Svi putevi vode u Rim 5

 In Duhovnost, Pravo i zakoni, Religija

U jednom fiktivnom intervjuu na pitanje kako bi on uredio crkvu kad bi imao takve mogućnosti demon je odgovorio:

Prvo , ja bih stvorio središte obožavanja onih koji su povrijedili Isusa Krista koliko god je to moguće , obmanjujući ljude u razmišljanju da su ga oni zapravo poštovali. Postavio bih servis/uslugu koja bi se mogla ponavljati svakodnevno kako bi „razapinjala“ Isus opet i opet , stavljajući ga natrag na križ na dnevnoj bazi . Vidite, apostol Pavao nam jasno rekao da je Mesija je trebao umrijeti samo jednom , i to je bio razlog zašto je Mojsije ušao u takvu nevolju s Bogom. Onog dana kad Mojsije nije poslušao Boga i udario je po Stijeni drugi put da bi iz nje potekla voda (Brojevi 20,1-12). Prvi puta kad je Izrael tražio vode, Gospodin je rekao Mojsiju da udari o stijenu i da će poteći voda (Izlazak 17,1-7). Drugi puta rekao mu je da progovori stijeni. Ali Mojsije je bio ljut na narod i udario je po stijeni i voda je potekla. Problem je što je Stijena bila sjena, slika onoga koji je trebao doći, Isusa Krista, a voda slika Duha Svetoga koji dolazi na vjernika (Ivan 7,37-39). Krist koji je udaren (raspeće) prije nego je Duh dan. Isus je umro samo jednom da mi primili dar Duha Svetoga. Prekršivši Božju riječ Mojsije je udario dva puta i time propustio dati ispravnu poduku narodu. Dovoljno je za nas da tražimo Gospoda i izliti će Duha na nas. Isus je bio stijena [ 1 Korinćanima 10 : 4 ] ,

Kroz cijelu knjigu o Hebrejima , autor govori o” jednom zauvijek ” žrtvovanju Isusa Krista . Isus je umro samo jedanput na križu , a zatim je otišao na nebo zdesna Ocu . Vidimo da je žrtva bila tako izvrsna i tako prihvaćena od Oca , da je nikad ne treba ponoviti . U stvari , zabranjeno nam je sve to ponoviti opet . Pisac Hebrejima hrabro izjavljuje : ” … mi smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek . ” [ 10:10 ]

Iz tog razloga ako bih želio prekršiti Božju zapovjed na najokrutniji način kreirao bih ceremoniju koja žrtvuje Isusa Krista svaki dan ponovo i ponovi, diljem cijelog svijeta, a sve kroz prevaru da ljudi vjeruju kako zapravo veličaju i slave Isusa. Naravno govorim o misi, koja čini upravo to. Misa prema katekizmu katoličke crkve duplicira žrtvovanje na križu. Citat: „Misa je isto žrtvovanje kao i žrtva na križu, jer u misi žrtva je ista, i nadležni svećenik je isti, Isus Krist“ [„Moja katolička vjera“ – “My Catholic Faith”, p. 286]

Nadalje, napisao bih misu na Latinskom jeziku, jeziku originalnih poganskih Rimljana, na način na koji bi postigla ogromnu magijsku snagu. Doc Marquis, bivši crnomagijaški Satanist nedvosmisleno je rekao da misa izrečena na latinski, ima ogromnu okultnu snagu. Crnomagijaški čarobnjaci i ranom 6. Stoljeću otkrili su da je Rimska crkva kreirala snažnu magijsku ceremoniju zvanu Misa, pa su prema tome i oni pokušali uzeti dio za sebe kreirajući pandan zvan “Crna Misa”.

Tada, ako nije napravljeno dovoljno štete za jednom zauvijek završeno razapinjanje na križu, kreirao bih simbol koji bi Isusa zadržao na križu konstantno. Taj simbol bi visio na svakom zidu u kućama ljudi, u njihovim uredima, autima, držeći Isusa na križu tamo gdje ja želim da on bude, ne u slavi sa desne strane svojeg oca.

Sada kada sam zadržao Isusa na križu, i u misi i kroz raspeće, imate li uopće ideju koliku duhovnu pobjedu sam postigao? Upravo sam spriječio mogućnost spasenja, za bilo koga koji prakticira odlazak na misu i poštuje raspelo. Kako je to moguće, pitate se? Poslušajte što kaže poslanica Hebrejima, koja govori pod autoritetom Svetog Duha.

