Zvono Istine na Radio Braču 10

Deseta emisija u kojoj se uglavnom govori o ugovorima, održana 14.04.2016

Recommended Posts
Showing 7 comments
 • yam
  Odgovori

  -evo zanimljive izjave-

  Svima na znanje UPOZORENJE svakome tko ima posla sa [adresa]
  OBAVIJEST AGENTU JE OBAVIJEST PRINCIPALU I OBRATNO
  ZABRANA PRISTUPA
  IZJAVA O IMPLICIRANOM PRAVU NA PRISTUP
  Savjetujem da pročitate izjavu u cijelosti. Ovo je pravni dokument.

  Ovime objavljuem da je implicirano pravo na pristup imanju [adresa] uklonjeno, s obzirom na sljedeće:
  1) SVAKI zaposlenik,principal,agent ili predstavnik ili bilo koja osoba koja djeluje u ime Korporacija(Tvrke)kakogod se ona zvala,

  2) BILO KOJI POLICAJAC koji radi za Korporativnu Policiju ,a NE kao policajac javni službenik po zakletvom koji djeluje u službi “s poštenjem ,integritetom,štiteći osnovna ljudska prava sprječavajuči zlodjela protiv ljudi I imovine”

  Svaki pristup ovom imanju bit će na moj osobni poziv I podložan uvjetima poslovanja koji su dostupni na pisani zahtjev.

  Mi nemamo ,niti smo ikada imali ugovor. Svako petpostavljeno dopuštenje je sada povučeno. Ako mislite da imate moć odvjetnika da djelujete u moje ime ovime ste sada otpušteni, I svaki ugovor koji mislite da imate samnom adhezivni ili koji drugi,je sada povučen. Sada ste komercijalno odgovorni. Smatra se da vam je izjava sada uručena svako kršenje ovog sporazuma se naplaćuje sa 10000kn.
  S poštovanjem bez predrasuda I zle namjere
  Sva prava pridržana

  • Damir
   Odgovori

   POZOR – PRIVATNI POSJED
   NIJE OTVORENO ZA PREGOVARANJE
   OBAVJEST AGENTU JE OBAVJEST PRINCIPALU
   OBAVJEST PRINCIPALU JE OBAVJEST AGENTU

   Članak 1.
   Vlasnici ovog posjeda ne prihvaćaju besplatno ometanje i možebitno nanošenje bilo kojih i svih oblika štete, uključujući, ali na ograničavajući se na štetu na objektima , životinjama, biljkama i ljudima koji obitavaju na ovom posjedu.

   Članak 2.
   Vlasnici posjeda valjano obavještavaju sve fizičke i pravne osobe da povredom članka 1. svjesno ulaze u ugovorni odnos, adhezionog karaktera, o poslovnoj suradnji s vlasnicima posjeda i na taj način daju svoju suglasnost s uvjetima poslovanja koje određuju vlasnici posjeda, a navedeni su u članku3.

   Članak 3.
   Bilo koja i svakoja, namjerno ili nenamjerno, direktno ili posljedično prouzročena i nanesena šteta, vlasnicima ovog posjeda (članovima domaćinstva koji obitavaju na ovom posjedu) u smislu koji je naveden u članku 1., podmirit će fizička ili pravna osoba koja je istu prouzrokovala u smislu navedenom u članku 2. Vrijednost štete, koja će biti uvećana za trostruki iznos po Općem pravu, procjenit će član ili članovi oštećenog domaćinstva.

   Napomena:SVE RADNJE, U SMISLU GORE NAVEDENOM, MOGU BITI ZABILJEŽENE NA ODGOVARAJUĆI audio/video MEDIJ ILI NA DRUGI DOKAZIV NAČIN.

   Preporuka ugovornom partneru: Prije stupanja u ugovorni odnos naveden u članku 2. utvrditi činjenično stanje na posjedu u smislu pune odgovornosti kojom se isti obavezuje temeljem članka 2.i vjerodostojnost činjeničnog stanja ovjeriti kod vlasnika (članova domaćinstva) kako se ne bi dogodilo da bude opterećen odgovornošću i naknadom za štetu koja je možebitno nastala prije sklapanja ugovora navedenog u članku 2.

