Zakon i ustav – hrpa sranja

 In Općenito, Pravo i zakoni

Ideje dolaze i prolaze i neke se realiziraju, neke kao da nikad nisu niti postojale, a neke stoje u zraku s neizvjesnom sudbinom. Ideja koja mi je došla na um prije više od 6 mjeseci da napravim jednu tablicu sa svim nebulozama u zakonu i za to zatražio pomoć od volontera jedna je takva ideja koja je ostala u zraku.

Inače meni često sinu ideje i ja se odmah prihvatim posla ali u ovom slučaju je trebala dodatna pomoć što ljudi što jednog službenog psihijatra koji bi dao „službeno mišljenje o tome kakva je dijagnoza ljudi koji kažu da Republika Hrvatska donosi zakone ili da MUP provjerava i sl…

Poanta projekta je bila u tome da razotkrijemo iluzornost sustava u kojem obitavamo. Taj sustav je napravljen kao ideja koja provodi svoju volju. Jasno vam je da nešto što je ideja nema svoju volju i mi smo istraživali taj dio.

Npr: Ako u zakonu negdje piše “porezna uprava će donijeti rješenje“ jasno je da je to idiotizam jer porezna uprava postoji samo kao ideja i ne može ni na kakav način donijeti nikakvo rješenje jer ona ne postoji i nema inteligenciju niti životnu silu kojom bi mogla promisliti i donijeti rješenje.

Činjenica je da onaj koji reče i vjeruje u ovo kandidat za mentalnu instituciju jer pati od deluzija, halucinacija i psihoze.

Vrijedni volonteri unutar tih zakona su pronalazili idiotizme poput ovog gore napisanog gdje ideje iz uma kao što su država, sud, policija, ministarstvo i zapravo sve osobe građanin, policijski službenik, inspektor, a koji rade radnje koje jedino može raditi živo biće. Čak i stanja kao npr: u interesu je Republike Hrvatske su tretirani kao deluzija.

Ona je ideja i ne može imati nikakav interes. Otvaranjem uma shvaćamo da su zakoni prepuni ovakvih izraza gdje nešto iluzorno obavlja stvarni posao ili ima stanje žive osobe što je samo po sebi mentalna retardacija.

Svrha je napraviti psihijatrijsko vještačenje gdje će psihijatar pojavu davanja osobina živog neživome proglasiti psihozom, a sve zakone, zapravo one koji su ih donijeli mentalnim bolesnicima.

Npr: Ako ste u sudu i sudac vam kaže da će sud saslušati svjedoke. Možete ga pitati da je li moguće da sud ima uši da sasluša nekog ili je sudac „malo maka“. Pozivanje na zakone je također znak mentalne bolesti jer kako Republika Hrvatska može djelovati ili policija nadzirati ili ministarstvo poticati.

Zamislite da odete psihijatru i kažete mu da ste sinoć ležali u krevetu i razgovarali sa vašim lusterom i da vam je luster rekao…. još je luster življi i stvarniji od ministarstva. U stvarnom svijetu potkrepljeno sa psihijatrijskim vještačenjem svi koji se budu pozivali na ikakve zakone mogli bi biti dijagnosticirani kao mentalno bolesni.

Tako su volonteri kojima u ovom trenutku zahvaljujem na trudu uloženom u vađenje ovih podataka između ostalih povadili zakone koji kažu otprilike ovako:

