremniji slučajevi. Ali oni među vama na koje se ti prošireni zakoni ne mogu više primjenjivati, jer ste ovakve sklonosti prevladali tijekom svojih prethodnih utjelovljenja, moraju početi Božanski Zakon primjenjivati iznutra, u svojim sklonostima, strujanjima, u svojim osjećajnim reakcijama, a ne samo u svojim vanjskim djelima; čak nije dovoljno Zakon primjenjivati ni samo na svoje misli. I osjećaji se moraju izmijeniti, a to ne možete postići ako sebe ne sagledate onakvima kakvi uistinu jeste.

Recent Posts
Showing 25 comments
 • ljudsko_biće
  Odgovori

  interesantno, zadnjih mjesec dana baš razmišljam
  o volji, trećoj čakri, situacija gdje sam sebe ‘lišavao’ “moći” kao i emocija koje su reakcija na to …
  i onda ti objaviš članak o tome.
  :D

  svakako, razumljiv članak.

 • The God all mighty
  Odgovori

  Koja je glavna pretpostavka za vaša uvjerenja o postojanju boga?

 • Marko
  Odgovori

  Ne mogu da vjerujem:

  “Sve dok ne dosegnete ovo duboko i sveprožimajuće znanje, koje dolazi nakon što jednu te istu stvar čujete dvadeset i pet puta, pa možda čak i nakon što ste je promotrili sa svih strana, sve dok to isto ne čujete i dvadeset i šesti put – tada ćete postići prosvjetljenje u ovom smislu.”

  To me podsjeca na ono, Lakse je vjerovati lazi koju si cuo tisucu puta nego istini koju cujes prvi put. A ovaj citat gore i jasno kaze da trebamo isprati svoj mozak. Ponavljati i ponavljati, doci u stanje samo-hipnoze, vjerovati Ucitelju na rjec, ponovljeno 26 puta . Ili 2000 puta.

  Onda sam dosao do toga:

  “Bog je stvorio ovaj Svemir koji se sastoji od beskonačnog broja zakona.”

  I odmah sam pomislio na nasu vladajucu elitu koja je stvorila ovu drzavu, koja se sastoji od skoro beskonacnog broja zakona.

  Da se vratim na beskonacni broj bozjih zakona… ako je ta broj beskonacan, onda vjerovatno ima i zakona po kojima trebamo voljeti nase vladare, zar ne?

  Dobro, prisilio sam se da citam dalje. I dosao sam samo do ovog:

  “Ali Bog nije stvorio Zlo.”

  I nisam vise mogao da citam. Skoro mi je postalo muka.

  Ovako: Bog je stvorio sve, ali nije stvorio zlo? Da li se i vama cini to barem malo nekonsistentno? Kao, Bog je stvorio svetlo, ali nije stvorio tamu? Ili, Bog je stvorio Yin, ali nije stvorio Yang? Bog je stvorio hranu ali nije stvorio govno? Pa da, govno stvara bice koje jede hranu – ali ne bez Boga!

  Kod ovakvih tekstova dobijam osjecaj da nije dobro kad nam vlada covjek, ali da je sasvim u redu da nam vlada covjek u ime Boga.

  Zao mi je (u stvari mi nije nimalo zao, tako se samo kaze), ali ne mogu prihvatiti takvu filozofiju. Ja sam Covjek i ne trebam NIKOGA da mi je tumac izmedju mene i Boga.

  Mozemo nas dvoje to sami… Ona je bas sladka i voli me…

  Svi oni koji se stave izmedju mene i Boga samo zele nesto od mene. Obicno zele vlast nada mnom, u takvom ili onakvom obliku. I zato me pozdravljaju u ime boga (kako pocinje i ovaj tekst), a u stvari je njihov bog samo Wetiko, ili CNP (Centralni Negativni Program) ili neki drugi parazit, nesto sto je preuzelo vlast nada njima. [linkovi su u mom prijasnjem komentaru u postu “Duhovno vodstvo”, da se ne ponavljam.]

  • Valter
   Odgovori

   niti meni nije sjeo tekst.

  • Damir
   Odgovori

   Nebi bio tako strog prema autoru ovog članka. Ono ponavljanje 25 ili 26 puta shvaćam kao utvrđivanje znanja, (gradiva), ne možeš odmah na prvu ispravno reagirati na nepoznatom terenu, trebaš promotriti, preispitati, istražit, prosijatii kako bi se uvjerio, nakon toga ponoviti,svaka riječ nosi nezanemarivu težnu, jer zaborav i slabija pažnja na sve detalje čine svoje. Kad treeniraš košarku nije dovoljno znati da trebaš loptu ubaciti u koš, potrebno je dugotrajno “ponavljanje”, treniranje kako bi to zaista savladao za djelotvornu primjenu u praksi. Jednostavno , stećeno znanje treba “leći”.

