Utopija demokracije i pluralizma – Kolektivizam protiv Individualizma 2/6

 In Obrazovanje, Pravo i zakoni

Prvi dio članka možete pročitati OVDJE .

1. PODRIJETLO I NARAV LJUDSKIH PRAVA

Prvi od njih ima veze s prirodom ljudskih prava i podrijetlo državne moći. I kolektivisti i individualisti  se slažu da su ljudska prava važna, ali se razlikuju koliko je to važno u odnosu na druge vrijednosti, a pogotovo u podrijetlu ovih prava.

Prava nisu opipljivi entiteti koje se mogu promatrati ili mjeriti. Oni su apstraktni pojmovi podržani u ljudskom umu. Oni su ono o čemu god se ljudi slažu u određenom vremenu i prostoru. Njihova priroda se promijenila s razvojem civilizacije. Danas, oni variraju od kulture do kulture. Jedna kultura može prihvatiti da su prava odobrena od strane vladara koji deriviraju autoritet od Boga. Druga kultura može tvrditi da su prava zagarantirana od Boga izravno ljudima. U nekim kulturama, pravo se percipira kao zahtjev za materijalnim posjedovanjem drugih. Ljudi koji žive u plemenima ili pod vojnom diktaturom, ne troše puno vremena u razmišljanju o pravima, jer oni ne očekuju da će ih ikada imati. Neke primitivne kulture nemaju čak riječ za prava.

Zbog velike raznolikosti u konceptima ljudskih prava, oni ne mogu biti definirani na opće zadovoljstvo. Međutim, to ne znači da ne mogu biti definirana na naše zadovoljstvo. Mi ne moramo inzistirati na tome da se oni u drugim kulturama slože s nama, ali, ako želimo živjeti u kulturi po našoj mjeri, onoj u kojoj imamo optimalnu količinu osobnih sloboda, onda moramo biti ozbiljniji o poželjnoj definiciju ljudskih prava. Ako mi nemamo pojma o tome što bi to trebala biti prava, onda je vjerojatnije da ćemo živjeti pod definicijom prava koja nije po našim željama.

Prva stvar koju trebate shvatiti dok  ustanovljavamo korisnu definiciju prava je da njihov izvor određuje njihovu prirodu. To će biti razloženo podrobnije kasnije, ali koncept treba biti naveden ovdje. Ako se ne možemo složiti o izvoru svojih prava, onda ćemo imati malo poteškoća usuglasiti se o njihovoj prirodi. Na primjer, ako je određena zajednica angažirala zaštitara kako bi zaštitila imovinu svojih stanovnika, priroda aktivnosti čuvara mora biti ograničena na aktivnosti koje stanovnici sami imaju pravo obavljati. znači da čuvar može patrolirati zajednicom i, ako je potrebno, fizički spriječiti provale i zločine agresivnog nasilja. Ali stražar nije ovlašten prisiliti stanare da šalju djecu u krevetu do 22:00 ili donirati Crvenom križu. Zašto ne? Zbog jer stanovnici su izvor autoriteta, priroda vlasti ne može uključiti bilo koji akt koji je odbijen na izvoru, a stanovnici nemaju pravo prisiliti svoje susjede da rade ove stvari.

PRAVA SU OSVOJENA  NA BOJNOM POLJU

U društvima koja su bila zaklonjena mnogo generacija od rata i revolucije, lako je zaboraviti da su prava osigurana od strane vojne moći. Oni mogu biti uručeni idućoj generaciji kao poklon, ali ona su uvijek dobivena na bojnom polju. Zakon o pravima Ustava Sjedinjenih Država je klasičan primjer. Ljudi koji su izradili taj dokument bili su u mogućnosti to učiniti samo zato što su predstavljali  trinaest država koje su porazile vojsku Velike Britanije. Da su izgubili u ratu za neovisnost, oni ne bi imali priliku napisati Povelju o pravima ili bilo što drugo osim oproštajne izjave prije njihova smaknuća.

Nažalost, Mao Ce Tung je bio u pravu kad je rekao da politička moć raste iz cijevi pištolja. Mogao je isto tako, reći i prava. Čovjek može izjaviti da ima pravo na to i to, kao i što proizlazi iz zakona ili iz ustava, pa čak i od Boga, ali u prisutnosti neprijatelja ili kriminalca ili tiranina s pištoljem uperenim u glavu, a on nema moć ostvariti ​​svoje objavljeno pravo. Prava se uvijek odnose na vlast. Ako izgubimo sposobnost ili spremnost fizički braniti svoja prava, mi ćemo ih izgubiti.