„Nemoguće je, naime, koji su jednog dana primili svjetlost, kušali nebeski dar, imali dio u Svetom Duhu,….. okusili izvrsnu riječ Božju i snage budućeg svijeta,….. a ipak su ponovo pali – nemoguće je da oni po drugi put nađu obraćenje, dok, za svoj račun, ponovo stavljaju na križ Sina Božjeg i izlažu ga uvrjedama.“ [Hebrejima 6:4-6]

http://biblija.biblija-govori.hr/glava.php?knjiga=Hebrejima&prijevod=sve&glava=6

Držanje Isusa u konstantnom preziru i javnoj sramoti točno je ono što misa i raspelo postižu. U stvari, katolici se potiču da svakodnevno kontempliraju o Isusovoj žrtvi i patnji na križu.

Slijedeće, napao bih na sveopće otkupljenje grijeha koje je isusovom smrću postignuto. Iako su Isusove zadnje riječi na križu bile „gotovo je“ [ na grčki „teleo“, što znači „plaćeno u cijelosti“] ja bih šaptao katoličkim teolozima u uho da Isus nije u potpunosti otplatio dug grijeha. Šaptao bih da iako je isusova žrtva otvorila vrata raja čovječanstvu, ona nije otklonila svu ljagu grijeha. Muškarac i žena moraju otkloniti što je moguće više ljage ovog grijeha kroz život čineći dobra djela, štujući svetkovine, sudjelujući u sakramentima, pa čak i nanoseći bol samima sebi. Tako bi napravio da je spasenje u katoličkoj crkvi stvar vjere i djela, stvar protiv koje se je Apostol Pavao jako borio u ranoj kršćanskoj crkvi. „jer milošću ste spašeni, ne djelima“ [Efežanima 2:8]

Sada kada sam cijelu kongregaciju uspješno spriječio da postignu spasenje, tada bih napao vjerodostojnost same Biblije. Šaptao bih ponovo u uho teolozima i papi da su bibliju napisali ljudi – oni koji imaju slabosti kao što ih i svi ljudi imaju, te da takva biblija sadrži greške. Znajući Bibliju napamet ja – kao jedan od glavnih demona pakla – Znam kakvo sidro duši vjerovanje u nepogrešivost Biblije pruža Bog. Stoga sam je napao. Nadalje sam šaptao da je biblija tako teška za razumjevanje tako da se prosječna osoba ne nada da će je razumjeti bez interpretacije svećenika ovlaštenog od vatikana. Nakraju zabranio bih bilo kome da je samostalno čita jer postoji mogućnost da pričitaju „Spašen vjerom a ne djelima“, ili bi mogli pročitati Poslanicu hebrejima i odmah uočiti što sam napravio.

Nakon zatvaranja riječi božije sada je vrijeme da se predstavi kriva božija riječ, koje sam nazvao crkvena tradicija ili tradicija naših očeva. Sjećam se kako je ljut bio Isus na farizeje i zakonoznance jer su kreirali Van biblijsku knjigu , koju su nazvali tradicije naših očeva. Ove tradicije su prezentirane ljudima kao objašnjenje Riječi božije, i kao originalno, vjerodostojno značenje originalne rijeći božije. Zapravo, stoljećima, ove tradicije su se mjenjale tako da su odvodile osobe sve dalje od pravog boga, uspješno sprječavajući spasenje.

Također, bio sam jako svjestan zabrane koju je bog postavio na prakticiranje „dodavanja“ ili „oduzimanja“ od njegove Biblije. Ali s obzirom da sam već odlučio da ću promjeniti božiju riječ, koje vrste prevara ću postaviti a što oduzeti?

Prvo, ću dodati stihove i doktrine koje će odvesti rimsku katoličku crkvu u nedvosmisleno i kontinuirano prakticiranje bijele magije, nakon svega, želimo koristiti snagu okultnog za dobrobit čovjeka. To znači da ću morati uvesti neke poganske doktrine, kostimirane u kršćanska imena, alegorije, i dobre stare biblijske priče, sa mojim malim iskrivljenjem naravno.

Jedna od doktrina je molitva mrtvim ljudima i obožavanje idola napravljenih na njihovu sliku. To je jedan od najstarijih, ali najučinkovitiji način ulaska u sotonizam, i može se lako prerušiti kao kršćanstvo. Kontinuirano ću promovirati djevicu mariju kao božansku figuru koja može čuti molitve milijuna ljudi širom svijeta istodobno, proglašavajući je rođenom bez izvornog grijeha i koja nikad nije umrla, jer se čudom pojavila u raju. Tada ću sve te mrtve proglasiti „svetcima“ crkve koji također mogu čuti molitve svih ljudi diljem svijeta istovremeno.

