Prekršajni zakon – 1. tajna

 In Pravo i zakoni

Ignorantia iuris nocet.

Nepoznavanje zakona ne opravdava – stara je maksima koja i u moderno doba vrijedi zahvaljujući rimskome pravu koje je – začudo – i dan danas na snazi kako smo i ukazali u našim člancima.

Pravo je mač sa dvije oštrice. Siječe na obje strane i onaj koji je vješt sa mačem, bojno polje napušta kao pobjednik.

Idemo se poigrati malo statutima korporacija, na primjer statutima korporacije REPUBLIKA HRVATSKA d.o.o. koja je svoje statute lukavo zamaskirala imenima koje je nazvala zakonima o koječemu.

Stvar je jednostavna – kako bi zadovoljili prastare babilonske trgovačke zakone – a moraju ih zadovoljiti kako se ne bi obeščastili – jer su KORPORACIJA – u svoje statute utkali su istinu kako bi oni mogli reći danas sutra – ”pa mi smo Vas o tome valjano obavijestili u članku x stavak y zakona z. Postupili smo časno.”

I jesu postupili časno, svaka im čast na tome.

Zbog toga imamo hiperprodukciju zakona, podzakonskih akata, statuta, pravilnika i slično .. s jasnom namjerom da se u mnogim tisućama istih ta istina teško pronađe. I činjenica zaista jest da je istina o tome tko oni zapravo jesu zapletena i zamaskirana u njihovim objavama raznih naziva.

Ako nam se ne da ”zakone” čitati – tko nam je kriv?

Uslovljeni smo misliti da je pravo bauk, pa unajmimo odvjetnika koji navodno zna pravo. Ali pri tom ne znamo da je odvjetnik prvo u obvezi prema svojoj komori (privatna korporacija) pa onda prema sudu (privatna korporacija) pa onda prema državi (privatna korporacija) pa tek onda prema onome tko ga plaća i vjeruje da će ga obraniti.

Ignorantia iuris nocet.

Strateška prednost ljudi koji su se suočili sa pritiskom sustava koji ima svekoliku pomoć ”neovisnog” pravosuđa i ”neovisnog” odvjetništva, jest u tome što je hiperprodukcija zakona stvorila mnoge kontradikcije i suprotnosti tih ”zakona” gdje je česta pojava da jedan zakon kaže da je cesta ravna, a drugi kaže da je ista ta cesta vijugava i u tome što su svi ti zakoni obična iluzija i laž.

Ali ne zaboravite – najsnažniji čelik od kojeg ćete Vaš mač za bitku iskovati jest ISTINA. Daleko je ISTINA snažnija od pozivanja na kontradiktore zakone – i najbolje je ISTINU koristiti – jer ISTINA čovjeka oslobađa.

Pa idemo otkriti tajnu broj 1. – ISTINU sakrivenu u nečemu što su nazvali Prekršajni zakon.

Vrijeme počinjenja prekršaja
Članak 16.

Prekršaj je počinjen u vrijeme kada je počinitelj radio ili je bio dužan raditi, bez obzira na to kada je nastupila posljedica prekršaja.

Mjesto počinjenja prekršaja
Članak 17.

Prekršaj je počinjen u mjestu gdje je počinitelj radio ili bio dužan raditi i u mjestu gdje je u cjelini ili djelomično nastupila posljedica prekršaja, a u slučaju kažnjivog pokušaja i gdje je posljedica trebala nastupiti.

???

Prekršaja ima navedenih u desecima zakona i svi su komercijalnog karaktera. Prometni prekršaji, porezni prekršaji, prekršaji ovakvi prekršaji onakvi … U osnovi, u tim ”zakonima” piše da ste dužni nešto platiti jer isti taj ”zakon” kaže da taj ”zakon” važi. Na nevino pitanje zašto taj zakon vrijedi, odgovor je ”jer zakon kaže da vrijedi” – logičari stare Grčke zasigurno bi pukli od smijeha na ovakvu apsurdnu izjavu!

Ali eto male sakrivene istine u ova dva članka – jeste li radili kada je prekršaj počinjen i gdje ste u to vrijeme radili?