 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu propisivati prekršaje i prekršajnopravne sankcije…
 • …nadležno državno tijelo za postupanje povodom počinjenih prekršaja obavijestit će….
 • Kaznu zatvora počinitelju prekršaja može izreći samo sud.
 •  Sud će oduzeti imovinsku korist i ako oštećenika uputi
 • članak 94. točka 1.  Prekršajni sudovi su nadležni:
  1. suditi u prvom stupnju za sve prekršaje, osim za one za koje je zakonom propisana nadležnost tijela državne uprave,
  2. odlučivati o prigovorima protiv prekršajnih naloga svih ovlaštenih izdavatelja kada je prigovor podnesen zbog odluke o prekršajnopravnoj sankciji, troškovima postupka, oduzimanja imovinske koristi ili oduzimanja predmeta,
  3. odlučivati o žalbi podnesenoj samo zbog odluke o prekršajnopravnim sankcijama, troškovima postupka, oduzimanju imovinske koristi ili oduzimanju predmeta protiv odluke o prekršaju koju je donio sud ili drugo tijelo postupka samo za prekršaj ili stjecaj prekršaja za koje je kao kazna propisana samo novčana kazna do 15.000,00 kuna,
  4. odlučivati o zahtjevu za obnovu prekršajnog postupka:
  a) u predmetima u kojima su sudili,
  b) protiv pravomoćnih prekršajnih naloga ovlaštenih tužitelja ako je riječ o prekršajima iz stvarne nadležnosti suda, te
  c) protiv svih pravomoćnih obaveznih prekršajnih naloga.
  5. pružati pravnu pomoć prema odredbama međunarodnih ugovora i ovoga Zakona,
  6. obavljati i druge poslove propisane zakonom.
 • Poslovi državne izmjere i katastra nekretnina od interesa su za Republiku Hrvatsku.
 • Hrvatska liječnička komora vodi Imenik liječnika, druge upisnike i evidencije.
 • Stupnjem tajnosti »VRLO TAJNO« klasificiraju se podaci čije bi neovlašteno otkrivanje nanijelo nepopravljivu štetu nacionalnoj sigurnosti i vitalnim interesima Republike Hrvatske
 •  Komora obavlja sljedeće javne ovlasti:
  1. vodi Imenik liječnika u Republici Hrvatskoj,
  2. daje, obnavlja i oduzima odobrenja za samostalan rad,
  3. obavlja stručni nadzor nad radom liječnika,
  4. određuje najnižu cijenu rada privatnih liječnika i
  5. odobrava pojedinačne cijene liječničkih usluga privatnih liječnika.

I JOŠ TISUĆE DRUGIH ČLANAKA KOJI NEŽIVIMA DAJU OSOBINE ŽIVOG –PERSONIFIKACIJA.

Kako je rekao Valter prije neki dan na radiju da mu nije jasno kako je do sada pušio te fore. Ma da, jasno je… dok god čovjek sebe deklarira iluzijom i one druge iluzorne stvari su mu bliske, vibriraju slično pa se ne možeš odjeliti od njih i doživljavaš ih kao stvarne.

Kako god nismo našli niti jednog psihijatra koji bi dao svoje službeno mišljenje i cijelu ideju je sada već uhvatila paučina.

Međutim iz današnje perspektive stvari doživljavam prilično drugačijima pa ću ih probati objasniti onako kako ih razumijem. Nemam nikakve explicitne dokaze za to već samo naznake i iskustvo stečeno zadnjih godina.

Već skoro dvije godine vučem jedan slučaj na sudu i prije neki dan mi je sijela ovrha od 2500 kn iako nikada nisam dobio rješenje od suda za taj slučaj. Nebitno. Slučaj je još od prije kada je objava još bila u pelenama, a slučajeve smo pokušavali rješavati procesom od tri pisma, raznim zakonsko-proceduralnim smicalicama i pozivanjem na članke koji idu u moju korist. Iako je moja obrana bila čvrsta kao kamen i temeljena na međunarodnim konvencijama koje su iznad zakona RH popušio sam sa potpuno debilnim objašnjenjem. Sličan slučaj sam imao i prije 8 mjeseci kad sam dobio kaznu od 500 kn bez ikakvog objašnjenja ili odgovora na moja pitanja. Kako je moguće da te se ovrši ako ne odgovoriš u roku, a oni ne moraju nikad ništa odgovoriti, a pred zakonom smo svi jednaki.