   BEZ PRETPOSTAVKI, SVA PRAVA PRIDRŽANA

 • yam
  Odgovori

  trebalo bi sve uknjižit u svoj registar ,pod vlastiti pečat;sve što imamo,sa odjeće skinit etikete ili napisat svoje inicijale na njih.
  Mođda napravit izjavu o vlasništvu stvarne stvari(alodijalno pravo),a ne samo naslova na nekretnine i pokretnine..
  -izjava o stvarnom vlasništvu-ja sam vlasnik i gospodar i gazda ovog imanja;tko tvrdi suprotno moram mi u roku od 8 dana pismeno izvjestiti o kompletnom sastavu kuće,broj ukućana,soba,el.uređaja,boju zidova,koliko imam teglica ajvara u smočnici,vrsta i broj stabala u dvorištu,temperaturu i vlagu zraka u svakoj pojedinoj sobi,ima li ili nema paukova na tavanu itd.

 • zenfjaka
  Odgovori

  Napomena: neka se procjene štete/a obračunavaju/naplaćuju od mene potražitelja naknade svih oblika štete prema drugima koji čine štetu u uncama čistog zlata a ne u papiru bilo kojeg naziva.

 • zenfjaka
  Odgovori

  Sabat je, možda nekima i weekend (zanimljiva riječ)…aj neka bude u stilu (šta je steel miša mu)..

  Kaže se da je Isus rekao: “Saznajte istinu i istina će vas osloboditi”, no, sama pomisao kako bi nas nešto trebalo osloboditi ukazuje nam na činjenicu, ukazuje nam kako nismo slobodni. Tko ili što nas drži zarobljenima? Ako nas samo istina može osloboditi tada ono što nas drži u zarobljeništvu, može biti samo njezina suprotnost, laž.

  Kaže se da je najbolji rob onaj koji vjeruje da je slobodan. No, dali je današnji čovjek, čovječanstvo slobodno, te ako nije, kako se osloboditi okova ropstva u koliko vjerujemo da slobodni jesmo? Kao što reče Jean-Jacques Rousseau: “Čovjek je rođen slobodan, a posvuda je u okovima” Vrlo je malo onih koji će poduzeti sve što je u njihovoj moći, kako bi potpuno spoznali pravu dubinu i istinitost ove tvrdnje.

  Dok će neki od nas bar djelomično prihvatiti ideju da je ovaj svijet baziran na lažima i da su te laži izvor patnje ljudskih bića, istovremeno, vrlo je malo onih koji će tu zastati i zapitati se, zašto je tome tako. Odakle takvo stanje dolazi i koga bismo trebali kriviti za to? Da li vjerujemo da je sama priroda ta koja je za to kriva, ili postoje neke više sile koje se trude da to bude i ostane tako? Da li vjerujemo da se taj problem, kao i njegovo rješenje nalaze tamo negdje drugdje, u nekom drugom, izvan nas, a ne ovdje i sada, u nama samima?

  Stvarnost je onakva kakva jest, ona ne laže, ne glumi, ne predstavlja se onim što nije, stoga sve laži i prevare nastaju, postoje samo u našim glavama i dolaze od nas samih. Dakle radi se o tome da je taj problem u nama, pa stoga i njegovo rješenje treba da krene od nas, prvo na pojedinačnoj a kasnije na kolektivnoj razini. To je prva i najvažnija stvar koju bi trebalo razumjeti, u protivnom, mi ćemo uvijek biti podložni da postanemo žrtve nekog od mnogih “spasitelja” koji su se dobrovoljno izjasnili kako će nas zaštititi i preuzeti odgovornost za nas, na sebe.

  Uzmimo za primjer političare, od njih ćemo čuti kako će sve učiniti za naše dobro, kako će nam omogućiti stalan i dobro plaćen posao a samim time i život u izobilju. Korištenjem ovih nekoliko riječi političari uspijevaju hipnotizirati, programirati stotine tisuća ljudi da se odreknu svoje osobne odgovornosti, moći, pa tako i unutrašnje životne sile te ih predaju u njihove ruke. Nemoć naroda leži upravo u ovoj činjenici, da je vlastitu moć na temelju laži predao u ruke ljudi koje nikada nisu niti će upoznati. Dali biste predali nepoznatom čovjeku u ruke sudbinu vlastite djece? Ne biste, iako je to upravo ono što činite za vrijeme svakih izbora.

  Tek kad čovjek vidi objektivno stanje stvari i odakle ljudska patnja stvarno dolazi, tek će onda biti u stanju da svjesno povuče, odnosno prekine podržavati, hraniti a samim time i održavati ovu na obmanama i lažima temeljenu stvarnost.

  Istina je suština stvari, ono što jeste, istina se ne stvara, ona jednostavno je, bila i bude, i ma koliko je mi prekrivali lažima, istina će i dalje biti, ostati istinom. No, prihvaćanjem laži kao istine, istovremeno prihvaćamo istinu kao laž i pretvaramo je našim najvećim neprijateljem. Kada kažemo da “Istina boli”, nije istina to što nas je povrijedilo, već laž u kojoj smo živjeli, koju smo prihvatili, sa kojom smo se poistovjetili, a istina je tek svjetlo koje je obasjalo, razotkrilo tu laž.