Moje pitanje je – za koga ste radili i gdje?

Pa odgovor je onima koji prate našu stranicu od početka danas zasigurno kristalno jasan. U trenutku počinjenja prekršaja radimo za tvrtku prigodnog naziva REPUBLIKA HRVATSKA d.o.o. u mjestu koje je teritorijalno definirano kao Republika Hrvatska.

Ovo je lakše objasniti primjerom. Recimo da kao naš hrabri Tihomir prijeđete cestu izvan obilježenog pješačkog prijelaza i da Vas zaustavi policajac, to jest korporativni utjerivač statuta i straha, za račun svog poslodavca (čast iznimkama – opaska Valter).

Ali, za razliku od Tihomira koji je policajcu na njegov zahtjev da se identificira rekao ”Ne hvala” (poslušati Sat Istine 4, pod Radio Show), nesvjesni svoje moći slobodnog ljudskog bića podlegnete nepostojećem autoritetu korporativnog zaposlenika i identificirate mu se osobnom iskaznicom, napisat će Vam prekršajni nalog na 300 Kn. Jer ste se identificirali korporativnom iskaznicom kao zaposlenik države, i zbog toga je svejedno jeste li cestu prešli u podne ili u ponoć, i jeste li potpisali taj nalog ili niste.

Riječ je zapravo o RADNOM NALOGU koji Vam je izdan temeljem Vaše dobrovoljne identifikacije kao zaposlenika korporacije, i nebitno je da li je taj radni nalog zaprimljen, potpisan ili nepotpisan. Jedino što je bitno jest da je IZDAN.

Onoga trenutka kada se identificirate bilo kojim dokumentom koji je izdala korporativna država, identificirali ste se kao zaposlenik iste. A statut Vašeg poslodavca kaže da je kazna za neposluh prelaskom ceste izvan obilježenog pješačkog prijelaza 300 Kn. Ako platite odmah, pola Vam se prašta.

I što sad?

Ljudska bića su bića duha i kreacije i sigurno će mnogi smisliti svoju jedinstvenu strategiju.

Neki se neće identificirati, jer su pročitali dovoljno zakona, policijskih pravilnika i kodeksa, općih povelja o ljudskim pravima i slobodama i paktova o građanskim i političkim slobodama te odšetati slobodni jer to zaista i jesu i toga su duboko svjesni, ostavivši policajce ili poreznike u čudu i nevjerici jer nisu uspjeli utjerati svoj nepostojeći autoritet Božjem stvorenju.

Neki će predložiti policajcu da se identificiraju otiskom palca, ne rekavši mu svoje ime – pa neka provjeri kome otisak pripada kad mu bude zgodno.

Neki će platiti.

Neki neće platiti i uz pivu će u birtiji oplakivati svoju zlu sudbinu dok im silom ne istjeraju novac iz novčanika sudskom odlukom ili ovrhom.

Neki će odlučiti osporiti prekršajni nalog pažljivo čitajući taj nalog koji daje uputu o pravnom lijeku.

NISU ZABORAVILI DA U RUCI DRŽE PONUDU ZA ZASNIVANJE UGOVORNOG ODNOSA (pogledati seriju članaka o Ugovorima u arhivi postova – ovdje – pa ovdje – i na kraju ovdje ), koja je nazivom prekršajni nalog zamaskirani radni nalog – ali istina je da je to najobičnija PONUDA.

A naučili smo kroz naše članke da ponudu možemo ili odbiti, ili prihvatiti, ili uvjetno prihvatiti.

Možda će neki napisati pismo jako pazeći na rok u kojem to moraju učiniti, pismo u kojem će uvjetno prihvatiti plaćanje kazne ukoliko im tužitelj pokaže dokaze:

1) Da su radili u vrijeme počinjenja prekršaja
2) Da je prekršaj počinjen u mjestu u kojem su radili
3) Da je njihov poslodavac u svojem statutu i ugovoru o radu propisao radno vrijeme koje se uklapa u vrijeme počinjenja prekršaja
4) Da je poslodavac definirao teritorij na kojem se rad obavlja u svojem statutu i ugovoru o radu
5) Da je bio plaćen za taj svoj rad
6) Tko je uopće taj poslodavac?