Pa kako je to moguće, pa čak je i zakon na mojoj strani, pa i procedure, ma i ustav. Oduvjek su se ljudi bunili da samo veliki pobjeđuju na sudu ili država a da mali nemaju nikakve šanse bez obzira na činjenice, istinu, pravdu. Zašto je to tako???

Mislim da sada imam odgovor na to pitanje. ali najprije mali uvod.

Sjećam se davno dok sam se još družio sa svećenicima jedan mi je se požalio da ima mnogo papiroloških problema i da šta se mi žalimo jer je crkva zapravo izmislila birokraciju. Tada mi nije bilo jasno kao sada da je CRKVA kroz papinske bule i osnivanjem trustova kreirala iluzoran pravni svijet i taj sustav je samo jedan dio iluzije svijeta u kojem živimo. U pravnom sustavu ne postoji život, niti živa bića već samo spodobe ili iluzija postojanja. U pravnom svijetu postoje samo pravne osobe koje se uglavnom po pravilniku djele na Pravne osobe i Fizičke osobe. Ja bih to nazvao prevarom kako bi čovjek pomislio da je on fizička osoba. Ali to je paradoks, oksimoron, jer nešto što je osoba ne može biti fizičko tj. materijalizirano pa tvrdim da u pravnom svijetu postoje samo pravne osobe.

Pravne osobe mogu biti ove ili one ali zajedničko im je nekoliko stvari.

 • Imena svih pravnih osoba se pišu VELIKIM SLOVIMA
 • Sve pravne osobe imaju adresu VELIKIM SLOVIMA
 • Sve pravne osobe su registrirane u registrima kojih su vlasnici neke druge pravne osobe.
 • Sve pravne osobe su iluzija postojanja, mrtvo slovo na papiru.

Da pojasnim. Kako smo već spominjali u nekim člancima kada registriraš svoju imovinu poklanjaš je zapravo kralju (latinski;regis), a on ti je daje na upravljanje po njegovim uvjetima. Neka vrsta TRUSTA. Dakle sve, AMA BAŠ SVE što je registrirano pripada kralju ili nositelju registra. Ragistri su popis imovine pravnog svijeta a čiji vlasnik je ujedno i vlasnik registra.

 • Ako imate TVRTKU i registrirali ste je pri trgovačkom sudu onda ta tvrtka nije vaša već je vlasništvo RH koji je nositelj tog registra.
 • Ako imate MOTORNO VOZILO i registrirali ste ga nije vaše već je vlasništvo RH.
 • Ako imate nekakvu nekretninu i registrirali ste je na zemljišnom sudu na vaše IME I PREZIME dali ste je nositelju registra RH, a vi je samo koristite.
 • Ako imate love u banci to nije vaša lova jer je registrirana na IME I PREZIME.
 • Na kraju krajeva i vaše IME I PREZIME je registrirano u matičnom uredu pa ste posljedično tome i vi vlasništvo RH.
 • Kreator IMENA I PREZIMENA je RH pa prema tome i vlasnik tog imena i sve što posjeduje to IME I PREZIME je vlasništvo RH.
 • Republika Hrvatska je pravna osoba koja je upisana u neki drugi registar i nositelj tog registra je VLASNIK RH I SVEGA ŠTO RH POSJEDUJE.

Naravno sve je to iluzija i onaj tko se poziva na ovo je iluzoran, pa u stvarnom svijetu nema nikakvu težinu. Naravno da ćete se zapitati kako je moja kuća ili zemljište ili auto iluzija ili trgovina, posao kojeg imam. Kuće možda i nije iluzija u ovom obliku, niti auto ,ali zašto ste kao vlasnika tih stvarnih stvari postavili NESTVARNU OSOBU, IME I PREZIME.

Kažete da niste mogli registrirati stvari na drugačiji način nego samo preko osobe. Točno tako, jer već sam mnogo puta spomenuo da živ čovjek nema nikakvu potrebu registrirati stvari niti, unutar sustava koji je iluzija, postoji mogućnost da to napravi. To je mjesto utvara i neživota, tu nemate što raditi.