   Što se tiće “beskonačnog” broja zakona smatram kako je autor htio usmjeriti pažnju prema beskonačnom broju ishoda, beskonačnom broju sličnih ili različitih životnih puteva koji mogu biti posljedica samo jednog zakona, Zakona uzroka i posljedice.

   Pa kaže:” Bog nije stvorio zlo, nije stvorio tamu”. Rekao bi: da, Bog nije stvorio zlo, ono- “nije stvorio tamu”- je pretpostavka. Ako je stvorio sve onda je stvorio i tamu. Naravno, znademo da se sve može zloupotrijebit, nema stvari i pojma koji se ne može postavit u negativan kontekst, pa tako i tama, umjesto da služi za odmor od napornog dana, nekima posluži da pod okriljem noći izvode svoje nečasne ili zle radnje.

   Odluka je na kraju opet na čovjeku i njegovoj slobodnoj volji , sva sreća , jer u suprotno bi bili obični dirigirani (programirani) roboti. Lijep pozdrav

   • Valter
    Odgovori

    Pathwork je nekakav skup spisa koji govore o duhovnim temama. Mislim da ih ima oko 200. Dražen bi mogao reći više o tome.

   • Dražen
    Odgovori

    Možda ti ovo pomogne, bog nije odgovoran ni za dobro! Struja je struja, ali ti odličuješ kako ćeš je koristiti. životna sila je životna sila, ali ti upravljaš njome. ekola!

    • Damir
     Odgovori

     Upravo o tome pišem Marku.

 • Solarian
  Odgovori

  Tko je izrekao ovo: “Vodič Lekcija br. 18

  6.prosinca, 1957.”?

  • Dražen
   Odgovori

   Pathwork je kanalizirani materijal koji govori o psihologiji i o tome kakav je naš odnos sa bogom. to je jedan prilično nepoznat ali po meni među najboljim materialima. osim toga on je nastao između 1955-1971 u vrijeme kad nije bilo ovoliko mnogo tin downlodanih materijala. tekstovi su po meni fantastični. s vremenom ću ih stavljati još.

 • au_toritet
  Odgovori

  Mi bez slobodne volje ne možemo živjeti ispravno, jer je volja isključivo u našoj moći i čini nas onakvima kakvi jesmo. Postoji viša sila koju je narod nazvao ”Bog”. Ta viša sila je snaga koja je beskonačna, neodređena, neopipljiva (koja se ne može riječima opisati) i na koju ne možemo utjecati i samim time smo svi ranjivi.Zato su tu savijest, etika, svijest, osjećaji i logika važne karike koje pomažu pri dragocjenoj slobodnoj volji koju nam je priroda omogućila. Uostalom svi smo mi trenutni gosti na zemlji i ako si gost koji se drži svega gore navedenog prema svemu i svima nema problema.Citirat ću A.B.Š.,Opomena: ”Čovječe pazi da ne ideš malen ispod zvijezda”. Stoga mislim da prva rečenica govori sve, jer svako živo ljudsko biće je gospodar svoje slobodne volje, a ukoliko UM zapovijeda samome sebi, a ne samo tijelom, to znači da samog sebe pretvara u roba, tj. da uvlači u odnošenje i razgovor između sebe i samoga sebe odnos gospodara i sluge, čime zatire slobodu. Najgore je što je većina umova oko nas hakirana, od raznoraznih ovozemaljskih posrednika, ali nije ni to problem sve dok ne možeš izbjeći da te takav svojom zločestom slobodnom voljom, jer imamo više slobodnih volja koje čovjeka drže u neizvjesnosti, dotakne.

 • Ines Radman
  Odgovori

  Prije 30 godina umrla sam, u porodu dok se na meni radio carski rez. 12 minuta te “smrti”, ja sam se vratila kuci. Tada nisam znala sto mi se dogodilo, trebalo je jos 10 godina dok sam shvatila da nisam ljudsko bice sa dusom nego da sam dusa u ljudskom tijelu. Shvatila sam da sam se vratila izvoru svome, na mjesto gdje me bog stvorio kao DUSU i osjecala sam se kao da sam se vratila u poznato mjesto, moj pocetak, moje zacece duse. U tom trenutku sam imala izbora i slobodnu volju da ostanem ili da se vratim. Uzelo je jos 30 godina da shvatim da taj dogadjaj je bio za moje budjenje, ja kao dusa sam beskonacna, vjecna i kad sam shvatila sve to, pocela sam napustati tijeli nakon spavanja i zbroijla sam bar toliko se sjecam 6 ili 7 raznih zivota u kojima sudjelujem paralelno s ovim zivotom. Dusa se moze podijeliti i imati vise iskustva, nije nam odredjeno da imamo samo jedan zivot vec mozemo iskusiti vise zivota i raznim dimenzijama.
  Sada, nakon 30 godina, pored kreveta drzim teku i ako uspijem se sjetiti zapisem svako uskustvo za vrijeme dubokog sna, ponekad se ustanem u WC i na putu da WC mislim kako bih trebala sto prije popiskiti se da se mogu vratiti tom paralelnom zivotu.
  Hvala na ovom clanku!