Ali kako bih mogao uvesti stare poganske idole u crkvu morao bih nešto napraviti sa 2. zapovjedi koja jasno i nedvosmisleno zabranjuje postavljanje i obožavanje idola. Kako je mogu izbaciti i da još uvijek imam 10 zapovjedi’ bilo bi previše očito ako bih imao samo 9 zapovjedi. Znam! Uzet ću 10. Zapovjed koja je dugačka i prelomiti ću je na dvije zapovjedi i tako očuvati broj 10. Mogu s mirom ostaviti 1. Zapovjed u bibliji jer je ionako nitko neće pročitati, samo će se promijeniti učenje katekizma.

http://znanost-i-biblija.blogspot.com/2012/05/jahvino-prokletstvo.html

Moj plan je funkcionirao besprijekorno, u početku uvođenjem mise, gdje sam Isusa ponovo vratio na kalvariju svakog dana. Kako se misa držala na originalnom poganskom Latinskom jeziku, stvorena je ogromna okultna snaga. Drugi crnomagijaši koji su bili ljubomorni na okultnu snagu crkve kreirali su svoj križ. Taj križ su malo uvrnuli prema unutra tako da razapeti Isus na njemu djeluje kao pravi izmučeni gubitnik. Nazvali su ovaj križ „Izvrnuti križ“

papa franjo

http://www.cuttingedge.org/articles/rc100.htm

Nakon toga sam uveo još neke doktrine u Rimsku crkvu. Bilo je jako jednostavno. Nakon uvođenja mise na snažnom latinskom jeziku oko 600 a.d. dobio sam otvorenu mogućnost i autoritet da u crkvu uvedem pun kamion poganskih doktrina, bez straha da izgubim svoju masku kršćanstva. Kroz godine i godine bilo je sve lakše i lakše prevariti ljude i uvesti svakakve nove poganske običaje.

1. DAO BIH PAPI RELIGIOZNU I POLITIČKU MOĆ – 754.a.d. Nitko se više ne bi sjećao da je Isus rekao „moje kraljevstvo nije od ovog svijeta“ (Ivan 18:36). Ovakav potez dao bi papi snagu da prevaziđe bilo koju ili čitavu opoziciju i stvori novu snažnu okultnu crkvu. Zapravo ti crnomagijaški satanisti dobro udaraju u zadnje vrijeme. Kada bih dao papi moć nad evropskim kraljevima, oni bi mogli porenuti inkviziciju protiv tih crnomagijaša , ubijajući ih i stjerajući ih u podzemlje. Ako itko može razotkriti bjelu magiju katoličke crkve onda su to praktičari crne magije. Tako bih zapravo počeo inkviziciju nekih 800 godina prije onog izdajnika, Martina Lutera.

2. ŠTOVAO BIH RELIKVIJE, NAPOSE KRIŽ I SLIKE – 788 a.d. – Budući da svi pogani vole obožavati stvoreno radije nego stvoritelja (rimljanima 1:25), znam da bi bilo uvesti ovu pogansku praksu. Ja ću šaptati u umove poštovanih crkvenih teologa da ljudi trebaju obožavati objekte kaji su navodno djelovi križa, mrtvih svetaca, i bilo čega što papa „blagoslovi“

3. UVEO BIH CELIBAT SVEĆENICIMA – 1123 a.d. jednostavno vrlo nestrpljivo sam čekao da uvedu ovu doktrinu, jer ide toliko dramatično protiv prirodne konstitucije čovjeka. Taj užasni apostol Pavao prokazao je celibat kao „doktrinu koju podučavaju demoni“ (1 timoteju 4:3) i upozorio je osoba može biti iskušavana u grijeh sexa ako nema normalne seksualne odnose sa svojim ženama (1 Korinćanima 7:5). Ali što je najvažnije , ja znam, kroz stoljeća, da će ovo potiskivanje normalnog seksualnog nagona u svećenicima i časnim sestrama dopustiti mojem kolegi lideru demona iz pakla, Larz, da napravi svoj moćni posao unutar Crkve.Vidite, Larz je demon kojeg je satan ovlastio da upravlja seksualnim požudama, homoseksualnošću, biseksualnošću, pedofilijom i ostalim seksualnim užitcima. Kroz mnoga stoljeća kad sam nagovarao papu da objavi apsolutni celibat vatromet seksualnog grijeha opetovano je harao kroz svu hijerarhiju svećenstva, uništavajući njihove živote, i živote mnogih mladih vjernika također. Celibat je jedan od mojih najvećih trijumfa.