Prevareni smo i navučeni zastrašivanjem, da to je istina, ali budite iskreni i priznajte; što ste od kralja laži i prevare mogli očekivati. Istinu I Pravdu, ma dajte ljudi probudite se.

Pogledajte ljude koji šetaju i traže istinu i pravdu ispred Markova trga u Zagrebu, ali oni to ne traže kao ljudi već kao osobe(građani) i neće je nikad dobiti jer zašto bi gazda ikada dao robu nešto. Jedino ako je dobre volje taj dan……

Ponovimo:

Ja sam kroz lažno ime registrirao sebe i svoju imovinu i keš NA RH. RH JE PRAVNA OSOBA koje je registrirana kod druge OSOBE, što znači da RH ima drugog vlasnika. Po našim saznanjima i sve druge političke tvorevine, države, su pravne osobe također registrirane u tim registrima. Posljedično tome svi ljudi na svijetu (pravne osobe) i njihova registrirana imovina LEGALNO PRIPADAJU NEKOME NA VRHU. VLASNIK CIJELOG PRAVNOG SVIJETA JE JEDAN(ONE).

Sad je potpuno jasno kako je crkva ili što li već i koje ime stoji iza te organizacije vlasništvo cijelog svijeta, a što oni čak i otvoreno govore. A mi smo mislili da ONE WORLD ORDER tek treba biti ustanovljen.

Ustanovili smo TRUSTOVE u kojem je živ čovjek jedina istina i jedini odogvoran i jedini snosi krivicu jer jedino on i postoji.

Prema Bradley Loveu riječi na engleskom koje imaju slog „ust“ označavaju nedostatak nečeg. Tako npr:

 • must; morati, označava nedostatak slobodne volje
 • lust; požuda, nedostatak uma, razuma
 • rust; hrđa, nedostatak metala
 • justice; pravda, nedostatak slobode
 • trust; vjera povjerenje, nedostatak znanja

Interesantno je kako trust; zaklada i trust; povjerenje znače jedno te isto, a što je prema magičnim riječima nedostatak znanja – neznanje. Registriranje svega i svačega u trustove je dakle NEZNANJE. Na kraju krajeva definicija laika i jest neznanje.

Već smo ustanovili na veliko da se ovi što vode naš svijet šprdaju sa nama i otvoreno nam nabijaju na nos neznanje, naivnost, nezrelost i sve ostale dječije osobine. Pravni sustav je sustav prevare, laži, manipulacije točno onakav kakav je njegov osnivač. Država u kojoj je na snazi vladavina prava je prevarantska i lažljiva, a sve su takve, jer je vlasnik svijeta lažljivac, lopov i ubojica.

Mislite da sam se udaljio previše od početka članka i nisam objasnio kakve veze sa svime time imaju zakoni? Imaju svakakve veze i ovakav uvod je potreban da razumijete što su zakoni.

Dakle, naćulite uši, zakoni su NIŠTA, KUKAVIČJE JAJE, isto kao i brat ustav kao i sve međunarodne konvencije i ostala sranja.

Suđenje po zakonu je utopija naivnog dječačkog uma koji živi u predatorskom okruženju. Nema pravde, a pogotovo je nema unutar slova zakona niti je službenik pravnog sustava dužan poštovati tamo neke odredbe. Pa to su sve gluposti. Kada dođete ispred sudca i kažete da ste vi to IME I PREZIME gotovo je. Kakvi zakoni i ustav? Vi ste njegovo vlasništvo i on može učiniti što god želi sa svojim vlasništvom, može te i pustiti i zatvoriti, zakoni su irelevantni, ustav je navlakuša.

Kao svi smo pred zakonom jednaki – bullshit

Slobodni smo (dok nas ne zatvore) – bullshit

Pazite ovo!