Sada smo došli do provalije između kolektivizma i individualizma. Ako se prava dobivaju na bojnom polju, možemo pretpostaviti da pripadaju pobjednicima, ali tko su oni? Da li su države pobjedile u ratovima ili su to učinili ljudi? Ako je država pobjedila u ratovima i ljudi ih samo služe, tada države drže prava i imaju pravo dati ih ili uskratiti narodu. S druge strane, ako su ljudi pobijedili u Ratu a država ih je samo služila u tom pitanju, onda narod posjeduje prava i imaju pravo odobriti ih ili odbiti državi. Ako naš je zadatak da definiramo prava kakva bi po našem mišljenju trebala biti u slobodnom društvu, i moramo birati između tih dvaju pojmova. Individualisti odabiru koncept da prava dolaze iz naroda a države su sluge. Kolektivisti odabiru koncept da prava dolaze od država, a ljudi su robovi. Individualci su nervozni oko te pretpostavke, jer, ako država ima ovlasti za odobravanje prava, ona također ima moć i oduzeti ih, a taj koncept je nespojiv s osobnom slobodom.

Pogled individualizma je jasno izražen u Deklaraciji Neovisnosti Sjedinjenih Država, koja kaže:

Držimo da je istina očigledna, da su svi ljudi stvoreni jednaki, da su oni obdareni od svojeg Stvoritelja s određenim neotuđivim pravima; a među njima su život, sloboda i potraga za srećom. Da bi se osigurala ta prava, Vlade su ustanovljene od ljudi …

Ništa ne može biti jasnije od toga. Rječnik nam govori da su neotuđiva (napisane različito u kolonijalno doba) znači “ne budu premještena na drugog.” Pretpostavka je da su prava neotuđivi posjed naroda. Svrha je države, ne da odobrava prava, već da ih osigurava i štiti. Nasuprot tome, svi kolektivistički politički sustavi imaju suprotan stav da su prava odobrena od strane države. To uključuje i naciste, fašiste i komuniste. Također to je načelo Ujedinjenih naroda. Članak Četiri UN-a pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim Pravima kaže:

Države stranke ovoga Pakta priznaju da, u uživanju tih prava dobivenih od strane države … Država može nametnuti takva prava samo na ona ograničenjima koja su određena zakonom.

Ponavljam: Ako prihvatimo da država ima ovlasti za odobravanje prava, onda se moramo također složiti da ima moć da ih uzme. Primjetite tekst UN saveza. Nakon nagovjesti da prava osigurava država, tada kažu da ta prava mogu biti predmet ograničenja “, što se utvrđuje zakonom.” Drugim riječima, kolektivizam u UN-u pretpostavlja da nam daruje naša prava i, kada se spremaju da nam ih oduzmu, moraju samo donijeti zakon kojim se to odobrava.

Usporedite to s Poveljom o ljudskim pravima u Ustavu Sjedinjenih Američkih Država. Piše Kongres neće donositi zakone koji ograničavaju prava slobode govora, vjeroispovijesti ili, mirna okupljanja, pravo na nošenje oružja, i tako dalje – ne na način utvrđen zakonom, već bez zakona. Ustav utjelovljuje etiku individualizma. UN utjelovljuje etiku kolektivizma, i to je ono što čini razliku.

PODRIJETLO DRŽAVNE MOĆI

U uskoj vezi s porijeklom ljudskih prava je podrijetlo državne vlasti. To je druga strana istog novčića. Kao što je navedeno ranije, individualisti vjeruju da pravedna država proizlazi iz snage ljudi. To znači da država ne može imati bilo kakvih legitimnih ovlasti, osim ako joj one nisu dane od strane građana. Još jedan način shvaćanja je da vlade mogu učiniti samo one stvari na koje njihovi državljani imaju pravo. Ako pojedinci nemaju pravo na obavljanje određenih radnji, onda oni ne mogu odobriti tu moć svojim izabranim predstavnicima. Oni ne mogu prenijeti ono što nemaju. Nije važno koliko takvih može postojati. Ako niti jedan od njih nema određene ovlasti za delegiranje, niti milijun njih nemaju ga također.

Da damo ekstremni primjer, pretpostavimo da je brod potonuo u oluji, i tri iscrpljena čovjeka se bore za preživljavanje u moru. Odjednom, odnekud dolazi kolut za spašavanje. Kolut je dizajniran samo za jednu osobu da ostane na površini, ali, s pažljivom suradnjom između njih, može držati dvije osobe na površini. Međutim, kada treći čovjek uhvati kolut, on postaje beskoristan, a svo troje, opet su na milost i nemilost moru. Oni probaju uzimati kolut na smjene: jedan pliva a dva se drže na kolutu, ali nakon nekoliko sati, nitko od njih nema snage za ići dalje. Mračna istina polako postaje jasna. Ako se jedan od njih ne makne iz skupine, sva tri će se utopiti. Što, dakle, trebaju ti ljudi raditi? Većina ljudi će reći da je u redu da dvojica muškaraca nadvladaju trećeg i napuste ga. Pravo samoodržanja je najviše pravo. Uzeti život drugome, koliko god strašan se takav čin čini, moralno je opravdan ako je potreban da se spasi svoj život.