4. MOLITVA RUŽARICE/KRUNICE – 1090 a.d. – otkad je Isus zabranio moljenje ponavljajućih molitva to je upravo ona vrsta molitve koju sam želio utvrditi u katoličkoj crkvi. Nasreću Sotonistička Babilonska misterija ponudila je perfektan primjer. Oni su izmislili i usavršili korištenje krunice, posebno sljedbenici i obožavatelji babilonskog „svetog srca“. (odatle naziv presveto srce marijino). Mogu uzeti i neke uzorke iz drevne indije, tibete i kine („dva babilona“, Hislop str. 188). U Misi i na razapinjanju, ja sam zapečatio put pravom spasenju, i sada kroz ružariju/krunicu, osigurao sam da bog ne čuje vaše molitve, iako su izrečene kroz mnogo riječi.

5. PRODAJA OPROŠTAJNICA – 1190 a.d. šaptao sam u papino uho da je on čuvar „celestinskog blaga“ svetaca koji su živjeli prije i čiji zaslužan rad je spreman biti stavljen na raspolaganje istinskim živim katolicima za dobra djela koja su napravili. Rekao sam papi da on drži ključeve ove riznice i može raspolagati ovim „duhovnim bogatstvom“ i dati ga kome god on odluči i iz kojeg god razloga on izabere. Moć koju je ova laž dala papama bila je ogromna. Križarima su dane velike oproštajnice da se bore protiv nevjernika na bliskom istoku. Kasnije papa je bio u mogućnosti da prodaje oproštajnice za novac, za izume svih vrsta: koje nudi masama, od svijeća za kipove do velikih oproštajnica za cijela društva, i stotine drugih religioznih stvari koje katolik može kupiti da bi dobio oproštenje. Ova poganska doktrina napravila je jako mnogo da obogati crkvu i da papi ogromnu moć nad ljudima.

6. PROGLAŠENO ČISTILITE – 1438 a.d. Sotona jako voli doktrinu čistilišta, i propagirao je tu laž kroz sve poganske ere, ali mu je posebno drag kod kršćanske doktrine. Ova doktrina govori da Isusova žrtva na križu nije bila dovoljna za otkupljenje svih grijeha. Sam Isus na križu je rekao da je gotovo i da je dug plaćen u cijelosti, dok zapravo ova doktrina negira te isusove riječi.

Čistilište drži da svi ljudi moraju proći kroz proces čišćenja da uđeš u raj, iako je Bog Otac prepoznao Isusovu žrtvu kao dovoljnu, savršenu, do u vječnost [Hebrejima 5:9; 9:11; 12:23; 13:20]Ali ako stavimo samu doktrinu na stranu čistilište ostavlja otvorena vrata za sva moguća iznuđivanja od strane svećenika. Svećenici su još od vremena egipta naučili da molitve za mrtve nisu “učinkovite” ukoliko svećenik ne intervenira, a svi znaju da svećenik neće intervenirati osim ako mu se ne plati. U svakoj zemlji svakog doba poganski svećenici koristili su ovu doktrinu čistilišta da zgrnu ogromna bogatstva obećavajući da će skratiti umrlome ostanak u čistilištu.

Hvala Luciferu na činjenici što je uvjerio svećenike da se bibliji nesmije vjerovati,  i da ju je jako teško pročitati bez interpretacije! Inače bi mogli jako lako uočiti koliko falša je ova dokrtina. Možda bi mogli pročitati riječi koje je Isus uputio umirućem lopovu na križu koji ga je tražio oproštaj. Mogli bi pročitati da je Isus rekao:” Danas, bit ćeš sa mnom u raju”. Čovječe, što volim to neznanje i glupost!

7. IZMIŠLJANJE SKAPULARA, MEDALJA, MOĆIJU – 1600 a.d. ljudi su toliko zaluđeni dam isle da mogu ostvariti vječno spasenje bez da promjene svoje srce i um kroz krv isusovu. I nisam mogao smisliti lažnije “osiguranje” laganog spasenja već kroz ove skapulare, medalje i moći. Ja to jako volim.