Na jako mnogo mjesta ćete pročitati da se sudski proces zasniva samo na činjenicama i to je zalog pravednosti i istinoljubivosti tog tzv. procesa. Međutim potpuno je jasno da u jednom prekršajnom postupku niti sud niti tužitelj pa niti okrivljenik nisu činjenice. To je sijelo vještica, prizivanje duhova, magični obred u kojem iluzorni tužitelj tuži iluzornog okrivljenika na temelju iluzornog zakona o iluzornoj šteti na kojem presudu donosi iluzorni sud.  MA NEVJEROJATNO!!!!!

Postoji samo jedno bitno, a to je jesi li ti IME I PREZIME. Ako jesi moj si, ako nisi već ću te ja nekako navući da priznaš da jesi.

Gledam na tv jučer policajac u americi ubio crnca u samoobrani sa 6 metaka i naravno osobođen je i to je sve LEGALNO. Na markovu trgu štrajkaju ljudi jer im država nije dala plaće 3 mjeseca što je protuzakonito. Uuuuu država krši zakon, ma koga buli ku*** za to. Koga to išta obavezuje.

Postoji povelja o ljudskim pravima kao vrhunac dokumenta kojeg su potpisali ama baš svi. E pa šta, i dalje se ratuje više nego ikad prije. Čuvena deklaracija o nezavisnosti i ljudskim pravima u SAD-u nije spriječila pomor američkih indijanaca koji se događa i dan danas.

Čuvena izreka nepoznatog autora kaže: „u zatvoru ne završavaju kriminalci nego budale“

Priča koju sam počeo da su zakoni iluzija jasna je barem većini koja se pravom bavi. U iluzornom sustavu zasnovanom na neznanju, prevari i manipulaciji nikakvi zakoni ne mogu biti istina ili sredstvo za ostvarivanje istina. To je sve srannnjjjjeeeee.

Ako dođete pred sud i pozovete se na zakon ili ustav to znači da ga priznajete i da ste vi lojalan građanin, a takvi su sudu najdraži. „Koji ste rekli članak, aha….. 35. stavak 4, što? Kažete pred zakonom smo svi jednaki, ma dajte, znači vi priznajete legitimitet zakona i onog tko je to sranje napisao, super, odlično, to sam htio čuti. Sad ću ti ja dati stavak 4. dragi građanine, neš znati što te snašlo.“

Prema tome dragi ljudi, znam da je teško, jer i za iluziju se vrlo lako vezati , zapravo duhovno gledano jedino za nju smo i vezani, otpustite je. Dignite sidra kojima ste se zakačili za iluzorne ideje jer one nas drže u patnji i neznanju. Ne dajte niti jedan dah iluziji da ćete izlaz pronaći među člancima zakona ili ustava. Ako nekad i uspijete to je pirova pobjeda jer ste sidro zakopali još dublje u iluziju privilegija i dužnosti u iluziju svijeta čije vlasnik je Lucifer „King of the world“.

Morate biti jako mudri da se ne zapetljate u mrežu pravnog svijeta pa ako se i pozivate na zakone budite jako oprezni

Po stoti put potvrđena izreka da će nas jedino istina osloboditi, a ona se nalazi iza mreže svijeta i uma.

Ukoliko Vam je ovaj članak donio neku novu vrijednost, razmislite o donaciji – pogledati gornji desni segment stranice. Hvala!

Recent Posts
Showing 16 comments
 • Solarian
  Odgovori

  Ako gledamo u povjesne događaje (bez obzira što ih je okultistička elita manipulirala tada kad su se događali i poslije prekrajala realne zapise o tome, da buduće generacije ne bi otkrile manipulatore i manipulaciju) možemo uvidjeti da su pravda, pravo i zakon uvijek bili na strani jačeg, tj., onog koji je iza sebe imao silu i podršku sustava.
  Bez obzira koliko posto pravda, pravo i zakon bili iluzija, istina je da onaj tko posjeduje silu manipulira tom silom po svojoj volji i nahođenju sve u ime nekog zakona, prava i pravde, da bi ostvario svoje interese i ako mu je u interesu nekog uništiti na bilo koji način on će to i učiniti i pri tom će se osjećati pravedno, jer zakon mu kaže da sve radi u svrhu prava i pravde, to je samozavaravajuća filozofija jezuita (isusovaca).

