Što napraviti kada banka želi novac od Vas?

 In Bankarstvo i financije, Predlošci pisama

Ako ste istražili našu stranicu, sada je u Vašoj svijesti informacija da banke ne posuđuju novac. 

Postoji nekoliko mogućih strategija koje možete primijeniti u komunikaciji s bankom. Smatramo da vrlo bitni preduvjeti za odluku o korištenju bilo koje od njih jesu da ste u potpunosti sigurni u svoje saznanje o njihovom načinu poslovanja, da ste u potpunosti spremni djelovati uz punu vlastitu odgovornost, te da znanje o njihovom načinu poslovanja nećete koristiti za nemoralne radnje.

Strategija 1.
Ne činite ništa, sputani strahom i nesvjesni moći koju Vam je Stvoritelj podario.

Strategija 2.
Djelovanje po staroj paradigmi – i dalje djelujete kroz institucije sustava i koristite novo znanje kako biste osporili ČITAV NAVODNI KREDIT. Primjeri pisama koja smo pronašli a djeluju na ovaj način možete skinuti OVDJEposebna zahvala ekipi sa RADIO LIBERUMA za ovaj dragulj.

Strategija 3.
Budite kreativni.  Također, možete mnogo naučiti iz dokumenta koji su sastavili vrlo iskusni ljudi iz Južnoafričke Republike OVDJE

Strategija 4.
Smislite novu strategiju i svakako nam je javite.

Ishod primjene bilo koje od navedenih strategija direktno je razmjeran razini Vaše svijesti, znanja o problematici te odlučnosti i teško ga je predvidjeti. Jedino Strategija 1 ima predvidljiv ishod jer za nju Vam ne treba niti svijest, niti znanje niti odlučnost.

Navesti ćemo jedan primjer kako možete započeti komunikaciju s bankom:

ZAHTJEV ZA DOSTAVU DOKUMENTACIJE

Referenca: (navesti npr. Ugovor o kreditu br. 12345)

Datum:

 Zamijetio/Zamijetila sam da bi mogle postojati određene nepravilnosti u svezi financiranja gore navedene reference. U cilju rješavanja ovog pitanja zahtjevam od Vas:

1. Da predočite i dostavite preporučenom poštanskom pošiljkom na moju adresu dokumentaciju koja dokazuje da je novac koji Vam navodno dugujem prethodno postojao, da je bio u Vašem vlasništvu te da na njega polažete prava pozivajući se na gore navedenu referencu.

 2. Da predočite i dostavite preporučenom poštanskom pošiljkom na moju adresu dokumentaciju o povijesti podrijetla novca za koji Vaš poslovni subjekt tvrdi da je prethodno postojao, da je bio u Vašem vlasništvu te da na njega polažete prava pozivajući se na gore navedenu referencu. Tražena dokumentacija mora nedvojbeno pokazati i dokazati svoje podrijetlo najmanje tri (3) generacije unazad.

  3. Da predočite i dostavite preporučenom poštanskom pošiljkom na moju adresu dokumentaciju da je transakcija gore spomenutog novca (koji je postojao prije transakcije, koji je bio u Vašem vlasništvu i na koji polažete prava) zaista izvršena od strane vjerovnika prema dužniku uz predočenje računa za spomenutu transakciju te uz predočenje dužnikove potvrde o primitku spomenutog novca.

 Izostanak odgovora na ovaj zahtjev smatrat će se priznanjem da tražena dokumentacija ne postoji.

Molim da mi navedene dokumente dostavite preporučenom poštanskom pošiljkom na moju adresu unutar petnaest (15) kalendarskih dana od dana kada će biti zabilježeno da ste zaprimili ovaj zahtjev.

 Rođeno ime i obiteljsko ime

(potpis)

Recent Posts
Showing 2 comments
pingbacks / trackbacks

Leave a Comment

Napišite traženi pojam i stisnite Enter za traženje