Poslušajte kako izgleda “osiguranje” naivnom poganskom vjerniku. “tko god umre obučen u ovaj scapular neće iskusiti vječne vatre.” [Među najpoznatije i najraširenije spada smeđi karmelski škapular. Bit i sadržaj karmelskoga škapulara posveta je Mariji, tj. određen način potpune predaje Majci Božjoj. To je povjeravanje njezinu majčinstvu, skrbi i okrilju da nas ona vodi Kristu prema načelu i iskustvu Crkve: Per Mariam ad Jesum – Po Mariji k Isusu. Tko slijedi Krista po primjeru Marijinu i pod njezinom zaštitom, osjetit će da ga Marijina ljubav i briga prate u svim životnim prigodama pa i nakon smrti. To je smisao Gospina obećanja, koje je prema predaji dala sv. Šimunu Stocku 16. srpnja 1251.: Tko u tom haljetku umre, ne će trpjeti vječnoga ognja. To je znak spasenja, obrana u pogibeljima, zalog mira i vječnoga saveza sa mnom.]

http://www.bitno.net/pitajte-svecenika/sto-je-skapular-a-sto-su-moci/

A što mislite o ovom obećanju o vječnom spasenju:

“Naš gospod učio nas je da kažemo naš otac. Marija nas je naučilo vrijednosti našeg skapulara. Kad ga koristimo kao molitvenik, naša gospa uvodi nas u presveto srce svojeg božanskog sina. Stoga je dobro da držimo scapular u svojim rukama kada se obraćamo našoj gospi.”

[»Kako bismo neprekidno bili sve bliži njoj, a prema tome i njenome Sinu, Gospa je naglasila važnost moljenja Krunice svaki dan barem pedeset godina. Tražila je da nosimo smeđi škapular. I trebamo prinositi žrtve, posebice žrtvu vršenja naše svakodnevne dužnosti, u okajanju grijeha počinjenih protiv našega Gospodina i naše Gospe. Također je naglasila potrebu za molitvama i žrtvama za spašavanje grješnika iz pakla. Poruka Fatime pojedinim dušama sažeta je u ovim navodima.«]

http://www.gotquestions.org/Hrvatski/Marijina-ukazanja.html

Jao kako ja volim ovu IZMIŠLJOTINU O PRESVETOM SRCU! Uvijek je polučivala odlične rezultate još od trenutka od kada sam je uveo u Babilonu prije jako mnogo godina.

NEPOGREŠIVOST PAPA – 1870 A.D. Posebno sam ponosan na ovu izmišljotinu. Kao demon koji služi gospodu satanu, potpuno sam posvećen eventualnom pojavljivanju duhovnog supermena Antikrista. Tako da bi se pripremio za ovaj predivan događaj, kada će religijski prorok uživati globalni diktatorsku kontrolu [otkrivenje 13:16-18], koji je bolji plan nego napraviti ga apsolutnim duhovnim autoritetom unutar svoje vlastite crkve u drugom dijelu 19. stoljeća.

Još jednom mi je jako drago što katolici uopće ne čitaju bibliju jer bi inače mogli otkriti da je apostol pavao izazivao petra govoreći mu da nije u pravu [galaćanima 2:11-21]. Ne bi bilo dobro pročitati je navodnom prvom papi – petaru apostol pavao u lice rekao da griječi i tako priznati da je u krivu što potpuno ruši cijelu doktrinu o nepogrešivosti. Ali…..

 

NEOPHODNOST LJUDSKOG ŽRTVOVANJA

Kao što vi možete kazati, do 1200. RKC je prakticirala snažno čarobnjaštvo bijele magije. Uvođenje mise koja se govori na latinskome je bio ključ, što je proizvelo ogromnu duhovnu snagu. Ali nedostajala je ljudska žrtva i gospod Satan nije bio sretan u vezi toga. Vidite magija zahtjeva žrtvovanje, a satan želi da to bude ljudska žrtva. Čak i bijeli čarobnjaci koji su žrtvovali životinje, ili oni koji nisu žrtvovali ništa, nisu svjesni da netko, negdje, žrtvuje ljude u njihovo ime. Kako bih za ime svijeta mogao uvesti system ljudske žrtve u RKC i još uvijek mogao zadržati masku nepoganske katoličke crkve.

A, mislim da znam! Mogu isprovocirati magijska svojstva kad svećenik izvodi “misteriju/tajnu”! svi poganski svećenici u svim erama zapanjivali su svoje sljedbenike idejm da mogu izvesti “misteriju” koju nitko drugi nemože izvesti osim njih samih. Da vidim kako bi to mogli izvesti. Treba mi tijelo, po mogućnosti tijelo isusa Krista, i krvi, opet po mogućnosti krv isusa Krista.