  Jezuitska zakletva: https://www.youtube.com/watch?v=VhB2wX_6Ge8

 • Ivan
  Odgovori

  Ali..ali… Bez zakona bi se svi poubijali, ta okrutna anarhija bi zavladala i odjednom bi se vratili u kameno doba!

  • Solarian
   Odgovori

   Kao da smo sad puno odmakli od kamenog doba?

  • suzana
   Odgovori

   navedi jedan zakon koji im ne puni džepove ili nas ne truje. naravno da ga nećeš nać pa ti tada možda bude jasniji pravi smisao zakona koji naravno nisu smišljeni da bi ih se oni pridržavali već poslušnici poput nas.

  • ljudsko_biće
   Odgovori

   Riječ anarhija dolazi od grčke riječi anarchon;

   an – bez(možda čak i protiv)
   archon – vladar(upravitelj)

   tako u konjukciji ove dvije riječi daju smisao; bez vladara ili bez upravitelja…

 • zenfjaka
  Odgovori

  Možda bi malkice mogao drugačiji pristup ako se ne vrijeđate…kad dođeš na taj tzv. sud, prije nego tzv. sudac počne crnomagijsko lamentiranje prvo proglasiš jurisdikciju običajnog prava a onda se pozivaš na njihove zakone (ustav je zasebna priča kao i međunarodne deklaracije koje su iznad ustava) koje krše skoro svakim svojim postupkom i rječju….naravno i deklariraš da si ljudsko biće (ako jesi) a ne osoba i time si stvorio šta?…da Vas čujem???? …nadalje, nije baš sve u ratovanju s njima što oni i žele nego je možda poanta na duhovnom razvoju a s njima se možete malo i zajebavat jer oni neznaju ko im glavu nosi :)

 • zenfjaka
  Odgovori

  ..nda i da ne zaboravim..netko je rekao : “Pošten je onaj koji mijenja svoje mišljenje da bi ga prilagodio Istini. Nepošten je onaj koji mijenja istinu da bi je prilagodio svom razmišljanju. :) Bez zle namjere. Pozdrav svim misliocima opće prakse:))))