Možda će dodatno postaviti pred tužitelja još poneki kreativan izazov – kao na primjer da tužitelj objasni kako to da je sloboda kretanja zajamčena međunarodnim ugovorima koje je ratificirala korporacija REPUBLIKA HRVATSKA d.o.o. zanemarena iako su ti ugovori pravno iznad ”zakona” i Ustava …

A možda će pred suca postaviti još kreativniji izazov – jer se mogu odreći prava da pred zakonom budu priznati kao osoba (pravna fikcija) – a to je pravo navedeno u Paktu o građanskim i političkim slobodama u članku 16 kao i u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima u članku 6 koji su identični i kažu:

Svatko ima pravo da ga se svugdje pred zakonom priznaje kao osobu.

Dakle, ako imam pravo biti priznat kao osoba – pravna fikcija, zasigurno mi ne bi u određenim slučajevima škodilo tog prava se odreći.

Ako se tog prava odreknem, gosn sudac – nisam više osoba nego sam živ čovjek u što se možete uvjeriti svojim očima. Kako ćete mi sada suditi? U zakonima se spominju samo osobe, a ne ljudi. Očito je dakle da ti zakoni ne vrijede za mene, zar ne?

Ljudska bića su beskrajno kreativna.

Tužitelj će se naći pred izazovom karijere – kako pobiti istinu i naplatiti 300 Kn?

Sudac će se naći pred izazovom karijere – kako suditi čovjeku i pomoći tužitelju da naplati 300 Kn?

Možda će pokušati odgovoriti na pitanja muljanjem i novim lažima i time pokušati sakriti ISTINU koja bi u jednoj jedinoj sekundi srušila korporativnu iluziju koja nam je nametnuta?

Većina će tužitelja i sudaca odustati – jer ulog je prevelik – ako pogriješi njegov vlastiti čopor izopćio bi ga i našao bi se na vjetrometini stvarnosti, sam i nezaštićen, gol pred ISTINOM kao car iz priče Carevo novo ruho. Nisu sigurni koliko taj Čovjek zna i kolika muda ima. Preriskantno bi bilo nastaviti, zasigurno će pomisliti … i promisliti kako i da li uopće ići dalje. 

Ali ima časnih ljudi i među tužiteljima i među sucima – u to sam duboko uvjeren.

Častan tužitelj ili sudac će se pogledati u ogledalo, suočiti s izazovom kao Čovjek i pokazati narodu ISTINU.

Još uvijek takvog tužitelja ili suca čekamo, i vjerujem da ćemo ga dočekati jednog dana raširenih ruku, s osmijehom na usnama i ljubavlju u srcima našim ljudskim.

Nadam se uskoro.

I na kraju poruka za one koji se obijesno i neodgovorno ponašaju – ako takovim svojim ponašanjem skrivite nekome štetu ili ne daj Bože nešto gore – neka Vas strpaju u zatvor. U tome bih im rado i sam pomogao.

Valter

Recent Posts
Showing 3 comments
 • Niara
  Odgovori

  Kako ja osjećam i vidim, ČASTAN čovjek misli, osjeća, govori i djeluje – uvijek u skladu s najvišim dobrom SVIH ljudi i sveg života i nikada ne misli i djeluje samo za svoju vlastitu korist. Sve ostalo je licemjerje, koje se ugnijezdilo u ljudskom srcima, kroz pohlepu, škrtost, sebičnost i nedostatak ljubavi, kao i osjećaj odvojenosti od onoga što jesmo – božanska vječna bića.