Eto ga! Propagirat ću laž da se u vrijeme pričesti, hostija postaje tijelo isusovo, a vino stvarna njegova krv (Transupstancijacija). Tada nema razlike između “mistične” ceremonije katoličkog svećenika mistično izvedene i stvarne ceremonije žrtve koju satanovi svećenici zaista izvode. U nadprirodnoj realnosti, neće biti nikakve razlike, i ja ću ostvariti to ljudsko žrtvovanje. Tako ću i ostvariti da se isus žrtvuje svaki dan ponovo i ponovo, zauvijek! Ovaj concept je zaista predivan. Ljudi će misliti da poštuju isusa i odaju mu čast, ali ga zapravo žrtvuju na satanovom oltaru.

[Kada sveštenik blagosilja hleb i vino, izgovara latinske reči: hoc est corpus meus. Imajući na umu činjenicu da se ta izreka koristila za postizanje promene, lako možemo da shvatimo da je na osnovu tih reči nastao izraz “hokus pokus” (hocus pocus).

Trentski koncil je proglasio da je verovanje u transsupstancijaciju neophodno za spasenje, i izrekao prokletstvo za svakoga ko bi to poricao. Koncil je naredio biskupima da objasne kako elementi mise – hleb i vino, sadrže ne samo meso, kosti i živce, kao deo Hrista, “već takođe i potpunog Hrista.”

Katolička enciklopedija ističe da “dogma o potpunosti stvarne prisutnosti znači da je u svakoj pojedinoj osobi stvarno prisutan celi Hristos, njegovo meso i krv, telo i duša, božanstvo i čoveštvo.” Kada komad hleba postane “Hristos”, veruje se da prilikom njegovog podizanja, sveštenik žrtvuje Hrista. Svakoga ko drugačije veruje, trentski koncil je proglasio prokletim. “Ako neko kaže da prilikom mise Bogu nije prinesena istinska i pravilna žrtva… taj neka bude anatema (proklet).] Babilonska Mistereijska Religija

Nakraju krajeva, svi pravi pogani jedu tjelo svojih ljudskih žrtava i piju njihovu krv nakon žrtvovanja, tako ču i ja navesti katolike da jedu i piju vino nakon što svećenik završi sa simboličkim žrtvovanjem. Perfektno!

[Hislop sugeriše da je ideja jedenja božjeg tela proistekla iz kanibalizma. S obzirom da su paganski sveštenici jeli deo od svih žrtava, kod ljudskih žrtava od Valovih sveštenika se zahtevalo da jedu i ljudsko meso. Tako je Cahna-Bal, što znači “Balov sveštenik”, postalo osnova za savremenu reč “kanibal”.] Babilonska Mistereijska Religija

Meni je potpuno jasno pa se usuđujem to i napisati. KOmpletna doktrina katoličke crkve je najobičniji paganizam/sotonizam maskiran u učenja Isusa Krista. Ako je u startu i postojala ideja o slijeđenju Isusa ona je godinama transmutirala u ono što je postal danas. Najbogatija, najutjecajnija, najskrovitija, najokultnija organizacija čiji je jedini smisao biti vladar nad svim ljudima, njihovom imovinom i njihovim dušama slijedeći vjerovatno naputke svojeg lidera čije ime neželim ga niti spominjati, zapravo ga niti neznam.

 

Nevjerojatan je zaista po meni razmjer nesvijesti i neznanja pa čak i ignoriranja potpuno vidljivih činjenica pa čak i osjećaja kojeg se dobro sjećam kad sam davno još išao u crkvu. Masovna hipnoza ljudi zaista se može ostvariri samo magijaškim procesima, vještičarenjem vračanjem, a u čemu RKC svjetski prvak. Svi ostali su za njih potpuni amateri, a oni koji bi ih pokušali nadmašiti RKC u mađijanju bili bi spaljeni na lomači zbog zamislite “vještičarenja!!!”.

Jako je bitno razumjeti das u sve ceremonije i sakramenti dizajnirani da vi date pristanak demonu da se naseli u vaš um/dušu i od tamo djeluje kako njemu odgovara. Nezam samo kako sam pušio prije ove prozirne fore, zapravo nisam odavno, ali eto sad mi je jasno zašto nisam.

Ono što smo pokazali kroz ovaj serijal jest da RKC u pravnom smislu djeli platformu sa Rimskim Carstvom i da smo mi svi građani Rima. Rimljani su bili pogani koji su svoje običaje i bogove preuzeli iz Babilona samo nastavljajući kontinuitet u kojem različitim imenima svijet ima istog vlasnika i vlada u svim nivoima i to kroz prevaru, magiju, hipnozu i silu. To je prošlost i sadašnjost Babilonske-Rimske crkve.