 • oli
  Odgovori

  Zanimljiv članak, lijepo i jednostavno objašnjeno. Uvijek sam se pitao kako bi bilo da netko tko je nekog pokrao dođe na sud. I recimo kaže kao je morao da izvrši krađu jer ga je prisilila vilica direktno po nalogu i zakonima kuhinje!?
  Završio bi u ludari prije nego uspio išta drugo da kaže. A kada kažemo da nas je nepostojeći sud osudio jer zakoni nepostojeće RH kažu da ne smijemo to i to onda je to sasvim normalno????
  Zakoni koji služe da sputaju i ograniče čovjeka. Jer nešto što je beskrajno stavlja se u strogo zadane okvire i dobivamo jednu kockastu točno strukturiranu stvarnost. Tko tako funkcionira?
  Jedino STROJ, RAČUNALO!
  To je nešto koliko god bilo detaljno nema iskru života, nije živo. Kako francuz u drugom djelu matrixa opisuje kozmos kao akciju-reakciju, uzrok-posljedicu te pokušava ih ubijediti kako je to sve.
  Ja uzmem čekić te razbijem čašu. Uzrok razbijene čaše je zamah čekićem, posljedica zamaha je razbijena čaša..
  A li tko to promatra tko je svjestan toga, Ja! Nije niti čaša niti čekić već Ja. Koliko god računala bila složena i koliko god dobro imitirala stvarnost nisu živa. kada bi ste nešto upitali francuza koji je samo jedan prokleti program koji je na određenu akciju djeluje reakcijom njegovo reakcija ne bi bila ništa posebnija od reakcije čaše.
  Recimo slika koliko god imala piksela kada približimo to su i dalje samo kocke. Tako i zakoni koliko god bili opširni i koliko god imali pod zakona ne mogu opisati čovjeka. Jer čovjek nije rođen da živi kroz određene zakone, time samo gubi slobodu i postaje manje čovjekom više strojem!
  Savršen put ka tehnokraciji i transhumanizmu, sjedinjenju čovjeka i stroja, konačni cilj psihopata.
  Pogledajte oko sebe i vidjet će te kako se sve standardizira, stavlja pod okvire zakona i najmanji detalji i najmanje gluposti. Ulazi u sve pore vašeg života i narušava vam maštu, vašu slobodnu volju, slobodu izbora. Psihopatima nikad dosta kontrole. Jednog će te se dana probudit dok će senzori detektirat nepravilnu tehniku dizanja iz kreveta i skinuti vam 500 kn s računa. Probudit će te se u svijetu u kojem ne smijete niti kihnuti niti prdnuti a da nije propisano određenim zakonima. Ne znam točno smislite vi nešto gluplje i retardiranije. Uglavnom svijet u kojem život gubi svaki smisao.
  Eto to je otprilike način na koji ja vidim zakone.

 • zenfjaka
  Odgovori

  Dakle pojasnio bi svoj gornji komentar u smislu kako se ponašati na sudu ukoliko već dospijete u interakciju s nečim neživim i javnim službenikom koji to neživo biće/entitet zastupa. Naravno to vrijedi za moj način promišljanja i Vas ne obvezuje osim kao mogućnost da razmišljate o tome i samostalno donosite odluke po svojoj svijesti i savjesti. I sam sam to negdje pročitao, promislio i primjenio a radi se o sljedećem:

  Najlakši način zarušenje svih pravnih teza i pretpostavki je sljedeći u smislu prije nego s dužnim poštovanjem osoba koja sebe smatra sucem krene mehanički tandrkati po kaldrmi:

  “Ja sam čovjek općenito poznat kao Drago iz obitelji Dragić, nisam osoba (op.zf.. iako po ustavu rh. imate to pravo biti što znači da i ne morate ako ne prihvaćate- ne prihvaćam i odričem se svih pogodnosti- bi bio prvi korak u odmaku od njih kao…itd.) nisam osoba ili bilo koja vrsta neprirodnog umjetnog entiteta. Da li sud posjeduje dokaze s kojima bi dokazao suprotno”?

  Čim si stvorio potvrđenu prazninu između tebe kao čovjeka/ljudskog bića i umjetnih entiteta, sljedećim pitanjem poništi sve asove koje su mislili da imaju u rukavu:
  ” Da li sud ima valjanu tvrdnju protiv mene?”

  (..naravno da nema..sud može imati tužbu protiv umjetnih entiteta ali ne i protiv tebe, čovjeka- muškaraca ili žene.

  ..Eto..za više detalja probajte istražiti link (usput Hvala svima na tom portalu koji su dali svoj doprinos istraživanju mislim da portal više nije u funkciji , no provjerite ).

  http://cromalternativemoney.org/index.php/en/forum?func=view&catid=76&id=242

 • b,b.
  Odgovori

  Evo iz protokola Sionski mudraca je jasno rečeno šta je zakon ili pravilo ponašanja:

  Treba imati na umu da su brojniji ljudi sa zlim nego s dobrim
  instinktima, i zato se bolji rezultati u upravljanju postižu silom i zastrašivanjem, nego
  akademskim raspravama. Svaki čovjek po svojoj naravi teži za vlašću, svatko bi htio biti
  samodržac, kada bi imao prigodu za to. Veoma su rijetki oni koji ne bi žrtvovali op
  će dobroradi osobnih probitaka.
  Što je zadržavalo grabežljive životinje koje nazivamo ljudima? Što je
  njima upravljalo do dana današnjega? U početku društvenog uređenja, oni su se podvrgnuli
  gruboj i slijepoj sili, poslije toga – zakonu, koji je upravo sama ta sila, samo zamaskirana.
  Zaključujem da je prema prirodnom zakonu pravo u – sili.