  Ne možemo bili „malo časni“, a malo ne. Žena je ili trudna ili nije, sredine tu nema.
  Ne postoji čast u prikrivenom, lažnom djelovanju – s očitom namjerom izvlačenja najviše koristi za svoje vlastite potrebe, kao i nedostatka sposobnosti sagledavanja posljedica takvog djelovanja na slijedeće generacije. Time se svjesno nanosi šteta drugim ljudima, životinjama, prirodi i cijelom životu uopće i takvo razmišljanje i djelovanje je razarajuće i uništavajuće …
  ČAST je plemenita odlika, koja sadrži elemente kao što su otvorenost, spremnost za razgovor i suradnju, poštivanje, ljubav, mir, stabilnost, razmjena, zajedništvo, izgradnja, vizija, želja da svima bude dobro … i kad je ta odlika dio bića nekog čovjeka, onda se to na njemu i vidi, jer zrači poštenje, postojanost i iskrenost … i njegova djela su u potpunom skladu s njegovim riječima.

 • Joy
  Odgovori

  I ja sam se zaustavila na ista dva članka istog zakona, ali sam si ih protumačila potpuno drugačije, jer nisam krenula s prepostavkom da sam zaposlenik RH (što nisam, moja fizička osoba je korporacija s kojom korporacija RH pokušava ući u ugovor). Tko su zaposlenici RH? Oni koji od iste, neposredno ili preko tvrtki kćeri, primaju naknadu za rad. Moja fizička osoba od RH ili njenih tvrtki kćeri ne dobiva naknadu, jer ja nisam njihov zaposlenik.
  U tom slučaju, tumačenje čl. 16 bi bilo:

  “Vrijeme počinjenja prekršaja
  Članak 16.
  Prekršaj je počinjen u vrijeme kada je počinitelj radio ili je bio dužan raditi, bez obzira na to kada je nastupila posljedica prekršaja.”

  Ako je vrijeme počinjenja prekršaja ono vrijeme u kojem je počinitelj radio ili bio dužan raditi, na koga se odnosi ovaj zakon? Koga RH može pozivati na red i kažnjavati za prekršaje dok radi ili je dužan raditi? Svoje zaposlenike. Ja, ljudsko biće ili fizička osoba radim i dužna sam raditi samo kad ja to sama sebi odredim, RH mi to ne može odrediti jer ja ne radim za nju. Dakle, policija, ili ako dođe do suda, sud, mora dokazati da sam ja (počinitelj) u vrijeme počinjenja prekršaja radila ili bila dužna raditi, jer ako se tako utvrđuje vrijeme počinjenja prekršaja, a ako ja nisam radila niti bila dužna raditi, prekršaj se nije dogodio iz jednostavnog razloga što se ne može utvrditi vrijeme njegovog počinjenja.

  Mjesto počinjenja prekršaja
  Članak 17.
  Prekršaj je počinjen u mjestu gdje je počinitelj radio ili bio dužan raditi i u mjestu gdje je u cjelini ili djelomično nastupila posljedica prekršaja, a u slučaju kažnjivog pokušaja i gdje je posljedica trebala nastupiti.

  Opet ista priča – prekršaj može biti počinjen samo u mjestu u kojem je počinitelj radio ili bio dužan raditi. Ako je to mjesto RH, a zna se tko radi i tko je dužan raditi u tom “mjestu”, kako se to odnosi na mene, ljudsko biće ili fizičku osobu? A ako se ne može utvrditi mjesto počinjenja prekršaja, a prema čl. 16. ni vrijeme, da li onda taj prekršaj postoji?

  Statuti raznih korporacija (koje neke od njih vole nazivati zakonima) se odnose samo i isključivo na njihove zaposlenike – dakle, ako radite u općini, mirovinskom, ministarstvu, upravi, i ostalima, znate na što mislim, onda ste obvezni ponašati se u skladu sa statutima (zakonima) tvrtke za koju radite, ali samo u radno vrijeme koje vam je ona odredila. Izvan radnog vremena ste ljudsko biće i fizička osoba (kada to želite biti) kao i svi mi drugi i ne podliježete tim statutima (zakonima).
  Jako bi mi bilo drago čuti razna mišljenja o ovome. Hvala svima koji su svoje vrijeme posvetili čitanju mog komentara :D

pingbacks / trackbacks

Leave a Comment

Napišite traženi pojam i stisnite Enter za traženje