 • an
  Odgovori

  „Od Jahve su koraci čovječji, i kako da čovjek razumije svoj put?“ Izr 20,24
  Slobodna volja nije ono što mislimo da je.
  Ako smo pod prokletstvom, da li možemo birati dobro? Samo ako nam Bog se smiluje i da nam spoznaju o situaciji. Da li je faraon mogao birati kada ga je Bog uhvatio na nišan? Samo do određenog momenta. Da li se možemo promijeniti ako hoćemo? “Ljudsko srce je jedva popravljivo.” Popravlja se samo sa Božjim darom pokajanja.
  Slobodna volja je sloboda da biramo kada vidimo da su stvari pred nama na izbor. A to je vrlo ograničeno. Da li na primjer možemo izabrati kada vidimo izbor, a nemamo snagu za promjenu? Da li uopće možemo biti slobodni bez Boga? Zapravo onda smo robovi đavla ako smo bez Boga. Čovjek nije stvoren za samostalnost, on je samo posuda za određene duhove/ Duha. Ali nevjernik svašta umisli, pa i svoju slobodu bez Boga.Slobodan od Boga, možda, ali slobodan bez Boga- nikako. Također i naša duša, mi nemamo pojma kuda ona vrluda u nesvjesnim svjetovima, ali i motivacijama. “Od potajnih grijeha, očisti me. Svakako život je daleko kompleksniji nega ga bezbožnici/ljudi bez Boga, prezentiraju.
  Slobodna volja kako je shvaćamo je zabluda palog čovjeka.

  • Damir
   Odgovori

   Shvaćam što želiš reći, sloboda je opredjeljenje za dobro, ako je opredjeljenje za loše onda nisi slobodan.
   Kažeš:” Da li uopće možemo biti slobodni bez Boga? “Dodao bi , bez Boga-Stvoritelja nismo nikad, on je uvjek prisutan i sveprisutan u svakom atomu, bili mi dobri ili loši, Božje polje ili Duh sveti je sveprisutno, ne postoji mjesto gdje ništa ne postoji ,samo ponekad toga nismo svjesni. Kada Ga nismo svjesni opet imamo slobodu da Ga potržimimo (osvjestimo), ako ne želimo (naš izbor), ostajemo , kako kažeš , robovi zloga. Pozdrav

   • an
    Odgovori

    Sama po sebi, sloboda izbora je nužna za slobodu. Imao je Lucifer u kraljevstvu Božjem, imao je Adam u raju. Ali izbori koje napravimo vode nas u slobodu ili ropstvo. “Sve ti je dozvoljeno, ali sve nije korisno.” Ova sloboda je NUŽNA jer je naš duh napravljen za slobodu (širinu) napravljen kao posuda za Duha slobode (po njemu “letimo” u duhu, imamo snove, vzije, naš duh u Njemu zauzima prostore , ima ideje… (inspiracije)…OOvo je problem onima bez Duha za razumijeti, jer to nemaju…ali je manji problem onima inspiriranim đavolskim duhom (idejama, vizijama…)
    Kako je netko jednom rekao: roditelji su mi sve dozvoljavali, hoću. Kada sam poslije upoznala Božja pravila (ogradu) osjetila sam se sigurnom i slobodnom.
    Ovo vrijedi i za “duhovnost” kao širinu duh. svjetova bez određenog imena.

 • zenjaka
  Odgovori

  Ajmo jednu za Ines :)…živahna je virovali ili ne :)

  …nemojte zamirit (zamjeriti) :)

  https://www.youtube.com/watch?v=0ls_Za-iv4o

  …a ko zna, možda nas pisma oslobodi :)

 • Grozno
  Odgovori

  Ajmo jednu za zenfjaku ,nemoj zamjerit, nove underground digitalne simfonije bezvremenskog orkestra
  http://beatspace-aliced.bandcamp.com/track/ogoun-vital-drum-force

 • zenfjaka
  Odgovori

  Pošto (iako me vuče za luleka) me ovo grozno pod-cokaje smatran nužnim izvuć jednu pjesnikinju iz naftalina iako ta, oće reć do(t)zična :) mene oće izvuć iz života iz naftalina..nije da san stand up nego san malo zalega i stavija šljem na gujcu…aj probajte nagađat zašto…:P