  Istina postoji. Izmišljati se može samo laž.

  Um je plodno tlo za pojmove, ideje i mišljenja, te ako smo poistovjeceni sa umom i netko kaže laž a mi povjerujemo u nju, ta se laž ukorjenjuje u našemu umu i postaje sve većom i snažnijom, poput stabla. Jedna mala laž može biti vrlo zarazna, a kad je podijelimo s drugima, njezino se sjeme širi od jedne osobe do druge.

  Znanje nam ulazi u um i u glavi nam stvara ustrojstvo svega onoga što znamo. Zbog znanja koje imamo u glavi možemo zamjećivati samo ono u što vjerujemo; zamjećujemo samo vlastito znanje. A kakvo je to znanje?

  Uglavnom lažno.

  Stoga pohod ka istini je pohod koji mora da prožima svaki aspekt našeg bića, pa tako i života. U realnosti koja je bazirana na lažima, gdje su ljudska bića samo sredstvo uz pomoć kojih se laži rasprostiru, promoviraju i održavaju, drugi način ni ne postoji da bi se došlo do bilo kakvih promjena.

  Pitanje koji bi si svatko od nas trebao postaviti, je: ako je ovo društvo temeljeno na istinama, kako je onda moguće da se nalazi u potpunom kaosu, na svim razinama??

  Laž ne može spoznati istinu, jer spoznaja istine podrazumijeva odsustvo laži.

  Manipulirajući znanjem, istinom, manipulira se percepcijom stvarnosti, na taj način iako je istina svuda oko nas, za nas ostaje sakrivenom, jer živući u laži, mi postajemo slijepi za istinu. Ključ manipulacije, je manipulacija znanjem, percepcijom stvarnosti, jer percepciju stvarnosti određuje naša razina znanja, odnosno koliko smo ukorijenjeni u istini.

  Iluzorna istina, istina temeljena na lažima, vjerovanjima podrazumijeva iluzornu nestvarnu egzistenciju, borbu za preživljavanje dok smo okruženi izobiljem koje nam priroda, život pruža.

  Razina znanje, osviještenosti je to što određuje percepciju stvarnosti, postojanja a samim time i djelovanje unutar tog postojanja. U koliko bi nekima pošlo za rukom da stave pod kontrolu znanje, odnosno istinu, onda bi oni kontrolirali tu stvarnost kao i sva ona bića čija egzistencija ovisi o toj istini-znanju.

  Dali moramo strahovati da će se nešto takvo desiti, pa ne moramo, jer to je ono što se već davno desilo i dešava se upravo sada, ovog trenutka dok čitate ovaj članak, milijuni djece u svojim je školama, crkvama, ispred televizije gdje ih se uči što je laž a što je istina na temelju koje će ukoliko je prihvate, percipirati svijet u kojem žive. Pa stoga nije ni čudo da ljudi ubijaju jedni druge, uništavaju životinjski i biljni svijet, uništavaju planetu, jer koliko oni znaju, koliko su ih naučili, svijet je oduvijek bio okrutno mjesto a život tek borba za opstanak, preživljavanje. No kako bismo uvidjeli da je sve to tek obična laž, dovoljno se samo osvrnuti oko sebe, priroda nam nesebično pruža sve što nam treba, hranu, vodu, zaklon, … a što mi činimo, potkrijepljeni “znanjem”, diplomama sa najskupljih fakulteta, uništavamo je i zagađujemo na sve moguće načine nesvjesni da time uništavamo i same sebe. Bolesti su samo jedan vid posljedice djelovanja sa razine krivoga znanja, pa se sa razlogom kaže da je krivo znanje opasnije od neznanja.

  Ljudi koji su doživjeli prosvjetljenje kažu kako se nije promijenilo ništa, a ipak, promijenilo se sve. Prosvjetljenje je jednostavno pomak u percepciji – postojanje u istini, a ne stvaranje istine. Biti u istini, biti istina, je biti slobodan od iluzija, laži.

  izvor:I istina će vas osloboditi
  by Velimir G.—

  …pitanje za miljun kuna; Ima li itko tko želi biti oslobođen? :)

 • oli
  Odgovori

  A što je sa kreditima? Osim brisanja iz registra birača znate li za neke slučajeve osporavanja kredita? Znam da ste prije pisali o nekim slučajevima pa me zanima znate li kakve su rezultate položili?

 • lare
  Odgovori

Leave a Comment

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.