Dante Alighieri bio je u smrtnoj zavadi sa u ovim tekstovima već spomenutog Pape Bonifacija VIII koji je napisao čuvenu bulu “Unam Sanctam” 1302 jer je taj papa bio orgijaš, lopov, manipulator pa čak se spominje i ubojica uglavno ruglo od karaktera. Njemu i cijeloj crkvi je posvetio svoje čuveno djelo “Božanska Komedija ” dio Pakao. Čuveni naslov na vratima pakla je bio “Ostavite svaku nadu svi koji ulazite” a rezerviran je za one koji ulaze u crkvu.

 

U bibliji otkrivenje 18 o babilonu između ostalog piše.

I čuh glas drugi s neba koji govori: iziđite iz nje, narode moj, da se ne pomiješate u grijehe njezine, i da vam ne naude zla

Recent Posts
Showing 12 comments
 • eva
  Odgovori

  Brrrr. Glavna sluzbena religija ovoga svijeta jest sotonizam. To se tako dobro vidi u svim segmentima pohlepa ubijanje novac prevare ratovi…. cak o vjera u imunizaciju npr. cisti je sotonizam prevara i magija. Samo totalna budala moze vjerovati da oni koji ne mogu izlijeciti skoro pa ni jednu svakodnevnu bolest koja zahvaca ljude, mogu unaprjed itlijeciti nekoga od neke imaginarne bolesti za koju isti tvrde da je iskorijenjena bas zbog tih njihovih magicnih buskalica punih gadosti. Svi smo kontaminirani sotonizmom ali doslovno.

 • eva
  Odgovori

  Skoro pa svi ljudi na ovome svijetu uzimaju na bilo koji nacin tu zrtvu u usta tu hostiju. Pa sto njima jos treba, cini se da imaju idealno cistiliste i pakao i arenu za zrtvovanja. Ima jedna stvar a ta je da ima jos i dalje “potomaka” ucenika Isusovih. Ima i dalje onih koji se ne boje dolinom smrti proci. Cilj sotonista je apsolutna vladavina nad duhom svetim

 • Valter
  Odgovori

  uhhh… ajme kako je težak ovaj članak. Instiktivan otpor još od rane mladosti koji sam osjećao prema rkc i njihovim ritualima i dogmi da su oni tu da mi protumače i pojasne kakav bi moj odnos sa Stvoriteljem trebao biti ovim serijalom je dobio i svoje objašnjenje – zašto sam ga osjećao i zašto ga i dalje osjećam? Sada znam. Hvala Dražene!

  • gordan
   Odgovori

   …tako da “personal crap detector” indikatorska lampica sad zaista gori gotovo bez prestanka na spomen istih…dogmi, rituala itd. I dobro je da jest…bolje se vidi Put

 • Solarian
  Odgovori

  Sve to ima korjene u starom Sumeru, opisi s glinenih pločica i valjkastih pečata govore genezu o čovjeku, kako je stvoren, zašto je stvoren, koji mu je smisao života i kako se manipulira njime, ništa se od onda u tim segmentima u suštini nije promjenilo do danas, čitajući opise svakodnevnog života naroda u starom Sumeru i uspoređujući život koji vodi moderni današnji narod, vidim da u suštini nema nikakve promjene, mjenja se samo fasada, temelji i zidovi su uvijek isti kroz tisućljeća robovske povijesti.

 • oli
  Odgovori

  Ako se i dalje nastavlja žrtvovanje Isusa znači da mi i dalje u nedogled se moramo žrtvovati i otplaćivati svoje grijehe. Zato ne moramo otplatiti nego otplaćivati dugove. A otplaćivanje je konstantna radnja koja traje u nedogled. Crkvi trebaju grešnici. Pitam se kada bi se prihvatila teza da je Isus svojom žrtvom otkupio naše grijehe, kakva bi crkva bila? Čime bi se bavila?

 • zenfjaka
  Odgovori

  Citirati ću samo jedan dio teksta koji je malo duži i na engleskom i dati ću link pa tko želi neka pogleda a vezan je uz ovu temu…

  “— You must unlearn what you have learned —

  Because everything that you have learned is a lie! In the mental prison we live in (where everything is wink, wink, and nod, nod) by those BLACK MAGIC Occultists who rule over us — everything has a double or triple meaning! No matter what meaning they tell you – it’s a lie – and the real meaning is still hidden. These days the television is their TOOL OF DECEPTION — and you can bet that NO ONE THING you are ever told is the truth! Whatever happens in this world — there is the real meaning — and the meaning they tell us, the masses, over the television!

  This one is going to be especially hard to digest and here I must apologize in advance. It is truly graphic — and even perverse! However if I did not tell you this – how would you know the real truth? Remember who is running this world!