To svakako vrijedi za individualne akcije, ali šta je sa kolektivnom akcijom? Gdje tih dvoje ljudi dobivaju pravo napasti jednog čovjeka? Kolektivistički odgovor je da dvojica imaju veće pravo na život, jer oni brojčano nadmašuju trećeg. To je pitanje matematike: najveće dobro za najveći broj. To čini skupinu važnijim od pojedinca, i to opravdava dvojicu muškaraca koji prisiljavaju trećeg da se makne od koluta. Postoji određena logika za ovaj argument, ali, ako dodatno pojednostavimo primjer, vidjet ćemo da, iako akcija može biti opravdana, opravdana je pogrešnim razlozima.

Pretpostavimo, sada, da postoji samo dvoje preživjelih – tako ćemo eliminirati koncept skupine – i također ćemo pretpostaviti da kolut može podržati samo jednog plivača, a ne dva.

Pod tim uvjetima, to bi bilo slično suočavanju sa neprijateljem u borbi. Morate ubiti ili biti ubijen. Samo jedan može preživjeti. Bavimo se sada pravom samopreživljavanja svakog pojedinca, a ne postoji mitološka skupina da zakomplicira pitanje. Pod ovim ekstremnim uvjetima, jasno je da će svaka osoba imati pravo raditi što god je u njegovoj moći kako bi sačuvala svoj život, čak i ako to dovede do smrti drugog. Neki mogu tvrditi da bi biti bolje žrtvovati svoj život za stranca, ali malo tko će tvrditi da ako se to ne učini da će biti u krivu. Dakle, kad su uvjeti pojednostavljeni u njihovim golim osnovama, vidimo da pravo uskraćivanja života drugima dolazi iz prava pojedinca kako bi zaštitili vlastiti život. Nije potrebna tzv. grupa da ga stavi na raspolaganje.

U izvornom slučaju trojice preživjelih, opravdanje za uskraćivanje života jednom od njih ne dolazi s većinom glasova, već od njihovih individualnih i zasebnih prava preživljavanja. Drugim riječima, bilo koji od njih, djelujući sam, opravdao bi svoju akciju. Oni nisu ovlašteni od skupine. Kad smo angažirati policiju kako bi zaštitili našu zajednicu, mi smo ih tek zamolili da rade samo ono što i mi sami, imamo pravo učiniti. Korištenje fizičke sile za zaštitu naših života, slobode i vlasništva je legitimna funkcija vlasti, jer ta moć je izvedena od ljudi kao pojedinaca. To ne proizlazi iz grupe.

Evo još jedan primjer – puno manje ekstreman, ali daleko više tipičan za ono što se zapravo svaki dan događa u zakonodavnim tijelima. Ako vladini dužnosnici odluče jedan dan da nitko ne treba raditi nedjeljom, pa čak i pod pretpostavkom da zajednica općenito podržava njihove odluke, gdje će države dobiti ovlasti za korištenje policijske moći da provedu takvu uredbu? Individualno građani nemaju pravo prisiliti svoje susjede da ne rade, tako da se to pravo ne može prenijeti na državu. Odakle bi, dakle, država trebala dobiti taj autoritet? Odgovor je da će doći iz sebe, on će biti samo-generiran. To bi bilo slično božanskom pravu starih monarhija u kojoj se pretpostavljalo da vlade predstavljaju moć i Božju volju. U modernijem dobu, većina vlada se niti ne pretvaraju da imaju Boga kao svoj autoritet, oni se samo oslanjaju na specijalce i vojsku, i svakoga tko vrši nekakvu eliminaciju.

Kad Države tvrde da izvode svoje ovlasti iz bilo kojeg izvora osim ljudi, to uvijek dovodi do uništenja slobode. Sprečavanje ljudi da rade nedjeljom ne čini se kao velika prijetnja slobodi, ali kada je uspostavljen princip, to otvara vrata za sve više proglasa, i više, i više, sve dok sloboda potpuno ne nestane. Ako prihvatimo da država ili bilo koja skupina ima pravo raditi stvari koje ljudi sami nemaju pravo, onda smo nesvjesno podržali koncept da prava nisu svojstvena individui i da oni, u stvari, potječu od države. Jednom nakon što to prihvatimo, na putu smo prema tiraniji.

Kolektivisti nisu zabrinuti nad takvim suptilnim pitanjima. Oni vjeruju da država, zapravo, ima ovlasti koje su veće od onih svojih građana, i izvor tih ovlasti, kažu, je,  ne pojedinci unutar društva, već samo društvo, skupina kojoj pojedinci pripadaju.

Recent Posts
Comments
pingbacks / trackbacks

Leave a Comment

Napišite traženi pojam i stisnite Enter za traženje