  ..saću instalirat kurbetinu pjesnikinju a onda pjesmu…nadan se da nemate ništa suprotiva turku..ono..,kompleksno
  ..aj, dopizdilo mi je pizdit..saću malo reklamirat…a matere mi nije do mene..a do koga je pari mi se misterij :)..đava zna al me nemere opalit sve i da oće:P

  Boem u duši
  (ma šta boem, golem)

  Učio me ćaća, jebi se sine,
  u životu prošlom ti si kurac bio
  Govorila strina – opleti koju baku,
  učio me velečasni – išupaj joj dlaku

  A drugovi opet – prčkaju po svome
  – uzmi ga u šaku, pušći se meraku
  zaboravi na pizdu, pogledaj u zvizdu,
  desanka je ono u što smo se kleli

  A onda dođe Rozmarina, picu mi ponudi,
  čunu moju skudi.
  pogledah joj profil, zaljubih se odmah
  zbog mekane glave, odoh iz reale

  i kad prevrčm ih često, gledam ja u gaće
  shvatim da u njima pokojnik mi drijema
  samo koža stara, smežurana jaja
  i trag žuti, kao uspomena

  Pa se sada pitam, tko je za to kriv
  možda rat, možda francek, a možda i geni crveni
  a onda ipah shvatim – desničar sam ja
  i kad žena legne, šaka mi se stegne

  Jer opet da se digne
  i babina ga ruka stigne
  odero’ bih mu kožu
  samo za ljubav babinu

 • zenfjaka
  Odgovori

  ..baš si naša naša betmen u(dj-u) linkat…saću ti doletit u ured…štaš onda ? bit hapy..razletit se, a?

  • Grozno
   Odgovori

   kaj? razletio mi se mozak pokušavajući ovo dešifrirat..nemoj zamjerit ako te zamolim da pišeš razumljivije

 • eva
  Odgovori

  Bog je stvorio sve preduvjete da bi nesto postojalo…ave sto itko zamisli svako bice koje se rodi svaki list i travka…ali nije ih on direktno stvorio…stvorio je perpetum mobile zivog i nezivog svijeta. Isto tako nije ni zlo stvorio kao ni dobro. To su dva pola punine. Mi osobno ljudi pojmimo da postoji dobro i zlo kroz sebe same nase i čine drugih, u svemiru ne egzistira nista nalik zlu ili dobru u definicijama kako to mi ljudi pojmimo. Crna rupa npr je i cisto dobro i cisto zlo kako vec za koga….za onoga koga progita je zlo pa ipak one su izgleda radjaona svemira.
  Slobodnu volju pak imamo no ne upravljamo njome jer smo kako kaze Gurdijev mehanicni a o tome se govori u ovom clanku, osvjestavanju. No to je vrlo vrlo vrlo tesko mada ne nemoguce. Meni je ovaj tekst super, nista ne govori pogresno a pitanje je sad kako tko intrepretira. Onaj tko se boji ropstva vidi lance svugdje, teoreticar zavjere vidi crne helikoptere…vezanost za sebstvo je takodjerr ropstvo….tko smo mi zapravo – samo sada ova svijest koju ti nitko ni ne zeli ustvari oduzeti jer istina je da ni ne moze. Iako je ovozemaljsko dobro samo jedna strana novcicaa druga je zlo, ukupno su univerzalno dobro za koje nema u hrvata barem druge rijeci nego dobro…i ako tom dobru dajete energiju i crpite iz njega….pa da mi je dolinom smrti proci…

 • eva
  Odgovori

  Ma i ja vidim da su teorije zavjere istina i ponekad stvarno malo nedostaje pa da ne ugledam crne helikoptere, to kazem da ne ispadne da sam netko s ruzicastim naocalama. Htjela sam jos dodati to za Gurdijeva, njegovi tekstovi su mi najzanimljivije stivo zadnje vrijeme. On kaze da je i znanje materijalne i slazem se, intuitivno mi je to skroz jasno. Znanje je neodvojivo od stanja svijesti a razina stanja svijesti od slobodne volje. Pa sad, bas treba porazmisliti o tome…i zasto se uvijek znanje drzalo skeiveno i za povlastene.

 • eva
  Odgovori

  Vidim sto gresaka kad pisem sa mob….znanje je materijalne prirode-neka vrsta materije

  • an
   Odgovori

   Znanje je duh, ono je dar. To je ono kada “znaš da znaš”. Ono je konkretno, ima svoju egzistenciju, a mi to konkretno obično predočavamo kao materijalno, pa to malo zbunjuje. A ako materijalno u krajnosti gledamo kao duhovno, onda…

Leave a Comment

Napišite traženi pojam i stisnite Enter za traženje