  The BELL is not of symbol of liberty – but it is in truth a symbol of enslavement!
  When a young boy child is naked on his hands and knees and about to get anally accosted by a Priest or Practitioner of Dark Magic – the view of his genitals from behind make the exact shape of a Bell!
  Unable to provide a picture or a drawing of what is obvious — you have to use your understanding of anatomy to realize that this is completely true. With most of his penis hidden, and just the leading end visible and hanging below – it gives you the “ringer” of the bells! And thus the SYMBOL of a “BELL” to the occultists symbolize the genitals of a young male child before he is about to be ritualistically “had” by one of them.
  Continuing with the anatomical construction of almost all of the “buildings” which we call CHURCHES — and even early government buildings — they have both a “steeple” which represents the fully erect male phallus (just as does an Egyptian Obelisk) and just below the steeple (on a church) you have the “bell tower” or the “ball tower” where the BELLS (BALLS) are kept – which is the laughable wink, wink, nod, nod of the occultists as they giggle at our willingness to believe EVERYTHING THEY TELL US WITHOUT QUESTION!

  The BELL IS THE SYMBOL OF OUR ENSLAVEMENT.”
  ———–
  link : http://jhaines6.wordpress.com/2014/11/21/the-key-to-our-enslavement-is-the-sexual-energy-by-bradley-loves/

  Pozdrav.

  • Solarian
   Odgovori

   Ovo ima logike, kršćanske crkve najviše koriste zvona, ako vam ovo mjenja percepciju u svijesti, možda bi bilo dobro da razmotrite promjenu logotipa na ovoj edukativnoj platformi u napr. razglas istine (ogroman gigavatni zvučnjak) ili nešto slično.

 • DamiR
  Odgovori

  Evo i video koji potvrđuje sve gore navedeno.
  https://www.youtube.com/watch?v=w9HiNvsQtuY

  HVALA na ovoj platformi!

 • yam
  Odgovori

  kao što je rečeno u jednom članku,riječi stvaraju geometriju u prostoru.isus krist je jedno od tih riječi,stvara svetu geometriju i sam sam se uvjerijo u to koristeči sveto ime isus krist melkisedek u svom ozdravljenju.
  treba napomenuti da ezoterički isus krist znači”bog spasava duhom pomazane”.taj duh sveti dolazi na vas u procesu magnetizacije cerebrospinalne tekućine(likvor=krist=krišna=sveto ulje=pomazanje),to se može postići velikom ljubavi za boga,spoznajom ili pranajamom(najbolje krija ili kundalini yoga).
  mislim da je ono “sjedi s desne bogu” možda aktivacija desne hemisfere mozga ,bog(aktivirana epifiza;sdesne strane žljezde epifize je desna hemisfera mozga)

 • Damir
  Odgovori

  Otkud proizlazi naziv Rimokatolička crkva, jel to možda povezano s nemoralnim rimskim pravom, zašto se ne naziva Isusova crkva, nebi li taj naziv bio prikladniji, ako joj je na prvom mjestu lik i djelo Isusa Krista??

 • b,b.
  Odgovori

  Inače sama riječ Vatikan ima značenje Vatis= Božanski i Kan=Zmija, sto znači Božanska zmija.
  Statua koja se nalazi u bazilici sv. Petra je statua Jupitera preimenovana u Petar.
  Da ne duljim RKC u svom učenju nema nijednu doktrinu utemeljenu u Bubliji.
  Npr: Trojstvo (centralna doktrina), euharistija, celibat, sveci, bezgresno začeće Marije,
  besmrtnost duše, pakao, čistilište, ispovjed, opravdanje djelima , hodočašća, pokora,
  zemaljsko sveštenstvo, nepogresivost papa, nazivanje pape “Sveti otac”, misa, mise na grobljima,
  obožavanje “sv. relikvija” (nema niti jedna katedrala u kojoj nije neko sahranjen, usput, to je Bog nazvao gadošću).
  Inače sam Papa nosi titulu Pontifex maxsimus koju su nosili rimski carevi i Babilonski sveštenici.

  Upozoravam Yam-a da se okane kundalini yoge, yoge uopće, meditacije, samohipnoze, droge i sličnih drugih istočnjačkih tehnika, jer time samo otvaraš put djelovanju demona na um.
  Do čega ih je dovela njihova meditacija i yoga vidi se po tome da Indijski narod danas živi u teškoj bijedi i
  duhovnom sljepilu slaveći nekakve gurue, a da i ne pokušavaju iz toga da se oslobode zato što su naučeni da im je to sudbina.

Leave a Comment

Napišite traženi pojam i stisnite Enter za traženje