  Inače preko 90% današnjeg svijeta nalazi se u vlasništvu Vatikana. Nije valjda da se danas svi klanjaju Papi zato što ga vole?

  • Dražen
   Odgovori

   Da ovako na prvu izuzetno točno rečeno jer se ne može nikakvim argumentom pobiti ali ipak se ne slažem sa tobom, jer čovjek nije takav po prirodi već po karakteru ili osobnošću, a osobnost je predprogramirana unutar matriksa. Ali to je jedna duža tema koju ćemo uskoro obraditi.

 • Eva
  Odgovori

  Wow, super ideja, psihijatrijska analiza zakona i svega. Pun pogodak. Inače, fascinirana sam psihom, psihologijom, čitam puno knjiga o tome ali eto nisam završila fakultet pa nemam ni diplomu. Koga briga, ekipu ovdje sigurno ne baš toliko. Baš ću evo razmisliti da dam dijagnozu… mada sam jednu već dala (o šizofreniji podsvijesti čovječanstva). Zakon je jedan i pisala ga je jedna osoba (sve te osobe činovnici i zakonodavatelji u ime jednoga ili kao jedan u ime pravde, što je njihova kao pretpostavka) i treba dati analizu te osobe. Ta osoba piše zakon u uvjerenju i tonu vladara. Despotska persona. Već u prvom kontaktu sa tom osobom jasno ti je da je ona iznad tebe po principu nasilja, “tko je jači taj tlači”. Ta osoba je jako sumnjičava i iako je kao princip zakona da nitko nije kriv dok se ne dokaže suprotno…jasno je da si kriv dok sam ne dokažeš suprotno. Osoba pati od fobije da je svijet pun krivaca, kriminalaca… Joj umorila sam se razmislit ću o ovome ozbiljnije.
  Svakako je točno da se trebaš skrivati od te osobe kao u Gospodaru prstenova od Sauronovoga oka, dakle ne smiješ stavljati prsten na prst ili prevedeno, kloniti se ikakvih dodira sa zakonom. Doslovno se trebaš skrivati baš kao kriminalac koji je nešto skrivio pa se stvarno skriva da ga ne uhvate. Kamuflirati se isto je zgodno, barem ja tako jer se grozim dodira sa zakonom mada sam pravedna ko suza…

  • Dražen
   Odgovori

   Zapravo je više naglasak bačen na one koji koriste takve zakone. Teško da možemo pričati o onome koje te zakone napisao jer po meni on je iz neke druge dimenzije i vrlo dobro zna zašto je napisao to što je napisao. Međutim što se tiče ljudi koji ga koriste i pozivaju se na njega je podložno psihijatrijskoj provjeri u smislu šizoidno – deluzionalnog djelovanja u kojem nežive stvari mogu izvršavati i djelovati kao da su žive. Kako sam već objasnio zakon nije činjenica pa neznam kako se netko normalan može na njega pozvati. Potrebno je jako čovjeka iztrumatizirati i napraviti rascjep u umu da bi ove stvari prihvatio kao istinu i činjenicu.

 • Eva
  Odgovori

  Sad sam se sjetila, najbitnija stvar je da po ovakvom ustrojstvu PRAVDA KOŠTA. Da bi došli do istine i pravde morate plaćati i plaćati, tužbu, protutužbu, odvjetnike. Tu sve u startu pada u vodu i u ovakvim zakonima nema pravde i pravednosti.

Leave a Comment

Napišite traženi pojam i stisnite Enter za traženje